นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

 คําขวัญประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช :           เราชาวนคร อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอรปกรรมดี  มีมานะพากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
80210 ขนอม ขนอม

นครศรีธรรมราช
80210 ควนทอง ขนอม

นครศรีธรรมราช
80210 ท้องเนียน ขนอม

นครศรีธรรมราช
80130 ควนหนองคว้า จุฬาภรณ์

นครศรีธรรมราช
80130 ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์

นครศรีธรรมราช
80130 นาหมอบุญ จุฬาภรณ์

นครศรีธรรมราช
80180 บ้านควนมุด จุฬาภรณ์

นครศรีธรรมราช
80180 บ้านชะอวด จุฬาภรณ์

นครศรีธรรมราช
80130 สามตำบล จุฬาภรณ์

นครศรีธรรมราช
80260 กะเปียด ฉวาง

นครศรีธรรมราช
80250 จันดี ฉวาง

นครศรีธรรมราช
80150 ฉวาง ฉวาง

นครศรีธรรมราช
80250 ฉวาง ฉวาง

นครศรีธรรมราช
80150 นากะชะ ฉวาง

นครศรีธรรมราช
80260 นากะชะ ฉวาง

นครศรีธรรมราช
80260 นาเขลียง ฉวาง

นครศรีธรรมราช
80150 นาแว ฉวาง

นครศรีธรรมราช
80260 นาแว ฉวาง

นครศรีธรรมราช
80150 ไม้เรียง ฉวาง

นครศรีธรรมราช
80260 ไม้เรียง ฉวาง

นครศรีธรรมราช
80250 ละอาย ฉวาง

นครศรีธรรมราช
80150 ไสหร้า ฉวาง

นครศรีธรรมราช
80260 ห้วยปริก ฉวาง

นครศรีธรรมราช
80190 เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ

นครศรีธรรมราช
80290 ดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ

นครศรีธรรมราช
80290 ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ

นครศรีธรรมราช
80350 ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ

นครศรีธรรมราช
80190 สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ

นครศรีธรรมราช
80180 เกาะขันธ์ ชะอวด

นครศรีธรรมราช
80180 ขอนหาด ชะอวด

นครศรีธรรมราช
80180 เขาพระทอง ชะอวด

นครศรีธรรมราช
80180 ควนหนองหงษ์ ชะอวด

นครศรีธรรมราช
80180 เคร็ง ชะอวด

นครศรีธรรมราช
80180 ชะอวด ชะอวด

นครศรีธรรมราช
80180 ท่าประจะ ชะอวด

นครศรีธรรมราช
80180 ท่าเสม็ด ชะอวด

นครศรีธรรมราช
80180 นางหลง ชะอวด

นครศรีธรรมราช
80180 บ้านตูล ชะอวด

นครศรีธรรมราช
80180 วังอ่าง ชะอวด

นครศรีธรรมราช
80220 ช้างกลาง ช้างกลาง

นครศรีธรรมราช
80250 ช้างกลาง ช้างกลาง

นครศรีธรรมราช
80250 สวนขัน ช้างกลาง

นครศรีธรรมราช
80250 หลักช้าง ช้างกลาง

นครศรีธรรมราช
80190 การะเกด เชียรใหญ่

นครศรีธรรมราช
80190 เขาพระบาท เชียรใหญ่

นครศรีธรรมราช
80190 เชียรใหญ่ เชียรใหญ่

นครศรีธรรมราช
80190 ท้องลำเจียก เชียรใหญ่

นครศรีธรรมราช
80190 ท่าขนาน เชียรใหญ่

นครศรีธรรมราช
80190 บ้านกลาง เชียรใหญ่

นครศรีธรรมราช
80190 บ้านเนิน เชียรใหญ่

นครศรีธรรมราช
80190 แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่

นครศรีธรรมราช
80190 เสือหึง เชียรใหญ่

นครศรีธรรมราช
80190 ไสหมาก เชียรใหญ่

นครศรีธรรมราช
80260 คลองเส ถ้ำพรรณรา

นครศรีธรรมราช
80260 ดุสิต ถ้ำพรรณรา

นครศรีธรรมราช
80260 ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา

นครศรีธรรมราช
80160 กลาย ท่าศาลา

