อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

 คําขวัญประจําจังหวัดอุตรดิตถ์ :           เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
53140 ข่อยสูง ตรอน

อุตรดิตถ์
53140 น้ำอ่าง ตรอน

อุตรดิตถ์
53140 บ้านแก่ง ตรอน

อุตรดิตถ์
53140 วังแดง ตรอน

อุตรดิตถ์
53140 หาดสองแคว ตรอน

อุตรดิตถ์
53230 น้ำพี้ ทองแสนขัน

อุตรดิตถ์
53230 บ่อทอง ทองแสนขัน

อุตรดิตถ์
53230 ป่าคาย ทองแสนขัน

อุตรดิตถ์
53230 ผักขวง ทองแสนขัน

อุตรดิตถ์
53150 จริม ท่าปลา

อุตรดิตถ์
53150 ท่าปลา ท่าปลา

อุตรดิตถ์
53110 ท่าแฝก ท่าปลา

อุตรดิตถ์
53150 นางพญา ท่าปลา

อุตรดิตถ์
53150 น้ำหมัน ท่าปลา

อุตรดิตถ์
53190 ผาเลือด ท่าปลา

อุตรดิตถ์
53190 ร่วมจิต ท่าปลา

อุตรดิตถ์
53150 หาดล้า ท่าปลา

อุตรดิตถ์
53190 หาดล้า ท่าปลา

อุตรดิตถ์
53110 เด่นเหล็ก น้ำปาด

อุตรดิตถ์
53110 น้ำไคร้ น้ำปาด

อุตรดิตถ์
53110 น้ำไผ่ น้ำปาด

อุตรดิตถ์
53110 บ้านฝาย น้ำปาด

อุตรดิตถ์
53110 แสนตอ น้ำปาด

อุตรดิตถ์
53110 ห้วยมุ่น น้ำปาด

อุตรดิตถ์
53180 นาขุม บ้านโคก

อุตรดิตถ์
53180 บ่อเบี้ย บ้านโคก

อุตรดิตถ์
53180 บ้านโคก บ้านโคก

อุตรดิตถ์
53180 ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก

อุตรดิตถ์
53120 คอรุม พิชัย

อุตรดิตถ์
53120 ท่ามะเฟือง พิชัย

อุตรดิตถ์
53220 ท่าสัก พิชัย

อุตรดิตถ์
53120 นายาง พิชัย

อุตรดิตถ์
53120 นาอิน พิชัย

อุตรดิตถ์
53120 ในเมือง พิชัย

อุตรดิตถ์
53120 บ้านโคน พิชัย

อุตรดิตถ์
53220 บ้านดารา พิชัย

อุตรดิตถ์
53120 บ้านหม้อ พิชัย

อุตรดิตถ์
53120 พญาแมน พิชัย

อุตรดิตถ์
53120 ไร่อ้อย พิชัย

อุตรดิตถ์
53160 บ้านเสี้ยว ฟากท่า

อุตรดิตถ์
53160 ฟากท่า ฟากท่า

อุตรดิตถ์
53160 สองคอน ฟากท่า

อุตรดิตถ์
53160 สองห้อง ฟากท่า

อุตรดิตถ์
53000 ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53000 คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53000 งิ้วงาม เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53000 ถ้ำฉลอง เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53000 ท่าเสา เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53000 ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53000 น้ำริด เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53000 บ้านเกาะ เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53170 บ้านเกาะ เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53000 บ้านด่าน เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53000 บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53000 ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53000 ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53170 วังกะพี้ เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53000 วังดิน เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53000 แสนตอ เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53000 หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53000 หาดงิ้ว เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53130 ชัยจุมพล ลับแล

อุตรดิตถ์
53210 ด่านแม่คำมัน ลับแล

อุตรดิตถ์
53210 ทุ่งยั้ง ลับแล

อุตรดิตถ์
53130 นานกกก ลับแล

อุตรดิตถ์
53210 ไผ่ล้อม ลับแล

อุตรดิตถ์
53130 ฝายหลวง ลับแล

อุตรดิตถ์
53130 แม่พูล ลับแล

อุตรดิตถ์
53130 ศรีพนมมาศ ลับแล

อุตรดิตถ์

ลำพูน

ลำพูน

 คําขวัญประจําจังหวัดลำพูน :           พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภุญชัย

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
51160 ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง

ลำพูน
51160 ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง

ลำพูน
51160 บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง

ลำพูน
51180 บ้านธิ บ้านธิ

ลำพูน
51180 ห้วยยาบ บ้านธิ

ลำพูน
51130 บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง

ลำพูน
51130 ป่าพลู บ้านโฮ่ง

ลำพูน
51130 ศรีเตี้ย บ้านโฮ่ง

ลำพูน
51130 หนองปลาสะวาย บ้านโฮ่ง

ลำพูน
51130 เหล่ายาว บ้านโฮ่ง

ลำพูน
51120 ท่าตุ้ม ป่าซาง

ลำพูน
51120 นครเจดีย์ ป่าซาง

ลำพูน
51120 น้ำดิบ ป่าซาง

ลำพูน
51120 บ้านเรือน ป่าซาง

ลำพูน
51120 ปากบ่อง ป่าซาง

ลำพูน
51120 ป่าซาง ป่าซาง

ลำพูน
51120 ม่วงน้อย ป่าซาง

ลำพูน
51120 มะกอก ป่าซาง

ลำพูน
51120 แม่แรง ป่าซาง

ลำพูน
51000 ต้นธง เมืองลำพูน

ลำพูน
51000 ในเมือง เมืองลำพูน

ลำพูน
51000 บ้านกลาง เมืองลำพูน

ลำพูน
51000 บ้านแป้น เมืองลำพูน

ลำพูน
51000 ประตูป่า เมืองลำพูน

ลำพูน
51000 ป่าสัก เมืองลำพูน

ลำพูน
51000 มะเขือแจ้ เมืองลำพูน

ลำพูน
51000 ริมปิง เมืองลำพูน

ลำพูน
51000 เวียงยอง เมืองลำพูน

ลำพูน
51000 ศรีบัวบาน เมืองลำพูน

ลำพูน
51150 หนองช้างคืน เมืองลำพูน

ลำพูน
51000 หนองหนาม เมืองลำพูน

ลำพูน
51000 เหมืองง่า เมืองลำพูน

ลำพูน
51000 เหมืองจี้ เมืองลำพูน

ลำพูน
51150 อุโมงค์ เมืองลำพูน

ลำพูน
51170 ทากาศ แม่ทา

ลำพูน
51170 ทาขุมเงิน แม่ทา

ลำพูน
51170 ทาทุ่งหลวง แม่ทา

ลำพูน
51140 ทาปลาดุก แม่ทา

ลำพูน
51170 ทาแม่ลอบ แม่ทา

ลำพูน
51140 ทาสบเส้า แม่ทา

ลำพูน
51110 ก้อ ลี้

ลำพูน
51110 ดงคำ ลี้

ลำพูน
51110 นาทราย ลี้

ลำพูน
51110 ป่าไผ่ ลี้

ลำพูน
51110 แม่ตืน ลี้

ลำพูน
51110 แม่ลาน ลี้

ลำพูน
51110 ลี้ ลี้

ลำพูน
51110 ศรีวิชัย ลี้

ลำพูน
51120 วังผาง เวียงหนองล่อง

ลำพูน
51120 หนองยวง เวียงหนองล่อง

ลำพูน
51120 หนองล่อง เวียงหนองล่อง

ลำพูน

ลำปาง

ลำปาง

 คําขวัญประจําจังหวัดลำปาง :           ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
52130 เกาะคา เกาะคา

