เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์

 คําขวัญประจําจังหวัดเพชรบูรณ์ :           เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
67280 เข็กน้อย เขาค้อ

เพชรบูรณ์
67270 เขาค้อ เขาค้อ

เพชรบูรณ์
67280 แคมป์สน เขาค้อ

เพชรบูรณ์
67270 ทุ่งสมอ เขาค้อ

เพชรบูรณ์
67270 ริมสีม่วง เขาค้อ

เพชรบูรณ์
67270 สะเดาะพง เขาค้อ

เพชรบูรณ์
67270 หนองแม่นา เขาค้อ

เพชรบูรณ์
67150 ชนแดน ชนแดน

เพชรบูรณ์
67150 ซับพุทรา ชนแดน

เพชรบูรณ์
67190 ดงขุย ชนแดน

เพชรบูรณ์
67190 ตะกุดไร ชนแดน

เพชรบูรณ์
67150 ท่าข้าม ชนแดน

เพชรบูรณ์
67190 บ้านกล้วย ชนแดน

เพชรบูรณ์
67150 พุทธบาท ชนแดน

เพชรบูรณ์
67150 ลาดแค ชนแดน

เพชรบูรณ์
67150 ศาลาลาย ชนแดน

เพชรบูรณ์
67260 โคกมน น้ำหนาว

เพชรบูรณ์
67260 น้ำหนาว น้ำหนาว

เพชรบูรณ์
67260 วังกวาง น้ำหนาว

เพชรบูรณ์
67260 หลักด่าน น้ำหนาว

เพชรบูรณ์
67160 กันจุ บึงสามพัน

เพชรบูรณ์
67160 ซับไม้แดง บึงสามพัน

เพชรบูรณ์
67160 ซับสมอทอด บึงสามพัน

เพชรบูรณ์
67160 บึงสามพัน บึงสามพัน

เพชรบูรณ์
67160 พญาวัง บึงสามพัน

เพชรบูรณ์
67230 วังพิกุล บึงสามพัน

เพชรบูรณ์
67160 ศรีมงคล บึงสามพัน

เพชรบูรณ์
67160 สระแก้ว บึงสามพัน

เพชรบูรณ์
67160 หนองแจง บึงสามพัน

เพชรบูรณ์
67000 ชอนไพร เมืองเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์
67000 ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์
67000 ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์
67250 ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์
67000 นางั่ว เมืองเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์
67000 นาป่า เมืองเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์
67210 นายม เมืองเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์
67000 น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์
67000 ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์
67000 บ้านโคก เมืองเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์
67000 บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์
67000 ป่าเลา เมืองเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์
67210 ระวิง เมืองเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์
67210 วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์
67000 สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์
67210 ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์
67000 ห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์
67240 ซับเปิบ วังโป่ง

เพชรบูรณ์
67240 ท้ายดง วังโป่ง

เพชรบูรณ์
67240 วังโป่ง วังโป่ง

เพชรบูรณ์
67240 วังศาล วังโป่ง

เพชรบูรณ์
67240 วังหิน วังโป่ง

เพชรบูรณ์
67130 โคกปรง วิเชียรบุรี

เพชรบูรณ์
67180 ซับน้อย วิเชียรบุรี

เพชรบูรณ์
67180 ซับสมบูรณ์ วิเชียรบุรี

เพชรบูรณ์
67130 ท่าโรง วิเชียรบุรี

เพชรบูรณ์
67130 น้ำร้อน วิเชียรบุรี

เพชรบูรณ์
67130 บ่อรัง วิเชียรบุรี

เพชรบูรณ์
67130 บึงกระจับ วิเชียรบุรี

เพชรบูรณ์
67180 พุขาม วิเชียรบุรี

เพชรบูรณ์
67180 พุเตย วิเชียรบุรี

เพชรบูรณ์
67180 ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี

เพชรบูรณ์
67130 ยางสาว วิเชียรบุรี

เพชรบูรณ์
67180 วังใหญ่ วิเชียรบุรี

เพชรบูรณ์
67130 สระประดู่ วิเชียรบุรี

เพชรบูรณ์
67130 สามแยก วิเชียรบุรี

เพชรบูรณ์
67170 คลองกระจัง ศรีเทพ

เพชรบูรณ์
67170 โคกสะอาด ศรีเทพ

เพชรบูรณ์
67170 นาสนุ่น ศรีเทพ

เพชรบูรณ์
67170 ประดู่งาม ศรีเทพ

เพชรบูรณ์
67170 ศรีเทพ ศรีเทพ

เพชรบูรณ์
67170 สระกรวด ศรีเทพ

เพชรบูรณ์
67170 หนองย่างทอย ศรีเทพ

เพชรบูรณ์
67140 กองทูล หนองไผ่

เพชรบูรณ์
67140 ท่าด้วง หนองไผ่

เพชรบูรณ์
67140 ท่าแดง หนองไผ่

เพชรบูรณ์
67220 นาเฉลียง หนองไผ่

เพชรบูรณ์
67140 บ่อไทย หนองไผ่

เพชรบูรณ์
67140 บัววัฒนา หนองไผ่

เพชรบูรณ์
67140 บ้านโภชน์ หนองไผ่

เพชรบูรณ์
67140 เพชรละคร หนองไผ่

เพชรบูรณ์
67220 ยางงาม หนองไผ่

เพชรบูรณ์
67140 วังท่าดี หนองไผ่

เพชรบูรณ์
67140 วังโบสถ์ หนองไผ่

เพชรบูรณ์
67140 หนองไผ่ หนองไผ่

เพชรบูรณ์
67220 ห้วยโป่ง หนองไผ่

เพชรบูรณ์
67120 ตาดกลอย หล่มเก่า

เพชรบูรณ์
67120 นาเกาะ หล่มเก่า

เพชรบูรณ์
67120 นาซำ หล่มเก่า

เพชรบูรณ์
67120 นาแซง หล่มเก่า

เพชรบูรณ์
67120 บ้านเนิน หล่มเก่า

เพชรบูรณ์
67120 วังบาล หล่มเก่า

เพชรบูรณ์
67120 ศิลา หล่มเก่า

เพชรบูรณ์
67120 หล่มเก่า หล่มเก่า

เพชรบูรณ์
67120 หินฮาว หล่มเก่า

เพชรบูรณ์
67110 ช้างตะลูด หล่มสัก

เพชรบูรณ์
67110 ตาลเดี่ยว หล่มสัก

เพชรบูรณ์
67110 ท่าอิบุญ หล่มสัก

เพชรบูรณ์
67110 น้ำก้อ หล่มสัก

เพชรบูรณ์
67110 น้ำชุน หล่มสัก

เพชรบูรณ์
67110 น้ำเฮี้ย หล่มสัก

เพชรบูรณ์
67110 บ้านกลาง หล่มสัก

เพชรบูรณ์
67110 บ้านติ้ว หล่มสัก

เพชรบูรณ์
67110 บ้านไร่ หล่มสัก

เพชรบูรณ์
67110 บ้านโสก หล่มสัก

เพชรบูรณ์
67110 บ้านหวาย หล่มสัก

เพชรบูรณ์
67110 บุ่งคล้า หล่มสัก

เพชรบูรณ์
67110 บุ่งน้ำเต้า หล่มสัก

เพชรบูรณ์
67110 ปากช่อง หล่มสัก

เพชรบูรณ์
67110 ปากดุก หล่มสัก

เพชรบูรณ์
67110 ฝายนาแซง หล่มสัก

เพชรบูรณ์
67110 ลานบ่า หล่มสัก

เพชรบูรณ์
67110 วัดป่า หล่มสัก

เพชรบูรณ์
67110 สักหลง หล่มสัก

เพชรบูรณ์
67110 หนองไขว่ หล่มสัก

เพชรบูรณ์
67110 หนองสว่าง หล่มสัก

เพชรบูรณ์
67110 หล่มสัก หล่มสัก

เพชรบูรณ์
67110 ห้วยไร่ หล่มสัก

เพชรบูรณ์

พิษณุโลก

พิษณุโลก

 คําขวัญประจําจังหวัดพิษณุโลก :           พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
65170 ชาติตระการ ชาติตระการ

