สระแก้ว

สระแก้ว

 คําขวัญประจําจังหวัดสระแก้ว :           ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างาม น้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย – เขมร

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
27000 เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์

สระแก้ว
27000 เขาสามสิบ เขาฉกรรจ์

สระแก้ว
27000 พระเพลิง เขาฉกรรจ์

สระแก้ว
27000 หนองหว้า เขาฉกรรจ์

สระแก้ว
27260 คลองไก่เถื่อน คลองหาด

สระแก้ว
27260 คลองหาด คลองหาด

สระแก้ว
27260 ซับมะกรูด คลองหาด

สระแก้ว
27260 ไทยอุดม คลองหาด

สระแก้ว
27260 ไทรเดี่ยว คลองหาด

สระแก้ว
27260 ไทรทอง คลองหาด

สระแก้ว
27260 เบญจขร คลองหาด

สระแก้ว
27120 โคกสูง โคกสูง

สระแก้ว
27120 โนนหมากมุ่น โคกสูง

สระแก้ว
27120 หนองม่วง โคกสูง

สระแก้ว
27120 หนองแวง โคกสูง

สระแก้ว
27180 โคคลาน ตาพระยา

สระแก้ว
27180 ตาพระยา ตาพระยา

สระแก้ว
27180 ทัพไทย ตาพระยา

สระแก้ว
27180 ทัพราช ตาพระยา

สระแก้ว
27180 ทัพเสด็จ ตาพระยา

สระแก้ว
27000 โคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว

สระแก้ว
27000 ท่าเกษม เมืองสระแก้ว

สระแก้ว
27000 ท่าแยก เมืองสระแก้ว

สระแก้ว
27000 บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว

สระแก้ว
27000 ศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว

สระแก้ว
27000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว

สระแก้ว
27000 สระขวัญ เมืองสระแก้ว

สระแก้ว
27000 หนองบอน เมืองสระแก้ว

สระแก้ว
27210 คลองหินปูน วังน้ำเย็น

สระแก้ว
27210 ตาหลังใน วังน้ำเย็น

สระแก้ว
27210 ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น

สระแก้ว
27210 วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น

สระแก้ว
27250 วังทอง วังสมบูรณ์

สระแก้ว
27250 วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์

สระแก้ว
27160 ช่องกุ่ม วัฒนานคร

สระแก้ว
27160 แซร์ออ วัฒนานคร

สระแก้ว
27160 ท่าเกวียน วัฒนานคร

สระแก้ว
27160 โนนหมากเค็ง วัฒนานคร

สระแก้ว
27160 ผักขะ วัฒนานคร

สระแก้ว
27160 วัฒนานคร วัฒนานคร

สระแก้ว
27160 หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร

สระแก้ว
27160 หนองน้ำใส วัฒนานคร

สระแก้ว
27160 หนองแวง วัฒนานคร

สระแก้ว
27160 หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร

สระแก้ว
27160 ห้วยโจด วัฒนานคร

สระแก้ว
27120 คลองทับจันทร์ อรัญประเทศ

สระแก้ว
27120 คลองน้ำใส อรัญประเทศ

สระแก้ว
27120 ทับพริก อรัญประเทศ

สระแก้ว
27120 ท่าข้าม อรัญประเทศ

สระแก้ว
27120 บ้านด่าน อรัญประเทศ

สระแก้ว
27120 บ้านใหม่หนองไทร อรัญประเทศ

สระแก้ว
27120 ป่าไร่ อรัญประเทศ

สระแก้ว
27120 ผ่านศึก อรัญประเทศ

สระแก้ว
27120 ฟากห้วย อรัญประเทศ

สระแก้ว
27120 เมืองไผ่ อรัญประเทศ

สระแก้ว
27120 หนองสังข์ อรัญประเทศ

สระแก้ว
27120 หันทราย อรัญประเทศ

สระแก้ว
27120 อรัญประเทศ อรัญประเทศ

สระแก้ว

ระยอง

ระยอง

 คําขวัญประจําจังหวัดระนอง :           คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
21110 กระแสบน แกลง

