อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

 คําขวัญประจําจังหวัดอำนาจเจริญ :           พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
37210 คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน

อำนาจเจริญ
37210 โคกก่ง ชานุมาน

อำนาจเจริญ
37210 โคกสาร ชานุมาน

อำนาจเจริญ
37210 ชานุมาน ชานุมาน

อำนาจเจริญ
37210 ป่าก่อ ชานุมาน

อำนาจเจริญ
37110 คำโพน ปทุมราชวงศา

อำนาจเจริญ
37110 นาป่าแซง ปทุมราชวงศา

อำนาจเจริญ
37110 นาหว้า ปทุมราชวงศา

อำนาจเจริญ
37110 โนนงาม ปทุมราชวงศา

อำนาจเจริญ
37110 ลือ ปทุมราชวงศา

อำนาจเจริญ
37110 หนองข่า ปทุมราชวงศา

อำนาจเจริญ
37110 ห้วย ปทุมราชวงศา

อำนาจเจริญ
37180 จานลาน พนา

อำนาจเจริญ
37180 พนา พนา

อำนาจเจริญ
37180 พระเหลา พนา

อำนาจเจริญ
37180 ไม้กลอน พนา

อำนาจเจริญ
37000 กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 คึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 ดอนเมย เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 นาจิก เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 นาแต้ เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 นาผือ เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 นายม เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 นาวัง เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 โนนหนามแท่ง เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 ปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 สร้างนกทา เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 หนองมะแซว เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 ห้วยไร่ เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 เหล่าพรวน เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 โคกกลาง ลืออำนาจ

อำนาจเจริญ
37000 ดงบัง ลืออำนาจ

อำนาจเจริญ
37000 ดงมะยาง ลืออำนาจ

อำนาจเจริญ
37000 เปือย ลืออำนาจ

อำนาจเจริญ
37000 แมด ลืออำนาจ

อำนาจเจริญ
37000 ไร่ขี ลืออำนาจ

อำนาจเจริญ
37000 อำนาจ ลืออำนาจ

อำนาจเจริญ
37290 นาเวียง เสนางคนิคม

อำนาจเจริญ
37290 โพนทอง เสนางคนิคม

อำนาจเจริญ
37290 ไร่สีสุก เสนางคนิคม

อำนาจเจริญ
37290 เสนางคนิคม เสนางคนิคม

อำนาจเจริญ
37290 หนองสามสี เสนางคนิคม

อำนาจเจริญ
37290 หนองไฮ เสนางคนิคม

อำนาจเจริญ
37240 คำพระ หัวตะพาน

อำนาจเจริญ
37240 เค็งใหญ่ หัวตะพาน

อำนาจเจริญ
37240 จิกดู่ หัวตะพาน

อำนาจเจริญ
37240 โพนเมืองน้อย หัวตะพาน

อำนาจเจริญ
37240 รัตนวารี หัวตะพาน

อำนาจเจริญ
37240 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน

อำนาจเจริญ
37240 หนองแก้ว หัวตะพาน

อำนาจเจริญ
37240 หัวตะพาน หัวตะพาน

อำนาจเจริญ

อุดรธานี

อุดรธานี

 คําขวัญประจําจังหวัดอุดรธานี :           น้ำตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมะ อารยธรรม 5,000 ปี ธานีผ้าหมี่ขิด แดนเนรมิตหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอมอุดรชันไฌน์

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
41250 กุดจับ กุดจับ

อุดรธานี
41250 ขอนยูง กุดจับ

อุดรธานี
41250 เชียงเพ็ง กุดจับ

อุดรธานี
41250 ตาลเลียน กุดจับ

อุดรธานี
41250 ปะโค กุดจับ

อุดรธานี
41250 เมืองเพีย กุดจับ

อุดรธานี
41250 สร้างก่อ กุดจับ

อุดรธานี
41110 กุมภวาปี กุมภวาปี

อุดรธานี
41110 เชียงแหว กุมภวาปี

อุดรธานี
41110 แชแล กุมภวาปี

อุดรธานี
41110 ตูมใต้ กุมภวาปี

อุดรธานี
41110 ท่าลี่ กุมภวาปี

อุดรธานี
41370 ปะโค กุมภวาปี

อุดรธานี
41370 ผาสุก กุมภวาปี

อุดรธานี
41370 พันดอน กุมภวาปี

อุดรธานี
41110 เวียงคำ กุมภวาปี

อุดรธานี
41110 สีออ กุมภวาปี

อุดรธานี
41370 เสอเพลอ กุมภวาปี

อุดรธานี
41110 หนองหว้า กุมภวาปี

อุดรธานี
41110 ห้วยเกิ้ง กุมภวาปี

อุดรธานี
41130 คอนสาย กู่แก้ว

อุดรธานี
41130 ค้อใหญ่ กู่แก้ว

อุดรธานี
41130 โนนทองอินทร์ กู่แก้ว

อุดรธานี
41130 บ้านจีต กู่แก้ว

อุดรธานี
41290 คำเลาะ ไชยวาน

อุดรธานี
41290 ไชยวาน ไชยวาน

อุดรธานี
41290 โพนสูง ไชยวาน

อุดรธานี
41290 หนองหลัก ไชยวาน

อุดรธานี
41310 ทุ่งฝน ทุ่งฝน

อุดรธานี
41310 ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน

อุดรธานี
41310 นาชุมแสง ทุ่งฝน

อุดรธานี
41310 นาทม ทุ่งฝน

อุดรธานี
41380 นาแค นายูง

อุดรธานี
41380 นายูง นายูง

อุดรธานี
41380 โนนทอง นายูง

อุดรธานี
41380 บ้านก้อง นายูง

อุดรธานี
41210 นางัว น้ำโสม

อุดรธานี
41210 น้ำโสม น้ำโสม

อุดรธานี
41210 บ้านหยวก น้ำโสม

อุดรธานี
41210 ศรีสำราญ น้ำโสม

อุดรธานี
41210 สามัคคี น้ำโสม

อุดรธานี
41210 โสมเยี่ยม น้ำโสม

อุดรธานี
41210 หนองแวง น้ำโสม

อุดรธานี
41240 โคกกลาง โนนสะอาด

อุดรธานี
41240 ทมนางาม โนนสะอาด

อุดรธานี
41240 โนนสะอาด โนนสะอาด

อุดรธานี
41240 บุ่งแก้ว โนนสะอาด

อุดรธานี
41240 โพธิ์ศรีสำราญ โนนสะอาด

อุดรธานี
41240 หนองกุงศรี โนนสะอาด

อุดรธานี
41190 ดงเย็น บ้านดุง

อุดรธานี
41190 ถ่อนนาลับ บ้านดุง

อุดรธานี
41190 นาคำ บ้านดุง

อุดรธานี
41190 นาไหม บ้านดุง

อุดรธานี
41190 บ้านจันทร์ บ้านดุง

อุดรธานี
41190 บ้านชัย บ้านดุง

อุดรธานี
41190 บ้านดุง บ้านดุง

อุดรธานี
41190 บ้านตาด บ้านดุง

อุดรธานี
41190 บ้านม่วง บ้านดุง

อุดรธานี
41190 โพนสูง บ้านดุง

อุดรธานี
41190 วังทอง บ้านดุง

อุดรธานี
41190 ศรีสุทโธ บ้านดุง

อุดรธานี
41190 อ้อมกอ บ้านดุง

อุดรธานี
41160 กลางใหญ่ บ้านผือ

อุดรธานี
41160 ข้าวสาร บ้านผือ

อุดรธานี
41160 เขือน้ำ บ้านผือ

อุดรธานี
41160 คำด้วง บ้านผือ

อุดรธานี
41160 คำบง บ้านผือ

อุดรธานี
41160 จำปาโมง บ้านผือ

อุดรธานี
41160 โนนทอง บ้านผือ

อุดรธานี
41160 บ้านค้อ บ้านผือ

อุดรธานี
41160 บ้านผือ บ้านผือ

อุดรธานี
41160 เมืองพาน บ้านผือ

อุดรธานี
41160 หนองแวง บ้านผือ

อุดรธานี
41160 หนองหัวคู บ้านผือ

อุดรธานี
41160 หายโศก บ้านผือ

อุดรธานี
41110 นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม

อุดรธานี
41110 ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม

อุดรธานี
41110 อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม

อุดรธานี
41130 ดอนกลอย พิบูลรักษ์

อุดรธานี
41130 นาทราย พิบูลรักษ์

อุดรธานี
41130 บ้านแดง พิบูลรักษ์

อุดรธานี
41150 โคกกลาง เพ็ญ

อุดรธานี
41150 จอมศรี เพ็ญ

อุดรธานี
41150 เชียงหวาง เพ็ญ

อุดรธานี
41150 เตาไห เพ็ญ

อุดรธานี
41150 นาบัว เพ็ญ

อุดรธานี
41150 นาพู่ เพ็ญ

อุดรธานี
41150 บ้านธาตุ เพ็ญ

อุดรธานี
41150 บ้านเหล่า เพ็ญ

อุดรธานี
41150 เพ็ญ เพ็ญ

อุดรธานี
41150 สร้างแป้น เพ็ญ

อุดรธานี
41150 สุมเส้า เพ็ญ

อุดรธานี
41000 กุดสระ เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 เชียงพิณ เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 เชียงยืน เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 นากว้าง เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 นาข่า เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 นาดี เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41330 โนนสูง เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 บ้านขาว เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 บ้านจั่น เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 บ้านตาด เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 สามพร้าว เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 หนองนาคำ เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 หนองบัว เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41330 หนองไผ่ เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 หนองไฮ เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 หมูม่น เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41280 คำโคกสูง วังสามหมอ