นครศรีธรรมราช
80160 ดอนตะโก ท่าศาลา

นครศรีธรรมราช
80160 ตลิ่งชัน ท่าศาลา

นครศรีธรรมราช
80160 ท่าขึ้น ท่าศาลา

นครศรีธรรมราช
80160 ท่าศาลา ท่าศาลา

นครศรีธรรมราช
80160 ไทยบุรี ท่าศาลา

นครศรีธรรมราช
80160 โพธิ์ทอง ท่าศาลา

นครศรีธรรมราช
80160 โมคลาน ท่าศาลา

นครศรีธรรมราช
80160 สระแก้ว ท่าศาลา

นครศรีธรรมราช
80160 หัวตะพาน ท่าศาลา

นครศรีธรรมราช
80310 กะปาง ทุ่งสง

นครศรีธรรมราช
80110 เขาขาว ทุ่งสง

นครศรีธรรมราช
80110 เขาโร ทุ่งสง

นครศรีธรรมราช
80310 เขาโร ทุ่งสง

นครศรีธรรมราช
80110 ควนกรด ทุ่งสง

นครศรีธรรมราช
80110 ชะมาย ทุ่งสง

นครศรีธรรมราช
80110 ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง

นครศรีธรรมราช
80110 ที่วัง ทุ่งสง

นครศรีธรรมราช
80310 ที่วัง ทุ่งสง

นครศรีธรรมราช
80110 นาโพธิ์ ทุ่งสง

นครศรีธรรมราช
80110 นาไม้ไผ่ ทุ่งสง

นครศรีธรรมราช
80110 นาหลวงเสน ทุ่งสง

นครศรีธรรมราช
80110 น้ำตก ทุ่งสง

นครศรีธรรมราช
80110 ปากแพรก ทุ่งสง

นครศรีธรรมราช
80110 หนองหงส์ ทุ่งสง

นครศรีธรรมราช
80240 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่

นครศรีธรรมราช
80240 กุแหระ ทุ่งใหญ่

นครศรีธรรมราช
80240 ท่ายาง ทุ่งใหญ่

นครศรีธรรมราช
80240 ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่

นครศรีธรรมราช
80240 ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่

นครศรีธรรมราช
80240 บางรูป ทุ่งใหญ่

นครศรีธรรมราช
80240 ปริก ทุ่งใหญ่

นครศรีธรรมราช
80160 กรุงชิง นบพิตำ

นครศรีธรรมราช
80160 กะหรอ นบพิตำ

นครศรีธรรมราช
80160 นบพิตำ นบพิตำ

นครศรีธรรมราช
80160 นาเหรง นบพิตำ

นครศรีธรรมราช
80220 แก้วแสน นาบอน

นครศรีธรรมราช
80250 แก้วแสน นาบอน

นครศรีธรรมราช
80220 ทุ่งสง นาบอน

นครศรีธรรมราช
80220 นาบอน นาบอน

นครศรีธรรมราช
80360 บางขัน บางขัน

นครศรีธรรมราช
80360 บ้านนิคม บางขัน

นครศรีธรรมราช
80360 บ้านลำนาว บางขัน

นครศรีธรรมราช
80360 วังหิน บางขัน

นครศรีธรรมราช
80330 เกาะทวด ปากพนัง

นครศรีธรรมราช
80140 ขนาบนาก ปากพนัง

นครศรีธรรมราช
80140 คลองกระบือ ปากพนัง

นครศรีธรรมราช
80330 คลองน้อย ปากพนัง

นครศรีธรรมราช
80330 ชะเมา ปากพนัง

นครศรีธรรมราช
80140 ท่าพยา ปากพนัง

นครศรีธรรมราช
80140 บางตะพง ปากพนัง

นครศรีธรรมราช
80140 บางพระ ปากพนัง

นครศรีธรรมราช
80140 บางศาลา ปากพนัง

นครศรีธรรมราช
80140 บ้านเพิง ปากพนัง

นครศรีธรรมราช
80140 บ้านใหม่ ปากพนัง

นครศรีธรรมราช
80140 ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง

นครศรีธรรมราช
80140 ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง

นครศรีธรรมราช
80140 ปากแพรก ปากพนัง

นครศรีธรรมราช
80140 ป่าระกำ ปากพนัง

นครศรีธรรมราช
80140 หูล่อง ปากพนัง

นครศรีธรรมราช
80140 แหลมตะลุมพุก ปากพนัง

นครศรีธรรมราช
80320 ทอนหงส์ พรหมคีรี

นครศรีธรรมราช
80320 นาเรียง พรหมคีรี

นครศรีธรรมราช
80320 บ้านเกาะ พรหมคีรี

นครศรีธรรมราช
80320 พรหมโลก พรหมคีรี

นครศรีธรรมราช
80320 อินคีรี พรหมคีรี

นครศรีธรรมราช