พิษณุโลก
65170 ท่าสะแก ชาติตระการ

พิษณุโลก
65170 บ่อภาค ชาติตระการ

พิษณุโลก
65170 บ้านดง ชาติตระการ

พิษณุโลก
65170 ป่าแดง ชาติตระการ

พิษณุโลก
65170 สวนเมี่ยง ชาติตระการ

พิษณุโลก
65120 นครชุม นครไทย

พิษณุโลก
65120 นครไทย นครไทย

พิษณุโลก
65120 นาบัว นครไทย

พิษณุโลก
65120 น้ำกุ่ม นครไทย

พิษณุโลก
65120 เนินเพิ่ม นครไทย

พิษณุโลก
65120 บ่อโพธิ์ นครไทย

พิษณุโลก
65120 บ้านพร้าว นครไทย

พิษณุโลก
65120 บ้านแยง นครไทย

พิษณุโลก
65120 ยางโกลน นครไทย

พิษณุโลก
65120 หนองกะท้าว นครไทย

พิษณุโลก
65120 ห้วยเฮี้ย นครไทย

พิษณุโลก
65190 ชมพู เนินมะปราง

พิษณุโลก
65190 ไทรย้อย เนินมะปราง

พิษณุโลก
65190 เนินมะปราง เนินมะปราง

พิษณุโลก
65190 บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง

พิษณุโลก
65190 บ้านมุง เนินมะปราง

พิษณุโลก
65190 วังโพรง เนินมะปราง

พิษณุโลก
65190 วังยาง เนินมะปราง

พิษณุโลก
65110 โคกสลุด บางกระทุ่ม

พิษณุโลก
65110 ท่าตาล บางกระทุ่ม

พิษณุโลก
65110 นครป่าหมาก บางกระทุ่ม

พิษณุโลก
65210 เนินกุ่ม บางกระทุ่ม

พิษณุโลก
65110 บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม

พิษณุโลก
65110 บ้านไร่ บางกระทุ่ม

พิษณุโลก
65110 ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม

พิษณุโลก
65210 วัดตายม บางกระทุ่ม

พิษณุโลก
65110 สนามคลี บางกระทุ่ม

พิษณุโลก
65240 คุยม่วง บางระกำ

พิษณุโลก
65240 ชุมแสงสงคราม บางระกำ

พิษณุโลก
65140 ท่านางงาม บางระกำ

พิษณุโลก
65140 นิคมพัฒนา บางระกำ

พิษณุโลก
65140 บ่อทอง บางระกำ

พิษณุโลก
65140 บางระกำ บางระกำ

พิษณุโลก
65140 บึงกอก บางระกำ

พิษณุโลก
65140 ปลักแรด บางระกำ

พิษณุโลก
65140 พันเสา บางระกำ

พิษณุโลก
65140 วังอิทก บางระกำ

พิษณุโลก
65140 หนองกุลา บางระกำ

พิษณุโลก
65180 ดงประคำ พรหมพิราม

พิษณุโลก
65180 ตลุกเทียม พรหมพิราม

พิษณุโลก
65150 ทับยายเชียง พรหมพิราม

พิษณุโลก
65150 ท่าช้าง พรหมพิราม

พิษณุโลก
65150 พรหมพิราม พรหมพิราม

พิษณุโลก
65180 มะต้อง พรหมพิราม

พิษณุโลก
65150 มะตูม พรหมพิราม

พิษณุโลก
65180 วงฆ้อง พรหมพิราม

พิษณุโลก
65150 วังวน พรหมพิราม

พิษณุโลก
65180 ศรีภิรมย์ พรหมพิราม

พิษณุโลก
65150 หนองแขม พรหมพิราม

พิษณุโลก
65150 หอกลอง พรหมพิราม

พิษณุโลก
65230 งิ้วงาม เมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก
65000 จอมทอง เมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก
65000 ดอนทอง เมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก
65000 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก
65000 ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก
65000 ในเมือง เมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก
65000 บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก
65000 บ้านคลอง เมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก
65000 บ้านป่า เมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก
65000 บึงพระ เมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก
65000 ปากโทก เมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก
65000 ไผ่ขอดอน เมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก
65000 พลายชุมพล เมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก
65000 มะขามสูง เมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก
65230 วังน้ำคู้ เมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก
65000 วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก
65230 วัดพริก เมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก
65000 สมอแข เมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก
65000 หัวรอ เมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก
65000 อรัญญิก เมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก
65220 แก่งโสภา วังทอง

พิษณุโลก
65130 ชัยนาม วังทอง

พิษณุโลก
65130 ดินทอง วังทอง

พิษณุโลก
65130 ท่าหมื่นราม วังทอง

พิษณุโลก
65220 บ้านกลาง วังทอง

พิษณุโลก
65130 พันชาลี วังทอง

พิษณุโลก
65130 แม่ระกา วังทอง

พิษณุโลก
65130 วังทอง วังทอง

พิษณุโลก
65130 วังนกแอ่น วังทอง

พิษณุโลก
65130 วังพิกุล วังทอง

พิษณุโลก
65130 หนองพระ วังทอง

พิษณุโลก
65160 คันโช้ง วัดโบสถ์

พิษณุโลก
65160 ท้อแท้ วัดโบสถ์

พิษณุโลก
65160 ท่างาม วัดโบสถ์

พิษณุโลก
65160 บ้านยาง วัดโบสถ์

พิษณุโลก
65160 วัดโบสถ์ วัดโบสถ์

พิษณุโลก
65160 หินลาด วัดโบสถ์

พิษณุโลก

พิจิตร

พิจิตร

 คําขวัญประจําจังหวัดพิจิตร :           ถิ่นประสูติพระเจ้าสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวจ้าวอร่อยลือเรื่อง ตำนานเมืองชาละวัน