อุดรธานี
41280 บะยาว วังสามหมอ

อุดรธานี
41280 ผาสุก วังสามหมอ

อุดรธานี
41280 วังสามหมอ วังสามหมอ

อุดรธานี
41280 หนองกุงทับม้า วังสามหมอ

อุดรธานี
41280 หนองหญ้าไซ วังสามหมอ

อุดรธานี
41230 จำปี ศรีธาตุ

อุดรธานี
41230 ตาดทอง ศรีธาตุ

อุดรธานี
41230 นายูง ศรีธาตุ

อุดรธานี
41230 บ้านโปร่ง ศรีธาตุ

อุดรธานี
41230 ศรีธาตุ ศรีธาตุ

อุดรธานี
41230 หนองนกเขียน ศรีธาตุ

อุดรธานี
41230 หัวนาคำ ศรีธาตุ

อุดรธานี
41260 เชียงดา สร้างคอม

อุดรธานี
41260 นาสะอาด สร้างคอม

อุดรธานี
41260 บ้านโคก สร้างคอม

อุดรธานี
41260 บ้านยวด สร้างคอม

อุดรธานี
41260 บ้านหินโงม สร้างคอม

อุดรธานี
41260 สร้างคอม สร้างคอม

อุดรธานี
41220 กุดหมากไฟ หนองวัวซอ

อุดรธานี
41360 น้ำพ่น หนองวัวซอ

อุดรธานี
41220 โนนหวาย หนองวัวซอ

อุดรธานี
41360 หนองบัวบาน หนองวัวซอ

อุดรธานี
41360 หนองวัวซอ หนองวัวซอ

อุดรธานี
41220 หนองอ้อ หนองวัวซอ

อุดรธานี
41360 หมากหญ้า หนองวัวซอ

อุดรธานี
41220 อูบมุง หนองวัวซอ

อุดรธานี
41340 ทับกุง หนองแสง

อุดรธานี
41340 นาดี หนองแสง

อุดรธานี
41340 แสงสว่าง หนองแสง

อุดรธานี
41340 หนองแสง หนองแสง

อุดรธานี
41130 ดอนหายโศก หนองหาน

อุดรธานี
41320 บ้านเชียง หนองหาน

อุดรธานี
41320 บ้านยา หนองหาน

อุดรธานี
41130 ผักตบ หนองหาน

อุดรธานี
41130 พังงู หนองหาน

อุดรธานี
41130 โพนงาม หนองหาน

อุดรธานี
41130 สร้อยพร้าว หนองหาน

อุดรธานี
41130 สะแบง หนองหาน

อุดรธานี
41130 หนองไผ่ หนองหาน

อุดรธานี
41130 หนองเม็ก หนองหาน

อุดรธานี
41320 หนองสระปลา หนองหาน

อุดรธานี
41130 หนองหาน หนองหาน

อุดรธานี

อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

 คําขวัญประจําจังหวัดอุบลราชธานี :           อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชถ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
34270 กาบิน กุดข้าวปุ้น

อุบลราชธานี
34270 แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น

อุบลราชธานี
34270 ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น

อุบลราชธานี
34270 โนนสวาง กุดข้าวปุ้น

อุบลราชธานี
34270 หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น

อุบลราชธานี
34170 แก้งเหนือ เขมราฐ

อุบลราชธานี
34170 ขามป้อม เขมราฐ

อุบลราชธานี
34170 เขมราฐ เขมราฐ

อุบลราชธานี
34170 เจียด เขมราฐ

อุบลราชธานี
34170 นาแวง เขมราฐ

อุบลราชธานี
34170 หนองนกทา เขมราฐ

อุบลราชธานี
34170 หนองผือ เขมราฐ

อุบลราชธานี
34170 หนองสิม เขมราฐ

อุบลราชธานี
34170 หัวนา เขมราฐ

อุบลราชธานี
34320 กลางใหญ่ เขื่องใน

อุบลราชธานี
34150 ก่อเอ้ เขื่องใน

อุบลราชธานี
34150 เขื่องใน เขื่องใน

อุบลราชธานี
34150 ค้อทอง เขื่องใน

อุบลราชธานี
34150 ชีทวน เขื่องใน

อุบลราชธานี
34150 แดงหม้อ เขื่องใน

อุบลราชธานี
34150 ท่าไห เขื่องใน

อุบลราชธานี
34150 ธาตุน้อย เขื่องใน

อุบลราชธานี
34150 นาคำใหญ่ เขื่องใน

อุบลราชธานี
34320 โนนรัง เขื่องใน

อุบลราชธานี
34320 บ้านกอก เขื่องใน

อุบลราชธานี
34320 บ้านไทย เขื่องใน

อุบลราชธานี
34150 ยางขี้นก เขื่องใน

อุบลราชธานี
34150 ศรีสุข เขื่องใน

อุบลราชธานี
34150 สร้างถ่อ เขื่องใน

อุบลราชธานี
34150 สหธาตุ เขื่องใน

อุบลราชธานี
34150 หนองเหล่า เขื่องใน

อุบลราชธานี
34150 หัวดอน เขื่องใน

อุบลราชธานี
34220 โขงเจียม โขงเจียม

อุบลราชธานี
34220 นาโพธิ์กลาง โขงเจียม

อุบลราชธานี
34220 หนองแสงใหญ่ โขงเจียม

อุบลราชธานี
34220 ห้วยไผ่ โขงเจียม

อุบลราชธานี
34220 ห้วยยาง โขงเจียม

อุบลราชธานี
34000 คำไฮใหญ่ ดอนมดแดง

อุบลราชธานี
34000 ดอนมดแดง ดอนมดแดง

อุบลราชธานี
34000 ท่าเมือง ดอนมดแดง

อุบลราชธานี
34000 เหล่าแดง ดอนมดแดง

อุบลราชธานี
34160 กลาง เดชอุดม

อุบลราชธานี
34160 กุดประทาย เดชอุดม

อุบลราชธานี
34160 แก้ง เดชอุดม

อุบลราชธานี
34160 คำครั่ง เดชอุดม

อุบลราชธานี
34160 ตบหู เดชอุดม

อุบลราชธานี
34160 ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม

อุบลราชธานี
34160 ทุ่งเทิง เดชอุดม

อุบลราชธานี
34160 นากะแซง เดชอุดม

อุบลราชธานี
34160 นาเจริญ เดชอุดม

อุบลราชธานี
34160 นาส่วง เดชอุดม

อุบลราชธานี
34160 โนนสมบูรณ์ เดชอุดม

อุบลราชธานี
34160 บัวงาม เดชอุดม

อุบลราชธานี
34160 ป่าโมง เดชอุดม

อุบลราชธานี
34160 โพนงาม เดชอุดม

อุบลราชธานี
34160 เมืองเดช เดชอุดม

อุบลราชธานี
34160 สมสะอาด เดชอุดม

อุบลราชธานี
34130 กระเดียน ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 กุดยาลวน ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 กุศกร ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 เกษม ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 ขามเปี้ย ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 ขุหลุ ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 คอนสาย ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 คำเจริญ ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 โคกจาน ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 เซเป็ด ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 ตระการ ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 ตากแดด ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 ถ้ำแข้ ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 ท่าหลวง ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 นาพิน ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 นาสะไม ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 โนนกุง ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 บ้านแดง ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 เป้า ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 สะพือ ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 หนองเต่า ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 ไหลทุ่ง ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34330 คำหว้า ตาลสุม

อุบลราชธานี
34330 จิกเทิง ตาลสุม

อุบลราชธานี
34330 ตาลสุม ตาลสุม

อุบลราชธานี
34330 นาคาย ตาลสุม

อุบลราชธานี
34330 สำโรง ตาลสุม

อุบลราชธานี
34330 หนองกุง ตาลสุม

อุบลราชธานี
34160 กุดเรือ ทุ่งศรีอุดม

อุบลราชธานี
34160 โคกชำแระ ทุ่งศรีอุดม

อุบลราชธานี
34160 นาเกษม ทุ่งศรีอุดม

อุบลราชธานี
34160 นาห่อม ทุ่งศรีอุดม

อุบลราชธานี
34160 หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม

อุบลราชธานี
34280 นาจะหลวย นาจะหลวย

อุบลราชธานี
34280 โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย

อุบลราชธานี
34280 โนนสวรรค์ นาจะหลวย

อุบลราชธานี
34280 บ้านตูม นาจะหลวย

อุบลราชธานี
34280 พรสวรรค์ นาจะหลวย

อุบลราชธานี
34280 โสกแสง นาจะหลวย

อุบลราชธานี
34170 กองโพน นาตาล

อุบลราชธานี
34170 นาตาล นาตาล

อุบลราชธานี
34170 พะลาน นาตาล

อุบลราชธานี
34170 พังเคน นาตาล

อุบลราชธานี
34160 นาดี นาเยีย

อุบลราชธานี
34160 นาเยีย นาเยีย

อุบลราชธานี
34160 นาเรือง นาเยีย

อุบลราชธานี
34260 ขี้เหล็ก น้ำขุ่น

อุบลราชธานี
34260 โคกสะอาด น้ำขุ่น

อุบลราชธานี
34260 ตาเกา น้ำขุ่น

อุบลราชธานี
34260 ไพบูลย์ น้ำขุ่น

อุบลราชธานี
34260 เก่าขาม น้ำยืน

อุบลราชธานี
34260 โซง น้ำยืน

อุบลราชธานี
34260 โดมประดิษฐ์ น้ำยืน

อุบลราชธานี
34260 บุเปือย น้ำยืน

อุบลราชธานี
34260 ยาง น้ำยืน

อุบลราชธานี
34260 ยางใหญ่ น้ำยืน

อุบลราชธานี
34260 สีวิเชียร น้ำยืน

อุบลราชธานี
34230 คอแลน บุณฑริก

อุบลราชธานี
34230 นาโพธิ์ บุณฑริก

อุบลราชธานี
34230 โนนค้อ บุณฑริก

อุบลราชธานี
34230 บัวงาม บุณฑริก

อุบลราชธานี
34230 บ้านแมด บุณฑริก

อุบลราชธานี
34230 โพนงาม บุณฑริก

อุบลราชธานี
34230 หนองสะโน บุณฑริก

อุบลราชธานี
34230 ห้วยข่า บุณฑริก

อุบลราชธานี
34110 กุดชมภู พิบูลมังสาหาร

อุบลราชธานี
34110 ดอนจิก พิบูลมังสาหาร

อุบลราชธานี
34110 ทรายมูล พิบูลมังสาหาร

อุบลราชธานี
34110 นาโพธิ์ พิบูลมังสาหาร

อุบลราชธานี
34110 โนนกลาง พิบูลมังสาหาร

อุบลราชธานี
34110 โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร

อุบลราชธานี
34110 บ้านแขม พิบูลมังสาหาร

อุบลราชธานี
34110 พิบูล พิบูลมังสาหาร

อุบลราชธานี
34110 โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร

อุบลราชธานี
34110 โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร

อุบลราชธานี
34110 ระเว พิบูลมังสาหาร

อุบลราชธานี
34110 ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร

อุบลราชธานี
34110 หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร

อุบลราชธานี
34110 อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร

อุบลราชธานี
34340 โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร

อุบลราชธานี
34340 ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร

อุบลราชธานี
34340 สองคอน โพธิ์ไทร

อุบลราชธานี
34340 สารภี โพธิ์ไทร

อุบลราชธานี
34340 สำโรง โพธิ์ไทร

อุบลราชธานี
34340 เหล่างาม โพธิ์ไทร

อุบลราชธานี
34140 ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี
34140 เตย ม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี
34140 นาเลิง ม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี
34140 ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี
34140 โพนแพง ม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี
34140 ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี
34140 ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี
34140 ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี
34140 หนองไข่นก ม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี
34140 หนองช้างใหญ่ ม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี
34140 หนองเมือง ม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี
34140 หนองเหล่า ม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี
34140 หนองฮาง ม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี
34140 เหล่าบก ม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี
34000 กระโสบ เมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี
34000 กุดลาด เมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี
34000 ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี
34000 ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี
34000 แจระแม เมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี
34000 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี
34000 ปทุม เมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี
34000 ปะอาว เมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี
34000 ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี
34000 หนองขอน เมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี
34000 หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี
34000 หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี
34190 คำขวาง วารินชำราบ

