อุทัยธานี

อุทัยธานี

 คําขวัญประจําจังหวัดอุทัยธานี :           อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
61120 เขาขี้ฝอย ทัพทัน

อุทัยธานี
61120 โคกหม้อ ทัพทัน

อุทัยธานี
61120 ตลุกดู่ ทัพทัน

อุทัยธานี
61120 ทัพทัน ทัพทัน

อุทัยธานี
61120 ทุ่งนาไทย ทัพทัน

อุทัยธานี
61120 หนองกระทุ่ม ทัพทัน

อุทัยธานี
61120 หนองกลางดง ทัพทัน

อุทัยธานี
61120 หนองยายดา ทัพทัน

อุทัยธานี
61120 หนองสระ ทัพทัน

อุทัยธานี
61120 หนองหญ้าปล้อง ทัพทัน

อุทัยธานี
61140 แก่นมะกรูด บ้านไร่

อุทัยธานี
61140 คอกควาย บ้านไร่

อุทัยธานี
61140 เจ้าวัด บ้านไร่

อุทัยธานี
61140 ทัพหลวง บ้านไร่

อุทัยธานี
61140 บ้านบึง บ้านไร่

อุทัยธานี
61140 บ้านไร่ บ้านไร่

อุทัยธานี
61180 บ้านใหม่คลองเคียน บ้านไร่

อุทัยธานี
61180 เมืองการุ้ง บ้านไร่

อุทัยธานี
61180 วังหิน บ้านไร่

อุทัยธานี
61180 หนองจอก บ้านไร่

อุทัยธานี
61180 หนองบ่มกล้วย บ้านไร่

อุทัยธานี
61140 ห้วยแห้ง บ้านไร่

อุทัยธานี
61180 หูช้าง บ้านไร่

อุทัยธานี
61000 เกาะเทโพ เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี
61000 ดอนขวาง เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี
61000 ท่าซุง เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี
61000 ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี
61000 น้ำซึม เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี
61000 เนินแจง เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี
61000 โนนเหล็ก เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี
61000 สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี
61000 หนองแก เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี
61000 หนองเต่า เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี
61000 หนองไผ่แบน เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี
61000 หนองพังค่า เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี
61000 หาดทนง เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี
61000 อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี
61160 ทุ่งนางาม ลานสัก

อุทัยธานี
61160 น้ำรอบ ลานสัก

อุทัยธานี
61160 ประดู่ยืน ลานสัก

อุทัยธานี
61160 ป่าอ้อ ลานสัก

อุทัยธานี
61160 ระบำ ลานสัก

อุทัยธานี
61160 ลานสัก ลานสัก

อุทัยธานี
61150 บ่อยาง สว่างอารมณ์

อุทัยธานี
61150 ไผ่เขียว สว่างอารมณ์

อุทัยธานี
61150 พลวงสองนาง สว่างอารมณ์

อุทัยธานี
61150 สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์

อุทัยธานี
61150 หนองหลวง สว่างอารมณ์

อุทัยธานี
61130 ดงขวาง หนองขาหย่าง

อุทัยธานี
61130 ดอนกลอย หนองขาหย่าง

อุทัยธานี
61130 ท่าโพ หนองขาหย่าง

อุทัยธานี
61130 ทุ่งพึ่ง หนองขาหย่าง

อุทัยธานี
61130 หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง

อุทัยธานี
61130 หนองไผ่ หนองขาหย่าง

อุทัยธานี
61130 หมกแถว หนองขาหย่าง

อุทัยธานี
61130 หลุมเข้า หนองขาหย่าง

อุทัยธานี
61130 ห้วยรอบ หนองขาหย่าง

อุทัยธานี
61110 เขากวางทอง หนองฉาง

อุทัยธานี
61170 เขาบางแกรก หนองฉาง

อุทัยธานี
61110 ทุ่งพง หนองฉาง

อุทัยธานี
61110 ทุ่งโพ หนองฉาง

อุทัยธานี
61110 บ้านเก่า หนองฉาง

อุทัยธานี
61110 หนองฉาง หนองฉาง

อุทัยธานี
61110 หนองนางนวล หนองฉาง

อุทัยธานี
61110 หนองยาง หนองฉาง

อุทัยธานี
61110 หนองสรวง หนองฉาง

อุทัยธานี
61110 อุทัยเก่า หนองฉาง

อุทัยธานี
61170 ทองหลาง ห้วยคต

อุทัยธานี
61170 สุขฤทัย ห้วยคต

อุทัยธานี
61170 ห้วยคต ห้วยคต

อุทัยธานี

อ่างทอง

อ่างทอง

 คําขวัญประจําจังหวัดอ่างทอง :           พระสมเด็จเกษไชไย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง เมืองสองพระนอน