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
66210 วังงิ้ว ดงเจริญ

พิจิตร
66210 วังงิ้วใต้ ดงเจริญ

พิจิตร
66210 สำนักขุนเณร ดงเจริญ

พิจิตร
66210 ห้วยพุก ดงเจริญ

พิจิตร
66210 ห้วยร่วม ดงเจริญ

พิจิตร
66110 คลองคูณ ตะพานหิน

พิจิตร
66110 งิ้วราย ตะพานหิน

พิจิตร
66110 ดงตะขบ ตะพานหิน

พิจิตร
66110 ตะพานหิน ตะพานหิน

พิจิตร
66110 ทับหมัน ตะพานหิน

พิจิตร
66150 ทุ่งโพธิ์ ตะพานหิน

พิจิตร
66110 ไทรโรงโขน ตะพานหิน

พิจิตร
66110 ไผ่หลวง ตะพานหิน

พิจิตร
66110 วังสำโรง ตะพานหิน

พิจิตร
66150 วังหลุม ตะพานหิน

พิจิตร
66110 วังหว้า ตะพานหิน

พิจิตร
66110 หนองพยอม ตะพานหิน

พิจิตร
66110 ห้วยเกตุ ตะพานหิน

พิจิตร
66230 เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ

พิจิตร
66230 เขาทราย ทับคล้อ

พิจิตร
66150 ทับคล้อ ทับคล้อ

พิจิตร
66150 ท้ายทุ่ง ทับคล้อ

พิจิตร
66120 เนินมะกอก บางมูลนาก

พิจิตร
66120 บางไผ่ บางมูลนาก

พิจิตร
66120 บางมูลนาก บางมูลนาก

พิจิตร
66120 ภูมิ บางมูลนาก

พิจิตร
66120 ลำประดา บางมูลนาก

พิจิตร
66120 วังกรด บางมูลนาก

พิจิตร
66210 วังตะกู บางมูลนาก

พิจิตร
66120 วังสำโรง บางมูลนาก

พิจิตร
66120 ห้วยเขน บางมูลนาก

พิจิตร
66120 หอไกร บางมูลนาก

พิจิตร
66130 บางลาย บึงนาราง

พิจิตร
66130 บึงนาราง บึงนาราง

พิจิตร
66130 โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง

พิจิตร
66130 ห้วยแก้ว บึงนาราง

พิจิตร
66130 แหลมรัง บึงนาราง

พิจิตร
66130 ทะนง โพทะเล

พิจิตร
66130 ท่าขมิ้น โพทะเล

พิจิตร
66130 ท่านั่ง โพทะเล

พิจิตร
66130 ท่าบัว โพทะเล

พิจิตร
66130 ท้ายน้ำ โพทะเล

พิจิตร
66130 ท่าเสา โพทะเล

พิจิตร
66130 ทุ่งน้อย โพทะเล

พิจิตร
66130 บางคลาน โพทะเล

พิจิตร
66130 บ้านน้อย โพทะเล

พิจิตร
66130 โพทะเล โพทะเล

พิจิตร
66130 วัดขวาง โพทะเล

พิจิตร
66190 ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง

พิจิตร
66190 ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง

พิจิตร
66190 เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง

พิจิตร
66190 ไผ่ท่าโพ โพธิ์ประทับช้าง

พิจิตร
66190 ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง

พิจิตร
66190 โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง

พิจิตร
66190 วังจิก โพธิ์ประทับช้าง

พิจิตร
66000 คลองคะเชนทร์ เมืองพิจิตร

พิจิตร
66000 ฆะมัง เมืองพิจิตร

พิจิตร
66170 ฆะมัง เมืองพิจิตร

พิจิตร
66170 ดงกลาง เมืองพิจิตร

พิจิตร
66170 ดงป่าคำ เมืองพิจิตร

พิจิตร
66000 ท่าหลวง เมืองพิจิตร

พิจิตร
66000 ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร

พิจิตร
66000 ในเมือง เมืองพิจิตร

พิจิตร
66000 บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร

พิจิตร
66000 ปากทาง เมืองพิจิตร

พิจิตร
66000 ป่ามะคาบ เมืองพิจิตร

พิจิตร
66000 ไผ่ขวาง เมืองพิจิตร

พิจิตร
66000 เมืองเก่า เมืองพิจิตร

พิจิตร
66000 ย่านยาว เมืองพิจิตร

พิจิตร
66000 โรงช้าง เมืองพิจิตร

พิจิตร
66000 สายคำโห้ เมืองพิจิตร

พิจิตร
66170 หัวดง เมืองพิจิตร

พิจิตร
66140 บ้านนา วชิรบารมี

พิจิตร
66140 บึงบัว วชิรบารมี

พิจิตร
66140 วังโมกข์ วชิรบารมี

พิจิตร
66220 หนองหลุม วชิรบารมี

พิจิตร
66180 วังทรายพูน วังทรายพูน

พิจิตร
66180 หนองปล้อง วังทรายพูน

พิจิตร
66180 หนองปลาไหล วังทรายพูน

พิจิตร
66180 หนองพระ วังทรายพูน

พิจิตร
66160 คลองทราย สากเหล็ก

พิจิตร
66160 ท่าเยี่ยม สากเหล็ก

พิจิตร
66160 วังทับไทร สากเหล็ก

พิจิตร
66160 สากเหล็ก สากเหล็ก

พิจิตร
66160 หนองหญ้าไทร สากเหล็ก

พิจิตร
66220 กำแพงดิน สามง่าม

พิจิตร
66140 เนินปอ สามง่าม

พิจิตร
66140 รังนก สามง่าม

พิจิตร
66140 สามง่าม สามง่าม

พิจิตร
66140 หนองโสน สามง่าม

พิจิตร

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

 คําขวัญประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธา :           ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
13130 จำปา ท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา
13130 ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา
13130 ท่าเรือ ท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา
13130 ท่าหลวง ท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา
18270 ท่าหลวง ท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา
13130 บ้านร่อม ท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา
13130 ปากท่า ท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา
13130 โพธิ์เอน ท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา
13130 วังแดง ท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา
13130 ศาลาลอย ท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา
13130 หนองขนาก ท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา
13260 คลองสะแก นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา
13260 ท่าช้าง นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา
13260 นครหลวง นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา
13260 บ่อโพง นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา
13260 บางพระครู นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา
13260 บางระกำ นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา
13260 บ้านชุ้ง นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา
13260 ปากจั่น นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา
13260 พระนอน นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา
13260 แม่ลา นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา
13260 สามไถ นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา
13260 หนองปลิง นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา
13270 แก้วฟ้า บางซ้าย