ลำปาง
52130 ท่าผา เกาะคา

ลำปาง
52130 นาแก้ว เกาะคา

ลำปาง
52130 นาแส่ง เกาะคา

ลำปาง
52130 ลำปางหลวง เกาะคา

ลำปาง
52130 วังพร้าว เกาะคา

ลำปาง
52130 ศาลา เกาะคา

ลำปาง
52130 ใหม่พัฒนา เกาะคา

ลำปาง
52130 ไหล่หิน เกาะคา

ลำปาง
52110 นาแก งาว

ลำปาง
52110 บ้านโป่ง งาว

ลำปาง
52110 บ้านร้อง งาว

ลำปาง
52110 บ้านหวด งาว

ลำปาง
52110 บ้านแหง งาว

ลำปาง
52110 บ้านอ้อน งาว

ลำปาง
52110 ปงเตา งาว

ลำปาง
52110 แม่ตีบ งาว

ลำปาง
52110 หลวงใต้ งาว

ลำปาง
52110 หลวงเหนือ งาว

ลำปาง
52120 แจ้ห่ม แจ้ห่ม

ลำปาง
52120 ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม

ลำปาง
52120 บ้านสา แจ้ห่ม

ลำปาง
52120 ปงดอน แจ้ห่ม

ลำปาง
52120 เมืองมาย แจ้ห่ม

ลำปาง
52120 แม่สุก แจ้ห่ม

ลำปาง
52120 วิเชตนคร แจ้ห่ม

ลำปาง
52160 เถินบุรี เถิน

ลำปาง
52160 นาโป่ง เถิน

ลำปาง
52160 แม่ถอด เถิน

ลำปาง
52160 แม่ปะ เถิน

ลำปาง
52160 แม่มอก เถิน

ลำปาง
52230 แม่วะ เถิน

ลำปาง
52160 ล้อมแรด เถิน

ลำปาง
52160 เวียงมอก เถิน

ลำปาง
52240 แจ้ซ้อน เมืองปาน

ลำปาง
52240 ทุ่งกว๋าว เมืองปาน

ลำปาง
52240 บ้านขอ เมืองปาน

ลำปาง
52240 เมืองปาน เมืองปาน

ลำปาง
52240 หัวเมือง เมืองปาน

ลำปาง
52000 กล้วยแพะ เมืองลำปาง

ลำปาง
52100 ชมพู เมืองลำปาง

ลำปาง
52000 ต้นธงชัย เมืองลำปาง

ลำปาง
52000 ทุ่งฝาย เมืองลำปาง

ลำปาง
52000 นิคมพัฒนา เมืองลำปาง

ลำปาง
52100 บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง

ลำปาง
52100 บ้านค่า เมืองลำปาง

ลำปาง
52100 บ้านเป้า เมืองลำปาง

ลำปาง
52000 บ้านแลง เมืองลำปาง

ลำปาง
52000 บ้านเสด็จ เมืองลำปาง

ลำปาง
52100 บ้านเอื้อม เมืองลำปาง

ลำปาง
52000 บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง

ลำปาง
52100 ปงแสนทอง เมืองลำปาง

ลำปาง
52000 พระบาท เมืองลำปาง

ลำปาง
52220 พระบาท เมืองลำปาง

ลำปาง
52000 พิชัย เมืองลำปาง

ลำปาง
52000 เวียงเหนือ เมืองลำปาง

ลำปาง
52100 สบตุ๋ย เมืองลำปาง

ลำปาง
52100 สวนดอก เมืองลำปาง

ลำปาง
52000 หัวเวียง เมืองลำปาง

ลำปาง
52150 ดอนไฟ แม่ทะ

ลำปาง
52150 นาครัว แม่ทะ

ลำปาง
52150 น้ำโจ้ แม่ทะ

ลำปาง
52150 บ้านกิ่ว แม่ทะ

ลำปาง
52150 บ้านบอม แม่ทะ

ลำปาง
52150 ป่าตัน แม่ทะ

ลำปาง
52150 แม่ทะ แม่ทะ

ลำปาง
52220 แม่ทะ แม่ทะ

ลำปาง
52150 วังเงิน แม่ทะ

ลำปาง
52150 สันดอนแก้ว แม่ทะ

ลำปาง
52150 หัวเสือ แม่ทะ

ลำปาง
52180 ผาปัง แม่พริก

ลำปาง
52180 พระบาทวังตวง แม่พริก

ลำปาง
52230 พระบาทวังตวง แม่พริก

ลำปาง
52180 แม่ปุ แม่พริก

ลำปาง
52180 แม่พริก แม่พริก

ลำปาง
52220 จางเหนือ แม่เมาะ

ลำปาง
52220 นาสัก แม่เมาะ

ลำปาง
52000 บ้านดง แม่เมาะ

ลำปาง
52220 บ้านดง แม่เมาะ

ลำปาง
52220 แม่เมาะ แม่เมาะ

ลำปาง
52220 สบป้าด แม่เมาะ

ลำปาง
52140 ทุ่งฮั้ว วังเหนือ

ลำปาง
52140 ร่องเคาะ วังเหนือ

ลำปาง
52140 วังแก้ว วังเหนือ

ลำปาง
52140 วังซ้าย วังเหนือ

ลำปาง
52140 วังใต้ วังเหนือ

ลำปาง
52140 วังทรายคำ วังเหนือ

ลำปาง
52140 วังทอง วังเหนือ

ลำปาง
52140 วังเหนือ วังเหนือ

ลำปาง
52170 นายาง สบปราบ

ลำปาง
52170 แม่กัวะ สบปราบ

ลำปาง
52170 สบปราบ สบปราบ

ลำปาง
52170 สมัย สบปราบ

ลำปาง
52210 ทุ่งงาม เสริมงาม

ลำปาง
52210 เสริมกลาง เสริมงาม

ลำปาง
52210 เสริมขวา เสริมงาม

ลำปาง
52210 เสริมซ้าย เสริมงาม

ลำปาง
52190 ปงยางคก ห้างฉัตร

ลำปาง
52190 เมืองยาว ห้างฉัตร

ลำปาง
52190 แม่สัน ห้างฉัตร

ลำปาง
52190 วอแก้ว ห้างฉัตร

ลำปาง
52190 เวียงตาล ห้างฉัตร

ลำปาง
52190 หนองหล่ม ห้างฉัตร

ลำปาง
52190 ห้างฉัตร ห้างฉัตร

ลำปาง

แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

 คําขวัญประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน :           หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
58140 ขุนยวม ขุนยวม

แม่ฮ่องสอน
58140 เมืองปอน ขุนยวม

แม่ฮ่องสอน
58140 แม่กิ๊ ขุนยวม

แม่ฮ่องสอน
58140 แม่เงา ขุนยวม

แม่ฮ่องสอน
58140 แม่ยวมน้อย ขุนยวม

แม่ฮ่องสอน
58140 แม่อูคอ ขุนยวม

แม่ฮ่องสอน
58150 ถ้ำลอด ปางมะผ้า

แม่ฮ่องสอน
58150 นาปู่ป้อม ปางมะผ้า

แม่ฮ่องสอน
58150 ปางมะผ้า ปางมะผ้า

แม่ฮ่องสอน
58150 สบป่อง ปางมะผ้า

แม่ฮ่องสอน
58130 ทุ่งยาว ปาย

แม่ฮ่องสอน
58130 โป่งสา ปาย

แม่ฮ่องสอน
58130 เมืองแปง ปาย

แม่ฮ่องสอน
58130 แม่นาเติง ปาย

แม่ฮ่องสอน
58130 แม่ฮี้ ปาย

แม่ฮ่องสอน
58130 เวียงใต้ ปาย

แม่ฮ่องสอน
58130 เวียงเหนือ ปาย

แม่ฮ่องสอน
58000 จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน
58000 ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน
58000 ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน
58000 หมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน
58000 ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน
58000 ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน
58000 ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน
58120 ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย

แม่ฮ่องสอน
58120 ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย

แม่ฮ่องสอน
58120 แม่โถ แม่ลาน้อย

แม่ฮ่องสอน
58120 แม่นาจาง แม่ลาน้อย

แม่ฮ่องสอน
58120 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย

แม่ฮ่องสอน
58120 แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย

แม่ฮ่องสอน
58120 สันติคีรี แม่ลาน้อย

แม่ฮ่องสอน
58120 ห้วยห้อม แม่ลาน้อย

แม่ฮ่องสอน
58110 บ้านกาศ แม่สะเรียง

แม่ฮ่องสอน
58110 ป่าแป๋ แม่สะเรียง

แม่ฮ่องสอน
58110 แม่คง แม่สะเรียง

แม่ฮ่องสอน
58110 แม่ยวม แม่สะเรียง

แม่ฮ่องสอน
58110 แม่สะเรียง แม่สะเรียง

แม่ฮ่องสอน
58110 แม่เหาะ แม่สะเรียง

แม่ฮ่องสอน
58110 เสาหิน แม่สะเรียง

แม่ฮ่องสอน
58110 กองก๋อย สบเมย

แม่ฮ่องสอน
58110 ป่าโป่ง สบเมย

แม่ฮ่องสอน
58110 แม่คะตวน สบเมย

แม่ฮ่องสอน
58110 แม่สวด สบเมย

แม่ฮ่องสอน
58110 แม่สามแลบ สบเมย

แม่ฮ่องสอน
58110 สบเมย สบเมย

แม่ฮ่องสอน

พะเยา

พะเยา

 คําขวัญประจําจังหวัดพะเยา :           กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
56150 จุน จุน