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
14140 จรเข้ร้อง ไชโย

อ่างทอง
14140 ชะไว ไชโย

อ่างทอง
14140 ชัยฤทธิ์ ไชโย

อ่างทอง
14140 ไชยภูมิ ไชโย

อ่างทอง
14140 ไชโย ไชโย

อ่างทอง
14140 ตรีณรงค์ ไชโย

อ่างทอง
14140 เทวราช ไชโย

อ่างทอง
14140 ราชสถิตย์ ไชโย

อ่างทอง
14140 หลักฟ้า ไชโย

อ่างทอง
14130 นรสิงห์ ป่าโมก

อ่างทอง
14130 บางปลากด ป่าโมก

อ่างทอง
14130 บางเสด็จ ป่าโมก

อ่างทอง
14130 ป่าโมก ป่าโมก

อ่างทอง
14130 โผงเผง ป่าโมก

อ่างทอง
14130 โรงช้าง ป่าโมก

อ่างทอง
14130 สายทอง ป่าโมก

อ่างทอง
14130 เอกราช ป่าโมก

อ่างทอง
14120 คำหยาด โพธิ์ทอง

อ่างทอง
14120 โคกพุทรา โพธิ์ทอง

อ่างทอง
14120 ทางพระ โพธิ์ทอง

อ่างทอง
14120 บ่อแร่ โพธิ์ทอง

อ่างทอง
14120 บางเจ้าฉ่า โพธิ์ทอง

อ่างทอง
14120 บางพลับ โพธิ์ทอง

อ่างทอง
14120 บางระกำ โพธิ์ทอง

อ่างทอง
14120 โพธิ์รังนก โพธิ์ทอง

อ่างทอง
14120 ยางซ้าย โพธิ์ทอง

อ่างทอง
14120 รำมะสัก โพธิ์ทอง

อ่างทอง
14120 สามง่าม โพธิ์ทอง

อ่างทอง
14120 หนองแม่ไก่ โพธิ์ทอง

อ่างทอง
14120 องครักษ์ โพธิ์ทอง

อ่างทอง
14120 อ่างแก้ว โพธิ์ทอง

อ่างทอง
14120 อินทประมูล โพธิ์ทอง

อ่างทอง
14000 คลองวัว เมืองอ่างทอง

อ่างทอง
14000 จำปาหล่อ เมืองอ่างทอง

อ่างทอง
14000 ตลาดกรวด เมืองอ่างทอง

อ่างทอง
14000 ตลาดหลวง เมืองอ่างทอง

อ่างทอง
14000 บางแก้ว เมืองอ่างทอง

อ่างทอง
14000 บ้านรี เมืองอ่างทอง

อ่างทอง
14000 บ้านแห เมืองอ่างทอง

อ่างทอง
14000 บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง

อ่างทอง
14000 ป่างิ้ว เมืองอ่างทอง

อ่างทอง
14000 โพสะ เมืองอ่างทอง

อ่างทอง
14000 มหาดไทย เมืองอ่างทอง

อ่างทอง
14000 ย่านซื่อ เมืองอ่างทอง

อ่างทอง
14000 ศาลาแดง เมืองอ่างทอง

อ่างทอง
14000 หัวไผ่ เมืองอ่างทอง

อ่างทอง
14110 คลองขนาก วิเศษชัยชาญ

อ่างทอง
14110 ตลาดใหม่ วิเศษชัยชาญ

อ่างทอง
14110 ท่าช้าง วิเศษชัยชาญ

อ่างทอง
14110 บางจัก วิเศษชัยชาญ

อ่างทอง
14110 ไผ่จำศีล วิเศษชัยชาญ

อ่างทอง
14110 ไผ่ดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ

อ่างทอง
14110 ไผ่วง วิเศษชัยชาญ

อ่างทอง
14110 ม่วงเตี้ย วิเศษชัยชาญ

อ่างทอง
14110 ยี่ล้น วิเศษชัยชาญ

อ่างทอง
14110 ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ

อ่างทอง
14110 สาวร้องไห้ วิเศษชัยชาญ

อ่างทอง
14110 สี่ร้อย วิเศษชัยชาญ

อ่างทอง
14110 หลักแก้ว วิเศษชัยชาญ

อ่างทอง
14110 ห้วยคันแหลน วิเศษชัยชาญ

อ่างทอง
14110 หัวตะพาน วิเศษชัยชาญ

อ่างทอง
14160 โพธิ์ม่วงพันธ์ สามโก้

อ่างทอง
14160 มงคลธรรมนิมิต สามโก้

อ่างทอง
14160 ราษฎรพัฒนา สามโก้

อ่างทอง
14160 สามโก้ สามโก้

อ่างทอง
14160 อบทม สามโก้

อ่างทอง
14150 จำลอง แสวงหา

อ่างทอง
14150 บ้านพราน แสวงหา

อ่างทอง
14150 วังน้ำเย็น แสวงหา

อ่างทอง
14150 ศรีพราน แสวงหา

อ่างทอง
14150 สีบัวทอง แสวงหา

อ่างทอง
14150 แสวงหา แสวงหา

อ่างทอง
14150 ห้วยไผ่ แสวงหา

อ่างทอง

สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

 คําขวัญประจําจังหวัดสุพรรณบุรี :           เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
72170 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์

สุพรรณบุรี
72170 ทะเลบก ดอนเจดีย์

สุพรรณบุรี
72250 ทะเลบก ดอนเจดีย์

สุพรรณบุรี
72170 ไร่รถ ดอนเจดีย์

