ราชบุรี

ราชบุรี

 คําขวัญประจําจังหวัดราชบุรี :           คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
70150 แก้มอ้น จอมบึง

ราชบุรี
70150 จอมบึง จอมบึง

ราชบุรี
70150 ด่านทับตะโก จอมบึง

ราชบุรี
70150 เบิกไพร จอมบึง

ราชบุรี
70150 ปากช่อง จอมบึง

ราชบุรี
70150 รางบัว จอมบึง

ราชบุรี
70130 ขุนพิทักษ์ ดำเนินสะดวก

ราชบุรี
70130 ดอนกรวย ดำเนินสะดวก

ราชบุรี
70130 ดอนคลัง ดำเนินสะดวก

ราชบุรี
70130 ดอนไผ่ ดำเนินสะดวก

ราชบุรี
70130 ดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก

ราชบุรี
70130 ตาหลวง ดำเนินสะดวก

ราชบุรี
70130 ท่านัด ดำเนินสะดวก

ราชบุรี
70210 บัวงาม ดำเนินสะดวก

ราชบุรี
70130 บ้านไร่ ดำเนินสะดวก

ราชบุรี
70210 ประสาทสิทธิ์ ดำเนินสะดวก

ราชบุรี
70130 แพงพวย ดำเนินสะดวก

ราชบุรี
70130 ศรีสุราษฎร์ ดำเนินสะดวก

ราชบุรี
70130 สี่หมื่น ดำเนินสะดวก

ราชบุรี
70160 ดอนคา บางแพ

ราชบุรี
70160 ดอนใหญ่ บางแพ

ราชบุรี
70160 บางแพ บางแพ

ราชบุรี
70160 โพหัก บางแพ

ราชบุรี
70160 วังเย็น บางแพ

ราชบุรี
70160 วัดแก้ว บางแพ

ราชบุรี
70160 หัวโพ บางแพ

ราชบุรี
70180 บ้านคา บ้านคา

ราชบุรี
70180 บ้านบึง บ้านคา

ราชบุรี
70180 หนองพันจันทร์ บ้านคา

ราชบุรี
70190 กรับใหญ่ บ้านโป่ง

ราชบุรี
70110 เขาขลุง บ้านโป่ง

ราชบุรี
70110 คุ้งพยอม บ้านโป่ง

ราชบุรี
70110 ดอนกระเบื้อง บ้านโป่ง

ราชบุรี
70110 ท่าผา บ้านโป่ง

ราชบุรี
70110 นครชุมน์ บ้านโป่ง

ราชบุรี
70110 บ้านโป่ง บ้านโป่ง

ราชบุรี
70110 บ้านม่วง บ้านโป่ง

ราชบุรี
70110 เบิกไพร บ้านโป่ง

ราชบุรี
70110 ปากแรต บ้านโป่ง

ราชบุรี
70110 ลาดบัวขาว บ้านโป่ง

ราชบุรี
70110 สวนกล้วย บ้านโป่ง

ราชบุรี
70110 หนองกบ บ้านโป่ง

ราชบุรี
70110 หนองปลาหมอ บ้านโป่ง

ราชบุรี
70110 หนองอ้อ บ้านโป่ง

ราชบุรี
70140 ดอนทราย ปากท่อ

ราชบุรี
70140 ทุ่งหลวง ปากท่อ

ราชบุรี
70140 บ่อกระดาน ปากท่อ

ราชบุรี
70140 ปากท่อ ปากท่อ

ราชบุรี
70140 ป่าไก่ ปากท่อ

ราชบุรี
70140 ยางหัก ปากท่อ

ราชบุรี
70140 วังมะนาว ปากท่อ

ราชบุรี
70140 วัดยางงาม ปากท่อ

ราชบุรี
70140 วันดาว ปากท่อ

ราชบุรี
70140 หนองกระทุ่ม ปากท่อ