80000 ช้างซ้าย พระพรหม

นครศรีธรรมราช
80000 ท้ายสำเภา พระพรหม

นครศรีธรรมราช
80000 นาพรุ พระพรหม

นครศรีธรรมราช
80000 นาสาร พระพรหม

นครศรีธรรมราช
80270 กะทูน พิปูน

นครศรีธรรมราช
80270 เขาพระ พิปูน

นครศรีธรรมราช
80270 ควนกลาง พิปูน

นครศรีธรรมราช
80270 พิปูน พิปูน

นครศรีธรรมราช
80270 ยางค้อม พิปูน

นครศรีธรรมราช
80280 กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช
80000 คลัง เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช
80000 ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช
80280 ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช
80000 ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช
80000 ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช
80290 ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช
80000 ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช
80000 ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช
80000 นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช
80280 นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช
80000 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช
80330 บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช
80000 ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช
80000 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช
80000 โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช
80000 มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช
80130 ควนเกย ร่อนพิบูลย์

นครศรีธรรมราช
80130 ควนชุม ร่อนพิบูลย์

นครศรีธรรมราช
80130 ควนพัง ร่อนพิบูลย์

นครศรีธรรมราช
80130 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์

นครศรีธรรมราช
80350 เสาธง ร่อนพิบูลย์

นครศรีธรรมราช
80350 หินตก ร่อนพิบูลย์

นครศรีธรรมราช
80230 กำโลน ลานสกา

นครศรีธรรมราช
80230 ขุนทะเล ลานสกา

นครศรีธรรมราช
80230 เขาแก้ว ลานสกา

นครศรีธรรมราช
80230 ท่าดี ลานสกา

นครศรีธรรมราช
80230 ลานสกา ลานสกา

นครศรีธรรมราช
80120 เขาน้อย สิชล

นครศรีธรรมราช
80120 ฉลอง สิชล

นครศรีธรรมราช
80120 ทุ่งปรัง สิชล

นครศรีธรรมราช
80120 ทุ่งใส สิชล

นครศรีธรรมราช
80340 เทพราช สิชล

นครศรีธรรมราช
80120 เปลี่ยน สิชล

นครศรีธรรมราช
80120 สิชล สิชล

นครศรีธรรมราช
80120 สี่ขีด สิชล

นครศรีธรรมราช
80340 เสาเภา สิชล

นครศรีธรรมราช
80170 เกาะเพชร หัวไทร

นครศรีธรรมราช
80170 เขาพังไกร หัวไทร

นครศรีธรรมราช
80170 ควนชะลิก หัวไทร

นครศรีธรรมราช
80170 ทรายขาว หัวไทร

นครศรีธรรมราช
80170 ท่าซอม หัวไทร

นครศรีธรรมราช
80170 บางนบ หัวไทร

นครศรีธรรมราช
80170 บ้านราม หัวไทร

นครศรีธรรมราช
80170 รามแก้ว หัวไทร

นครศรีธรรมราช
80170 หน้าสตน หัวไทร

นครศรีธรรมราช
80170 หัวไทร หัวไทร

นครศรีธรรมราช
80170 แหลม หัวไทร

นครศรีธรรมราช

ตรัง

ตรัง

 คําขวัญประจําจังหวัดตรัง :           เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
92110 กันตัง กันตัง