สุพรรณบุรี
72250 สระกระโจม ดอนเจดีย์

สุพรรณบุรี
72170 หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์

สุพรรณบุรี
72180 ด่านช้าง ด่านช้าง

สุพรรณบุรี
72180 นิคมกระเสียว ด่านช้าง

สุพรรณบุรี
72180 วังคัน ด่านช้าง

สุพรรณบุรี
72180 วังยาว ด่านช้าง

สุพรรณบุรี
72180 หนองมะค่าโมง ด่านช้าง

สุพรรณบุรี
72180 ห้วยขมิ้น ด่านช้าง

สุพรรณบุรี
72180 องค์พระ ด่านช้าง

สุพรรณบุรี
72120 เขาดิน เดิมบางนางบวช

สุพรรณบุรี
72120 เขาพระ เดิมบางนางบวช

สุพรรณบุรี
72120 โคกช้าง เดิมบางนางบวช

สุพรรณบุรี
72120 เดิมบาง เดิมบางนางบวช

สุพรรณบุรี
72120 ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช

สุพรรณบุรี
72120 นางบวช เดิมบางนางบวช

สุพรรณบุรี
72120 บ่อกรุ เดิมบางนางบวช

สุพรรณบุรี
72120 ปากน้ำ เดิมบางนางบวช

สุพรรณบุรี
72120 ป่าสะแก เดิมบางนางบวช

สุพรรณบุรี
72120 ยางนอน เดิมบางนางบวช

สุพรรณบุรี
72120 วังศรีราช เดิมบางนางบวช

สุพรรณบุรี
72120 หนองกระทุ่ม เดิมบางนางบวช

สุพรรณบุรี
72120 หัวเขา เดิมบางนางบวช

สุพรรณบุรี
72120 หัวนา เดิมบางนางบวช

สุพรรณบุรี
72150 กฤษณา บางปลาม้า

สุพรรณบุรี
72150 โคกคราม บางปลาม้า

สุพรรณบุรี
72150 จรเข้ใหญ่ บางปลาม้า

สุพรรณบุรี
72150 ตะค่า บางปลาม้า

สุพรรณบุรี
72150 บางปลาม้า บางปลาม้า

สุพรรณบุรี
72150 บางใหญ่ บางปลาม้า

สุพรรณบุรี
72150 บ้านแหลม บางปลาม้า

สุพรรณบุรี
72150 ไผ่กองดิน บางปลาม้า

สุพรรณบุรี
72150 มะขามล้ม บางปลาม้า

สุพรรณบุรี
72150 วังน้ำเย็น บางปลาม้า

สุพรรณบุรี
72150 วัดดาว บางปลาม้า

สุพรรณบุรี
72150 วัดโบสถ์ บางปลาม้า

สุพรรณบุรี
72150 สาลี บางปลาม้า

สุพรรณบุรี
72150 องครักษ์ บางปลาม้า

สุพรรณบุรี
72000 โคกโคเฒ่า เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
72000 ดอนกำยาน เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
72000 ดอนตาล เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
72000 ดอนโพธิ์ทอง เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
72000 ดอนมะสังข์ เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
72230 ตลิ่งชัน เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
72000 ทับตีเหล็ก เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
72000 ท่าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
72000 ท่าระหัด เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
72210 บางกุ้ง เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
72000 บ้านโพธิ์ เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
72000 ไผ่ขวาง เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
72000 พิหารแดง เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
72000 โพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
72000 รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
72210 ศาลาขาว เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
72230 สนามคลี เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
72000 สนามชัย เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
72230 สระแก้ว เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
72210 สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
72140 ดอนปรู ศรีประจันต์