พระนครศรีอยุธยา
13270 เต่าเล่า บางซ้าย

พระนครศรีอยุธยา
13270 เทพมงคล บางซ้าย

พระนครศรีอยุธยา
13270 บางซ้าย บางซ้าย

พระนครศรีอยุธยา
13270 ปลายกลัด บางซ้าย

พระนครศรีอยุธยา
13270 วังพัฒนา บางซ้าย

พระนครศรีอยุธยา
13190 กกแก้วบูรพา บางไทร

พระนครศรีอยุธยา
13190 กระแชง บางไทร

พระนครศรีอยุธยา
13190 แคตก บางไทร

พระนครศรีอยุธยา
13190 แคออก บางไทร

พระนครศรีอยุธยา
13190 โคกช้าง บางไทร

พระนครศรีอยุธยา
13190 ช้างน้อย บางไทร

พระนครศรีอยุธยา
13190 ช่างเหล็ก บางไทร

พระนครศรีอยุธยา
13290 ช้างใหญ่ บางไทร

พระนครศรีอยุธยา
13290 เชียงรากน้อย บางไทร

พระนครศรีอยุธยา
13190 บางไทร บางไทร

พระนครศรีอยุธยา
13190 บางพลี บางไทร

พระนครศรีอยุธยา
13190 บางยี่โท บางไทร

พระนครศรีอยุธยา
13190 บ้านกลึง บางไทร

พระนครศรีอยุธยา
13190 บ้านเกาะ บางไทร

พระนครศรีอยุธยา
13190 บ้านแป้ง บางไทร

พระนครศรีอยุธยา
13190 บ้านม้า บางไทร

พระนครศรีอยุธยา
13190 ไผ่พระ บางไทร

พระนครศรีอยุธยา
13290 โพแตง บางไทร

พระนครศรีอยุธยา
13190 ไม้ตรา บางไทร

พระนครศรีอยุธยา
13290 ราชคราม บางไทร

พระนครศรีอยุธยา
13190 สนามชัย บางไทร

พระนครศรีอยุธยา
13190 หน้าไม้ บางไทร

พระนครศรีอยุธยา
13190 ห่อหมก บางไทร

พระนครศรีอยุธยา
13250 กบเจา บางบาล

พระนครศรีอยุธยา
13250 ทางช้าง บางบาล

พระนครศรีอยุธยา
13250 ไทรน้อย บางบาล

พระนครศรีอยุธยา
13250 น้ำเต้า บางบาล

พระนครศรีอยุธยา
13250 บางชะนี บางบาล

พระนครศรีอยุธยา
13250 บางบาล บางบาล

พระนครศรีอยุธยา
13250 บางหลวง บางบาล

พระนครศรีอยุธยา
13250 บางหลวงโดด บางบาล

พระนครศรีอยุธยา
13250 บางหัก บางบาล

พระนครศรีอยุธยา
13250 บ้านกุ่ม บางบาล

พระนครศรีอยุธยา
13250 บ้านคลัง บางบาล

พระนครศรีอยุธยา
13250 พระขาว บางบาล

พระนครศรีอยุธยา
13250 มหาพราหมณ์ บางบาล

พระนครศรีอยุธยา
13250 วัดตะกู บางบาล

พระนครศรีอยุธยา
13250 วัดยม บางบาล

พระนครศรีอยุธยา
13250 สะพานไทย บางบาล

พระนครศรีอยุธยา
13220 ขยาย บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา
13220 ขวัญเมือง บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา
13220 ตานิม บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา
13220 ตาลเอน บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา
13220 ทับน้ำ บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา
13220 ทางกลาง บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา
13220 บางเดื่อ บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา
13220 บางนางร้า บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา
13220 บางปะหัน บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา
13220 บางเพลิง บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา
13220 บ้านขล้อ บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา
13220 บ้านม้า บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา
13220 บ้านลี่ บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา
13220 พุทเลา บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา
13220 โพธิ์สามต้น บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา
13220 เสาธง บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา
13220 หันสัง บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา
13160 เกาะเกิด บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา
13160 ขนอนหลวง บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา
13160 คลองจิก บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา
13160 คุ้งลาน บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา
13180 เชียงรากน้อย บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา
13160 ตลาดเกรียบ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา
13160 ตลิ่งชัน บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา
13160 บางกระสั้น บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา
13160 บางประแดง บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา
13160 บ้านกรด บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา
13160 บ้านแป้ง บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา
13160 บ้านพลับ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา
13160 บ้านโพ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา
13160 บ้านเลน บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา
13170 บ้านสร้าง บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา
13160 บ้านหว้า บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา
13160 วัดยม บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา
13160 สามเรือน บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา
13240 คลองน้อย บ้านแพรก

พระนครศรีอยุธยา
13240 บ้านแพรก บ้านแพรก

พระนครศรีอยุธยา
13240 บ้านใหม่ บ้านแพรก

พระนครศรีอยุธยา
13240 สองห้อง บ้านแพรก

พระนครศรีอยุธยา
13240 สำพะเนียง บ้านแพรก

พระนครศรีอยุธยา
13120 กุฎี ผักไห่

พระนครศรีอยุธยา
13120 โคกช้าง ผักไห่

พระนครศรีอยุธยา
13280 จักราช ผักไห่

พระนครศรีอยุธยา
13280 ดอนลาน ผักไห่

พระนครศรีอยุธยา
13120 ตาลาน ผักไห่

พระนครศรีอยุธยา
13120 ท่าดินแดง ผักไห่

พระนครศรีอยุธยา
13280 นาคู ผักไห่

พระนครศรีอยุธยา
13120 บ้านแค ผักไห่

พระนครศรีอยุธยา
13120 บ้านใหญ่ ผักไห่

พระนครศรีอยุธยา
13120 ผักไห่ ผักไห่

พระนครศรีอยุธยา
13120 ลาดชิด ผักไห่

พระนครศรีอยุธยา
13120 ลาดน้ำเค็ม ผักไห่

พระนครศรีอยุธยา
13280 ลำตะเคียน ผักไห่

พระนครศรีอยุธยา
13280 หนองน้ำใหญ่ ผักไห่

พระนครศรีอยุธยา
13120 หน้าโคก ผักไห่

พระนครศรีอยุธยา
13120 อมฤต ผักไห่

พระนครศรีอยุธยา
13000 กะมัง พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา
13000 เกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา
13000 คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา
13000 คลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา
13000 คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา
13000 ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา
13000 บ้านเกาะ พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา
13000 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา
13000 บ้านรุน พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา
13000 บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา
13000 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา
13000 ปากกราน พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา
13000 ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา
13000 ภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา
13000 ลุมพลี พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา
13000 วัดตูม พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา
13000 สวนพริก พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา
13000 สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา
13000 หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา
13000 หันตรา พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา
13000 หัวรอ พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา
13140 กระจิว ภาชี