อุบลราชธานี
34190 คำน้ำแซบ วารินชำราบ

อุบลราชธานี
34190 คูเมือง วารินชำราบ

อุบลราชธานี
34310 ท่าลาด วารินชำราบ

อุบลราชธานี
34190 ธาตุ วารินชำราบ

อุบลราชธานี
34190 โนนผึ้ง วารินชำราบ

อุบลราชธานี
34190 โนนโหนน วารินชำราบ

อุบลราชธานี
34310 บุ่งหวาย วารินชำราบ

อุบลราชธานี
34190 บุ่งไหม วารินชำราบ

อุบลราชธานี
34190 โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ

อุบลราชธานี
34190 เมืองศรีไค วารินชำราบ

อุบลราชธานี
34190 วารินชำราบ วารินชำราบ

อุบลราชธานี
34190 สระสมิง วารินชำราบ

อุบลราชธานี
34190 แสนสุข วารินชำราบ

อุบลราชธานี
34190 หนองกินเพล วารินชำราบ

อุบลราชธานี
34310 ห้วยขะยุง วารินชำราบ

อุบลราชธานี
34250 แก้งกอก ศรีเมืองใหม่

อุบลราชธานี
34250 คำไหล ศรีเมืองใหม่

อุบลราชธานี
34250 ดอนใหญ่ ศรีเมืองใหม่

อุบลราชธานี
34250 ตะบ่าย ศรีเมืองใหม่

อุบลราชธานี
34250 นาคำ ศรีเมืองใหม่

อุบลราชธานี
34250 นาเลิน ศรีเมืองใหม่

อุบลราชธานี
34250 ลาดควาย ศรีเมืองใหม่

อุบลราชธานี
34250 วาริน ศรีเมืองใหม่

อุบลราชธานี
34250 สงยาง ศรีเมืองใหม่

อุบลราชธานี
34250 หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่

อุบลราชธานี
34250 เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่

อุบลราชธานี
34190 แก่งโดม สว่างวีระวงศ์

อุบลราชธานี
34190 ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์

อุบลราชธานี
34190 บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์

อุบลราชธานี
34190 สว่าง สว่างวีระวงศ์

อุบลราชธานี
34360 ขามป้อม สำโรง

อุบลราชธานี
34360 ค้อน้อย สำโรง

อุบลราชธานี
34360 โคกก่อง สำโรง

อุบลราชธานี
34360 โคกสว่าง สำโรง

อุบลราชธานี
34360 โนนกลาง สำโรง

อุบลราชธานี
34360 โนนกาเล็น สำโรง

อุบลราชธานี
34360 บอน สำโรง

อุบลราชธานี
34360 สำโรง สำโรง

อุบลราชธานี
34360 หนองไฮ สำโรง

อุบลราชธานี
34350 คันไร่ สิรินธร

อุบลราชธานี
34350 คำเขื่อนแก้ว สิรินธร

อุบลราชธานี
34350 ช่องเม็ก สิรินธร

อุบลราชธานี
34350 นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย สิรินธร

อุบลราชธานี
34350 โนนก่อ สิรินธร

อุบลราชธานี
34350 ฝางคำ สิรินธร

อุบลราชธานี
34000 แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก

อุบลราชธานี
34000 โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก

อุบลราชธานี
34000 หนองบก เหล่าเสือโก้ก

อุบลราชธานี

หนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู

 คําขวัญประจําจังหวัดหนองบัวลำภู :           ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
39350 กุดดินจี่ นากลาง

หนองบัวลำภู
39170 กุดแห่ นากลาง

หนองบัวลำภู
39350 เก่ากลอย นากลาง

หนองบัวลำภู
39350 ดงสวรรค์ นากลาง

หนองบัวลำภู
39170 ด่านช้าง นากลาง

หนองบัวลำภู
39170 นากลาง นากลาง

หนองบัวลำภู
39170 โนนเมือง นากลาง

หนองบัวลำภู
39170 ฝั่งแดง นากลาง

หนองบัวลำภู
39170 อุทัยสวรรค์ นากลาง

หนองบัวลำภู
39170 เทพคีรี นาวัง

หนองบัวลำภู
39170 นาแก นาวัง

หนองบัวลำภู
39170 นาเหล่า นาวัง

หนองบัวลำภู
39170 วังทอง นาวัง

หนองบัวลำภู
39170 วังปลาป้อม นาวัง

หนองบัวลำภู
39140 กุดดู่ โนนสัง

หนองบัวลำภู
39140 โคกม่วง โนนสัง

หนองบัวลำภู
39140 โคกใหญ่ โนนสัง

หนองบัวลำภู
39140 นิคมพัฒนา โนนสัง

หนองบัวลำภู
39140 โนนเมือง โนนสัง

หนองบัวลำภู
39140 โนนสัง โนนสัง

หนองบัวลำภู
39140 บ้านค้อ โนนสัง

หนองบัวลำภู
39140 บ้านถิ่น โนนสัง

หนองบัวลำภู
39140 ปางกู่ โนนสัง

หนองบัวลำภู
39140 หนองเรือ โนนสัง

หนองบัวลำภู
39000 กุดจิก เมืองหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู
39000 นาคำไฮ เมืองหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู
39000 นามะเฟือง เมืองหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู
39000 โนนขมิ้น เมืองหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู
39000 โนนทัน เมืองหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู
39000 บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู
39000 บ้านพร้าว เมืองหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู
39000 ป่าไม้งาม เมืองหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู
39000 โพธิ์ชัย เมืองหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู
39000 ลำภู เมืองหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู
39000 หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู
39000 หนองภัยศูนย์ เมืองหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู
39000 หนองสวรรค์ เมืองหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู
39000 หนองหว้า เมืองหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู
39000 หัวนา เมืองหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู
39180 กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง

หนองบัวลำภู
39180 ทรายทอง ศรีบุญเรือง

หนองบัวลำภู
39180 นากอก ศรีบุญเรือง

หนองบัวลำภู
39180 โนนม่วง ศรีบุญเรือง

หนองบัวลำภู
39180 โนนสะอาด ศรีบุญเรือง

หนองบัวลำภู
39180 เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง

หนองบัวลำภู
39180 ยางหล่อ ศรีบุญเรือง

หนองบัวลำภู
39180 ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง

หนองบัวลำภู
39180 หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง

หนองบัวลำภู
39180 หนองแก ศรีบุญเรือง

หนองบัวลำภู
39180 หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง

หนองบัวลำภู
39180 หันนางาม ศรีบุญเรือง

หนองบัวลำภู
39270 กุดผึ้ง สุวรรณคูหา

หนองบัวลำภู
39270 ดงมะไฟ สุวรรณคูหา

หนองบัวลำภู
39270 นาด่าน สุวรรณคูหา

หนองบัวลำภู
39270 นาดี สุวรรณคูหา

หนองบัวลำภู
39270 นาสี สุวรรณคูหา

หนองบัวลำภู
39270 บ้านโคก สุวรรณคูหา

หนองบัวลำภู
39270 บุญทัน สุวรรณคูหา

หนองบัวลำภู
39270 สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา

หนองบัวลำภู

หนองคาย

หนองคาย

 คําขวัญประจําจังหวัดหนองคาย :           วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
43110 กองนาง ท่าบ่อ