พะเยา
56150 ทุ่งรวงทอง จุน

พะเยา
56150 พระธาตุขิงแกง จุน

พะเยา
56150 ลอ จุน

พะเยา
56150 หงส์หิน จุน

พะเยา
56150 ห้วยข้าวก่ำ จุน

พะเยา
56150 ห้วยยางขาม จุน

พะเยา
56110 เจดีย์คำ เชียงคำ

พะเยา
56110 เชียงบาน เชียงคำ

พะเยา
56110 ทุ่งผาสุข เชียงคำ

พะเยา
56110 น้ำแวน เชียงคำ

พะเยา
56110 ฝายกวาง เชียงคำ

พะเยา
56110 แม่ลาว เชียงคำ

พะเยา
56110 ร่มเย็น เชียงคำ

พะเยา
56110 เวียง เชียงคำ

พะเยา
56110 หย่วน เชียงคำ

พะเยา
56110 อ่างทอง เชียงคำ

พะเยา
56160 เชียงม่วน เชียงม่วน

พะเยา
56160 บ้านมาง เชียงม่วน

พะเยา
56160 สระ เชียงม่วน

พะเยา
56120 คือเวียง ดอกคำใต้

พะเยา
56120 ดงสุวรรณ ดอกคำใต้

พะเยา
56120 ดอกคำใต้ ดอกคำใต้

พะเยา
56120 ดอนศรีชุม ดอกคำใต้

พะเยา
56120 บ้านถ้ำ ดอกคำใต้

พะเยา
56120 บ้านปิน ดอกคำใต้

พะเยา
56120 บุญเกิด ดอกคำใต้

พะเยา
56120 ป่าซาง ดอกคำใต้

พะเยา
56120 สว่างอารมณ์ ดอกคำใต้

พะเยา
56120 สันโค้ง ดอกคำใต้

พะเยา
56120 หนองหล่ม ดอกคำใต้

พะเยา
56120 ห้วยลาน ดอกคำใต้

พะเยา
56140 ขุนควร ปง

พะเยา
56140 ควร ปง

พะเยา
56140 งิม ปง

พะเยา
56140 นาปรัง ปง

พะเยา
56140 ปง ปง

พะเยา
56140 ผาช้างน้อย ปง

พะเยา
56140 ออย ปง

พะเยา
56000 ดงเจน ภูกามยาว

พะเยา
56000 แม่อิง ภูกามยาว

พะเยา
56000 ห้วยแก้ว ภูกามยาว

พะเยา
56110 เชียงแรง ภูซาง

พะเยา
56110 ทุ่งกล้วย ภูซาง

พะเยา
56110 ป่าสัก ภูซาง

พะเยา
56110 ภูซาง ภูซาง

พะเยา
56110 สบบง ภูซาง

พะเยา
56000 จำป่าหวาย เมืองพะเยา

พะเยา
56000 ท่าจำปี เมืองพะเยา

พะเยา
56000 ท่าวังทอง เมืองพะเยา

พะเยา
56000 บ้านต๋อม เมืองพะเยา

พะเยา
56000 บ้านต๊ำ เมืองพะเยา

พะเยา
56000 บ้านตุ่น เมืองพะเยา

พะเยา
56000 บ้านสาง เมืองพะเยา

พะเยา
56000 บ้านใหม่ เมืองพะเยา

พะเยา
56000 แม่กา เมืองพะเยา

พะเยา
56000 แม่ต๋ำ เมืองพะเยา

พะเยา
56000 แม่นาเรือ เมืองพะเยา

พะเยา
56000 แม่ปืม เมืองพะเยา

พะเยา
56000 แม่ใส เมืองพะเยา

พะเยา
56000 เวียง เมืองพะเยา

พะเยา
56000 สันป่าม่วง เมืองพะเยา

พะเยา
56130 เจริญราษฎร์ แม่ใจ

พะเยา
56130 บ้านเหล่า แม่ใจ

พะเยา
56130 ป่าแฝก แม่ใจ

พะเยา
56130 แม่ใจ แม่ใจ

พะเยา
56130 แม่สุก แม่ใจ

พะเยา
56130 ศรีถ้อย แม่ใจ

พะเยา

แพร่

แพร่

 คําขวัญประจําจังหวัดแพร่ :           หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
54110 เด่นชัย เด่นชัย

แพร่
54110 ไทรย้อย เด่นชัย

แพร่
54110 ปงป่าหวาย เด่นชัย

แพร่
54110 แม่จั๊วะ เด่นชัย

แพร่
54110 ห้วยไร่ เด่นชัย

แพร่
54000 กาญจนา เมืองแพร่

แพร่
54000 ช่อแฮ เมืองแพร่

แพร่
54000 ท่าข้าม เมืองแพร่

แพร่
54000 ทุ่งกวาว เมืองแพร่

แพร่
54000 ทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่

แพร่
54000 นาจักร เมืองแพร่

แพร่
54000 น้ำชำ เมืองแพร่

แพร่
54000 ในเวียง เมืองแพร่

แพร่
54000 บ้านถิ่น เมืองแพร่

แพร่
54000 ป่าแดง เมืองแพร่

แพร่
54000 ป่าแมต เมืองแพร่

แพร่
54000 แม่คำมี เมืองแพร่

แพร่
54000 แม่ยม เมืองแพร่

แพร่
54000 แม่หล่าย เมืองแพร่

แพร่
54000 ร่องฟอง เมืองแพร่

แพร่
54000 วังธง เมืองแพร่

แพร่
54000 วังหงษ์ เมืองแพร่

แพร่
54000 สวนเขื่อน เมืองแพร่

แพร่
54000 ห้วยม้า เมืองแพร่

แพร่
54000 เหมืองหม้อ เมืองแพร่

แพร่
54140 ทุ่งศรี ร้องกวาง

แพร่
54140 น้ำเลา ร้องกวาง

แพร่
54140 บ้านเวียง ร้องกวาง

แพร่
54140 ไผ่โทน ร้องกวาง

แพร่
54140 แม่ทราย ร้องกวาง

แพร่
54140 แม่ยางตาล ร้องกวาง

แพร่
54140 แม่ยางร้อง ร้องกวาง

แพร่
54140 แม่ยางฮ่อ ร้องกวาง

แพร่
54140 ร้องกวาง ร้องกวาง

แพร่
54140 ร้องเข็ม ร้องกวาง

แพร่
54140 ห้วยโรง ร้องกวาง

แพร่
54150 ต้าผามอก ลอง

แพร่
54150 ทุ่งแล้ง ลอง

แพร่
54150 บ่อเหล็กลอง ลอง

แพร่
54150 บ้านปิน ลอง

แพร่
54150 ปากกาง ลอง

แพร่
54150 แม่ปาน ลอง

แพร่
54150 เวียงต้า ลอง

แพร่
54150 ห้วยอ้อ ลอง

แพร่
54150 หัวทุ่ง ลอง

แพร่
54160 นาพูน วังชิ้น

แพร่
54160 ป่าสัก วังชิ้น

แพร่
54160 แม่เกิ๋ง วังชิ้น

แพร่
54160 แม่ป้าก วังชิ้น

แพร่
54160 แม่พุง วังชิ้น

แพร่
54160 วังชิ้น วังชิ้น

แพร่
54160 สรอย วังชิ้น

แพร่
54120 แดนชุมพล สอง

แพร่
54120 เตาปูน สอง

แพร่
54120 ทุ่งน้าว สอง

แพร่
54120 บ้านกลาง สอง

แพร่
54120 บ้านหนุน สอง

แพร่
54120 สะเอียบ สอง

แพร่
54120 ห้วยหม้าย สอง

แพร่
54120 หัวเมือง สอง

แพร่
54130 ดอนมูล สูงเม่น

แพร่
54130 น้ำชำ สูงเม่น

แพร่
54130 บ้านกวาง สูงเม่น

แพร่
54130 บ้านกาศ สูงเม่น

แพร่
54130 บ้านปง สูงเม่น

แพร่
54130 บ้านเหล่า สูงเม่น

แพร่
54130 พระหลวง สูงเม่น

แพร่
54130 ร่องกาศ สูงเม่น

แพร่
54000 เวียงทอง สูงเม่น

แพร่
54130 สบสาย สูงเม่น

แพร่
54130 สูงเม่น สูงเม่น

แพร่
54130 หัวฝาย สูงเม่น

แพร่
54170 ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่

แพร่
54170 ทุ่งแค้ว หนองม่วงไข่

แพร่
54170 น้ำรัด หนองม่วงไข่

แพร่
54170 แม่คำมี หนองม่วงไข่

แพร่
54170 วังหลวง หนองม่วงไข่

แพร่
54170 หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่

แพร่

น่าน

น่าน

 คําขวัญประจําจังหวัดน่าน :           แข่งเรือลือเลื่อง  เมืองงาช้างดำ  จิตรกรรมวัดภูมินทร์  แดนดินส้มสีทอง  เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
55220 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ

น่าน
55130 ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ

น่าน
55160 เชียงกลาง เชียงกลาง

น่าน
55160 เชียงคาน เชียงกลาง

น่าน
55160 เปือ เชียงกลาง

น่าน
55160 พญาแก้ว เชียงกลาง

น่าน
55160 พระธาตุ เชียงกลาง

น่าน
55160 พระพุทธบาท เชียงกลาง

น่าน
55140 จอมพระ ท่าวังผา

น่าน
55140 ตาลชุม ท่าวังผา

น่าน
55140 ท่าวังผา ท่าวังผา

น่าน
55140 ป่าคา ท่าวังผา

น่าน
55140 ผาตอ ท่าวังผา

น่าน
55140 ผาทอง ท่าวังผา

น่าน
55140 ยม ท่าวังผา

น่าน
55140 ริม ท่าวังผา

น่าน
55140 ศรีภูมิ ท่าวังผา

น่าน
55140 แสนทอง ท่าวังผา

น่าน
55130 งอบ ทุ่งช้าง

น่าน
55130 ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง

น่าน
55130 ปอน ทุ่งช้าง

น่าน
55130 และ ทุ่งช้าง

น่าน
55150 เชียงของ นาน้อย

น่าน
55150 นาน้อย นาน้อย

น่าน
55150 น้ำตก นาน้อย

น่าน
55150 บ้วใหญ่ นาน้อย

น่าน
55150 ศรีษะเกษ นาน้อย

น่าน
55150 สถาน นาน้อย

น่าน
55150 สันทะ นาน้อย

น่าน
55180 นาทะนุง นาหมื่น

น่าน
55180 บ่อแก้ว นาหมื่น

น่าน
55180 ปิงหลวง นาหมื่น

น่าน
55180 เมืองลี นาหมื่น

น่าน
55220 ดงพญา บ่อเกลือ

น่าน
55220 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ

น่าน
55220 บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ

น่าน
55220 ภูฟ้า บ่อเกลือ

น่าน
55190 บ้านพี้ บ้านหลวง

น่าน
55190 บ้านฟ้า บ้านหลวง

น่าน
55190 ป่าคาหลวง บ้านหลวง

น่าน
55190 สวด บ้านหลวง

น่าน
55120 แงง ปัว

น่าน
55120 เจดีย์ชัย ปัว

น่าน
55120 ไชยวัฒนา ปัว

น่าน
55120 ปัว ปัว

น่าน
55120 ป่ากลาง ปัว

น่าน
55120 ภูคา ปัว

น่าน
55120 วรนคร ปัว

น่าน
55120 ศิลาเพชร ปัว

น่าน
55120 ศิลาแลง ปัว

น่าน
55120 สกาด ปัว

น่าน
55120 สถาน ปัว

น่าน
55120 อวน ปัว

น่าน
55000 ท่าน้าว ภูเพียง

น่าน
55000 นาปัง ภูเพียง

น่าน
55000 น้ำเกี๋ยน ภูเพียง

น่าน
55000 น้ำแก่น ภูเพียง

น่าน
55000 ฝายแก้ว ภูเพียง

น่าน
55000 ม่วงตึ๊ด ภูเพียง

น่าน
55000 เมืองจัง ภูเพียง

น่าน
55000 กองควาย เมืองน่าน

น่าน
55000 ไชยสถาน เมืองน่าน

น่าน
55000 ดู่ใต้ เมืองน่าน

น่าน
55000 ถืมตอง เมืองน่าน

น่าน
55000 นาซาว เมืองน่าน

น่าน
55000 ในเวียง เมืองน่าน

น่าน
55000 บ่อ เมืองน่าน

น่าน
55000 ผาสิงห์ เมืองน่าน

น่าน
55000 เรือง เมืองน่าน

น่าน
55000 สวก เมืองน่าน

น่าน
55000 สะเนียน เมืองน่าน

น่าน
55170 น้ำปาย แม่จริม

น่าน
55170 น้ำพาง แม่จริม

น่าน
55170 แม่จริม แม่จริม

น่าน
55170 หนองแดง แม่จริม

น่าน
55170 หมอเมือง แม่จริม

น่าน
55110 กลางเวียง เวียงสา

น่าน
55110 ขึ่ง เวียงสา

น่าน
55110 จอมจันทร์ เวียงสา

น่าน
55110 ตาลชุม เวียงสา

น่าน
55110 ทุ่งศรีทอง เวียงสา

น่าน
55110 นาเหลือง เวียงสา

น่าน
55110 น้ำปั้ว เวียงสา

น่าน
55110 น้ำมวบ เวียงสา

น่าน
55110 ปงสนุก เวียงสา

น่าน
55110 แม่ขะนิง เวียงสา

น่าน
55110 แม่สา เวียงสา

น่าน
55110 แม่สาคร เวียงสา

น่าน
55110 ยาบหัวนา เวียงสา

น่าน
55110 ส้าน เวียงสา

น่าน
55110 ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา

น่าน
55110 ไหล่น่าน เวียงสา

น่าน
55110 อ่ายนาไลย เวียงสา

น่าน
55160 ชนแดน สองแคว

น่าน
55160 นาไร่หลวง สองแคว

น่าน
55160 ยอด สองแคว

น่าน
55210 ดู่พงษ์ สันติสุข

น่าน
55210 ป่าแลวหลวง สันติสุข

น่าน
55210 พงษ์ สันติสุข

น่าน

เชียงใหม่

เชียงใหม่

 คําขวัญประจําจังหวัดเชียงใหม่ :           ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
50160 ข่วงเปา จอมทอง