ราชบุรี
70140 ห้วยยางโทน ปากท่อ

ราชบุรี
70140 อ่างหิน ปากท่อ

ราชบุรี
70120 เขาชะงุ้ม โพธาราม

ราชบุรี
70120 คลองข่อย โพธาราม

ราชบุรี
70120 คลองตาคต โพธาราม

ราชบุรี
70120 เจ็ดเสมียน โพธาราม

ราชบุรี
70120 ชำแระ โพธาราม

ราชบุรี
70120 ดอนกระเบื้อง โพธาราม

ราชบุรี
70120 ดอนทราย โพธาราม

ราชบุรี
70120 เตาปูน โพธาราม

ราชบุรี
70120 ท่าชุมพล โพธาราม

ราชบุรี
70120 ธรรมเสน โพธาราม

ราชบุรี
70120 นางแก้ว โพธาราม

ราชบุรี
70120 บางโตนด โพธาราม

ราชบุรี
70120 บ้านฆ้อง โพธาราม

ราชบุรี
70120 บ้านเลือก โพธาราม

ราชบุรี
70120 บ้านสิงห์ โพธาราม

ราชบุรี
70120 โพธาราม โพธาราม

ราชบุรี
70120 สร้อยฟ้า โพธาราม

ราชบุรี
70120 หนองกวาง โพธาราม

ราชบุรี
70120 หนองโพ โพธาราม

ราชบุรี
70000 เกาะพลับพลา เมืองราชบุรี

ราชบุรี
70000 เขาแร้ง เมืองราชบุรี

ราชบุรี
70000 คุ้งกระถิน เมืองราชบุรี

ราชบุรี
70000 คุ้งน้ำวน เมืองราชบุรี

ราชบุรี
70000 คูบัว เมืองราชบุรี

ราชบุรี
70000 โคกหม้อ เมืองราชบุรี

ราชบุรี
70000 เจดีย์หัก เมืองราชบุรี

ราชบุรี
70000 ดอนตะโก เมืองราชบุรี

ราชบุรี
70000 ดอนแร่ เมืองราชบุรี

ราชบุรี
70000 ท่าราบ เมืองราชบุรี

ราชบุรี
70000 น้ำพุ เมืองราชบุรี

ราชบุรี
70000 บางป่า เมืองราชบุรี

ราชบุรี
70000 บ้านไร่ เมืองราชบุรี

ราชบุรี
70000 พงสวาย เมืองราชบุรี

ราชบุรี
70000 พิกุลทอง เมืองราชบุรี

ราชบุรี
70000 สามเรือน เมืองราชบุรี

ราชบุรี
70000 หนองกลางนา เมืองราชบุรี

ราชบุรี
70000 หน้าเมือง เมืองราชบุรี

ราชบุรี
70000 หลุมดิน เมืองราชบุรี

ราชบุรี
70000 ห้วยไผ่ เมืองราชบุรี

ราชบุรี
70000 หินกอง เมืองราชบุรี

ราชบุรี
70000 อ่างทอง เมืองราชบุรี

ราชบุรี
70170 เกาะศาลพระ วัดเพลง

ราชบุรี
70170 จอมประทัด วัดเพลง

ราชบุรี
70170 วัดเพลง วัดเพลง

ราชบุรี
70180 ตะนาวศรี สวนผึ้ง

ราชบุรี
70180 ท่าเคย สวนผึ้ง

ราชบุรี
70180 ป่าหวาย สวนผึ้ง

ราชบุรี
70180 สวนผึ้ง สวนผึ้ง

ราชบุรี

เพชรบุรี

เพชรบุรี

 คําขวัญประจําจังหวัดเพชรบุรี :           เขาวังคู่บ้าน ขนมหวาน เมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
76170 แก่งกระจาน แก่งกระจาน