ระยอง
21190 กร่ำ แกลง

ระยอง
22160 กองดิน แกลง

ระยอง
21170 คลองปูน แกลง

ระยอง
21110 ชากโดน แกลง

ระยอง
21190 ชากพง แกลง

ระยอง
21110 ทางเกวียน แกลง

ระยอง
21110 ทุ่งควายกิน แกลง

ระยอง
21110 เนินฆ้อ แกลง

ระยอง
21110 บ้านนา แกลง

ระยอง
21170 ปากน้ำกระแส แกลง

ระยอง
21170 พังราด แกลง

ระยอง
21110 วังหว้า แกลง

ระยอง
21110 สองสลึง แกลง

ระยอง
21110 ห้วยยาง แกลง

ระยอง
21110 เขาน้อย เขาชะเมา

ระยอง
21110 ชำฆ้อ เขาชะเมา

ระยอง
21110 น้ำเป็น เขาชะเมา

ระยอง
21110 ห้วยทับมอญ เขาชะเมา

ระยอง
21180 นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา

ระยอง
21180 พนานิคม นิคมพัฒนา

ระยอง
21180 มะขามคู่ นิคมพัฒนา

ระยอง
21180 มาบข่า นิคมพัฒนา

ระยอง
21120 ชากบก บ้านค่าย

ระยอง
21120 ตาขัน บ้านค่าย

ระยอง
21120 บางบุตร บ้านค่าย

ระยอง
21120 บ้านค่าย บ้านค่าย

ระยอง
21120 หนองตะพาน บ้านค่าย

ระยอง
21120 หนองบัว บ้านค่าย

ระยอง
21120 หนองละลอก บ้านค่าย

ระยอง
21130 บ้านฉาง บ้านฉาง

ระยอง
21130 พลา บ้านฉาง

ระยอง
21130 สำนักท้อน บ้านฉาง

ระยอง
21140 ตาสิทธิ์ ปลวกแดง

ระยอง
21140 ปลวกแดง ปลวกแดง

ระยอง
21140 มาบยางพร ปลวกแดง

ระยอง
21140 แม่น้ำคู้ ปลวกแดง

ระยอง
21140 ละหาร ปลวกแดง

ระยอง
21140 หนองไร่ ปลวกแดง

ระยอง
21100 กะเฉด เมืองระยอง

ระยอง
21160 แกลง เมืองระยอง

ระยอง
21000 เชิงเนิน เมืองระยอง

ระยอง
21000 ตะพง เมืองระยอง

ระยอง
21000 ทับมา เมืองระยอง

ระยอง
21000 ท่าประดู่ เมืองระยอง

ระยอง
21000 นาตาขวัญ เมืองระยอง

ระยอง
21000 น้ำคอก เมืองระยอง

ระยอง
21000 เนินพระ เมืองระยอง

ระยอง
21150 เนินพระ เมืองระยอง

ระยอง
21000 บ้านแลง เมืองระยอง

ระยอง
21000 ปากน้ำ เมืองระยอง

ระยอง
21160 เพ เมืองระยอง

ระยอง
21150 มาบตาพุด เมืองระยอง

ระยอง
21100 สำนักทอง เมืองระยอง

ระยอง
21150 ห้วยโป่ง เมืองระยอง

ระยอง
21210 ชุมแสง วังจันทร์

ระยอง
21210 ป่ายุบใน วังจันทร์

ระยอง
21210 พลงตาเอี่ยม วังจันทร์

ระยอง
21210 วังจันทร์ วังจันทร์

ระยอง

ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

 คําขวัญประจําจังหวัดปราจีนบุรี :           ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
25110 กบินทร์ กบินทร์บุรี