ตรัง
92110 กันตังใต้ กันตัง

ตรัง
92110 เกาะลิบง กันตัง

ตรัง
92110 คลองชีล้อม กันตัง

ตรัง
92110 คลองลุ กันตัง

ตรัง
92110 ควนธานี กันตัง

ตรัง
92110 โคกยาง กันตัง

ตรัง
92110 นาเกลือ กันตัง

ตรัง
92110 บ่อน้ำร้อน กันตัง

ตรัง
92110 บางเป้า กันตัง

ตรัง
92110 บางสัก กันตัง

ตรัง
92110 บางหมาก กันตัง

ตรัง
92110 ย่านซื่อ กันตัง

ตรัง
92110 วังวน กันตัง

ตรัง
92170 โคกสะบ้า นาโยง

ตรัง
92170 ช่อง นาโยง

ตรัง
92170 นาข้าวเสีย นาโยง

ตรัง
92170 นาโยงเหนือ นาโยง

ตรัง
92170 นาหมื่นศรี นาโยง

ตรัง
92170 ละมอ นาโยง

ตรัง
92120 เกาะสุกร ปะเหลียน

ตรัง
92120 ท่าข้าม ปะเหลียน

ตรัง
92140 ท่าพญา ปะเหลียน

ตรัง
92180 ทุ่งยาว ปะเหลียน

ตรัง
92140 บางด้วน ปะเหลียน

ตรัง
92140 บ้านนา ปะเหลียน

ตรัง
92180 ปะเหลียน ปะเหลียน

ตรัง
92180 ลิพัง ปะเหลียน

ตรัง
92120 สุโสะ ปะเหลียน

ตรัง
92180 แหลมสอม ปะเหลียน

ตรัง
92000 ควนปริง เมืองตรัง

ตรัง
92000 โคกหล่อ เมืองตรัง

ตรัง
92000 ทับเที่ยง เมืองตรัง

ตรัง
92000 นาตาล่วง เมืองตรัง

ตรัง
92000 นาโต๊ะหมิง เมืองตรัง

ตรัง
92190 นาท่ามใต้ เมืองตรัง

ตรัง
92190 นาท่ามเหนือ เมืองตรัง

ตรัง
92170 นาบินหลา เมืองตรัง

ตรัง
92000 นาพละ เมืองตรัง

ตรัง
92170 นาโยงใต้ เมืองตรัง

ตรัง
92000 น้ำผุด เมืองตรัง

ตรัง
92000 บางรัก เมืองตรัง

ตรัง
92000 บ้านควน เมืองตรัง

ตรัง
92000 บ้านโพธิ์ เมืองตรัง

ตรัง
92000 หนองตรุด เมืองตรัง

ตรัง
92140 เกาะเปียะ ย่านตาขาว

ตรัง
92140 ทุ่งกระบือ ย่านตาขาว

ตรัง
92140 ทุ่งค่าย ย่านตาขาว

ตรัง
92140 นาชุมเห็ด ย่านตาขาว

ตรัง
92140 ในควน ย่านตาขาว

ตรัง
92140 โพรงจระเข้ ย่านตาขาว

ตรัง
92140 ย่านตาขาว ย่านตาขาว

ตรัง
92140 หนองบ่อ ย่านตาขาว

ตรัง
92160 เขาไพร รัษฎา

ตรัง
92160 คลองปาง รัษฎา

ตรัง
92160 ควนเมา รัษฎา

ตรัง
92160 หนองบัว รัษฎา

ตรัง
92130 หนองปรือ รัษฎา

ตรัง
92220 เขาวิเศษ วังวิเศษ

ตรัง
92000 ท่าสะบ้า วังวิเศษ

ตรัง
92220 วังมะปราง วังวิเศษ

ตรัง
92220 วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ

ตรัง
92220 อ่าวตง วังวิเศษ

ตรัง
92150 กะลาเส สิเกา

ตรัง
92150 เขาไม้แก้ว สิเกา

ตรัง
92000 นาเมืองเพชร สิเกา

ตรัง
92150 บ่อหิน สิเกา

ตรัง
92150 ไม้ฝาด สิเกา

ตรัง
92130 เขากอบ ห้วยยอด

ตรัง
92130 เขาขาว ห้วยยอด

ตรัง
92130 เขาปูน ห้วยยอด

ตรัง
92130 ท่างิ้ว ห้วยยอด

ตรัง
92130 ทุ่งต่อ ห้วยยอด

ตรัง
92210 นาวง ห้วยยอด

ตรัง
92130 ในเตา ห้วยยอด

ตรัง
92210 บางกุ้ง ห้วยยอด

ตรัง
92210 บางดี ห้วยยอด

ตรัง
92130 ปากคม ห้วยยอด

ตรัง
92190 ปากแจ่ม ห้วยยอด

ตรัง
92190 ลำภูรา ห้วยยอด

ตรัง
92210 วังคีรี ห้วยยอด

ตรัง
92130 หนองช้างแล่น ห้วยยอด

ตรัง
92130 ห้วยนาง ห้วยยอด

ตรัง
92130 ห้วยยอด ห้วยยอด

ตรัง
92120 ตะเสะ หาดสำราญ

ตรัง
92120 บ้าสวี หาดสำราญ

ตรัง
92120 หาดสำราญ หาดสำราญ

ตรัง

ชุมพร

ชุมพร

 คําขวัญประจําจังหวัดชุมพร :           ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
86140 คุริง ท่าแซะ