เชียงใหม่
50160 ดอยแก้ว จอมทอง

เชียงใหม่
50240 บ้านแปะ จอมทอง

เชียงใหม่
50160 บ้านหลวง จอมทอง

เชียงใหม่
50160 แม่สอย จอมทอง

เชียงใหม่
50240 แม่สอย จอมทอง

เชียงใหม่
50160 สบเตี๊ยะ จอมทอง

เชียงใหม่
50170 เชียงดาว เชียงดาว

เชียงใหม่
50170 ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว

เชียงใหม่
50170 ปิงโค้ง เชียงดาว

เชียงใหม่
50170 เมืองคอง เชียงดาว

เชียงใหม่
50170 เมืองงาย เชียงดาว

เชียงใหม่
50170 เมืองนะ เชียงดาว

เชียงใหม่
50170 แม่นะ เชียงดาว

เชียงใหม่
50320 ปงตำ ไชยปราการ

เชียงใหม่
50320 แม่ทะลบ ไชยปราการ

เชียงใหม่
50320 ศรีดงเย็น ไชยปราการ

เชียงใหม่
50320 หนองบัว ไชยปราการ

เชียงใหม่
50260 ดอยเต่า ดอยเต่า

เชียงใหม่
50260 ท่าเดื่อ ดอยเต่า

เชียงใหม่
50260 บงตัน ดอยเต่า

เชียงใหม่
50260 บ้านแอ่น ดอยเต่า

เชียงใหม่
50260 โปงทุ่ง ดอยเต่า

เชียงใหม่
50260 มืดกา ดอยเต่า

เชียงใหม่
50220 เชิงดอย ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่
50220 ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่
50220 ตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่
50220 เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่
50220 ป่าป้อง ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่
50220 ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่
50220 ป่าลาน ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่
50220 แม่คือ ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่
50220 แม่โป่ง ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่
50220 แม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่
50220 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่
50220 สง่าบ้าน ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่
50220 สันปูเลย ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่
50220 สำราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่
50160 ดอยหล่อ ดอยหล่อ

เชียงใหม่
50160 ยางคราม ดอยหล่อ

เชียงใหม่
50160 สองแคว ดอยหล่อ

เชียงใหม่
50160 สันติสุข ดอยหล่อ

เชียงใหม่
50110 โป่งน้ำร้อน ฝาง

เชียงใหม่
50110 ม่อนปิ่น ฝาง

เชียงใหม่
50320 แม่ข่า ฝาง

เชียงใหม่
50110 แม่คะ ฝาง

เชียงใหม่
50320 แม่งอน ฝาง

เชียงใหม่
50110 แม่สูน ฝาง

เชียงใหม่
50110 เวียง ฝาง

เชียงใหม่
50110 สันทราย ฝาง

เชียงใหม่
50190 เขื่อนผาก พร้าว

เชียงใหม่
50190 ทุ่งหลวง พร้าว

เชียงใหม่
50190 น้ำแพร่ พร้าว

เชียงใหม่
50190 บ้านโป่ง พร้าว

เชียงใหม่
50190 ป่าตุ้ม พร้าว

เชียงใหม่
50190 ป่าไหน่ พร้าว

เชียงใหม่
50190 แม่ปั๋ง พร้าว

เชียงใหม่
50190 แม่แวน พร้าว

เชียงใหม่
50190 เวียง พร้าว

เชียงใหม่
50190 สันทราย พร้าว

เชียงใหม่
50190 โหล่งขอด พร้าว

เชียงใหม่
50100 ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่
50300 ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่
50300 ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่
50000 ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่
50100 ป่าแดด เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่
50300 ป่าตัน เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่
50200 พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่
50000 ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่
50100 แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่
50000 วัดเกต เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่
50200 ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่
50200 สุเทพ เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่
50000 หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่
50000 หนองหอย เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่
50100 หายยา เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่
50270 กองแขก แม่แจ่ม