เพชรบุรี
76170 ป่าเด็ง แก่งกระจาน

เพชรบุรี
76170 พุสวรรค์ แก่งกระจาน

เพชรบุรี
76170 วังจันทร์ แก่งกระจาน

เพชรบุรี
76170 สองพี่น้อง แก่งกระจาน

เพชรบุรี
76170 ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน

เพชรบุรี
76140 เขาย้อย เขาย้อย

เพชรบุรี
76140 ทับคาง เขาย้อย

เพชรบุรี
76140 บางเค็ม เขาย้อย

เพชรบุรี
76140 สระพัง เขาย้อย

เพชรบุรี
76140 หนองชุมพล เขาย้อย

เพชรบุรี
76140 หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย

เพชรบุรี
76140 หนองปรง เขาย้อย

เพชรบุรี
76140 หนองปลาไหล เขาย้อย

เพชรบุรี
76140 ห้วยท่าช้าง เขาย้อย

เพชรบุรี
76140 ห้วยโรง เขาย้อย

เพชรบุรี
76120 เขาใหญ่ ชะอำ

เพชรบุรี
76120 ชะอำ ชะอำ

เพชรบุรี
76120 ดอนขุนห้วย ชะอำ

เพชรบุรี
76120 นายาง ชะอำ

เพชรบุรี
76120 บางเก่า ชะอำ

เพชรบุรี
76120 ไร่ใหม่พัฒนา ชะอำ

เพชรบุรี
76120 สามพระยา ชะอำ

เพชรบุรี
76120 หนองศาลา ชะอำ

เพชรบุรี
76120 ห้วยทรายเหนือ ชะอำ

เพชรบุรี
76130 กลัดหลวง ท่ายาง

เพชรบุรี
76130 เขากระปุก ท่ายาง

เพชรบุรี
76130 ท่าคอย ท่ายาง

เพชรบุรี
76130 ท่าไม้รวก ท่ายาง

เพชรบุรี
76130 ท่ายาง ท่ายาง

เพชรบุรี
76130 ท่าแลง ท่ายาง

เพชรบุรี
76130 บ้านในดง ท่ายาง

เพชรบุรี
76130 ปึกเตียน ท่ายาง

เพชรบุรี
76130 มาบปลาเค้า ท่ายาง

เพชรบุรี
76130 ยางหย่อง ท่ายาง

เพชรบุรี
76130 วังไคร้ ท่ายาง

เพชรบุรี
76130 หนองจอก ท่ายาง

เพชรบุรี
76150 ตำหรุ บ้านลาด

เพชรบุรี
76150 ถ้ำรงค์ บ้านลาด

เพชรบุรี
76150 ท่าช้าง บ้านลาด

เพชรบุรี
76150 ท่าเสน บ้านลาด

เพชรบุรี
76150 บ้านทาน บ้านลาด

เพชรบุรี
76150 บ้านลาด บ้านลาด

เพชรบุรี
76150 บ้านหาด บ้านลาด

เพชรบุรี
76150 โรงเข้ บ้านลาด

เพชรบุรี
76150 ไร่โคก บ้านลาด

เพชรบุรี
76150 ไร่มะขาม บ้านลาด

เพชรบุรี
76150 ไร่สะท้อน บ้านลาด

เพชรบุรี
76150 ลาดโพธิ์ บ้านลาด

เพชรบุรี
76150 สมอพลือ บ้านลาด

เพชรบุรี
76150 สะพานไกร บ้านลาด

เพชรบุรี
76150 หนองกระเจ็ด บ้านลาด

เพชรบุรี
76150 หนองกะปุ บ้านลาด

เพชรบุรี
76150 ห้วยข้อง บ้านลาด

เพชรบุรี
76150 ห้วยลึก บ้านลาด

เพชรบุรี
76110 ท่าแร้ง บ้านแหลม

เพชรบุรี
76110 ท่าแร้งออก บ้านแหลม

เพชรบุรี
76110 บางแก้ว บ้านแหลม

เพชรบุรี
76110 บางขุนไทร บ้านแหลม

เพชรบุรี
76110 บางครก บ้านแหลม

เพชรบุรี
76110 บางตะบูน บ้านแหลม

เพชรบุรี
76110 บางตะบูนออก บ้านแหลม

เพชรบุรี
76110 บ้านแหลม บ้านแหลม

เพชรบุรี
76110 ปากทะเล บ้านแหลม

เพชรบุรี
76100 แหลมผักเบี้ย บ้านแหลม

เพชรบุรี
76000 คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี
76000 ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี
76000 ดอนยาง เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี
76000 ต้นมะพร้าว เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี
76000 ต้นมะม่วง เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี
76000 ท่าราบ เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี
76000 ธงชัย เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี
76000 นาพันสาม เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี
76000 นาวุ้ง เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี
76000 บางจาก เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี
76000 บางจาน เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี
76000 บ้านกุ่ม เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี
76000 บ้านหม้อ เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี
76000 โพพระ เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี
76000 โพไร่หวาน เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี
76000 ไร่ส้ม เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี
76000 วังตะโก เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี
76000 เวียงคอย เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี
76000 สำมะโรง เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี
76000 หนองขนาน เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี
76100 หนองขนาน เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี
76000 หนองพลับ เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี
76000 หนองโสน เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี
76000 หัวสะพาน เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี
76100 หาดเจ้าสำราญ เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี
76160 ท่าตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง

เพชรบุรี
76160 ยางน้ำกลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง

เพชรบุรี
76160 ยางน้ำกลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง

เพชรบุรี
76160 หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง

เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์

 คําขวัญประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :           เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าวสัปปะรด สวยสดหาดเขาถ้ำ งามล้ำน้ำใจ

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
77150 กุยบุรี กุยบุรี

ประจวบคีรีขันธ์
77150 กุยเหนือ กุยบุรี

ประจวบคีรีขันธ์
77150 เขาแดง กุยบุรี

ประจวบคีรีขันธ์
77150 ดอนยายหนู กุยบุรี

ประจวบคีรีขันธ์
77150 สามกระทาย กุยบุรี

ประจวบคีรีขันธ์
77150 หาดขาม กุยบุรี

ประจวบคีรีขันธ์
77130 เขาล้าน ทับสะแก

ประจวบคีรีขันธ์
77130 ทับสะแก ทับสะแก

ประจวบคีรีขันธ์
77130 นาหูกวาง ทับสะแก

ประจวบคีรีขันธ์
77130 แสงอรุณ ทับสะแก

ประจวบคีรีขันธ์
77130 ห้วยยาง ทับสะแก

ประจวบคีรีขันธ์
77130 อ่างทอง ทับสะแก

ประจวบคีรีขันธ์
77140 กำเนิดนพคุณ บางสะพาน

ประจวบคีรีขันธ์
77190 ชัยเกษม บางสะพาน

ประจวบคีรีขันธ์
77230 ทองมงคล บางสะพาน

ประจวบคีรีขันธ์
77190 ธงชัย บางสะพาน

ประจวบคีรีขันธ์
77140 พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน

ประจวบคีรีขันธ์
77140 แม่รำพึง บางสะพาน

ประจวบคีรีขันธ์
77230 ร่อนทอง บางสะพาน

ประจวบคีรีขันธ์
77170 ช้างแรก บางสะพานน้อย

ประจวบคีรีขันธ์
77170 ไชยราช บางสะพานน้อย

ประจวบคีรีขันธ์
77170 ทรายทอง บางสะพานน้อย

ประจวบคีรีขันธ์
77170 บางสะพาน บางสะพานน้อย

ประจวบคีรีขันธ์
77170 ปากแพรก บางสะพานน้อย

ประจวบคีรีขันธ์
77120 เขาจ้าว ปราณบุรี

ประจวบคีรีขันธ์
77120 เขาน้อย ปราณบุรี

ประจวบคีรีขันธ์
77160 เขาน้อย ปราณบุรี

ประจวบคีรีขันธ์
77120 ปราณบุรี ปราณบุรี

ประจวบคีรีขันธ์
77220 ปากน้ำปราณ ปราณบุรี

ประจวบคีรีขันธ์
77120 วังก์พง ปราณบุรี

ประจวบคีรีขันธ์
77120 หนองตาแต้ม ปราณบุรี

ประจวบคีรีขันธ์
77000 เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์
77000 คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์
77210 บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์
77000 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์
77000 ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์
77000 อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์
77210 อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์
77180 ไร่เก่า สามร้อยยอด