ปราจีนบุรี
25110 เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี

ปราจีนบุรี
25110 นนทรี กบินทร์บุรี

ปราจีนบุรี
25110 นาแขม กบินทร์บุรี

ปราจีนบุรี
25110 บ่อทอง กบินทร์บุรี

ปราจีนบุรี
25110 บ้านนา กบินทร์บุรี

ปราจีนบุรี
25240 เมืองเก่า กบินทร์บุรี

ปราจีนบุรี
25110 ย่านรี กบินทร์บุรี

ปราจีนบุรี
25110 ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี

ปราจีนบุรี
25110 วังดาล กบินทร์บุรี

ปราจีนบุรี
25110 วังตะเคียน กบินทร์บุรี

ปราจีนบุรี
25110 วังท่าช้าง กบินทร์บุรี

ปราจีนบุรี
25110 หนองกี่ กบินทร์บุรี

ปราจีนบุรี
25110 หาดนางแก้ว กบินทร์บุรี

ปราจีนบุรี
25220 แก่งดินสอ นาดี

ปราจีนบุรี
25220 ทุ่งโพธิ์ นาดี

ปราจีนบุรี
25220 นาดี นาดี

ปราจีนบุรี
25220 บุพราหมณ์ นาดี

ปราจีนบุรี
25220 สะพานหิน นาดี

ปราจีนบุรี
25220 สำพันตา นาดี

ปราจีนบุรี
25150 กระทุ่มแพ้ว บ้านสร้าง

ปราจีนบุรี
25150 บางกระเบา บ้านสร้าง

ปราจีนบุรี
25150 บางขาม บ้านสร้าง

ปราจีนบุรี
25150 บางเตย บ้านสร้าง

ปราจีนบุรี
25150 บางแตน บ้านสร้าง

ปราจีนบุรี
25150 บางปลาร้า บ้านสร้าง

ปราจีนบุรี
25150 บางพลวง บ้านสร้าง

ปราจีนบุรี
25150 บางยาง บ้านสร้าง

ปราจีนบุรี
25150 บ้านสร้าง บ้านสร้าง

ปราจีนบุรี
25130 เกาะลอย ประจันตคาม

ปราจีนบุรี
25130 คำโตนด ประจันตคาม

ปราจีนบุรี
25130 ดงบัง ประจันตคาม

ปราจีนบุรี
25130 บ้านหอย ประจันตคาม

ปราจีนบุรี
25130 บุฝ้าย ประจันตคาม

ปราจีนบุรี
25130 ประจันตคาม ประจันตคาม

ปราจีนบุรี
25130 โพธิ์งาม ประจันตคาม

ปราจีนบุรี
25130 หนองแก้ว ประจันตคาม

ปราจีนบุรี
25130 หนองแสง ประจันตคาม

ปราจีนบุรี
25230 โคกไม้ลาย เมืองปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี
25000 ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี
25000 ดงพระราม เมืองปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี
25000 ท่างาม เมืองปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี
25230 เนินหอม เมืองปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี
25000 โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี
25000 บางเดชะ เมืองปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี
25000 บางบริบูรณ์ เมืองปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี
25230 บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี
25230 ไม้เค็ด เมืองปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี
25000 รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี
25000 วัดโบสถ์ เมืองปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี
25000 หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี
25140 กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุรี
25140 ดงกระทงยาม ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุรี
25140 ท่าตูม ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุรี
25140 บางกุ้ง ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุรี
25140 บ้านทาม ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุรี
25140 ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุรี
25140 สัมพันธ์ ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุรี
25140 หนองโพรง ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุรี
25140 หัวหว้า ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุรี
25140 หาดยาง ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุรี
25190 คู้ลำพัน ศรีมโหสถ

ปราจีนบุรี
25190 โคกไทย ศรีมโหสถ

ปราจีนบุรี
25190 โคกปีบ ศรีมโหสถ

ปราจีนบุรี
25190 ไผ่ชะเลือด ศรีมโหสถ

ปราจีนบุรี

ตราด

ตราด

 คําขวัญประจําจังหวัดตราด :           เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีที่เกาะช้าง สุดทางบูรพา