พระนครศรีอยุธยา
13140 โคกม่วง ภาชี

พระนครศรีอยุธยา
13140 ดอนหญ้านาง ภาชี

พระนครศรีอยุธยา
13140 ไผ่ล้อม ภาชี

พระนครศรีอยุธยา
13140 พระแก้ว ภาชี

พระนครศรีอยุธยา
13140 ภาชี ภาชี

พระนครศรีอยุธยา
13140 ระโสม ภาชี

พระนครศรีอยุธยา
18250 ระโสม ภาชี

พระนครศรีอยุธยา
13140 หนองน้ำใส ภาชี

พระนครศรีอยุธยา
13150 กะทุ่ม มหาราช

พระนครศรีอยุธยา
13150 เจ้าปลุก มหาราช

พระนครศรีอยุธยา
13150 ท่าตอ มหาราช

พระนครศรีอยุธยา
13150 น้ำเต้า มหาราช

พระนครศรีอยุธยา
13150 บางนา มหาราช

พระนครศรีอยุธยา
13150 บ้านขวาง มหาราช

พระนครศรีอยุธยา
13150 บ้านนา มหาราช

พระนครศรีอยุธยา
13150 บ้านใหม่ มหาราช

พระนครศรีอยุธยา
13150 พิตเพียน มหาราช

พระนครศรีอยุธยา
13150 มหาราช มหาราช

พระนครศรีอยุธยา
13150 โรงช้าง มหาราช

พระนครศรีอยุธยา
13150 หัวไผ่ มหาราช

พระนครศรีอยุธยา
13230 คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง

พระนครศรีอยุธยา
13230 คู้สลอด ลาดบัวหลวง

พระนครศรีอยุธยา
13230 พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง

พระนครศรีอยุธยา
13230 ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง

พระนครศรีอยุธยา
13230 สามเมือง ลาดบัวหลวง

พระนครศรีอยุธยา
13230 สิงหนาท ลาดบัวหลวง

พระนครศรีอยุธยา
13230 หลักชัย ลาดบัวหลวง

พระนครศรีอยุธยา
13170 ข้าวงาม วังน้อย

พระนครศรีอยุธยา
13170 ชะแมบ วังน้อย

พระนครศรีอยุธยา
13170 บ่อตาโล่ วังน้อย

พระนครศรีอยุธยา
13170 พยอม วังน้อย

พระนครศรีอยุธยา
13180 พยอม วังน้อย

พระนครศรีอยุธยา
13170 ลำตาเสา วังน้อย

พระนครศรีอยุธยา
13170 ลำไทร วังน้อย

พระนครศรีอยุธยา
13170 วังจุฬา วังน้อย

พระนครศรีอยุธยา
13170 วังน้อย วังน้อย

พระนครศรีอยุธยา
13170 สนับทึบ วังน้อย

พระนครศรีอยุธยา
13170 หันตะเภา วังน้อย

พระนครศรีอยุธยา
13110 เจ้าเจ็ด เสนา

พระนครศรีอยุธยา
13110 เจ้าเสด็จ เสนา

พระนครศรีอยุธยา
13110 ชายนา เสนา

พระนครศรีอยุธยา
13110 ดอนทอง เสนา

พระนครศรีอยุธยา
13110 บางนมโค เสนา

พระนครศรีอยุธยา
13110 บ้านกระทุ่ม เสนา

พระนครศรีอยุธยา
13110 บ้านแถว เสนา

พระนครศรีอยุธยา
13110 บ้านแพน เสนา

พระนครศรีอยุธยา
13110 บ้านโพธิ์ เสนา

พระนครศรีอยุธยา
13110 บ้านหลวง เสนา

พระนครศรีอยุธยา
13110 มารวิชัย เสนา

พระนครศรีอยุธยา
13110 รางจรเข้ เสนา

พระนครศรีอยุธยา
13110 ลาดงา เสนา

พระนครศรีอยุธยา
13110 สามกอ เสนา

พระนครศรีอยุธยา
13110 สามตุ่ม เสนา

พระนครศรีอยุธยา
13110 เสนา เสนา

พระนครศรีอยุธยา
13110 หัวเวียง เสนา

พระนครศรีอยุธยา
13000 ข้าวเม่า อุทัย

พระนครศรีอยุธยา
13210 ข้าวเม่า อุทัย

พระนครศรีอยุธยา
13210 คานหาม อุทัย

พระนครศรีอยุธยา
13210 บ้านช้าง อุทัย

พระนครศรีอยุธยา
13210 บ้านหีบ อุทัย

พระนครศรีอยุธยา
13210 โพสาวหาญ อุทัย

พระนครศรีอยุธยา
13210 สามบัณฑิต อุทัย

พระนครศรีอยุธยา
13210 เสนา อุทัย

พระนครศรีอยุธยา
13210 หนองน้ำส้ม อุทัย

พระนครศรีอยุธยา
13210 หนองไม้ซุง อุทัย

พระนครศรีอยุธยา
13210 อุทัย อุทัย

พระนครศรีอยุธยา

ปทุมธานี

ปทุมธานี

 คําขวัญประจําจังหวัดปทุมธานี :           ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
12120 คลองเจ็ด คลองหลวง

ปทุมธานี
12120 คลองสอง คลองหลวง

ปทุมธานี
12120 คลองสาม คลองหลวง

ปทุมธานี
12120 คลองสี่ คลองหลวง

ปทุมธานี
12110 บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี

ปทุมธานี
12130 บึงยี่โถ ธัญบุรี

ปทุมธานี
12110 บึงสนั่น ธัญบุรี

ปทุมธานี
12130 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี

ปทุมธานี
12110 รังสิต ธัญบุรี

ปทุมธานี
12110 ลำผักกูด ธัญบุรี

ปทุมธานี
12000 บางกะดี เมืองปทุมธานี

ปทุมธานี
12000 บางขะแยง เมืองปทุมธานี

ปทุมธานี
12000 บางคูวัด เมืองปทุมธานี

ปทุมธานี
12000 บางเดื่อ เมืองปทุมธานี

ปทุมธานี
12000 บางปรอก เมืองปทุมธานี

ปทุมธานี
12000 บางพูด เมืองปทุมธานี

ปทุมธานี
12000 บางพูน เมืองปทุมธานี

ปทุมธานี
12000 บางหลวง เมืองปทุมธานี

ปทุมธานี
12000 บ้านกระแชง เมืองปทุมธานี

ปทุมธานี
12000 บ้านกลาง เมืองปทุมธานี

ปทุมธานี
12000 บ้านฉาง เมืองปทุมธานี

ปทุมธานี
12000 บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี

ปทุมธานี
12000 สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี

ปทุมธานี
12000 หลักหก เมืองปทุมธานี

ปทุมธานี
12140 คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว

ปทุมธานี
12140 คูขวาง ลาดหลุมแก้ว

ปทุมธานี
12140 คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว

ปทุมธานี
12140 บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว

ปทุมธานี
12140 ระแหง ลาดหลุมแก้ว

ปทุมธานี
12140 ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว

ปทุมธานี
12140 หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว

ปทุมธานี
12130 คูคต ลำลูกกา

ปทุมธานี
12150 บึงคอไห ลำลูกกา

ปทุมธานี
12150 บึงคำพร้อย ลำลูกกา

ปทุมธานี
12150 บึงทองหลาง ลำลูกกา

ปทุมธานี
12150 พืชอุดม ลำลูกกา

ปทุมธานี
12150 ลาดสวาย ลำลูกกา

ปทุมธานี
12150 ลำไทร ลำลูกกา

ปทุมธานี
12150 ลำลูกกา ลำลูกกา

ปทุมธานี
12160 กระแชง สามโคก

ปทุมธานี
12160 คลองควาย สามโคก

ปทุมธานี
12160 เชียงรากน้อย สามโคก

ปทุมธานี
12160 เชียงรากใหญ่ สามโคก

ปทุมธานี
12160 ท้ายเกาะ สามโคก

ปทุมธานี
12160 บางกระบือ สามโคก

ปทุมธานี
12160 บางเตย สามโคก

ปทุมธานี
12160 บางโพธิ์เหนือ สามโคก

ปทุมธานี
12160 บ้านงิ้ว สามโคก

ปทุมธานี
12160 บ้านปทุม สามโคก

ปทุมธานี
12160 สามโคก สามโคก

ปทุมธานี
12170 นพรัตน์ หนองเสือ

ปทุมธานี
12170 บึงกาสาม หนองเสือ

ปทุมธานี
12170 บึงชำอ้อ หนองเสือ

ปทุมธานี
12170 บึงบอน หนองเสือ

ปทุมธานี
12170 บึงบา หนองเสือ

ปทุมธานี
12170 ศาลาครุ หนองเสือ

ปทุมธานี
12170 หนองสามวัง หนองเสือ

ปทุมธานี

นนทบุรี

นนทบุรี

 คําขวัญประจําจังหวัดนนทบุรี :           พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามละบือ เลื่องลือทุเรียนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
11150 ขุนศรี ไทรน้อย