ชุมพร
86140 ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ

ชุมพร
86140 ท่าข้าม ท่าแซะ

ชุมพร
86140 ท่าแซะ ท่าแซะ

ชุมพร
86140 นากระตาม ท่าแซะ

ชุมพร
86140 รับร่อ ท่าแซะ

ชุมพร
86190 รับร่อ ท่าแซะ

ชุมพร
86140 สลุย ท่าแซะ

ชุมพร
86140 สองพี่น้อง ท่าแซะ

ชุมพร
86140 หงษ์เจริญ ท่าแซะ

ชุมพร
86190 หินแก้ว ท่าแซะ

ชุมพร
86220 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก

ชุมพร
86220 ตะโก ทุ่งตะโก

ชุมพร
86220 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก

ชุมพร
86220 ปากตะโก ทุ่งตะโก

ชุมพร
86210 เขาไชยราช ปะทิว

ชุมพร
86160 ชุมโค ปะทิว

ชุมพร
86210 ดอนยาง ปะทิว

ชุมพร
86160 ทะเลทรัพย์ ปะทิว

ชุมพร
86160 บางสน ปะทิว

ชุมพร
86210 ปากคลอง ปะทิว

ชุมพร
86230 สะพลี ปะทิว

ชุมพร
86180 ปังหวาน พะโต๊ะ

ชุมพร
86180 ปากทรง พะโต๊ะ

ชุมพร
86180 พระรักษ์ พะโต๊ะ

ชุมพร
86180 พะโต๊ะ พะโต๊ะ

ชุมพร
86000 ขุนกระทิง เมืองชุมพร

ชุมพร
86190 ขุนกระทิง เมืองชุมพร

ชุมพร
86000 ตากแดด เมืองชุมพร

ชุมพร
86190 ตากแดด เมืองชุมพร

ชุมพร
86100 ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร

ชุมพร
86000 ท่าตะเภา เมืองชุมพร

ชุมพร
86000 ท่ายาง เมืองชุมพร

ชุมพร
86120 ท่ายาง เมืองชุมพร

ชุมพร
86100 ทุ่งคา เมืองชุมพร

ชุมพร
86000 นาชะอัง เมืองชุมพร

ชุมพร
86000 นาทุ่ง เมืองชุมพร

ชุมพร
86000 บางลึก เมืองชุมพร

ชุมพร
86000 บางหมาก เมืองชุมพร

ชุมพร
86190 บ้านนา เมืองชุมพร

ชุมพร
86120 ปากน้ำ เมืองชุมพร

ชุมพร
86000 วังไผ่ เมืองชุมพร

ชุมพร
86190 วังไผ่ เมืองชุมพร

ชุมพร
86190 วังใหม่ เมืองชุมพร

ชุมพร
86100 วิสัยเหนือ เมืองชุมพร

ชุมพร
86120 หาดทรายรี เมืองชุมพร

ชุมพร
86000 หาดพันไกร เมืองชุมพร

ชุมพร
86170 ทุ่งคาวัด ละแม

ชุมพร
86170 ทุ่งหลวง ละแม

ชุมพร
86170 ละแม ละแม

ชุมพร
86170 สวนแตง ละแม

ชุมพร
86130 เขาค่าย สวี

ชุมพร
86130 เขาทะลุ สวี

ชุมพร
86130 ครน สวี

ชุมพร
86130 ด่านสวี สวี

ชุมพร
86130 ท่าหิน สวี

ชุมพร
86130 ทุ่งระยะ สวี

ชุมพร
86130 นาโพธิ์ สวี

ชุมพร
86130 นาสัก สวี

ชุมพร
86130 ปากแพรก สวี

ชุมพร
86130 วิสัยใต้ สวี

ชุมพร
86130 สวี สวี

ชุมพร
86110 ขันเงิน หลังสวน

ชุมพร
86110 ท่ามะพลา หลังสวน

ชุมพร
86110 นาขา หลังสวน

ชุมพร
86110 นาพญา หลังสวน

ชุมพร
86150 บางน้ำจืด หลังสวน

ชุมพร
86110 บางมะพร้าว หลังสวน

ชุมพร
86150 บางมะพร้าว หลังสวน

ชุมพร
86110 บ้านควน หลังสวน

ชุมพร
86150 ปากน้ำ หลังสวน

ชุมพร
86110 พ้อแดง หลังสวน