เชียงใหม่
58130 แจ่มหลวง แม่แจ่ม

เชียงใหม่
50270 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม

เชียงใหม่
50270 ท่าผา แม่แจ่ม

เชียงใหม่
58130 บ้านจันทร์ แม่แจ่ม

เชียงใหม่
50270 บ้านทับ แม่แจ่ม

เชียงใหม่
50270 ปางหินฝน แม่แจ่ม

เชียงใหม่
58130 แม่แดด แม่แจ่ม

เชียงใหม่
50270 แม่นาจร แม่แจ่ม

เชียงใหม่
50270 แม่ศึก แม่แจ่ม

เชียงใหม่
50150 กื้ดช้าง แม่แตง

เชียงใหม่
50150 ขี้เหล็ก แม่แตง

เชียงใหม่
50150 ช่อแล แม่แตง

เชียงใหม่
50150 บ้านช้าง แม่แตง

เชียงใหม่
50150 บ้านเป้า แม่แตง

เชียงใหม่
50150 ป่าแป๋ แม่แตง

เชียงใหม่
50150 เมืองก๋าย แม่แตง

เชียงใหม่
50150 แม่แตง แม่แตง

เชียงใหม่
50150 แม่หอพระ แม่แตง

เชียงใหม่
50150 สบเปิง แม่แตง

เชียงใหม่
50330 สบเปิง แม่แตง

เชียงใหม่
50330 สันป่ายาง แม่แตง

เชียงใหม่
50150 สันมหาพน แม่แตง

เชียงใหม่
50150 อินทขิล แม่แตง

เชียงใหม่
50180 ขี้เหล็ก แม่ริม

เชียงใหม่
50180 ดอนแก้ว แม่ริม

เชียงใหม่
50180 โป่งแยง แม่ริม

เชียงใหม่
50180 แม่แรม แม่ริม

เชียงใหม่
50180 แม่สา แม่ริม

เชียงใหม่
50180 ริมใต้ แม่ริม

เชียงใหม่
50180 ริมเหนือ แม่ริม

เชียงใหม่
50330 สะลวง แม่ริม

เชียงใหม่
50180 สันโป่ง แม่ริม

เชียงใหม่
50180 ห้วยทราย แม่ริม

เชียงใหม่
50180 เหมืองแก้ว แม่ริม

เชียงใหม่
50360 ดอนเปา แม่วาง

เชียงใหม่
50360 ทุ่งปี้ แม่วาง

เชียงใหม่
50360 ทุ่งรวงทอง แม่วาง

เชียงใหม่
50360 บ้านกาด แม่วาง

เชียงใหม่
50360 แม่วิน แม่วาง

เชียงใหม่
50130 ทาเหนือ แม่ออน

เชียงใหม่
50130 บ้านสหกรณ์ แม่ออน

เชียงใหม่
50130 แม่ทา แม่ออน

เชียงใหม่
50130 ห้วยแก้ว แม่ออน

เชียงใหม่
50130 ออนกลาง แม่ออน

เชียงใหม่
50130 ออนเหนือ แม่ออน

เชียงใหม่
50280 ท่าตอน แม่อาย

เชียงใหม่
50280 บ้านหลวง แม่อาย

เชียงใหม่
50280 มะลิกา แม่อาย

เชียงใหม่
50280 แม่นาวาง แม่อาย

เชียงใหม่
50280 แม่สาว แม่อาย

เชียงใหม่
50280 แม่อาย แม่อาย

เชียงใหม่
50280 สันต้นหมื้อ แม่อาย

เชียงใหม่
50350 เปียงหลวง เวียงแหง

เชียงใหม่
50350 เมืองแหง เวียงแหง

เชียงใหม่
50350 แสนไห เวียงแหง

เชียงใหม่
50250 บ่อแก้ว สะเมิง

เชียงใหม่
50250 แม่สาบ สะเมิง

เชียงใหม่
50250 ยั้งเมิน สะเมิง

เชียงใหม่
50250 สะเมิงใต้ สะเมิง

เชียงใหม่
50250 สะเมิงเหนือ สะเมิง

เชียงใหม่
50130 แช่ช้าง สันกำแพง

เชียงใหม่
50130 ต้นเปา สันกำแพง

เชียงใหม่
50130 ทรายมูล สันกำแพง

เชียงใหม่
50130 บวกค้าง สันกำแพง

เชียงใหม่
50130 แม่ปูคา สันกำแพง

เชียงใหม่
50130 ร้องวัวแดง สันกำแพง

เชียงใหม่
50130 สันกลาง สันกำแพง

เชียงใหม่
50130 สันกำแพง สันกำแพง

เชียงใหม่
50130 ห้วยทราย สันกำแพง

เชียงใหม่
50130 ออนใต้ สันกำแพง

เชียงใหม่
50210 ป่าไผ่ สันทราย

เชียงใหม่
50210 เมืองเล็น สันทราย

เชียงใหม่
50290 แม่แฝก สันทราย

เชียงใหม่
50290 แม่แฝกใหม่ สันทราย

เชียงใหม่
50210 สันทรายน้อย สันทราย

เชียงใหม่
50210 สันทรายหลวง สันทราย

เชียงใหม่
50210 สันนาเม็ง สันทราย

เชียงใหม่
50210 สันป่าเปา สันทราย

เชียงใหม่
50210 สันพระเนตร สันทราย

เชียงใหม่
50290 หนองหาร สันทราย

เชียงใหม่
50210 หนองแหย่ง สันทราย

เชียงใหม่
50120 ท่าวังพร้าว สันป่าตอง

เชียงใหม่
50120 ทุ่งต้อม สันป่าตอง

เชียงใหม่
50120 ทุ่งสะโตก สันป่าตอง

เชียงใหม่
50120 น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง

เชียงใหม่
50120 บ้านกลาง สันป่าตอง

เชียงใหม่
50120 บ้านแม สันป่าตอง

เชียงใหม่
50120 มะขามหลวง สันป่าตอง

เชียงใหม่
50120 มะขุนหวาน สันป่าตอง

เชียงใหม่
50120 แม่ก๊า สันป่าตอง

เชียงใหม่
50120 ยุหว่า สันป่าตอง

เชียงใหม่
50120 สันกลาง สันป่าตอง

เชียงใหม่
50140 ขัวมุง สารภี

เชียงใหม่
50140 ชมภู สารภี

เชียงใหม่
50140 ไชยสถาน สารภี

เชียงใหม่
50140 ดอนแก้ว สารภี

เชียงใหม่
50140 ท่ากว้าง สารภี

เชียงใหม่
50140 ท่าวังตาล สารภี

เชียงใหม่
50140 ป่าบง สารภี

เชียงใหม่
50140 ยางเนิ้ง สารภี

เชียงใหม่
50140 สันทราย สารภี

เชียงใหม่
50140 สารภี สารภี

เชียงใหม่
50140 หนองผึ้ง สารภี

เชียงใหม่
50140 หนองแฝก สารภี

เชียงใหม่
50230 ขุนคง หางดง

เชียงใหม่
50230 น้ำแพร่ หางดง

เชียงใหม่
50230 บ้านปง หางดง

เชียงใหม่
50230 บ้านแหวน หางดง

เชียงใหม่
50230 สบแม่ข่า หางดง

เชียงใหม่
50230 สันผักหวาน หางดง

เชียงใหม่
50230 หนองแก๋ว หางดง

เชียงใหม่
50230 หนองควาย หางดง

เชียงใหม่
50340 หนองตอง หางดง

เชียงใหม่
50230 หางดง หางดง

เชียงใหม่
50230 หารแก้ว หางดง

เชียงใหม่
50310 นาเกียน อมก๋อย

เชียงใหม่
50310 ม่อนจอง อมก๋อย

เชียงใหม่
50310 แม่ตื่น อมก๋อย

เชียงใหม่
50310 ยางเปียง อมก๋อย

เชียงใหม่
50310 สบโขง อมก๋อย

เชียงใหม่
50310 อมก๋อย อมก๋อย

เชียงใหม่
50240 นาคอเรือ ฮอด

เชียงใหม่
50240 บ่อสลี ฮอด

เชียงใหม่
50240 บ่อหลวง ฮอด

เชียงใหม่
50240 บ้านตาล ฮอด

เชียงใหม่
50240 หางดง ฮอด

เชียงใหม่
50240 ฮอด ฮอด

เชียงใหม่

เชียงราย

เชียงราย

 คําขวัญประจําจังหวัดเชียงราย :           เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
57340 ต้า ขุนตาล