สุพรรณบุรี
72140 บางงาม ศรีประจันต์

สุพรรณบุรี
72140 บ้านกร่าง ศรีประจันต์

สุพรรณบุรี
72140 ปลายนา ศรีประจันต์

สุพรรณบุรี
72140 มดแดง ศรีประจันต์

สุพรรณบุรี
72140 วังน้ำซับ ศรีประจันต์

สุพรรณบุรี
72140 วังยาง ศรีประจันต์

สุพรรณบุรี
72140 วังหว้า ศรีประจันต์

สุพรรณบุรี
72140 ศรีประจันต์ ศรีประจันต์

สุพรรณบุรี
72110 ดอนมะนาว สองพี่น้อง

สุพรรณบุรี
72110 ต้นตาล สองพี่น้อง

สุพรรณบุรี
72110 ทุ่งคอก สองพี่น้อง

สุพรรณบุรี
72190 ทุ่งคอก สองพี่น้อง

สุพรรณบุรี
72110 เนินพระปรางค์ สองพี่น้อง

สุพรรณบุรี
72190 บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง

สุพรรณบุรี
72110 บางตะเคียน สองพี่น้อง

สุพรรณบุรี
72110 บางตาเถร สองพี่น้อง

สุพรรณบุรี
72110 บางพลับ สองพี่น้อง

สุพรรณบุรี
72110 บางเลน สองพี่น้อง

สุพรรณบุรี
72110 บ้านกุ่ม สองพี่น้อง

สุพรรณบุรี
72110 บ้านช้าง สองพี่น้อง

สุพรรณบุรี
72110 ศรีสำราญ สองพี่น้อง

สุพรรณบุรี
72190 ศรีสำราญ สองพี่น้อง

สุพรรณบุรี
72110 สองพี่น้อง สองพี่น้อง

สุพรรณบุรี
72190 หนองบ่อ สองพี่น้อง

สุพรรณบุรี
71170 หนองบ่อ สองพี่น้อง

สุพรรณบุรี
72110 หัวโพธิ์ สองพี่น้อง

สุพรรณบุรี
72130 กระเสียว สามชุก

สุพรรณบุรี
72130 บ้านสระ สามชุก

สุพรรณบุรี
72130 ย่านยาว สามชุก

สุพรรณบุรี
72130 วังลึก สามชุก

สุพรรณบุรี
72130 สามชุก สามชุก

สุพรรณบุรี
72130 หนองผักนาก สามชุก

สุพรรณบุรี
72130 หนองสะเดา สามชุก

สุพรรณบุรี
72240 แจงงาม หนองหญ้าไซ

สุพรรณบุรี
72240 ทัพหลวง หนองหญ้าไซ

สุพรรณบุรี
72240 หนองขาม หนองหญ้าไซ

สุพรรณบุรี
72240 หนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ

สุพรรณบุรี
72240 หนองราชวัตร หนองหญ้าไซ

สุพรรณบุรี
72240 หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ

สุพรรณบุรี
72160 กระจัน อู่ทอง

สุพรรณบุรี
71170 จรเข้สามพัน อู่ทอง

สุพรรณบุรี
72160 จรเข้สามพัน อู่ทอง

สุพรรณบุรี
72160 เจดีย์ อู่ทอง

สุพรรณบุรี
72160 ดอนคา อู่ทอง

สุพรรณบุรี
72220 ดอนมะเกลือ อู่ทอง

สุพรรณบุรี
72160 บ้านโข้ง อู่ทอง

สุพรรณบุรี
72160 บ้านดอน อู่ทอง

สุพรรณบุรี
72160 พลับพลาไชย อู่ทอง

สุพรรณบุรี
72160 ยุ้งทะลาย อู่ทอง

สุพรรณบุรี
72220 สระพังลาน อู่ทอง

สุพรรณบุรี
72220 สระยายโสม อู่ทอง

สุพรรณบุรี
72160 หนองโอ่ง อู่ทอง

สุพรรณบุรี
72160 อู่ทอง อู่ทอง

สุพรรณบุรี

สุโขทัย

สุโขทัย

 คําขวัญประจําจังหวัดสุโขทัย :           มรดกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง มั่นคงพระพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
64170 กกแรต กงไกรลาศ