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
23000 เกาะกูด เกาะกูด

ตราด
23120 เกาะหมาก เกาะกูด

ตราด
23170 เกาะช้าง เกาะช้าง

ตราด
23170 เกาะช้างใต้ เกาะช้าง

ตราด
23130 เขาสมิง เขาสมิง

ตราด
23150 ท่าโสม เขาสมิง

ตราด
23130 ทุ่งนนทรี เขาสมิง

ตราด
23150 เทพนิมิต เขาสมิง

ตราด
23150 ประณีต เขาสมิง

ตราด
23130 วังตะเคียน เขาสมิง

ตราด
23150 สะตอ เขาสมิง

ตราด
23150 แสนตุ้ง เขาสมิง

ตราด
23110 คลองใหญ่ คลองใหญ่

ตราด
23110 ไม้รูด คลองใหญ่

ตราด
23110 หาดเล็ก คลองใหญ่

ตราด
23140 ช้างทูน บ่อไร่

ตราด
23140 ด่านชุมพล บ่อไร่

ตราด
23140 นนทรีย์ บ่อไร่

ตราด
23140 บ่อพลอย บ่อไร่

ตราด
23140 หนองบอน บ่อไร่

ตราด
23000 ชำราก เมืองตราด

ตราด
23000 ตะกาง เมืองตราด

ตราด
23000 ท่ากุ่ม เมืองตราด

ตราด
23000 ท่าพริก เมืองตราด

ตราด
23000 เนินทราย เมืองตราด

ตราด
23000 บางพระ เมืองตราด

ตราด
23000 วังกระแจะ เมืองตราด

ตราด
23000 หนองคันทรง เมืองตราด

ตราด
23000 หนองเสม็ด เมืองตราด

ตราด
23000 หนองโสน เมืองตราด

ตราด
23000 ห้วงน้ำขาว เมืองตราด

ตราด
23000 ห้วยแร้ง เมืองตราด

ตราด
23000 แหลมกลัด เมืองตราด

ตราด
23000 อ่าวใหญ่ เมืองตราด

ตราด
23120 คลองใหญ่ แหลมงอบ

ตราด
23120 น้ำเชี่ยว แหลมงอบ

ตราด
23120 บางปิด แหลมงอบ

ตราด
23120 แหลมงอบ แหลมงอบ

ตราด

ชลบุรี

ชลบุรี

คําขวัญประจําจังหวัดชลบุรี :           ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
20240 เกาะจันทร์ เกาะจันทร์