นนทบุรี
11150 คลองขวาง ไทรน้อย

นนทบุรี
11150 ทวีวัฒนา ไทรน้อย

นนทบุรี
11150 ไทรน้อย ไทรน้อย

นนทบุรี
11150 ไทรใหญ่ ไทรน้อย

นนทบุรี
11150 ราษฎร์นิยม ไทรน้อย

นนทบุรี
11150 หนองเพรางาย ไทรน้อย

นนทบุรี
11130 บางกรวย บางกรวย

นนทบุรี
11130 บางขนุน บางกรวย

นนทบุรี
11130 บางขุนกอง บางกรวย

นนทบุรี
11130 บางคูเวียง บางกรวย

นนทบุรี
11130 บางสีทอง บางกรวย

นนทบุรี
11130 ปลายบาง บางกรวย

นนทบุรี
11130 มหาสวัสดิ์ บางกรวย

นนทบุรี
11130 วัดชลอ บางกรวย

นนทบุรี
11130 ศาลากลาง บางกรวย

นนทบุรี
11110 บางคูรัด บางบัวทอง

นนทบุรี
11110 บางบัวทอง บางบัวทอง

นนทบุรี
11110 บางรักพัฒนา บางบัวทอง

นนทบุรี
11110 บางรักใหญ่ บางบัวทอง

นนทบุรี
11110 พิมลราช บางบัวทอง

นนทบุรี
11110 ละหาร บางบัวทอง

นนทบุรี
11110 ลำโพ บางบัวทอง

นนทบุรี
11110 โสนลอย บางบัวทอง

นนทบุรี
11140 บางม่วง บางใหญ่

นนทบุรี
11140 บางแม่นาง บางใหญ่

นนทบุรี
11140 บางเลน บางใหญ่

นนทบุรี
11140 บางใหญ่ บางใหญ่

นนทบุรี
11140 บ้านใหม่ บางใหญ่

นนทบุรี
11140 เสาธงหิน บางใหญ่

นนทบุรี
11120 เกาะเกร็ด ปากเกร็ด

นนทบุรี
11120 คลองเกลือ ปากเกร็ด

นนทบุรี
11120 คลองข่อย ปากเกร็ด

นนทบุรี
11120 คลองพระอุดม ปากเกร็ด

นนทบุรี
11120 ท่าอิฐ ปากเกร็ด

นนทบุรี
11120 บางตลาด ปากเกร็ด

นนทบุรี
11120 บางตะไนย์ ปากเกร็ด

นนทบุรี
11120 บางพลับ ปากเกร็ด

นนทบุรี
11120 บางพูด ปากเกร็ด

นนทบุรี
11120 บ้านใหม่ ปากเกร็ด

นนทบุรี
11120 ปากเกร็ด ปากเกร็ด

นนทบุรี
11120 อ้อมเกร็ด ปากเกร็ด

นนทบุรี
11000 ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี

นนทบุรี
11000 ท่าทราย เมืองนนทบุรี

นนทบุรี
11000 ไทรม้า เมืองนนทบุรี

นนทบุรี
11000 บางกระสอ เมืองนนทบุรี

นนทบุรี
11000 บางกร่าง เมืองนนทบุรี

นนทบุรี
11000 บางเขน เมืองนนทบุรี

นนทบุรี
11000 บางไผ่ เมืองนนทบุรี

นนทบุรี
11000 บางรักน้อย เมืองนนทบุรี

นนทบุรี
11000 บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี

นนทบุรี
11000 สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี

นนทบุรี

นครสวรรค์

นครสวรรค์

 คําขวัญประจําจังหวัดนครสวรรค์ :           เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
60230 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว

นครสวรรค์
60230 เขาดิน เก้าเลี้ยว

นครสวรรค์
60230 มหาโพธิ เก้าเลี้ยว

นครสวรรค์
60230 หนองเต่า เก้าเลี้ยว

นครสวรรค์
60230 หัวดง เก้าเลี้ยว

นครสวรรค์
60170 โกรกพระ โกรกพระ

นครสวรรค์
60170 นากลาง โกรกพระ

นครสวรรค์
60170 เนินกว้าว โกรกพระ

นครสวรรค์
60170 เนินศาลา โกรกพระ

นครสวรรค์
60170 บางประมุง โกรกพระ

นครสวรรค์
60170 บางมะฝ่อ โกรกพระ

นครสวรรค์
60170 ยางตาล โกรกพระ

นครสวรรค์
60170 ศาลาแดง โกรกพระ

นครสวรรค์
60170 หาดสูง โกรกพระ

นครสวรรค์
60150 ชุมตาบง ชุมตาบง

นครสวรรค์
60150 ปางสวรรค์ ชุมตาบง

นครสวรรค์
60120 เกยไชย ชุมแสง

นครสวรรค์
60120 โคกหม้อ ชุมแสง

นครสวรรค์
60120 ฆะมัง ชุมแสง

นครสวรรค์
60120 ชุมแสง ชุมแสง

นครสวรรค์
60250 ทับกฤช ชุมแสง

นครสวรรค์
60250 ทับกฤชใต้ ชุมแสง

นครสวรรค์
60120 ท่าไม้ ชุมแสง

นครสวรรค์
60120 บางเคียน ชุมแสง

นครสวรรค์
60120 ไผ่สิงห์ ชุมแสง

นครสวรรค์
60250 พันลาน ชุมแสง

นครสวรรค์
60120 พิกุล ชุมแสง

นครสวรรค์
60120 หนองกระเจา ชุมแสง

นครสวรรค์
60190 เขาชายธง ตากฟ้า

นครสวรรค์
60190 ตากฟ้า ตากฟ้า

นครสวรรค์
60190 พุนกยูง ตากฟ้า

นครสวรรค์
60190 ลำพยนต์ ตากฟ้า

นครสวรรค์
60190 สุขสำราญ ตากฟ้า

นครสวรรค์
60190 หนองพิกุล ตากฟ้า

นครสวรรค์
60190 อุดมธัญญา ตากฟ้า

นครสวรรค์
60260 จันเสน ตาคลี

นครสวรรค์
60210 ช่องแค ตาคลี

นครสวรรค์
60140 ตาคลี ตาคลี

นครสวรรค์
60210 พรหมนิมิต ตาคลี

นครสวรรค์
60260 ลาดทิพรส ตาคลี

นครสวรรค์
60210 สร้อยทอง ตาคลี

นครสวรรค์
60140 หนองโพ ตาคลี

นครสวรรค์
60140 หนองหม้อ ตาคลี

นครสวรรค์
60210 ห้วยหอม ตาคลี

นครสวรรค์
60140 หัวหวาย ตาคลี

นครสวรรค์
60160 ดอนคา ท่าตะโก

นครสวรรค์
60160 ท่าตะโก ท่าตะโก

นครสวรรค์
60160 ทำนบ ท่าตะโก

นครสวรรค์
60160 พนมรอก ท่าตะโก

นครสวรรค์
60160 พนมเศษ ท่าตะโก

นครสวรรค์
60160 วังมหากร ท่าตะโก

นครสวรรค์
60160 วังใหญ่ ท่าตะโก

นครสวรรค์
60160 สายลำโพง ท่าตะโก

นครสวรรค์
60160 หนองหลวง ท่าตะโก

นครสวรรค์
60160 หัวถนน ท่าตะโก

นครสวรรค์
60180 เจริญผล บรรพตพิสัย

นครสวรรค์
60180 ด่านช้าง บรรพตพิสัย

นครสวรรค์
60180 ตาขีด บรรพตพิสัย

นครสวรรค์
60180 ตาสัง บรรพตพิสัย

นครสวรรค์
60180 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย

นครสวรรค์
60180 บางแก้ว บรรพตพิสัย

นครสวรรค์
60180 บางตาหงาย บรรพตพิสัย

นครสวรรค์
60180 บ้านแดน บรรพตพิสัย

นครสวรรค์
60180 บึงปลาทู บรรพตพิสัย

นครสวรรค์
60180 หนองกรด บรรพตพิสัย

นครสวรรค์
60180 หนองตางู บรรพตพิสัย

นครสวรรค์
60180 หูกวาง บรรพตพิสัย

นครสวรรค์
60180 อ่างทอง บรรพตพิสัย

นครสวรรค์
60130 เขากะลา พยุหะคีรี

นครสวรรค์
60130 เขาทอง พยุหะคีรี

นครสวรรค์
60130 ท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี

นครสวรรค์
60130 น้ำทรง พยุหะคีรี

นครสวรรค์
60130 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี

นครสวรรค์
60130 เนินมะกอก พยุหะคีรี

นครสวรรค์
60130 พยุหะ พยุหะคีรี

นครสวรรค์
60130 ม่วงหัก พยุหะคีรี

นครสวรรค์
60130 ยางขาว พยุหะคีรี

นครสวรรค์
60130 ย่านมัทรี พยุหะคีรี

นครสวรรค์
60130 สระทะเล พยุหะคีรี

นครสวรรค์
60220 โคกเดื่อ ไพศาลี

นครสวรรค์
60220 ตะคร้อ ไพศาลี

นครสวรรค์
60220 นาขอม ไพศาลี

นครสวรรค์
60220 โพธิ์ประสาท ไพศาลี

นครสวรรค์
60220 ไพศาลี ไพศาลี

นครสวรรค์
60220 วังข่อย ไพศาลี

นครสวรรค์
60220 วังน้ำลัด ไพศาลี

นครสวรรค์
60220 สำโรงชัย ไพศาลี

นครสวรรค์
60000 กลางแดด เมืองนครสวรรค์

นครสวรรค์
60000 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์

นครสวรรค์
60000 แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์

นครสวรรค์
60000 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์

นครสวรรค์
60000 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์

นครสวรรค์
60000 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์

นครสวรรค์
60000 บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์

นครสวรรค์
60000 บางม่วง เมืองนครสวรรค์

นครสวรรค์
60000 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์

นครสวรรค์
60000 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์

นครสวรรค์
60000 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์

นครสวรรค์
60000 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์

นครสวรรค์
60000 พระนอน เมืองนครสวรรค์

นครสวรรค์
60000 วัดไทรย์ เมืองนครสวรรค์

นครสวรรค์
60240 หนองกรด เมืองนครสวรรค์

นครสวรรค์
60240 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์

นครสวรรค์
60000 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์

นครสวรรค์
60150 แม่เปิน แม่เปิน

นครสวรรค์
60150 เขาชนกัน แม่วงก์

นครสวรรค์
60150 แม่เล่ย์ แม่วงก์

นครสวรรค์
60150 แม่วงก์ แม่วงก์

นครสวรรค์
60150 วังซ่าน แม่วงก์

นครสวรรค์
60150 เนินขี้เหล็ก ลาดยาว

นครสวรรค์
60150 บ้านไร่ ลาดยาว

นครสวรรค์
60150 มาบแก ลาดยาว

นครสวรรค์
60150 ลาดยาว ลาดยาว

นครสวรรค์
60150 วังม้า ลาดยาว

นครสวรรค์
60150 วังเมือง ลาดยาว

นครสวรรค์
60150 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว

นครสวรรค์
60150 สร้อยละคร ลาดยาว

นครสวรรค์
60150 สระแก้ว ลาดยาว

นครสวรรค์
60150 หนองนมวัว ลาดยาว

นครสวรรค์
60150 หนองยาว ลาดยาว

นครสวรรค์
60150 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว

นครสวรรค์
60110 ทุ่งทอง หนองบัว

นครสวรรค์
60110 ธารทหาร หนองบัว

นครสวรรค์
60110 วังบ่อ หนองบัว

นครสวรรค์
60110 หนองกลับ หนองบัว

นครสวรรค์
60110 หนองบัว หนองบัว

นครสวรรค์
60110 ห้วยถั่วใต้ หนองบัว

นครสวรรค์
60110 ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว

นครสวรรค์
60110 ห้วยร่วม หนองบัว

นครสวรรค์
60110 ห้วยใหญ่ หนองบัว

นครสวรรค์

นครปฐม

นครปฐม

 คําขวัญประจําจังหวัดนครปฐม :           ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
73180 กระตีบ กำแพงแสน