ชุมพร
86110 วังตะกอ หลังสวน

ชุมพร
86110 หลังสวน หลังสวน

ชุมพร
86110 หาดยาย หลังสวน

ชุมพร
86110 แหลมทราย หลังสวน

ชุมพร

กระบี่

กระบี่

คําขวัญประจําจังหวัดกระบี่  :           ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเลสวยสด มรกตอันดามัน

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
81120 เกาะกลาง เกาะลันตา

กระบี่
81150 เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา

กระบี่
81150 เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา

กระบี่
81120 คลองยาง เกาะลันตา

กระบี่
81150 ศาลาด่าน เกาะลันตา

กระบี่
81140 เขาดิน เขาพนม

กระบี่
81140 เขาพนม เขาพนม

กระบี่
80240 โคกหาร เขาพนม

กระบี่
81140 พรุเตียว เขาพนม

กระบี่
80240 สินปุน เขาพนม

กระบี่
81140 หน้าเขา เขาพนม

กระบี่
81120 คลองท่อมใต้ คลองท่อม

กระบี่
81120 คลองท่อมเหนือ คลองท่อม

กระบี่
81170 คลองพน คลองท่อม

กระบี่
81170 ทรายขาว คลองท่อม

กระบี่
81120 พรุดินนา คลองท่อม

กระบี่
81120 เพหลา คลองท่อม

กระบี่
81120 ห้วยน้ำขาว คลองท่อม

กระบี่
81160 เขาเขน ปลายพระยา

กระบี่
81160 เขาต่อ ปลายพระยา

กระบี่
81160 คีรีวง ปลายพระยา

กระบี่
81160 ปลายพระยา ปลายพระยา

กระบี่
81000 กระบี่น้อย เมืองกระบี่

กระบี่
81000 กระบี่ใหญ่ เมืองกระบี่

กระบี่
81000 เขาคราม เมืองกระบี่

กระบี่
81000 เขาทอง เมืองกระบี่

กระบี่
81000 คลองประสงค์ เมืองกระบี่

กระบี่
81000 ทับปริก เมืองกระบี่

กระบี่
81000 ปากน้ำ เมืองกระบี่

กระบี่
81000 ไสไทย เมืองกระบี่

กระบี่
81000 หนองทะเล เมืองกระบี่

กระบี่
81000 อ่าวนาง เมืองกระบี่

กระบี่
81120 ดินแดง ลำทับ

กระบี่
81120 ดินอุดม ลำทับ

กระบี่
81120 ทุ่งไทรทอง ลำทับ

กระบี่
81120 ลำทับ ลำทับ

กระบี่
81130 เกาะศรีบอยา เหนือคลอง

กระบี่
81130 คลองขนาน เหนือคลอง

กระบี่
81130 คลองเขม้า เหนือคลอง

กระบี่
81130 โคกยาง เหนือคลอง

กระบี่
81130 ตลิ่งชัน เหนือคลอง

กระบี่
81130 ปกาสัย เหนือคลอง

กระบี่
81130 ห้วยยูง เหนือคลอง

กระบี่
81130 เหนือคลอง เหนือคลอง

กระบี่
81110 เขาใหญ่ อ่าวลึก

กระบี่
81110 คลองยา อ่าวลึก

กระบี่
81110 คลองหิน อ่าวลึก

กระบี่
81110 นาเหนือ อ่าวลึก

กระบี่
81110 บ้านกลาง อ่าวลึก

กระบี่
81110 แหลมสัก อ่าวลึก

กระบี่
81110 อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก

กระบี่
81110 อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก

กระบี่
81110 อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก

กระบี่