ชลบุรี
20240 ท่าบุญมี เกาะจันทร์

ชลบุรี
20120 ท่าเทววงษ์ เกาะสีชัง

ชลบุรี
20270 เกษตรสุวรรณ บ่อทอง

ชลบุรี
20270 ธาตุทอง บ่อทอง

ชลบุรี
20270 บ่อกวางทอง บ่อทอง

ชลบุรี
20270 บ่อทอง บ่อทอง

ชลบุรี
20270 พลวงทอง บ่อทอง

ชลบุรี
20270 วัดสุวรรณ บ่อทอง

ชลบุรี
20150 เขาไม้แก้ว บางละมุง

ชลบุรี
20150 ตะเคียนเตี้ย บางละมุง

ชลบุรี
20150 นาเกลือ บางละมุง

ชลบุรี
20150 บางละมุง บางละมุง

ชลบุรี
20150 โป่ง บางละมุง

ชลบุรี
20150 หนองปรือ บางละมุง

ชลบุรี
20150 หนองปลาไหล บางละมุง

ชลบุรี
20150 ห้วยใหญ่ บางละมุง

ชลบุรี
20220 คลองกิ่ว บ้านบึง

ชลบุรี
20170 บ้านบึง บ้านบึง

ชลบุรี
20170 มาบไผ่ บ้านบึง

ชลบุรี
20170 หนองชาก บ้านบึง

ชลบุรี
20170 หนองซ้ำซาก บ้านบึง

ชลบุรี
20170 หนองบอนแดง บ้านบึง

ชลบุรี
20220 หนองไผ่แก้ว บ้านบึง

ชลบุรี
20220 หนองอิรุณ บ้านบึง

ชลบุรี
20140 กุฏโง้ง พนัสนิคม

ชลบุรี
20140 โคกเพลาะ พนัสนิคม

ชลบุรี
20140 ท่าข้าม พนัสนิคม

ชลบุรี
20140 ทุ่งขวาง พนัสนิคม

ชลบุรี
20140 นามะตูม พนัสนิคม

ชลบุรี
20140 นาเริก พนัสนิคม

ชลบุรี
20240 นาเริก พนัสนิคม

ชลบุรี
20140 นาวังหิน พนัสนิคม

ชลบุรี
20240 นาวังหิน พนัสนิคม

ชลบุรี
20140 บ้านช้าง พนัสนิคม

ชลบุรี
20140 บ้านเซิด พนัสนิคม

ชลบุรี
20140 พนัสนิคม พนัสนิคม

ชลบุรี
20140 ไร่หลักทอง พนัสนิคม

ชลบุรี
20140 วัดโบสถ์ พนัสนิคม

ชลบุรี
20140 วัดหลวง พนัสนิคม

ชลบุรี
20140 สระสี่เหลี่ยม พนัสนิคม

ชลบุรี
20140 หนองขยาด พนัสนิคม

ชลบุรี
20140 หนองปรือ พนัสนิคม

ชลบุรี
20140 หนองเหียง พนัสนิคม

ชลบุรี
20140 หน้าพระธาตุ พนัสนิคม

ชลบุรี
20140 หมอนนาง พนัสนิคม

ชลบุรี
20140 หัวถนน พนัสนิคม

ชลบุรี
20160 เกาะลอย พานทอง

ชลบุรี
20160 โคกขี้หนอน พานทอง

ชลบุรี
20160 บางนาง พานทอง

ชลบุรี
20160 บางหัก พานทอง

ชลบุรี
20160 พานทอง พานทอง

ชลบุรี
20160 มาบโป่ง พานทอง

ชลบุรี
20160 หนองกะขะ พานทอง

ชลบุรี
20160 หนองตำลึง พานทอง

ชลบุรี
20160 หนองหงษ์ พานทอง

ชลบุรี
20160 หน้าประดู่ พานทอง

ชลบุรี
20000 คลองตำหรุ เมืองชลบุรี

ชลบุรี
20000 ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี

ชลบุรี
20000 นาป่า เมืองชลบุรี

ชลบุรี
20000 บางทราย เมืองชลบุรี

ชลบุรี
20000 บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี

ชลบุรี
20000 บ้านโขด เมืองชลบุรี

ชลบุรี
20130 บ้านปึก เมืองชลบุรี

ชลบุรี
20000 บ้านสวน เมืองชลบุรี

ชลบุรี
20000 มะขามหย่ง เมืองชลบุรี

ชลบุรี
20000 สำนักบก เมืองชลบุรี

ชลบุรี
20000 เสม็ด เมืองชลบุรี

ชลบุรี
20130 เสม็ด เมืองชลบุรี

ชลบุรี
20000 หนองข้างคอก เมืองชลบุรี

ชลบุรี
20000 หนองไม้แดง เมืองชลบุรี

ชลบุรี
20000 หนองรี เมืองชลบุรี

ชลบุรี
20000 ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี

ชลบุรี
20130 ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี

ชลบุรี
20130 เหมือง เมืองชลบุรี

ชลบุรี
20000 อ่างศิลา เมืองชลบุรี

ชลบุรี
20110 เขาคันทรง ศรีราชา

ชลบุรี
20230 ทุ่งสุขลา ศรีราชา

ชลบุรี
20230 บ่อวิน ศรีราชา

ชลบุรี
20110 บางพระ ศรีราชา

ชลบุรี
20230 บึง ศรีราชา

ชลบุรี
20110 ศรีราชา ศรีราชา

ชลบุรี
20110 สุรศักดิ์ ศรีราชา

ชลบุรี
20250 นาจอมเทียน สัตหีบ

ชลบุรี
20250 บางเสร่ สัตหีบ

ชลบุรี
20180 พลูตาหลวง สัตหีบ

ชลบุรี
20180 สัตหีบ สัตหีบ

ชลบุรี
20180 แสมสาร สัตหีบ

ชลบุรี
20190 เขาซก หนองใหญ่

ชลบุรี
20190 คลองพลู หนองใหญ่

ชลบุรี
20190 หนองเสือช้าง หนองใหญ่

ชลบุรี
20190 หนองใหญ่ หนองใหญ่

ชลบุรี
20190 ห้างสูง หนองใหญ่

ชลบุรี

ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

คําขวัญประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา :           แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤาไนป่าสมบูรณ์