ประจวบคีรีขันธ์
77180 ไร่ใหม่ สามร้อยยอด

ประจวบคีรีขันธ์
77180 ศาลาลัย สามร้อยยอด

ประจวบคีรีขันธ์
77180 ศิลาลอย สามร้อยยอด

ประจวบคีรีขันธ์
77120 สามร้อยยอด สามร้อยยอด

ประจวบคีรีขันธ์
77110 ทับใต้ หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์
77110 บึงนคร หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์
77110 หนองแก หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์
77110 หนองพลับ หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์
77110 ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์
77110 หัวหิน หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์
77110 หินเหล็กไฟ หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์

ตาก

ตาก

 คําขวัญประจําจังหวัดตาก :           ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
63150 ท่าสองยาง ท่าสองยาง

ตาก
63150 แม่ต้าน ท่าสองยาง

ตาก
63150 แม่วะหลวง ท่าสองยาง

ตาก
63150 แม่สอง ท่าสองยาง

ตาก
63150 แม่หละ ท่าสองยาง

ตาก
63150 แม่อุสุ ท่าสองยาง

ตาก
63120 เกาะตะเภา บ้านตาก

ตาก
63120 ตากตก บ้านตาก

ตาก
63120 ตากออก บ้านตาก

ตาก
63120 ท้องฟ้า บ้านตาก

ตาก
63120 ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก

ตาก
63120 แม่สลิด บ้านตาก

ตาก
63120 สมอโคน บ้านตาก

ตาก
63160 คีรีราษฎร์ พบพระ

ตาก
63160 ช่องแคบ พบพระ

ตาก
63160 พบพระ พบพระ

ตาก
63160 รวมไทยพัฒนา พบพระ

ตาก
63160 วาเล่ย์ พบพระ

ตาก
63000 เชียงเงิน เมืองตาก

ตาก
63000 ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก

ตาก
63000 น้ำรึม เมืองตาก

ตาก
63000 ป่ามะม่วง เมืองตาก

ตาก
63000 โป่งแดง เมืองตาก

ตาก
63000 แม่ท้อ เมืองตาก

ตาก
63000 ไม้งาม เมืองตาก

ตาก
63000 ระแหง เมืองตาก

ตาก
63000 วังประจบ เมืองตาก

ตาก
63000 วังหิน เมืองตาก

ตาก
63000 หนองบัวใต้ เมืองตาก

ตาก
63000 หนองบัวเหนือ เมืองตาก

ตาก
63000 หนองหลวง เมืองตาก

ตาก
63000 หัวเดียด เมืองตาก

ตาก
63140 ขะเนจื้อ แม่ระมาด

ตาก
63140 พระธาตุ แม่ระมาด

ตาก
63140 แม่จะเรา แม่ระมาด

ตาก
63140 แม่ตื่น แม่ระมาด

ตาก
63140 แม่ระมาด แม่ระมาด

ตาก
63140 สามหมื่น แม่ระมาด

ตาก
63110 ด่านแม่ละเมา แม่สอด

ตาก
63110 ท่าสายลวด แม่สอด

ตาก
63110 พระธาตุผาแดง แม่สอด

ตาก
63110 พะวอ แม่สอด

ตาก
63110 มหาวัน แม่สอด

ตาก
63110 แม่กาษา แม่สอด

ตาก
63110 แม่กุ แม่สอด

ตาก
63110 แม่ตาว แม่สอด

ตาก
63110 แม่ปะ แม่สอด

ตาก
63110 แม่สอด แม่สอด

ตาก
63000 เชียงทอง วังเจ้า

ตาก
63000 นาโบสถ์ วังเจ้า

ตาก
63000 ประดาง วังเจ้า

ตาก
63130 บ้านนา สามเงา

ตาก
63130 ยกกระบัตร สามเงา

ตาก
63130 ย่านรี สามเงา

ตาก
63130 วังจันทร์ สามเงา

ตาก
63130 วังหมัน สามเงา

ตาก
63130 สามเงา สามเงา

ตาก
63170 แม่กลอง อุ้มผาง

ตาก
63170 แม่จัน อุ้มผาง

ตาก
63170 แม่ละมุ้ง อุ้มผาง

ตาก
63170 โมโกร อุ้มผาง

ตาก
63170 หนองหลวง อุ้มผาง

ตาก
63170 อุ้มผาง อุ้มผาง

ตาก

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

คําขวัญประจําจังหวัดกาญจนบุรี  :           แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่ น้ำตก

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
71260 กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย

กาญจนบุรี
71260 จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย

กาญจนบุรี
71260 ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย

กาญจนบุรี
71260 หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย

กาญจนบุรี
71180 ชะแล ทองผาภูมิ

กาญจนบุรี
71180 ท่าขนุน ทองผาภูมิ

กาญจนบุรี
71180 ปิล๊อก ทองผาภูมิ

กาญจนบุรี
71180 ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ

กาญจนบุรี
71180 สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ

กาญจนบุรี
71180 ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ

กาญจนบุรี
71180 หินดาด ทองผาภูมิ

กาญจนบุรี
71110 เขาน้อย ท่าม่วง

กาญจนบุรี
71130 ท่าตะคร้อ ท่าม่วง

กาญจนบุรี
71110 ท่าม่วง ท่าม่วง

กาญจนบุรี
71000 ท่าล้อ ท่าม่วง

กาญจนบุรี
71110 ท่าล้อ ท่าม่วง

กาญจนบุรี
71110 ทุ่งทอง ท่าม่วง

กาญจนบุรี
71110 บ้านใหม่ ท่าม่วง

กาญจนบุรี
71110 พังตรุ ท่าม่วง

กาญจนบุรี
71110 ม่วงชุม ท่าม่วง

กาญจนบุรี
71110 รางสาลี่ ท่าม่วง

กาญจนบุรี
71110 วังขนาย ท่าม่วง

กาญจนบุรี
71110 วังศาลา ท่าม่วง

กาญจนบุรี
71130 วังศาลา ท่าม่วง

กาญจนบุรี
71110 หนองขาว ท่าม่วง

กาญจนบุรี
71110 หนองตากยา ท่าม่วง

กาญจนบุรี
71120 เขาสามสิบหาบ ท่ามะกา

กาญจนบุรี
71120 โคกตะบอง ท่ามะกา

กาญจนบุรี
71120 ดอนขมิ้น ท่ามะกา

กาญจนบุรี
71130 ดอนชะเอม ท่ามะกา

กาญจนบุรี
71130 ตะคร้ำเอน ท่ามะกา

กาญจนบุรี
71120 ท่ามะกา ท่ามะกา

กาญจนบุรี
71120 ท่าไม้ ท่ามะกา

กาญจนบุรี
71130 ท่าเรือ ท่ามะกา

กาญจนบุรี
71120 ท่าเสา ท่ามะกา

กาญจนบุรี
71120 พงตึก ท่ามะกา

กาญจนบุรี
71130 พระแท่น ท่ามะกา

กาญจนบุรี
71120 ยางม่วง ท่ามะกา

กาญจนบุรี
70190 สนามแย้ ท่ามะกา

กาญจนบุรี
71130 แสนตอ ท่ามะกา

กาญจนบุรี
71130 หนองลาน ท่ามะกา

กาญจนบุรี
71120 หวายเหนียว ท่ามะกา

กาญจนบุรี
71130 อุโลกสี่หมื่น ท่ามะกา

กาญจนบุรี
71150 ท่าเสา ไทรโยค

กาญจนบุรี
71150 ไทรโยค ไทรโยค

กาญจนบุรี
71150 บ้องตี้ ไทรโยค

กาญจนบุรี
71150 ลุ่มสุ่ม ไทรโยค

กาญจนบุรี
71150 วังกระแจะ ไทรโยค

กาญจนบุรี
71150 ศรีมงคล ไทรโยค

กาญจนบุรี
71150 สิงห์ ไทรโยค

กาญจนบุรี
71160 ช่องด่าน บ่อพลอย

กาญจนบุรี
71160 บ่อพลอย บ่อพลอย

กาญจนบุรี
71220 หนองกร่าง บ่อพลอย

กาญจนบุรี
71160 หนองกุ่ม บ่อพลอย

กาญจนบุรี
71220 หนองรี บ่อพลอย

กาญจนบุรี
71160 หลุมรัง บ่อพลอย