หนองคาย
43110 โคกคอน ท่าบ่อ

หนองคาย
43110 ท่าบ่อ ท่าบ่อ

หนองคาย
43110 นาข่า ท่าบ่อ

หนองคาย
43110 น้ำโมง ท่าบ่อ

หนองคาย
43110 บ้านเดื่อ ท่าบ่อ

หนองคาย
43110 บ้านถ่อน ท่าบ่อ

หนองคาย
43110 บ้านว่าน ท่าบ่อ

หนองคาย
43110 โพนสา ท่าบ่อ

หนองคาย
43110 หนองนาง ท่าบ่อ

หนองคาย
43120 นาดี เฝ้าไร่

หนองคาย
43120 เฝ้าไร่ เฝ้าไร่

หนองคาย
43120 วังหลวง เฝ้าไร่

หนองคาย
43120 หนองหลวง เฝ้าไร่

หนองคาย
43120 อุดมพร เฝ้าไร่

หนองคาย
43130 ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก

หนองคาย
43130 โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก

หนองคาย
43130 โพนทอง โพธิ์ตาก

หนองคาย
43120 กุดบง โพนพิสัย

หนองคาย
43120 จุมพล โพนพิสัย

หนองคาย
43120 ชุมช้าง โพนพิสัย

หนองคาย
43120 เซิม โพนพิสัย

หนองคาย
43120 ทุ่งหลวง โพนพิสัย

หนองคาย
43120 นาหนัง โพนพิสัย

หนองคาย
43120 บ้านผือ โพนพิสัย

หนองคาย
43120 บ้านโพธิ์ โพนพิสัย

หนองคาย
43120 วัดหลวง โพนพิสัย

หนองคาย
43120 สร้างนางขาว โพนพิสัย

หนองคาย
43120 เหล่าต่างคำ โพนพิสัย

หนองคาย
43000 กวนวัน เมืองหนองคาย

หนองคาย
43100 ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย

หนองคาย
43000 ในเมือง เมืองหนองคาย

หนองคาย
43000 บ้านเดื่อ เมืองหนองคาย

หนองคาย
43000 ปะโค เมืองหนองคาย

หนองคาย
43100 พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย

หนองคาย
43000 โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย

หนองคาย
43000 มีชัย เมืองหนองคาย

หนองคาย
43000 เมืองหมี เมืองหนองคาย

หนองคาย
43000 วัดธาตุ เมืองหนองคาย

หนองคาย
43000 เวียงคุก เมืองหนองคาย

หนองคาย
43100 สองห้อง เมืองหนองคาย

หนองคาย
43000 สีกาย เมืองหนองคาย

หนองคาย
43000 หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย

หนองคาย
43000 หาดคำ เมืองหนองคาย

หนองคาย
43000 หินโงม เมืองหนองคาย

หนองคาย
43120 นาทับไฮ รัตนวาปี

หนองคาย
43120 บ้านต้อน รัตนวาปี

หนองคาย
43120 พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี

หนองคาย
43120 โพนแพง รัตนวาปี

หนองคาย
43120 รัตนวาปี รัตนวาปี

หนองคาย
43130 บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่

หนองคาย
43130 พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่

หนองคาย
43130 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่

หนองคาย
43130 หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่

หนองคาย
43100 คอกช้าง สระใคร

หนองคาย
43100 บ้านฝาง สระใคร

หนองคาย
43100 สระใคร สระใคร

หนองคาย
43160 แก้งไก่ สังคม

หนองคาย
43160 นางิ้ว สังคม

หนองคาย
43160 บ้านม่วง สังคม

หนองคาย
43160 ผาตั้ง สังคม

หนองคาย
43160 สังคม สังคม

หนองคาย

สุรินทร์

สุรินทร์

 คําขวัญประจําจังหวัดสุรินทร์ :           สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
32210 กาบเชิง กาบเชิง