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
24000 ก้อนแก้ว คลองเขื่อน

ฉะเชิงเทรา
24000 คลองเขื่อน คลองเขื่อน

ฉะเชิงเทรา
24110 บางตลาด คลองเขื่อน

ฉะเชิงเทรา
24000 บางโรง คลองเขื่อน

ฉะเชิงเทรา
24000 บางเล่า คลองเขื่อน

ฉะเชิงเทรา
24160 คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ

ฉะเชิงเทรา
24160 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ

ฉะเชิงเทรา
24110 ท่าทองหลาง บางคล้า

ฉะเชิงเทรา
24110 บางกระเจ็ด บางคล้า

ฉะเชิงเทรา
24110 บางคล้า บางคล้า

ฉะเชิงเทรา
24110 บางสวน บางคล้า

ฉะเชิงเทรา
24110 ปากน้ำ บางคล้า

ฉะเชิงเทรา
24110 สาวชะโงก บางคล้า

ฉะเชิงเทรา
24110 เสม็ดใต้ บางคล้า

ฉะเชิงเทรา
24110 เสม็ดเหนือ บางคล้า

ฉะเชิงเทรา
24110 หัวไทร บางคล้า

ฉะเชิงเทรา
24170 ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว

ฉะเชิงเทรา
24170 ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว

ฉะเชิงเทรา
24150 บางขนาก บางน้ำเปรี้ยว

ฉะเชิงเทรา
24150 บางน้ำเปรี้ยว บางน้ำเปรี้ยว

ฉะเชิงเทรา
24170 บึงน้ำร้กษ์ บางน้ำเปรี้ยว

ฉะเชิงเทรา
24150 โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว

ฉะเชิงเทรา
24150 โยธะกา บางน้ำเปรี้ยว

ฉะเชิงเทรา
24000 ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว

ฉะเชิงเทรา
24150 สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว

ฉะเชิงเทรา
24150 หมอนทอง บางน้ำเปรี้ยว

ฉะเชิงเทรา
24130 เขาดิน บางปะกง

ฉะเชิงเทรา
24130 ท่าข้าม บางปะกง

ฉะเชิงเทรา
24130 ท่าสะอ้าน บางปะกง

ฉะเชิงเทรา
24180 บางเกลือ บางปะกง

ฉะเชิงเทรา
24130 บางปะกง บางปะกง

ฉะเชิงเทรา
24130 บางผึ้ง บางปะกง

ฉะเชิงเทรา
24180 บางวัว บางปะกง

ฉะเชิงเทรา
24180 บางสมัคร บางปะกง

ฉะเชิงเทรา
24180 พิมพา บางปะกง

ฉะเชิงเทรา
24130 สองคลอง บางปะกง

ฉะเชิงเทรา
24130 หนองจอก บางปะกง

ฉะเชิงเทรา
24180 หอมศีล บางปะกง

ฉะเชิงเทรา
24140 เกาะไร่ บ้านโพธิ์

ฉะเชิงเทรา
24140 คลองขุด บ้านโพธิ์

ฉะเชิงเทรา
24140 คลองบ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์

ฉะเชิงเทรา
24140 คลองประเวศ บ้านโพธิ์

ฉะเชิงเทรา
24140 ดอนทราย บ้านโพธิ์

ฉะเชิงเทรา
24140 ท่าพลับ บ้านโพธิ์

ฉะเชิงเทรา
24140 เทพราช บ้านโพธิ์

ฉะเชิงเทรา
24140 บางกรูด บ้านโพธิ์

ฉะเชิงเทรา
24140 บางซ่อน บ้านโพธิ์

ฉะเชิงเทรา
24140 บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์

ฉะเชิงเทรา
24140 ลาดขวาง บ้านโพธิ์

ฉะเชิงเทรา
24140 สนามจันทร์ บ้านโพธิ์

ฉะเชิงเทรา
24140 สิบเอ็ดศอก บ้านโพธิ์

ฉะเชิงเทรา
24140 แสนภูดาษ บ้านโพธิ์

ฉะเชิงเทรา
24140 หนองตีนนก บ้านโพธิ์