กาญจนบุรี
71140 ดอนเจดีย์ พนมทวน

กาญจนบุรี
71140 ดอนตาเพชร พนมทวน

กาญจนบุรี
71140 ทุ่งสมอ พนมทวน

กาญจนบุรี
71140 พนมทวน พนมทวน

กาญจนบุรี
71140 พังตรุ พนมทวน

กาญจนบุรี
71170 รางหวาย พนมทวน

กาญจนบุรี
71140 หนองโรง พนมทวน

กาญจนบุรี
71140 หนองสาหร่าย พนมทวน

กาญจนบุรี
71000 เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี

กาญจนบุรี
71000 แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี

กาญจนบุรี
71190 ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี

กาญจนบุรี
71000 ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี

กาญจนบุรี
71000 บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี

กาญจนบุรี
71000 บ้านใต้ เมืองกาญจนบุรี

กาญจนบุรี
71000 บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี

กาญจนบุรี
71000 ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี

กาญจนบุรี
71190 ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี

กาญจนบุรี
71190 วังด้ง เมืองกาญจนบุรี

กาญจนบุรี
71000 วังเย็น เมืองกาญจนบุรี

กาญจนบุรี
71190 หนองบัว เมืองกาญจนบุรี

กาญจนบุรี
71000 หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี

กาญจนบุรี
71210 ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ

กาญจนบุรี
71210 เลาขวัญ เลาขวัญ

กาญจนบุรี
71210 หนองนกแก้ว เลาขวัญ

กาญจนบุรี
71210 หนองประดู่ เลาขวัญ

กาญจนบุรี
71210 หนองปลิง เลาขวัญ

กาญจนบุรี
71210 หนองฝ้าย เลาขวัญ

กาญจนบุรี
71210 หนองโสน เลาขวัญ

กาญจนบุรี
71220 เขาโจด ศรีสวัสดิ์

กาญจนบุรี
71250 ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์

กาญจนบุรี
71250 ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์

กาญจนบุรี
71250 นาสวน ศรีสวัสดิ์

กาญจนบุรี
71250 แม่กระบุง ศรีสวัสดิ์

กาญจนบุรี
71250 หนองเป็ด ศรีสวัสดิ์

กาญจนบุรี
71240 ปรังเผล สังขละบุรี

กาญจนบุรี
71240 ไล่โว่ สังขละบุรี

กาญจนบุรี
71240 หนองลู สังขละบุรี

กาญจนบุรี
71220 สมเด็จเจริญ หนองปรือ

กาญจนบุรี
71220 หนองปรือ หนองปรือ

กาญจนบุรี
71220 หนองปลาไหล หนองปรือ

กาญจนบุรี
71170 ดอนแสลบ ห้วยกระเจา

กาญจนบุรี
71170 วังไผ่ ห้วยกระเจา

กาญจนบุรี
71170 สระลงเรือ ห้วยกระเจา

กาญจนบุรี
71170 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา

กาญจนบุรี