สุรินทร์
32210 คูตัน กาบเชิง

สุรินทร์
32210 โคกตะเคียน กาบเชิง

สุรินทร์
32210 ด่าน กาบเชิง

สุรินทร์
32210 ตะเคียน กาบเชิง

สุรินทร์
32210 แนงมุด กาบเชิง

สุรินทร์
32000 เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์

สุรินทร์
32000 ตากูก เขวาสินรินทร์

สุรินทร์
32000 บ้านแร่ เขวาสินรินทร์

สุรินทร์
32000 บึง เขวาสินรินทร์

สุรินทร์
32000 ปราสาททอง เขวาสินรินทร์

สุรินทร์
32180 กระหาด จอมพระ

สุรินทร์
32180 จอมพระ จอมพระ

สุรินทร์
32180 ชุมแสง จอมพระ

สุรินทร์
32180 บ้านผือ จอมพระ

สุรินทร์
32180 บุแกรง จอมพระ

สุรินทร์
32180 เป็นสุข จอมพระ

สุรินทร์
32180 เมืองลีง จอมพระ

สุรินทร์
32180 ลุ่มระวี จอมพระ

สุรินทร์
32180 หนองสนิท จอมพระ

สุรินทร์
32190 กระเบื้อง ชุมพลบุรี

สุรินทร์
32190 ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี

สุรินทร์
32190 นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี

สุรินทร์
32190 ไพรขลา ชุมพลบุรี

สุรินทร์
32190 เมืองบัว ชุมพลบุรี

สุรินทร์
32190 ยะวึก ชุมพลบุรี

สุรินทร์
32190 ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี

สุรินทร์
32190 สระขุด ชุมพลบุรี

สุรินทร์
32190 หนองเรือ ชุมพลบุรี

สุรินทร์
32120 กระโพ ท่าตูม

สุรินทร์
32120 ท่าตูม ท่าตูม

สุรินทร์
32120 ทุ่งกุลา ท่าตูม

สุรินทร์
32120 บะ ท่าตูม

สุรินทร์
32120 บัวโคก ท่าตูม

สุรินทร์
32120 พรมเทพ ท่าตูม

สุรินทร์
32120 โพนครก ท่าตูม

สุรินทร์
32120 เมืองแก ท่าตูม

สุรินทร์
32120 หนองบัว ท่าตูม

สุรินทร์
32120 หนองเมธี ท่าตูม

สุรินทร์
32130 คำผง โนนนารายณ์

สุรินทร์
32130 โนน โนนนารายณ์

สุรินทร์
32130 ระเวียง โนนนารายณ์

สุรินทร์
32130 หนองเทพ โนนนารายณ์

สุรินทร์
32130 หนองหลวง โนนนารายณ์

สุรินทร์
32230 จรัส บัวเชด

สุรินทร์
32230 ตาวัง บัวเชด

สุรินทร์
32230 บัวเชด บัวเชด

สุรินทร์
32230 สะเดา บัวเชด

สุรินทร์
32230 สำเภาลูน บัวเชด

สุรินทร์
32230 อาโพน บัวเชด

สุรินทร์
32140 กังแอน ปราสาท

สุรินทร์
32140 กันตวจระมวล ปราสาท

สุรินทร์
32140 โคกยาง ปราสาท

สุรินทร์
32140 โคกสะอาด ปราสาท

สุรินทร์
32140 เชื้อเพลิง ปราสาท

สุรินทร์
32140 โชคนาสาม ปราสาท

สุรินทร์
32140 ตานี ปราสาท

สุรินทร์
32140 ตาเบา ปราสาท

สุรินทร์
32140 ทมอ ปราสาท

สุรินทร์
32140 ทุ่งมน ปราสาท

สุรินทร์
32140 บ้านไทร ปราสาท

สุรินทร์
32140 บ้านพลวง ปราสาท

สุรินทร์
32140 ประทัดบุ ปราสาท

สุรินทร์
32140 ปราสาททนง ปราสาท

สุรินทร์
32140 ปรือ ปราสาท

สุรินทร์
32140 ไพล ปราสาท

สุรินทร์
32140 สมุด ปราสาท

สุรินทร์
32140 หนองใหญ่ ปราสาท

สุรินทร์
32140 โคกกลาง พนมดงรัก

สุรินทร์
32140 จีกแดก พนมดงรัก

สุรินทร์
32140 ตาเมียง พนมดงรัก

สุรินทร์
32140 บักได พนมดงรัก

สุรินทร์
32000 กาเกาะ เมืองสุรินทร์

สุรินทร์
32000 แกใหญ่ เมืองสุรินทร์

สุรินทร์
32000 คอโค เมืองสุรินทร์

สุรินทร์
32000 เฉนียง เมืองสุรินทร์

สุรินทร์
32000 ตระแสง เมืองสุรินทร์

สุรินทร์
32000 ตั้งใจ เมืองสุรินทร์

สุรินทร์
32000 ตาอ็อง เมืองสุรินทร์

สุรินทร์
32000 ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์

สุรินทร์
32000 เทนมีย์ เมืองสุรินทร์

สุรินทร์
32000 นอกเมือง เมืองสุรินทร์

สุรินทร์
32000 นาดี เมืองสุรินทร์

สุรินทร์
32000 นาบัว เมืองสุรินทร์

สุรินทร์
32000 ในเมือง เมืองสุรินทร์

สุรินทร์
32000 บุฤาษี เมืองสุรินทร์

สุรินทร์
32000 เพี้ยราม เมืองสุรินทร์

สุรินทร์
32000 เมืองที เมืองสุรินทร์

สุรินทร์
32000 ราม เมืองสุรินทร์

สุรินทร์
32000 สลักได เมืองสุรินทร์

สุรินทร์
32000 สวาย เมืองสุรินทร์

สุรินทร์
32000 สำโรง เมืองสุรินทร์

สุรินทร์
32000 แสลงพันธ์ เมืองสุรินทร์

สุรินทร์
32130 กุดขาคีม รัตนบุรี

สุรินทร์
32130 แก รัตนบุรี

สุรินทร์
32130 ดอนแรด รัตนบุรี

สุรินทร์
32130 ทับใหญ่ รัตนบุรี

สุรินทร์
32130 ธาตุ รัตนบุรี

สุรินทร์
32130 น้ำเขียว รัตนบุรี

สุรินทร์
32130 เบิด รัตนบุรี

สุรินทร์
32130 ไผ่ รัตนบุรี

สุรินทร์
32130 ยางสว่าง รัตนบุรี

สุรินทร์
32130 รัตนบุรี รัตนบุรี

สุรินทร์
32130 หนองบัวทอง รัตนบุรี

สุรินทร์
32130 หนองบัวบาน รัตนบุรี

สุรินทร์
32220 โชคเหนือ ลำดวน

สุรินทร์
32220 ตระเปียงเตีย ลำดวน

สุรินทร์
32220 ตรำดม ลำดวน

สุรินทร์
32220 ลำดวน ลำดวน

สุรินทร์
32220 อู่โลก ลำดวน

สุรินทร์
32150 แจนแวน ศรีณรงค์

สุรินทร์
32150 ณรงค์ ศรีณรงค์

สุรินทร์
32150 ตรวจ ศรีณรงค์

สุรินทร์
32150 ศรีสุข ศรีณรงค์

สุรินทร์
32150 หนองแวง ศรีณรงค์

สุรินทร์
32110 กุดหวาย ศีขรภูมิ

สุรินทร์
32110 ขวาวใหญ่ ศีขรภูมิ

สุรินทร์
32110 คาละแมะ ศีขรภูมิ

สุรินทร์
32110 จารพัต ศีขรภูมิ

สุรินทร์
32110 ช่างปี่ ศีขรภูมิ

สุรินทร์
32110 ตรมไพร ศีขรภูมิ

สุรินทร์
32110 ตรึม ศีขรภูมิ

สุรินทร์
32110 แตล ศีขรภูมิ

สุรินทร์
32110 นารุ่ง ศีขรภูมิ

สุรินทร์
32110 ผักไหม ศีขรภูมิ

สุรินทร์
32110 ยาง ศีขรภูมิ

สุรินทร์
32110 ระแงง ศีขรภูมิ

สุรินทร์
32110 หนองขวาว ศีขรภูมิ

สุรินทร์
32110 หนองบัว ศีขรภูมิ

สุรินทร์
32110 หนองเหล็ก ศีขรภูมิ

สุรินทร์
32160 แคน สนม

สุรินทร์
32160 นานวน สนม

สุรินทร์
32160 โพนโก สนม

สุรินทร์
32160 สนม สนม

สุรินทร์
32160 หนองระฆัง สนม

สุรินทร์
32160 หนองอียอ สนม

สุรินทร์
32160 หัวงัว สนม

สุรินทร์
32150 กระเทียม สังขะ

สุรินทร์
32150 ขอนแตก สังขะ

สุรินทร์
32150 ดม สังขะ

สุรินทร์
32150 ตาคง สังขะ

สุรินทร์
32150 ตาตุม สังขะ

สุรินทร์
32150 ทับทัน สังขะ

สุรินทร์
32150 เทพรักษา สังขะ

สุรินทร์
32150 บ้านจารย์ สังขะ

สุรินทร์
32150 บ้านชบ สังขะ

สุรินทร์
32150 พระแก้ว สังขะ

สุรินทร์
32150 สะกาด สังขะ

สุรินทร์
32150 สังขะ สังขะ

สุรินทร์
32170 กระออม สำโรงทาบ

สุรินทร์
32170 เกาะแก้ว สำโรงทาบ

สุรินทร์
32170 ประดู่ สำโรงทาบ

สุรินทร์
32170 ศรีสุข สำโรงทาบ

สุรินทร์
32170 สะโน สำโรงทาบ

สุรินทร์
32170 สำโรงทาบ สำโรงทาบ

สุรินทร์
32170 เสม็จ สำโรงทาบ

สุรินทร์
32170 หนองไผ่ล้อม สำโรงทาบ

สุรินทร์
32170 หนองฮะ สำโรงทาบ

สุรินทร์
32170 หมื่นศรี สำโรงทาบ

สุรินทร์

สกลนคร

สกลนคร

 คําขวัญประจําจังหวัดสกลนคร :           พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาร แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวกูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
47180 กุดบาก กุดบาก

สกลนคร
47180 กุดไห กุดบาก

สกลนคร
47180 นาม่อง กุดบาก

สกลนคร
47210 กุสุมาลย์ กุสุมาลย์

สกลนคร
47230 นาเพียง กุสุมาลย์

สกลนคร
47210 นาโพธิ์ กุสุมาลย์

สกลนคร
47210 โพธิ์ไพศาล กุสุมาลย์

สกลนคร
47230 อุ่มจาน กุสุมาลย์

สกลนคร
47250 คำตากล้า คำตากล้า

สกลนคร
47250 นาแต้ คำตากล้า

สกลนคร
47250 แพด คำตากล้า

สกลนคร
47250 หนองบัวสิม คำตากล้า

สกลนคร
47280 ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ

สกลนคร
47280 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ

สกลนคร
47280 แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ

สกลนคร
47280 เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ

สกลนคร
47290 โคกศิลา เจริญศิลป์

สกลนคร
47290 เจริญศิลป์ เจริญศิลป์

สกลนคร
47290 ทุ่งแก เจริญศิลป์

สกลนคร
47290 บ้านเหล่า เจริญศิลป์

สกลนคร
47290 หนองแปน เจริญศิลป์

สกลนคร
47260 จันทร์เพ็ญ เต่างอย

สกลนคร
47260 เต่างอย เต่างอย

สกลนคร
47260 นาตาล เต่างอย

สกลนคร
47260 บึงทวาย เต่างอย

สกลนคร
47270 นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน

สกลนคร
47270 สุวรรณคาม นิคมน้ำอูน

สกลนคร
47270 หนองบัว นิคมน้ำอูน

สกลนคร
47270 หนองปลิง นิคมน้ำอูน

สกลนคร
47140 ดงหม้อทอง บ้านม่วง

สกลนคร
47140 ดงหม้อทองใต้ บ้านม่วง

สกลนคร
47140 ดงเหนือ บ้านม่วง

สกลนคร
47140 โนนสะอาด บ้านม่วง

สกลนคร
47140 บ่อแก้ว บ้านม่วง

สกลนคร
47140 ม่วง บ้านม่วง

สกลนคร
47140 มาย บ้านม่วง

สกลนคร
47140 หนองกวั่ง บ้านม่วง

สกลนคร
47140 ห้วยหลัว บ้านม่วง

สกลนคร
47130 ช้างมิ่ง พรรณานิคม

สกลนคร
47130 เชิงชุม พรรณานิคม

สกลนคร
47130 นาใน พรรณานิคม

สกลนคร
47220 นาหัวบ่อ พรรณานิคม

สกลนคร
47130 บะฮี พรรณานิคม

สกลนคร
47130 พรรณา พรรณานิคม

สกลนคร
47220 พอกน้อย พรรณานิคม

สกลนคร
47130 ไร่ พรรณานิคม

สกลนคร
47130 วังยาง พรรณานิคม

สกลนคร
47130 สว่าง พรรณานิคม

สกลนคร
47160 ต้นผึ้ง พังโคน

สกลนคร
47160 พังโคน พังโคน

สกลนคร
47160 ม่วงไข่ พังโคน

สกลนคร
47160 แร่ พังโคน

สกลนคร
47160 ไฮหย่อง พังโคน

สกลนคร
47230 เชียงสือ โพนนาแก้ว

สกลนคร
47230 นาแก้ว โพนนาแก้ว

สกลนคร
47230 นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว

สกลนคร
47230 บ้านแป้น โพนนาแก้ว

สกลนคร
47230 บ้านโพน โพนนาแก้ว

สกลนคร
47180 กกปลาซิว ภูพาน

สกลนคร
47180 โคกภู ภูพาน

สกลนคร
47180 สร้างค้อ ภูพาน

สกลนคร
47180 หลุบเลา ภูพาน

สกลนคร
47220 ขมิ้น เมืองสกลนคร

สกลนคร
47000 โคกก่อง เมืองสกลนคร

สกลนคร
47000 งิ้วด่อน เมืองสกลนคร

สกลนคร
47000 เชียงเครือ เมืองสกลนคร

สกลนคร
47000 ดงชน เมืองสกลนคร

สกลนคร
47000 ดงมะไฟ เมืองสกลนคร

สกลนคร
47230 ท่าแร่ เมืองสกลนคร

สกลนคร
47000 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร

สกลนคร
47000 ธาตุนาเวง เมืองสกลนคร

สกลนคร
47000 โนนหอม เมืองสกลนคร

สกลนคร
47000 พังขว้าง เมืองสกลนคร

สกลนคร
47000 ม่วงลาย เมืองสกลนคร

สกลนคร
47220 หนองลาด เมืองสกลนคร

สกลนคร
47000 ห้วยยาง เมืองสกลนคร

สกลนคร
47000 เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร

สกลนคร
47000 ฮางโฮง เมืองสกลนคร

สกลนคร
47120 กุดเรือคำ วานรนิวาส

สกลนคร
47120 ขัวก่าย วานรนิวาส

สกลนคร
47120 คอนสวรรค์ วานรนิวาส

สกลนคร
47120 คูสะคาม วานรนิวาส

สกลนคร
47120 เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส

สกลนคร
47120 ธาตุ วานรนิวาส

สกลนคร
47120 นาคำ วานรนิวาส

สกลนคร
47120 นาซอ วานรนิวาส

สกลนคร
47120 วานรนิวาส วานรนิวาส

สกลนคร
47120 ศรีวิชัย วานรนิวาส

สกลนคร
47120 หนองแวง วานรนิวาส

สกลนคร
47120 หนองแวงใต้ วานรนิวาส

สกลนคร
47120 หนองสนม วานรนิวาส

สกลนคร
47120 อินทร์แปลง วานรนิวาส

สกลนคร
47150 ค้อเขียว วาริชภูมิ

สกลนคร
47150 คำบ่อ วาริชภูมิ

สกลนคร
47150 ปลาโหล วาริชภูมิ

สกลนคร
47150 วาริชภูมิ วาริชภูมิ

สกลนคร
47150 หนองลาด วาริชภูมิ

สกลนคร
47110 ค้อใต้ สว่างแดนดิน

สกลนคร
47110 คำสะอาด สว่างแดนดิน

สกลนคร
47110 โคกสี สว่างแดนดิน

สกลนคร
47240 ตาลโกน สว่างแดนดิน

สกลนคร
47240 ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน

สกลนคร
47110 ทรายมูล สว่างแดนดิน

สกลนคร
47240 ธาตุทอง สว่างแดนดิน

สกลนคร
47110 บงใต้ สว่างแดนดิน

สกลนคร
47110 บงเหนือ สว่างแดนดิน

สกลนคร
47110 บ้านต้าย สว่างแดนดิน

สกลนคร
47110 บ้านถ่อน สว่างแดนดิน

สกลนคร
47240 พันนา สว่างแดนดิน

สกลนคร
47110 โพนสูง สว่างแดนดิน

สกลนคร
47240 แวง สว่างแดนดิน

สกลนคร
47110 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน

สกลนคร
47110 หนองหลวง สว่างแดนดิน

สกลนคร
47190 ท่าศิลา ส่องดาว

สกลนคร
47190 ปทุมวาปี ส่องดาว

สกลนคร
47190 วัฒนา ส่องดาว

สกลนคร
47190 ส่องดาว ส่องดาว

สกลนคร
47170 ท่าก้อน อากาศอำนวย

สกลนคร
47170 นาฮี อากาศอำนวย

สกลนคร
47170 บะหว้า อากาศอำนวย

สกลนคร
47170 โพนงาม อากาศอำนวย

สกลนคร
47170 โพนแพง อากาศอำนวย

สกลนคร
47170 วาใหญ่ อากาศอำนวย

สกลนคร
47170 สามัคคีพัฒนา อากาศอำนวย

สกลนคร
47170 อากาศ อากาศอำนวย

สกลนคร

ศีรสะเกษ

ศีรสะเกษ

 คําขวัญประจําจังหวัดศรีสะเกษ :           หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
33110 กระแซง กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ
33110 กุดเสลา กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ
33110 ขนุน กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ
33110 จานใหญ่ กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ
33110 ชำ กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ
33110 ตระกาจ กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ
33110 ทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ
33110 น้ำอ้อม กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ
33110 โนนสำราญ กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ
33110 บึงมะลู กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ
33110 ภูเงิน กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ
33110 ภูผาหมอก กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ
33110 เมือง กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ
33110 รุง กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ
33110 ละลาย กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ
33110 เวียงเหนือ กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ
33110 สวนกล้วย กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ
33110 สังเม็ก กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ
33110 เสาธงชัย กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ
33110 หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ
33130 คำเนียม กันทรารมย์