ฉะเชิงเทรา
24140 หนองบัว บ้านโพธิ์

ฉะเชิงเทรา
24140 แหลมประดู่ บ้านโพธิ์

ฉะเชิงเทรา
24190 แปลงยาว แปลงยาว

ฉะเชิงเทรา
24190 วังเย็น แปลงยาว

ฉะเชิงเทรา
24190 หนองไม้แก่น แปลงยาว

ฉะเชิงเทรา
24190 หัวสำโรง แปลงยาว

ฉะเชิงเทรา
24120 เกาะขนุน พนมสารคาม

ฉะเชิงเทรา
24120 เขาหินซ้อน พนมสารคาม

ฉะเชิงเทรา
24120 ท่าถ่าน พนมสารคาม

ฉะเชิงเทรา
24120 บ้านซ่อง พนมสารคาม

ฉะเชิงเทรา
24120 พนมสารคาม พนมสารคาม

ฉะเชิงเทรา
24120 เมืองเก่า พนมสารคาม

ฉะเชิงเทรา
24120 หนองยาว พนมสารคาม

ฉะเชิงเทรา
24120 หนองแหน พนมสารคาม

ฉะเชิงเทรา
24000 คลองจุกกระเฌอ เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา
24000 คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา
24000 คลองนา เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา
24000 คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา
24000 คลองหลวงแพ่ง เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา
24000 คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา
24000 ท่าไข่ เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา
24000 บางกะไห เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา
24000 บางแก้ว เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา
24000 บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา
24000 บางตีนเป็ด เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา
24000 บางเตย เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา
24000 บางไผ่ เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา
24000 บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา
24000 บ้านใหม่ เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา
24000 วังตะเคียน เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา
24000 โสธร เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา
24000 หนามแดง เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา
24000 หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา
24120 ดงน้อย ราชสาส์น

ฉะเชิงเทรา
24120 บางคา ราชสาส์น

ฉะเชิงเทรา
24120 เมืองใหม่ ราชสาส์น

ฉะเชิงเทรา
24160 คู้ยายหมี สนามชัยเขต

ฉะเชิงเทรา
24160 ท่ากระดาน สนามชัยเขต

ฉะเชิงเทรา
24160 ทุ่งพระยา สนามชัยเขต

ฉะเชิงเทรา
24160 ลาดกระทิง สนามชัยเขต

ฉะเชิงเทรา

จันทบุรี

จันทบุรี

คําขวัญประจําจังหวัดจันทบุรี :           น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี 

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
22160 แก่งหางแมว แก่งหางแมว