เชียงราย
57340 ป่าตาล ขุนตาล

เชียงราย
57340 ยางฮอม ขุนตาล

เชียงราย
57140 ครึ่ง เชียงของ

เชียงราย
57140 บุญเรือง เชียงของ

เชียงราย
57140 ริมโขง เชียงของ

เชียงราย
57140 เวียง เชียงของ

เชียงราย
57140 ศรีดอนชัย เชียงของ

เชียงราย
57140 สถาน เชียงของ

เชียงราย
57140 ห้วยซ้อ เชียงของ

เชียงราย
57150 บ้านแซว เชียงแสน

เชียงราย
57150 ป่าสัก เชียงแสน

เชียงราย
57150 แม่เงิน เชียงแสน

เชียงราย
57150 โยนก เชียงแสน

เชียงราย
57150 เวียง เชียงแสน

เชียงราย
57150 ศรีดอนมูล เชียงแสน

เชียงราย
57110 โชคชัย ดอยหลวง

เชียงราย
57110 ปงน้อย ดอยหลวง

เชียงราย
57110 หนองป่าก่อ ดอยหลวง

เชียงราย
57160 งิ้ว เทิง

เชียงราย
57230 งิ้ว เทิง

เชียงราย
57230 เชียงเคี่ยน เทิง

เชียงราย
57160 ตับเต่า เทิง

เชียงราย
57230 ปล้อง เทิง

เชียงราย
57230 แม่ลอย เทิง

เชียงราย
57160 เวียง เทิง

เชียงราย
57230 ศรีดอนไชย เทิง

เชียงราย
57160 สันทรายงาม เทิง

เชียงราย
57160 หงาว เทิง

เชียงราย
57230 หนองแรด เทิง

เชียงราย
57190 ป่าแงะ ป่าแดด

เชียงราย
57190 ป่าแดด ป่าแดด

เชียงราย
57190 โรงช้าง ป่าแดด

เชียงราย
57190 ศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด

เชียงราย
57190 สันมะค่า ป่าแดด

เชียงราย
57290 ตาดควัน พญาเม็งราย

เชียงราย
57290 เม็งราย พญาเม็งราย

เชียงราย
57290 แม่ต๋ำ พญาเม็งราย

เชียงราย
57290 แม่เปา พญาเม็งราย

เชียงราย
57290 ไม้ยา พญาเม็งราย

เชียงราย
57120 เจริญเมือง พาน

เชียงราย
57120 ดอยงาม พาน

เชียงราย
57120 ทรายขาว พาน

เชียงราย
57280 ทานตะวัน พาน

เชียงราย
57250 ธารทอง พาน

เชียงราย
57120 ป่าหุ่ง พาน

เชียงราย
57120 ม่วงคำ พาน

เชียงราย
57120 เมืองพาน พาน

เชียงราย
57280 แม่เย็น พาน

เชียงราย
57120 แม่อ้อ พาน

เชียงราย
57120 เวียงห้าว พาน

เชียงราย
57120 สันกลาง พาน

เชียงราย
57120 สันติสุข พาน

เชียงราย
57120 สันมะเค็ด พาน

เชียงราย
57120 หัวง้ม พาน

เชียงราย
57000 ดอยลาน เมืองเชียงราย

เชียงราย
57000 ดอยฮาง เมืองเชียงราย

เชียงราย
57000 ท่าสาย เมืองเชียงราย

เชียงราย
57100 ท่าสุด เมืองเชียงราย

เชียงราย
57100 นางแล เมืองเชียงราย

เชียงราย
57100 บ้านดู่ เมืองเชียงราย

เชียงราย
57000 ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย

เชียงราย
57000 แม่กรณ์ เมืองเชียงราย

เชียงราย
57100 แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย

เชียงราย
57100 แม่ยาว เมืองเชียงราย

เชียงราย
57000 รอบเวียง เมืองเชียงราย

เชียงราย
57100 ริมกก เมืองเชียงราย

เชียงราย
57000 เวียง เมืองเชียงราย

เชียงราย
57000 สันทราย เมืองเชียงราย

เชียงราย
57000 ห้วยชมภู เมืองเชียงราย

เชียงราย
57000 ห้วยสัก เมืองเชียงราย

เชียงราย
57110 จอมสวรรค์ แม่จัน

เชียงราย
57270 จันจว้า แม่จัน

เชียงราย
57270 จันจว้าใต้ แม่จัน

เชียงราย
57110 ท่าข้าวเปลือก แม่จัน

เชียงราย
57110 ป่าซาง แม่จัน

เชียงราย
57110 ป่าตึง แม่จัน

เชียงราย
57240 แม่คำ แม่จัน

เชียงราย
57110 แม่จัน แม่จัน

เชียงราย
57240 แม่ไร่ แม่จัน

เชียงราย
57110 ศรีค้ำ แม่จัน

เชียงราย
57110 สันทราย แม่จัน

เชียงราย
57240 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย
57240 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย
57110 แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย
57110 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย
57250 จอมหมอกแก้ว แม่ลาว

เชียงราย
57250 ดงมะดะ แม่ลาว

เชียงราย
57250 บัวสลี แม่ลาว

เชียงราย
57250 ป่าก่อดำ แม่ลาว

เชียงราย
57000 โป่งแพร่ แม่ลาว

เชียงราย
57180 เจดีย์หลวง แม่สรวย

เชียงราย
57180 ท่าก๊อ แม่สรวย

เชียงราย
57180 ป่าแดด แม่สรวย

เชียงราย
57180 แม่พริก แม่สรวย

เชียงราย
57180 แม่สรวย แม่สรวย

เชียงราย
57180 วาวี แม่สรวย

เชียงราย
57180 ศรีถ้อย แม่สรวย

เชียงราย
57130 เกาะช้าง แม่สาย

เชียงราย
57220 บ้านด้าย แม่สาย

เชียงราย
57130 โป่งงาม แม่สาย

เชียงราย
57130 โป่งผา แม่สาย

เชียงราย
57130 แม่สาย แม่สาย

เชียงราย
57130 เวียงพางคำ แม่สาย

เชียงราย
57130 ศรีเมืองชุม แม่สาย

เชียงราย
57220 ห้วยไคร้ แม่สาย

เชียงราย
57310 ท่าข้าม เวียงแก่น

เชียงราย
57310 ปอ เวียงแก่น

เชียงราย
57310 ม่วงยาย เวียงแก่น

เชียงราย
57310 หล่ายงาว เวียงแก่น

เชียงราย
57210 ดอนศิลา เวียงชัย

เชียงราย
57210 ผางาม เวียงชัย

เชียงราย
57210 เมืองชุม เวียงชัย

เชียงราย
57210 เวียงชัย เวียงชัย

เชียงราย
57210 เวียงเหนือ เวียงชัย

เชียงราย
57210 ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง

เชียงราย
57210 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง

เชียงราย
57210 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง

เชียงราย
57170 บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า

เชียงราย
57170 ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า

เชียงราย
57260 แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า

เชียงราย
57260 แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า

เชียงราย
57170 เวียง เวียงป่าเป้า

เชียงราย
57260 เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า

เชียงราย
57170 สันสลี เวียงป่าเป้า

เชียงราย