ศรีสะเกษ
33130 จาน กันทรารมย์

ศรีสะเกษ
33130 ดู่ กันทรารมย์

ศรีสะเกษ
33130 ดูน กันทรารมย์

ศรีสะเกษ
33130 ทาม กันทรารมย์

ศรีสะเกษ
33130 โนนสัง กันทรารมย์

ศรีสะเกษ
33130 บัวน้อย กันทรารมย์

ศรีสะเกษ
33130 ผักแพว กันทรารมย์

ศรีสะเกษ
33130 เมืองน้อย กันทรารมย์

ศรีสะเกษ
33130 ยาง กันทรารมย์

ศรีสะเกษ
33130 ละทาย กันทรารมย์

ศรีสะเกษ
33130 หนองแก้ว กันทรารมย์

ศรีสะเกษ
33130 หนองบัว กันทรารมย์

ศรีสะเกษ
33130 หนองแวง กันทรารมย์

ศรีสะเกษ
33130 หนองหัวช้าง กันทรารมย์

ศรีสะเกษ
33130 อีปาด กันทรารมย์

ศรีสะเกษ
33140 กฤษณา ขุขันธ์

ศรีสะเกษ
33140 กันทรารมย์ ขุขันธ์

ศรีสะเกษ
33140 โคกเพชร ขุขันธ์

ศรีสะเกษ
33140 จะกง ขุขันธ์

ศรีสะเกษ
33140 ใจดี ขุขันธ์

ศรีสะเกษ
33140 ดองกำเม็ด ขุขันธ์

ศรีสะเกษ
33140 ตะเคียน ขุขันธ์

ศรีสะเกษ
33140 ตาอุด ขุขันธ์

ศรีสะเกษ
33140 นิคมพัฒนา ขุขันธ์

ศรีสะเกษ
33140 ปราสาท ขุขันธ์

ศรีสะเกษ
33140 ปรือใหญ่ ขุขันธ์

ศรีสะเกษ
33140 ลมศักดิ์ ขุขันธ์

ศรีสะเกษ
33140 ศรีตระกูล ขุขันธ์

ศรีสะเกษ
33140 ศรีสะอาด ขุขันธ์

ศรีสะเกษ
33140 สะเดาใหญ่ ขุขันธ์

ศรีสะเกษ
33140 สำโรงตาเจ็น ขุขันธ์

ศรีสะเกษ
33140 โสน ขุขันธ์

ศรีสะเกษ
33140 หนองฉลอง ขุขันธ์

ศรีสะเกษ
33140 ห้วยใต้ ขุขันธ์

ศรีสะเกษ
33140 ห้วยสำราญ ขุขันธ์

ศรีสะเกษ
33140 ห้วยเหนือ ขุขันธ์

ศรีสะเกษ
33140 หัวเสือ ขุขันธ์

ศรีสะเกษ
33150 กระหวัน ขุนหาญ

ศรีสะเกษ
33150 กันทรอม ขุนหาญ

ศรีสะเกษ
33150 ขุนหาญ ขุนหาญ

ศรีสะเกษ
33150 โนนสูง ขุนหาญ

ศรีสะเกษ
33150 บักดอง ขุนหาญ

ศรีสะเกษ
33150 พราน ขุนหาญ

ศรีสะเกษ
33150 โพธิ์กระสังข์ ขุนหาญ

ศรีสะเกษ
33150 โพธิ์วงศ์ ขุนหาญ

ศรีสะเกษ
33150 ไพร ขุนหาญ

ศรีสะเกษ
33150 ภูฝ้าย ขุนหาญ

ศรีสะเกษ
33150 สิ ขุนหาญ

ศรีสะเกษ
33150 ห้วยจันทร์ ขุนหาญ

ศรีสะเกษ
33130 เขิน น้ำเกลี้ยง

ศรีสะเกษ
33130 คูบ น้ำเกลี้ยง

ศรีสะเกษ
33130 ตองปิด น้ำเกลี้ยง

ศรีสะเกษ
33130 น้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง

ศรีสะเกษ
33130 รุ่งระวี น้ำเกลี้ยง

ศรีสะเกษ
33130 ละเอาะ น้ำเกลี้ยง

ศรีสะเกษ
33250 โนนค้อ โนนคูณ

ศรีสะเกษ
33250 บก โนนคูณ

ศรีสะเกษ
33250 โพธิ์ โนนคูณ

ศรีสะเกษ
33250 หนองกุง โนนคูณ

ศรีสะเกษ
33250 เหล่ากวาง โนนคูณ

ศรีสะเกษ
33220 บึงบูรพ์ บึงบูรพ์

ศรีสะเกษ
33220 เป๊าะ บึงบูรพ์

ศรีสะเกษ
33110 ท่าคล้อ เบญจลักษ์

ศรีสะเกษ
33110 เสียว เบญจลักษ์

ศรีสะเกษ
33110 หนองงูเหลือม เบญจลักษ์

ศรีสะเกษ
33110 หนองหว้า เบญจลักษ์

ศรีสะเกษ
33110 หนองฮาง เบญจลักษ์

ศรีสะเกษ
33170 กู่ ปรางค์กู่

ศรีสะเกษ
33170 ดู่ ปรางค์กู่

ศรีสะเกษ
33170 ตูม ปรางค์กู่

ศรีสะเกษ
33170 พิมาย ปรางค์กู่

ศรีสะเกษ
33170 พิมายเหนือ ปรางค์กู่

ศรีสะเกษ
33170 โพธิ์ศรี ปรางค์กู่

ศรีสะเกษ
33170 สมอ ปรางค์กู่

ศรีสะเกษ
33170 สวาย ปรางค์กู่

ศรีสะเกษ
33170 สำโรงปราสาท ปรางค์กู่

ศรีสะเกษ
33170 หนองเชียงทูน ปรางค์กู่

ศรีสะเกษ
33230 ตำแย พยุห์

ศรีสะเกษ
33230 โนนเพ็ก พยุห์

ศรีสะเกษ
33230 พยุห์ พยุห์

ศรีสะเกษ
33230 พรหมสวัสดิ์ พยุห์

ศรีสะเกษ
33230 หนองค้า พยุห์

ศรีสะเกษ
33120 โดด โพธิ์ศรีสุวรรณ

ศรีสะเกษ
33120 ผือใหญ่ โพธิ์ศรีสุวรรณ

ศรีสะเกษ
33120 เสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ

ศรีสะเกษ
33120 หนองม้า โพธิ์ศรีสุวรรณ

ศรีสะเกษ
33120 อีเซ โพธิ์ศรีสุวรรณ

ศรีสะเกษ
33180 ดินแดง ไพรบึง

ศรีสะเกษ
33180 โนนปูน ไพรบึง

ศรีสะเกษ
33180 ปราสาทเยอ ไพรบึง

ศรีสะเกษ
33180 ไพรบึง ไพรบึง

ศรีสะเกษ
33180 สำโรงพลัน ไพรบึง

ศรีสะเกษ
33180 สุขสวัสดิ์ ไพรบึง

ศรีสะเกษ
33140 โคกตาล ภูสิงห์

ศรีสะเกษ
33140 ดงรัก ภูสิงห์

ศรีสะเกษ
33140 ตะเคียนราม ภูสิงห์

ศรีสะเกษ
33140 ไพรพัฒนา ภูสิงห์

ศรีสะเกษ
33140 ละลม ภูสิงห์

ศรีสะเกษ
33140 ห้วยตามอญ ภูสิงห์

ศรีสะเกษ
33140 ห้วยตึ๊กชู ภูสิงห์

ศรีสะเกษ
33120 ตาโกน เมืองจันทร์

ศรีสะเกษ
33120 เมืองจันทร์ เมืองจันทร์

ศรีสะเกษ
33120 หนองใหญ่ เมืองจันทร์

ศรีสะเกษ
33000 คูซอด เมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ
33000 จาน เมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ
33000 ซำ เมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ
33000 ตะดอบ เมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ
33000 ทุ่ม เมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ
33000 น้ำคำ เมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ
33000 โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ
33000 โพนข่า เมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ
33000 โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ
33000 โพนค้อ เมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ
33000 เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ
33000 เมืองเหนือ เมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ
33000 หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ
33000 หนองแก้ว เมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ
33000 หนองครก เมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ
33000 หนองไผ่ เมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ
33000 หนองไฮ เมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ
33000 หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ
33190 กุดเมืองฮาม ยางชุมน้อย