นครปฐม
73140 กำแพงแสน กำแพงแสน

นครปฐม
73140 ดอนข่อย กำแพงแสน

นครปฐม
73140 ทุ่งกระพังโหม กำแพงแสน

นครปฐม
73140 ทุ่งขวาง กำแพงแสน

นครปฐม
73140 ทุ่งบัว กำแพงแสน

นครปฐม
73140 ทุ่งลูกนก กำแพงแสน

นครปฐม
73140 รางพิกุล กำแพงแสน

นครปฐม
73140 วังน้ำเขียว กำแพงแสน

นครปฐม
73180 สระพัฒนา กำแพงแสน

นครปฐม
73140 สระสี่มุม กำแพงแสน

นครปฐม
73180 สระสี่มุม กำแพงแสน

นครปฐม
73140 หนองกระทุ่ม กำแพงแสน

นครปฐม
73140 ห้วยขวาง กำแพงแสน

นครปฐม
73180 ห้วยม่วง กำแพงแสน

นครปฐม
73140 ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน

นครปฐม
73150 ดอนพุทรา ดอนตูม

นครปฐม
73150 ดอนรวก ดอนตูม

นครปฐม
73150 บ้านหลวง ดอนตูม

นครปฐม
73150 ลำลูกบัว ดอนตูม

นครปฐม
73150 ลำเหย ดอนตูม

นครปฐม
73150 สามง่าม ดอนตูม

นครปฐม
73150 ห้วยด้วน ดอนตูม

นครปฐม
73150 ห้วยพระ ดอนตูม

นครปฐม
73120 ขุนแก้ว นครชัยศรี

นครปฐม
73120 โคกพระเจดีย์ นครชัยศรี

นครปฐม
73120 งิ้วราย นครชัยศรี

นครปฐม
73120 ดอนแฝก นครชัยศรี

นครปฐม
73120 ท่ากระชับ นครชัยศรี

นครปฐม
73120 ท่าตำหนัก นครชัยศรี

นครปฐม
73120 ท่าพระยา นครชัยศรี

นครปฐม
73120 ไทยาวาส นครชัยศรี

นครปฐม
73120 นครชัยศรี นครชัยศรี

นครปฐม
73120 บางกระเบา นครชัยศรี

นครปฐม
73120 บางแก้ว นครชัยศรี

นครปฐม
73120 บางแก้วฟ้า นครชัยศรี

นครปฐม
73120 บางพระ นครชัยศรี

นครปฐม
73120 บางระกำ นครชัยศรี

นครปฐม
73120 พะเนียด นครชัยศรี

นครปฐม
73120 ลานตากฟ้า นครชัยศรี

นครปฐม
73120 วัดแค นครชัยศรี

นครปฐม
73120 วัดละมุด นครชัยศรี

นครปฐม
73120 วัดสำโรง นครชัยศรี

นครปฐม
73120 ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี

นครปฐม
73120 ศรีษะทอง นครชัยศรี

นครปฐม
73120 สัมปทวน นครชัยศรี

นครปฐม
73120 ห้วยพลู นครชัยศรี

นครปฐม
73120 แหลมบัว นครชัยศรี

นครปฐม
73130 คลองนกกระทุง บางเลน

นครปฐม
73130 ดอนตูม บางเลน

นครปฐม
73130 ไทรงาม บางเลน

นครปฐม
73130 นราภิรมย์ บางเลน

นครปฐม
73130 นิลเพชร บางเลน

นครปฐม
73130 บัวปากท่า บางเลน

นครปฐม
73130 บางไทรป่า บางเลน

นครปฐม
73130 บางปลา บางเลน

นครปฐม
73130 บางภาษี บางเลน

นครปฐม
73130 บางระกำ บางเลน

นครปฐม
73130 บางเลน บางเลน

นครปฐม
73190 บางหลวง บางเลน

นครปฐม
73130 ไผ่หูช้าง บางเลน

นครปฐม
73130 ลำพญา บางเลน

นครปฐม
73190 หินมูล บางเลน

นครปฐม
73170 คลองโยง พุทธมณฑล

นครปฐม
73170 มหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล

นครปฐม
73170 ศาลายา พุทธมณฑล

นครปฐม
73000 ดอนยายหอม เมืองนครปฐม

นครปฐม
73000 ตาก้อง เมืองนครปฐม

นครปฐม
73000 ถนนขาด เมืองนครปฐม

นครปฐม
73000 ทัพหลวง เมืองนครปฐม

นครปฐม
73000 ทุ่งน้อย เมืองนครปฐม

นครปฐม
73000 ธรรมศาลา เมืองนครปฐม

นครปฐม
73000 นครปฐม เมืองนครปฐม

นครปฐม
73000 บ่อพลับ เมืองนครปฐม

นครปฐม
73000 บางแขม เมืองนครปฐม

นครปฐม
73000 บ้านยาง เมืองนครปฐม

นครปฐม
73000 พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม

นครปฐม
73000 พระประโทน เมืองนครปฐม

นครปฐม
73000 โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม

นครปฐม
73000 มาบแค เมืองนครปฐม

นครปฐม
73000 ลำพยา เมืองนครปฐม

นครปฐม
73000 วังตะกู เมืองนครปฐม

นครปฐม
73000 วังเย็น เมืองนครปฐม

นครปฐม
73000 สนามจันทร์ เมืองนครปฐม

นครปฐม
73000 สระกะเทียม เมืองนครปฐม

นครปฐม
73000 สวนป่าน เมืองนครปฐม

นครปฐม
73000 สามควายเผือก เมืองนครปฐม

นครปฐม
73000 หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม

นครปฐม
73000 หนองดินแดง เมืองนครปฐม

นครปฐม
73000 หนองปากโลง เมืองนครปฐม

นครปฐม
73000 ห้วยจรเข้ เมืองนครปฐม

นครปฐม
73220 กระทุ่มล้ม สามพราน

นครปฐม
73110 คลองจินดา สามพราน

นครปฐม
73110 คลองใหม่ สามพราน

นครปฐม
73110 ตลาดจินดา สามพราน

นครปฐม
73210 ทรงคนอง สามพราน

นครปฐม
73110 ท่าข้าม สามพราน

นครปฐม
73110 ท่าตลาด สามพราน

นครปฐม
73210 บางกระทึก สามพราน

นครปฐม
73110 บางช้าง สามพราน

นครปฐม
73210 บางเตย สามพราน

นครปฐม
73110 บ้านใหม่ สามพราน

นครปฐม
73110 ยายชา สามพราน

นครปฐม
73210 ไร่ขิง สามพราน

นครปฐม
73110 สามพราน สามพราน

นครปฐม
73110 หอมเกร็ด สามพราน

นครปฐม
73160 อ้อมใหญ่ สามพราน

นครปฐม

นครนายก

นครนายก

 คําขวัญประจําจังหวัดนครนายก :           เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
26110 เขาเพิ่ม บ้านนา

นครนายก
26110 ทองหลาง บ้านนา

นครนายก
26110 บางอ้อ บ้านนา

นครนายก
26110 บ้านนา บ้านนา

นครนายก
26110 บ้านพร้าว บ้านนา

นครนายก
26110 บ้านพริก บ้านนา

นครนายก
26110 ป่าขะ บ้านนา

นครนายก
26110 พิกุลออก บ้านนา

นครนายก
26110 ศรีกะอาง บ้านนา

นครนายก
26110 อาษา บ้านนา

นครนายก
26130 เกาะโพธิ์ ปากพลี

นครนายก
26130 เกาะหวาย ปากพลี

นครนายก
26130 โคกกรวด ปากพลี

นครนายก
26130 ท่าเรือ ปากพลี

นครนายก
26130 นาหินลาด ปากพลี

นครนายก
26130 ปากพลี ปากพลี

นครนายก
26130 หนองแสง ปากพลี

นครนายก
26000 เขาพระ เมืองนครนายก

นครนายก
26000 ดงละคร เมืองนครนายก

นครนายก
26000 ดอนยอ เมืองนครนายก

นครนายก
26000 ท่าช้าง เมืองนครนายก

นครนายก
26000 ท่าทราย เมืองนครนายก

นครนายก
26000 นครนายก เมืองนครนายก

นครนายก
26000 บ้านใหญ่ เมืองนครนายก

นครนายก
26000 พรหมณี เมืองนครนายก

นครนายก
26000 วังกระโจม เมืองนครนายก

นครนายก
26000 ศรีจุฬา เมืองนครนายก

นครนายก
26000 ศรีนาวา เมืองนครนายก

นครนายก
26000 สาริกา เมืองนครนายก

นครนายก
26000 หินตั้ง เมืองนครนายก

นครนายก
26120 คลองใหญ่ องครักษ์

นครนายก
26120 ชุมพล องครักษ์

นครนายก
26120 ทรายมูล องครักษ์

นครนายก
26120 บางปลากด องครักษ์

นครนายก
26120 บางลูกเสือ องครักษ์

นครนายก
26120 บางสมบูรณ์ องครักษ์

นครนายก
26120 บึงศาล องครักษ์

นครนายก
26120 พระอาจารย์ องครักษ์

นครนายก
26120 โพธิ์แทน องครักษ์

นครนายก
26120 ศีรษะกระบือ องครักษ์

นครนายก
26120 องครักษ์ องครักษ์

นครนายก

ชัยนาท

ชัยนาท

 คําขวัญประจําจังหวัดชัยนาท :           หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
17130 กะบกเตี้ย เนินขาม

ชัยนาท
17130 เนินขาม เนินขาม

ชัยนาท
17130 สุขเดือนห้า เนินขาม

ชัยนาท
17110 คุ้งสำเภา มโนรมย์

ชัยนาท
17110 ท่าฉนวน มโนรมย์

ชัยนาท
17170 ไร่พัฒนา มโนรมย์

ชัยนาท
17110 วัดโคก มโนรมย์

ชัยนาท
17170 วัดโคก มโนรมย์

ชัยนาท
17110 ศิลาดาน มโนรมย์

ชัยนาท
17170 หางน้ำสาคร มโนรมย์

ชัยนาท
17170 อู่ตะเภา มโนรมย์

ชัยนาท
17000 เขาท่าพระ เมืองชัยนาท

ชัยนาท
17000 ชัยนาท เมืองชัยนาท

ชัยนาท
17000 ท่าชัย เมืองชัยนาท

ชัยนาท
17000 ธรรมามูล เมืองชัยนาท

ชัยนาท
17000 นางลือ เมืองชัยนาท

ชัยนาท
17000 ในเมือง เมืองชัยนาท

ชัยนาท
17000 บ้านกล้วย เมืองชัยนาท

ชัยนาท
17000 เสือโฮก เมืองชัยนาท

ชัยนาท
17000 หาดท่าเสา เมืองชัยนาท

ชัยนาท
17120 หาดท่าเสา เมืองชัยนาท

ชัยนาท
17120 บ่อแร่ วัดสิงห์

ชัยนาท
17120 มะขามเฒ่า วัดสิงห์

ชัยนาท
17120 วังหมัน วัดสิงห์

ชัยนาท
17120 วัดสิงห์ วัดสิงห์

ชัยนาท
17120 หนองขุ่น วัดสิงห์

ชัยนาท
17120 หนองน้อย วัดสิงห์

ชัยนาท
17120 หนองบัว วัดสิงห์

ชัยนาท
17140 ดงคอน สรรคบุรี

ชัยนาท
17140 ดอนกำ สรรคบุรี

ชัยนาท
17140 เที่ยงแท้ สรรคบุรี

ชัยนาท
17140 บางขุด สรรคบุรี

ชัยนาท
17140 แพรกศรีราชา สรรคบุรี

ชัยนาท
17140 โพงาม สรรคบุรี

ชัยนาท
17140 ห้วยกรด สรรคบุรี

ชัยนาท
17140 ห้วยกรดพัฒนา สรรคบุรี

ชัยนาท
17150 เขาแก้ว สรรพยา

ชัยนาท
17150 ตลุก สรรพยา

ชัยนาท
17150 บางหลวง สรรพยา

ชัยนาท
17150 โพนางดำตก สรรพยา

ชัยนาท
17150 โพนางดำออก สรรพยา

ชัยนาท
17150 สรรพยา สรรพยา

ชัยนาท
17150 หาดอาษา สรรพยา

ชัยนาท
17120 กุดจอก หนองมะโมง

ชัยนาท
17120 วังตะเคียน หนองมะโมง

ชัยนาท
17120 สะพานหิน หนองมะโมง

ชัยนาท
17120 หนองมะโมง หนองมะโมง

ชัยนาท
17130 เด่นใหญ่ หันคา

ชัยนาท
17130 บ้านเชี่ยน หันคา

ชัยนาท
17130 ไพรนกยูง หันคา

ชัยนาท
17130 วังไก่เถื่อน หันคา

ชัยนาท
17160 สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา

ชัยนาท
17160 หนองแซง หันคา

ชัยนาท
17160 ห้วยงู หันคา

ชัยนาท
17130 หันคา หันคา

ชัยนาท