จันทบุรี
22160 ขุนซ่อง แก่งหางแมว

จันทบุรี
22160 เขาวงกต แก่งหางแมว

จันทบุรี
22160 พวา แก่งหางแมว

จันทบุรี
22160 สามพี่น้อง แก่งหางแมว

จันทบุรี
22110 เกวียนหัก ขลุง

จันทบุรี
22110 ขลุง ขลุง

จันทบุรี
22110 ซึ้ง ขลุง

จันทบุรี
22110 ตกพรม ขลุง

จันทบุรี
22110 ตรอกนอง ขลุง

จันทบุรี
22110 ตะปอน ขลุง

จันทบุรี
22110 บ่อ ขลุง

จันทบุรี
22150 บ่อเวฬุ ขลุง

จันทบุรี
22110 บางชัน ขลุง

จันทบุรี
22110 มาบไพ ขลุง

จันทบุรี
22110 วังสรรพรส ขลุง

จันทบุรี
22110 วันยาว ขลุง

จันทบุรี
22210 คลองพลู เขาคิชฌกูฎ

จันทบุรี
22210 จันทเขลม เขาคิชฌกูฎ

จันทบุรี
22210 ชากไทย เขาคิชฌกูฎ

จันทบุรี
22210 ตะเคียนทอง เขาคิชฌกูฎ

จันทบุรี
22210 พลวง เขาคิชฌกูฎ

จันทบุรี
22170 เขาแก้ว ท่าใหม่

จันทบุรี
22120 เขาบายศรี ท่าใหม่

จันทบุรี
22120 เขาวัว ท่าใหม่

จันทบุรี
22170 โขมง ท่าใหม่

จันทบุรี
22120 คลองขุด ท่าใหม่

จันทบุรี
22120 ตะกาดเง้า ท่าใหม่

จันทบุรี
22120 ท่าใหม่ ท่าใหม่

จันทบุรี
22170 ทุ่งเบญจา ท่าใหม่

จันทบุรี
22120 บ่อพุ ท่าใหม่

จันทบุรี
22120 พลอยแหวน ท่าใหม่

จันทบุรี
22120 ยายร้า ท่าใหม่

จันทบุรี
22170 รำพัน ท่าใหม่

จันทบุรี
22120 สองพี่น้อง ท่าใหม่

จันทบุรี
22120 สีพยา ท่าใหม่

จันทบุรี
22170 กระแจะ นายายอาม

จันทบุรี
22160 ช้างข้าม นายายอาม

จันทบุรี
22160 นายายอาม นายายอาม

จันทบุรี
22170 วังโตนด นายายอาม

จันทบุรี
22170 วังใหม่ นายายอาม

จันทบุรี
22170 สนามไชย นายายอาม

จันทบุรี
22140 คลองใหญ่ โป่งน้ำร้อน

จันทบุรี
22140 ทับไทร โป่งน้ำร้อน

จันทบุรี
22140 เทพนิมิต โป่งน้ำร้อน

จันทบุรี
22140 โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน

จันทบุรี
22140 หนองตาคง โป่งน้ำร้อน

จันทบุรี
22150 ฉมัน มะขาม

จันทบุรี
22150 ท่าหลวง มะขาม

จันทบุรี
22150 ปัถวี มะขาม

จันทบุรี
22150 มะขาม มะขาม

จันทบุรี
22150 วังแซ้ม มะขาม

จันทบุรี
22150 อ่างคีรี มะขาม

จันทบุรี
22000 เกาะขวาง เมืองจันทบุรี

จันทบุรี
22000 คมบาง เมืองจันทบุรี

จันทบุรี
22000 คลองนารายณ์ เมืองจันทบุรี

จันทบุรี
22000 จันทนิมิต เมืองจันทบุรี

จันทบุรี
22000 ตลาด เมืองจันทบุรี

จันทบุรี
22000 ท่าช้าง เมืองจันทบุรี

จันทบุรี
22000 บางกะจะ เมืองจันทบุรี

จันทบุรี
22000 พลับพลา เมืองจันทบุรี

จันทบุรี
22000 วัดใหม่ เมืองจันทบุรี

จันทบุรี
22000 แสลง เมืองจันทบุรี

จันทบุรี
22000 หนองบัว เมืองจันทบุรี

จันทบุรี
22180 ทรายขาว สอยดาว

จันทบุรี
22180 ทับช้าง สอยดาว

จันทบุรี
22180 ทุ่งขนาน สอยดาว

จันทบุรี
22180 ปะตง สอยดาว

จันทบุรี
22180 สะตอน สอยดาว

จันทบุรี
22130 เกาะเปริด แหลมสิงห์

จันทบุรี
22190 คลองน้ำเค็ม แหลมสิงห์

จันทบุรี
22120 บางกะไชย แหลมสิงห์

จันทบุรี
22190 บางสระเก้า แหลมสิงห์

จันทบุรี
22130 ปากน้ำแหลมสิงห์ แหลมสิงห์

จันทบุรี
22190 พลิ้ว แหลมสิงห์

จันทบุรี
22130 หนองชิ่ม แหลมสิงห์

จันทบุรี