ศรีสะเกษ
33190 คอนกาม ยางชุมน้อย

ศรีสะเกษ
33190 โนนคูน ยางชุมน้อย

ศรีสะเกษ
33190 บึงบอน ยางชุมน้อย

ศรีสะเกษ
33190 ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย

ศรีสะเกษ
33190 ยางชุมใหญ่ ยางชุมน้อย

ศรีสะเกษ
33190 ลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย

ศรีสะเกษ
33160 จิกสังข์ทอง ราษีไศล

ศรีสะเกษ
33160 ด่าน ราษีไศล

ศรีสะเกษ
33160 ดู่ ราษีไศล

ศรีสะเกษ
33160 บัวหุ่ง ราษีไศล

ศรีสะเกษ
33160 ไผ่ ราษีไศล

ศรีสะเกษ
33160 เมืองคง ราษีไศล

ศรีสะเกษ
33160 เมืองแคน ราษีไศล

ศรีสะเกษ
33160 ส้มป่อย ราษีไศล

ศรีสะเกษ
33160 สร้างปี่ ราษีไศล

ศรีสะเกษ
33160 หนองแค ราษีไศล

ศรีสะเกษ
33160 หนองหมี ราษีไศล

ศรีสะเกษ
33160 หนองอึ่ง ราษีไศล

ศรีสะเกษ
33160 หว้านคำ ราษีไศล

ศรีสะเกษ
33270 ดวนใหญ่ วังหิน

ศรีสะเกษ
33270 ทุ่งสวาง วังหิน

ศรีสะเกษ
33270 ธาตุ วังหิน

ศรีสะเกษ
33270 บ่อแก้ว วังหิน

ศรีสะเกษ
33270 บุสูง วังหิน

ศรีสะเกษ
33270 โพนยาง วังหิน

ศรีสะเกษ
33270 วังหิน วังหิน

ศรีสะเกษ
33270 ศรีสำราญ วังหิน

ศรีสะเกษ
33240 ตูม ศรีรัตนะ

ศรีสะเกษ
33240 พิงพวย ศรีรัตนะ

ศรีสะเกษ
33240 ศรีแก้ว ศรีรัตนะ

ศรีสะเกษ
33240 ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ

ศรีสะเกษ
33240 สระเยาว์ ศรีรัตนะ

ศรีสะเกษ
33240 สะพุง ศรีรัตนะ

ศรีสะเกษ
33240 เสื่องข้าว ศรีรัตนะ

ศรีสะเกษ
33160 กุง ศิลาลาด

ศรีสะเกษ
33160 คลีกลิ้ง ศิลาลาด

ศรีสะเกษ
33160 โจดม่วง ศิลาลาด

ศรีสะเกษ
33160 หนองบัวดง ศิลาลาด

ศรีสะเกษ
33210 กล้วยกว้าง ห้วยทับทัน

ศรีสะเกษ
33210 จานแสนไชย ห้วยทับทัน

ศรีสะเกษ
33210 ปราสาท ห้วยทับทัน

ศรีสะเกษ
33210 ผักไหม ห้วยทับทัน

ศรีสะเกษ
33210 เมืองหลวง ห้วยทับทัน

ศรีสะเกษ
33210 ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน

ศรีสะเกษ
33120 ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ
33120 กำแพง อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ
33120 ขะยูง อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ
33120 แข้ อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ
33120 แขม อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ
33120 โคกจาน อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ
33120 โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ
33120 ตาเกษ อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ
33120 แต้ อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ
33120 ทุ่งไชย อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ
33120 ปะอาว อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ
33120 โพธิ์ชัย อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ
33120 รังแร้ง อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ
33120 สระกำแพงใหญ่ อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ
33120 สำโรง อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ
33120 หนองห้าง อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ
33120 หนองไฮ อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ
33120 หัวช้าง อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ
33120 อีหล่ำ อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

เลย

เลย

 คําขวัญประจําจังหวัดเลย :           เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
42110 เขาแก้ว เชียงคาน

เลย
42110 จอมศรี เชียงคาน

เลย
42110 เชียงคาน เชียงคาน

เลย
42110 ธาตุ เชียงคาน

เลย
42110 นาซ่าว เชียงคาน

เลย
42110 บุฮม เชียงคาน

เลย
42110 ปากตม เชียงคาน

เลย
42110 หาดทรายขาว เชียงคาน

เลย
42120 กกสะทอน ด่านซ้าย

เลย
42120 โคกงาม ด่านซ้าย

เลย
42120 ด่านซ้าย ด่านซ้าย

เลย
42120 นาดี ด่านซ้าย

เลย
42120 นาหอ ด่านซ้าย

เลย
42120 ปากหมัน ด่านซ้าย

เลย
42120 โป่ง ด่านซ้าย

เลย
42120 โพนสูง ด่านซ้าย

เลย
42120 วังยาว ด่านซ้าย

เลย
42120 อิปุ่ม ด่านซ้าย

เลย
42140 โคกใหญ่ ท่าลี่

เลย
42140 ท่าลี่ ท่าลี่

เลย
42140 น้ำแคม ท่าลี่

เลย
42140 น้ำทูน ท่าลี่

เลย
42140 หนองผือ ท่าลี่

เลย
42140 อาฮี ท่าลี่

เลย
42210 ท่าสวรรค์ นาด้วง

เลย
42210 ท่าสะอาด นาด้วง

เลย
42210 นาด้วง นาด้วง

เลย
42210 นาดอกคำ นาด้วง

เลย
42170 นาพึง นาแห้ว

เลย
42170 นามาลา นาแห้ว

เลย
42170 นาแห้ว นาแห้ว

เลย
42170 แสงภา นาแห้ว

เลย
42170 เหล่ากอหก นาแห้ว

เลย
42150 ชมเจริญ ปากชม

เลย
42150 เชียงกลม ปากชม

เลย
42150 ปากชม ปากชม

เลย
42150 ห้วยบ่อซืน ปากชม

เลย
42150 ห้วยพิชัย ปากชม

เลย
42150 หาดคัมภีร์ ปากชม

เลย
42240 ท่าช้างคล้อง ผาขาว

เลย
42240 โนนปอแดง ผาขาว

เลย
42240 โนนป่าซาง ผาขาว

เลย
42240 บ้านเพิ่ม ผาขาว

เลย
42240 ผาขาว ผาขาว

เลย
42180 ผานกเค้า ภูกระดึง

เลย
42180 ภูกระดึง ภูกระดึง

เลย
42180 ศรีฐาน ภูกระดึง

เลย
42180 ห้วยส้ม ภูกระดึง

เลย
42160 ท่าศาลา ภูเรือ

เลย
42160 ปลาบ่า ภูเรือ

เลย
42160 ร่องจิก ภูเรือ

เลย
42160 ลาดค่าง ภูเรือ

เลย
42160 สานตม ภูเรือ

เลย
42160 หนองบัว ภูเรือ

เลย
42230 แก่งศรีภูมิ ภูหลวง

เลย
42230 ภูหอ ภูหลวง

เลย
42230 เลยวังไสย์ ภูหลวง

เลย
42230 หนองคัน ภูหลวง

เลย
42230 ห้วยสีเสียด ภูหลวง

เลย
42000 กกดู่ เมืองเลย

เลย
42000 กกทอง เมืองเลย

เลย
42000 กุดป่อง เมืองเลย

เลย
42000 ชัยพฤกษ์ เมืองเลย

เลย
42000 นาแขม เมืองเลย

เลย
42000 นาดินดำ เมืองเลย

เลย
42000 นาโป่ง เมืองเลย

เลย
42100 นาอ้อ เมืองเลย

เลย
42000 นาอาน เมืองเลย

เลย
42000 น้ำสวย เมืองเลย

เลย
42000 น้ำหมาน เมืองเลย

เลย
42000 เมือง เมืองเลย

เลย
42100 ศรีสองรัก เมืองเลย

เลย
42000 เสี้ยว เมืองเลย

เลย
42130 เขาหลวง วังสะพุง

เลย
42130 โคกขมิ้น วังสะพุง

เลย
42130 ทรายขาว วังสะพุง

เลย
42130 ปากปวน วังสะพุง

เลย
42130 ผาน้อย วังสะพุง

เลย
42130 ผาบิ้ง วังสะพุง

เลย
42130 วังสะพุง วังสะพุง

เลย
42130 ศรีสงคราม วังสะพุง

เลย
42130 หนองงิ้ว วังสะพุง

เลย
42130 หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง

เลย
42190 ตาดข่า หนองหิน

เลย
42190 ปวนพุ หนองหิน

เลย
42190 หนองหิน หนองหิน

เลย
42220 ทรัพย์ไพวัลย์ เอราวัณ

เลย
42220 ผาสามยอด เอราวัณ

เลย
42220 ผาอินทร์แปลง เอราวัณ

เลย
42220 เอราวัณ เอราวัณ

เลย

ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

 คําขวัญประจําจังหวัดร้อยเอ็ด :           สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกตุ บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามหน้ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
45150 กำแพง เกษตรวิสัย

ร้อยเอ็ด
45150 กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย

ร้อยเอ็ด
45150 เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย

ร้อยเอ็ด
45150 ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย

ร้อยเอ็ด
45150 ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย

ร้อยเอ็ด
45150 ทุ่งทอง เกษตรวิสัย

ร้อยเอ็ด
45150 น้ำอ้อม เกษตรวิสัย

ร้อยเอ็ด
45150 โนนสว่าง เกษตรวิสัย

ร้อยเอ็ด
45150 บ้านฝาง เกษตรวิสัย

ร้อยเอ็ด
45150 เมืองบัว เกษตรวิสัย

ร้อยเอ็ด
45150 สิงห์โคก เกษตรวิสัย

ร้อยเอ็ด
45150 หนองแวง เกษตรวิสัย

ร้อยเอ็ด
45150 เหล่าหลวง เกษตรวิสัย

ร้อยเอ็ด
45180 โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน

ร้อยเอ็ด
45180 ดงกลาง จตุรพักตรพิมาน

ร้อยเอ็ด
45180 ดงแดง จตุรพักตรพิมาน

ร้อยเอ็ด
45180 ดู่น้อย จตุรพักตรพิมาน

ร้อยเอ็ด
45180 น้ำใส จตุรพักตรพิมาน

ร้อยเอ็ด
45180 ป่าสังข์ จตุรพักตรพิมาน

ร้อยเอ็ด
45180 เมืองหงส์ จตุรพักตรพิมาน

ร้อยเอ็ด
45180 ลิ้นฟ้า จตุรพักตรพิมาน

ร้อยเอ็ด
45180 ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน

ร้อยเอ็ด
45180 หนองผือ จตุรพักตรพิมาน

ร้อยเอ็ด
45180 หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน

ร้อยเอ็ด
45180 อีง่อง จตุรพักตรพิมาน

ร้อยเอ็ด
45000 จังหาร จังหาร

ร้อยเอ็ด
45000 ดงสิงห์ จังหาร

ร้อยเอ็ด
45000 ดินดำ จังหาร

ร้อยเอ็ด
45000 ปาฝา จังหาร

ร้อยเอ็ด
45000 ผักแว่น จังหาร

ร้อยเอ็ด
45000 ม่วงลาด จังหาร

ร้อยเอ็ด
45000 ยางใหญ่ จังหาร

ร้อยเอ็ด
45000 แสนชาติ จังหาร

ร้อยเอ็ด
45000 เชียงขวัญ เชียงขวัญ

ร้อยเอ็ด
45000 บ้านเขือง เชียงขวัญ

ร้อยเอ็ด
45000 พระเจ้า เชียงขวัญ

ร้อยเอ็ด
45000 พระธาตุ เชียงขวัญ

ร้อยเอ็ด
45170 พลับพลา เชียงขวัญ

ร้อยเอ็ด
45170 หมูม้น เชียงขวัญ

ร้อยเอ็ด
45170 ทุ่งเขาหลวง ทุ่งเขาหลวง

ร้อยเอ็ด
45170 เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง

ร้อยเอ็ด
45170 บึงงาม ทุ่งเขาหลวง

ร้อยเอ็ด
45170 มะบ้า ทุ่งเขาหลวง

ร้อยเอ็ด
45170 เหล่า ทุ่งเขาหลวง

ร้อยเอ็ด
45170 เขวาทุ่ง ธวัชบุรี

ร้อยเอ็ด
45170 ธงธานี ธวัชบุรี

ร้อยเอ็ด
45170 ธวัชบุรี ธวัชบุรี

ร้อยเอ็ด
45170 นิเวศน์ ธวัชบุรี

ร้อยเอ็ด
45170 บึงนคร ธวัชบุรี

ร้อยเอ็ด
45170 ไพศาล ธวัชบุรี

ร้อยเอ็ด
45170 มะอึ ธวัชบุรี

ร้อยเอ็ด
45170 เมืองน้อย ธวัชบุรี

ร้อยเอ็ด
45170 ราชธานี ธวัชบุรี

ร้อยเอ็ด
45170 หนองไผ่ ธวัชบุรี

ร้อยเอ็ด
45170 หนองพอก ธวัชบุรี

ร้อยเอ็ด
45170 อุ่มเม้า ธวัชบุรี

ร้อยเอ็ด
45190 ขี้เหล็ก ปทุมรัตน์

ร้อยเอ็ด
45190 ดอกล้ำ ปทุมรัตน์

ร้อยเอ็ด
45190 โนนสง่า ปทุมรัตน์

ร้อยเอ็ด
45190 โนนสวรรค์ ปทุมรัตน์

ร้อยเอ็ด
45190 บัวแดง ปทุมรัตน์

ร้อยเอ็ด
45190 โพนสูง ปทุมรัตน์

ร้อยเอ็ด
45190 สระบัว ปทุมรัตน์

ร้อยเอ็ด
45190 หนองแคน ปทุมรัตน์

ร้อยเอ็ด
45140 กุดน้ำใส พนมไพร

ร้อยเอ็ด
45140 ค้อใหญ่ พนมไพร

ร้อยเอ็ด
45140 คำไฮ พนมไพร

ร้อยเอ็ด
45140 โคกสว่าง พนมไพร

ร้อยเอ็ด
45140 ชานุวรรณ พนมไพร

ร้อยเอ็ด
45140 นานวล พนมไพร

ร้อยเอ็ด
45140 พนมไพร พนมไพร

ร้อยเอ็ด
45140 โพธิ์ชัย พนมไพร

ร้อยเอ็ด
45140 โพธิ์ใหญ่ พนมไพร

ร้อยเอ็ด
45140 วารีสวัสดิ์ พนมไพร

ร้อยเอ็ด
45140 สระแก้ว พนมไพร

ร้อยเอ็ด
45140 แสนสุข พนมไพร

ร้อยเอ็ด
45140 หนองทัพไทย พนมไพร

ร้อยเอ็ด
45230 ขามเปี้ย โพธิ์ชัย

ร้อยเอ็ด
45230 คำพอุง โพธิ์ชัย

ร้อยเอ็ด
45230 เชียงใหม่ โพธิ์ชัย

ร้อยเอ็ด
45230 ดอนโอง โพธิ์ชัย

ร้อยเอ็ด
45230 บัวคำ โพธิ์ชัย

ร้อยเอ็ด
45230 โพธิ์ศรี โพธิ์ชัย

ร้อยเอ็ด
45230 สะอาด โพธิ์ชัย

ร้อยเอ็ด
45230 หนองตาไก้ โพธิ์ชัย

ร้อยเอ็ด
45230 อัคคะคำ โพธิ์ชัย

ร้อยเอ็ด
45240 ท่าหาดยาว โพนทราย

ร้อยเอ็ด
45240 โพนทราย โพนทราย

ร้อยเอ็ด
45240 ยางคำ โพนทราย

ร้อยเอ็ด
45240 ศรีสว่าง โพนทราย

ร้อยเอ็ด
45240 สามขา โพนทราย

ร้อยเอ็ด
45110 คำนาดี โพนทอง

ร้อยเอ็ด
45110 โคกกกม่วง โพนทอง

ร้อยเอ็ด
45110 โคกสูง โพนทอง

ร้อยเอ็ด
45110 นาอุดม โพนทอง

ร้อยเอ็ด
45110 โนนชัยศรี โพนทอง

ร้อยเอ็ด
45110 พรมสวรรค์ โพนทอง

ร้อยเอ็ด
45110 โพธิ์ทอง โพนทอง

ร้อยเอ็ด
45110 โพธิ์ศรีสว่าง โพนทอง

ร้อยเอ็ด
45110 วังสามัคคี โพนทอง

ร้อยเอ็ด
45110 แวง โพนทอง

ร้อยเอ็ด
45110 สระนกแก้ว โพนทอง

ร้อยเอ็ด
45110 สว่าง โพนทอง

ร้อยเอ็ด
45110 หนองใหญ่ โพนทอง

ร้อยเอ็ด
45110 อุ่มเม่า โพนทอง

ร้อยเอ็ด
45250 ชมสะอาด เมยวดี

ร้อยเอ็ด
45250 ชุมพร เมยวดี

ร้อยเอ็ด
45250 บุ่งเลิศ เมยวดี

ร้อยเอ็ด
45250 เมยวดี เมยวดี

ร้อยเอ็ด
45000 ขอนแก่น เมืองร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด
45000 แคนใหญ่ เมืองร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด
45000 ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด
45000 นาโพธิ์ เมืองร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด
45000 โนนตาล เมืองร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด
45000 โนนรัง เมืองร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด
45000 ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด
45000 ปอภาร เมืองร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด
45000 เมืองทอง เมืองร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด
45000 รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด
45000 สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด
45000 สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด
45000 หนองแก้ว เมืองร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด
45000 หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด
45000 เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด
45220 กกกุง เมืองสรวง

ร้อยเอ็ด
45220 คูเมือง เมืองสรวง

ร้อยเอ็ด
45220 เมืองสรวง เมืองสรวง

ร้อยเอ็ด
45220 หนองผือ เมืองสรวง

ร้อยเอ็ด
45220 หนองหิน เมืองสรวง

ร้อยเอ็ด
45000 บ้านบาก ศรีสมเด็จ

ร้อยเอ็ด
45000 โพธิ์ทอง ศรีสมเด็จ

ร้อยเอ็ด
45280 โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ

ร้อยเอ็ด
45000 เมืองเปลือย ศรีสมเด็จ

ร้อยเอ็ด
45000 ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ

ร้อยเอ็ด
45280 สวนจิก ศรีสมเด็จ

ร้อยเอ็ด
45000 หนองแวงควง ศรีสมเด็จ

ร้อยเอ็ด
45000 หนองใหญ่ ศรีสมเด็จ

ร้อยเอ็ด
45130 จำปาขัน สุวรรณภูมิ

ร้อยเอ็ด
45130 ช้างเผือก สุวรรณภูมิ

ร้อยเอ็ด
45130 ดอกไม้ สุวรรณภูมิ

ร้อยเอ็ด
45130 ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ

ร้อยเอ็ด
45130 ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ

ร้อยเอ็ด
45130 ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ

ร้อยเอ็ด
45130 นาใหญ่ สุวรรณภูมิ

ร้อยเอ็ด
45130 น้ำคำ สุวรรณภูมิ

ร้อยเอ็ด
45130 บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ

ร้อยเอ็ด
45130 เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ

ร้อยเอ็ด
45130 สระคู สุวรรณภูมิ

ร้อยเอ็ด
45130 ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ

ร้อยเอ็ด
45130 หัวช้าง สุวรรณภูมิ

ร้อยเอ็ด
45130 หัวโทน สุวรรณภูมิ

ร้อยเอ็ด
45130 หินกอง สุวรรณภูมิ

ร้อยเอ็ด
45120 กลาง เสลภูมิ

ร้อยเอ็ด
45120 เกาะแก้ว เสลภูมิ

ร้อยเอ็ด
45120 ขวัญเมือง เสลภูมิ

ร้อยเอ็ด
45120 ขวาว เสลภูมิ

ร้อยเอ็ด
45120 ท่าม่วง เสลภูมิ

ร้อยเอ็ด
45120 นางาม เสลภูมิ

ร้อยเอ็ด
45120 นาแซง เสลภูมิ

ร้อยเอ็ด
45120 นาเมือง เสลภูมิ

ร้อยเอ็ด
45120 นาเลิง เสลภูมิ

ร้อยเอ็ด
45120 บึงเกลือ เสลภูมิ

ร้อยเอ็ด
45120 พรสวรรค์ เสลภูมิ

ร้อยเอ็ด
45120 โพธิ์ทอง เสลภูมิ

ร้อยเอ็ด
45120 ภูเงิน เสลภูมิ

ร้อยเอ็ด
45120 เมืองไพร เสลภูมิ

ร้อยเอ็ด
45120 วังหลวง เสลภูมิ

ร้อยเอ็ด
45120 ศรีวิลัย เสลภูมิ

ร้อยเอ็ด
45120 หนองหลวง เสลภูมิ

ร้อยเอ็ด
45120 เหล่าน้อย เสลภูมิ

ร้อยเอ็ด
45210 กกโพธิ์ หนองพอก

ร้อยเอ็ด
45210 โคกสว่าง หนองพอก

ร้อยเอ็ด
45210 ท่าสีดา หนองพอก

ร้อยเอ็ด
45210 บึงงาม หนองพอก

ร้อยเอ็ด
45210 ผาน้ำย้อย หนองพอก

ร้อยเอ็ด
45210 ภูเขาทอง หนองพอก

ร้อยเอ็ด
45210 รอบเมือง หนองพอก

ร้อยเอ็ด
45210 หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก

ร้อยเอ็ด
45210 หนองพอก หนองพอก

ร้อยเอ็ด
45140 ดูกอึ่ง หนองฮี

ร้อยเอ็ด
45140 เด่นราษฎร์ หนองฮี

ร้อยเอ็ด
45140 สาวแห หนองฮี

ร้อยเอ็ด
45140 หนองฮี หนองฮี

ร้อยเอ็ด
45160 ขี้เหล็ก อาจสามารถ

ร้อยเอ็ด
45160 บ้านแจ้ง อาจสามารถ

ร้อยเอ็ด
45160 บ้านดู่ อาจสามารถ

ร้อยเอ็ด
45160 โพนเมือง อาจสามารถ

ร้อยเอ็ด
45160 หนองขาม อาจสามารถ

ร้อยเอ็ด
45160 หนองบัว อาจสามารถ

ร้อยเอ็ด
45160 หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ

ร้อยเอ็ด
45160 หน่อม อาจสามารถ

ร้อยเอ็ด
45160 โหรา อาจสามารถ

ร้อยเอ็ด
45160 อาจสามารถ อาจสามารถ

ร้อยเอ็ด