สุโขทัย
64170 กง กงไกรลาศ

สุโขทัย
64170 ไกรกลาง กงไกรลาศ

สุโขทัย
64170 ไกรนอก กงไกรลาศ

สุโขทัย
64170 ไกรใน กงไกรลาศ

สุโขทัย
64170 ดงเดือย กงไกรลาศ

สุโขทัย
64170 ท่าฉนวน กงไกรลาศ

สุโขทัย
64170 บ้านกร่าง กงไกรลาศ

สุโขทัย
64170 บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ

สุโขทัย
64170 ป่าแฝก กงไกรลาศ

สุโขทัย
64170 หนองตูม กงไกรลาศ

สุโขทัย
64160 โตนด คีรีมาศ

สุโขทัย
64160 ทุ่งยางเมือง คีรีมาศ

สุโขทัย
64160 ทุ่งหลวง คีรีมาศ

สุโขทัย
64160 นาเชิงคีรี คีรีมาศ

สุโขทัย
64160 บ้านน้ำพุ คีรีมาศ

สุโขทัย
64160 บ้านป้อม คีรีมาศ

สุโขทัย
64160 ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ

สุโขทัย
64160 สามพวง คีรีมาศ

สุโขทัย
64160 หนองกระดิ่ง คีรีมาศ

สุโขทัย
64160 หนองจิก คีรีมาศ

สุโขทัย
64150 กลางดง ทุ่งเสลี่ยม

สุโขทัย
64230 เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสลี่ยม

สุโขทัย
64150 ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม

สุโขทัย
64150 ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม

สุโขทัย
64230 บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสลี่ยม

สุโขทัย
64140 ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย

สุโขทัย
64140 บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย

สุโขทัย
64140 ลานหอย บ้านด่านลานหอย

สุโขทัย
64140 วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย

สุโขทัย
64140 วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย

สุโขทัย
64140 วังลึก บ้านด่านลานหอย

สุโขทัย
64140 หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย

สุโขทัย
64220 ตาลเตี้ย เมืองสุโขทัย

สุโขทัย
64000 ธานี เมืองสุโขทัย

สุโขทัย
64000 บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย

สุโขทัย
64210 บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย

สุโขทัย
64220 บ้านสวน เมืองสุโขทัย

สุโขทัย
64000 บ้านหลุม เมืองสุโขทัย

สุโขทัย
64000 ปากแคว เมืองสุโขทัย

สุโขทัย
64000 ปากพระ เมืองสุโขทัย

สุโขทัย
64210 เมืองเก่า เมืองสุโขทัย

สุโขทัย
64000 ยางซ้าย เมืองสุโขทัย

สุโขทัย
64210 วังทองแดง เมืองสุโขทัย

สุโขทัย
64180 คลองมะพลับ ศรีนคร

สุโขทัย
64180 นครเดิฐ ศรีนคร

สุโขทัย
64180 น้ำขุม ศรีนคร

สุโขทัย
64180 ศรีนคร ศรีนคร

สุโขทัย
64180 หนองบัว ศรีนคร

สุโขทัย
64130 ดงคู่ ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย
64190 ท่าชัย ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย
64130 บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย
64130 บ้านตึก ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย
64130 ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย
64130 แม่สำ ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย
64130 แม่สิน ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย
64190 ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย
64130 สารจิตร ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย
64130 หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย
64130 หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย
64120 เกาะตาเลี้ยง ศรีสำโรง

สุโขทัย
64120 คลองตาล ศรีสำโรง

สุโขทัย
64120 ทับผึ้ง ศรีสำโรง

สุโขทัย
64120 นาขุนไกร ศรีสำโรง

สุโขทัย
64120 บ้านซ่าน ศรีสำโรง

สุโขทัย
64120 บ้านนา ศรีสำโรง

สุโขทัย
64120 บ้านไร่ ศรีสำโรง

สุโขทัย
64120 ราวต้นจันทร์ ศรีสำโรง

สุโขทัย
64120 วังทอง ศรีสำโรง

สุโขทัย
64120 วังลึก ศรีสำโรง

สุโขทัย
64120 วังใหญ่ ศรีสำโรง

สุโขทัย
64120 วัดเกาะ ศรีสำโรง

สุโขทัย
64120 สามเรือน ศรีสำโรง

สุโขทัย
64110 คลองกระจง สวรรคโลก

สุโขทัย
64110 คลองยาง สวรรคโลก

สุโขทัย
64110 ท่าทอง สวรรคโลก

สุโขทัย
64110 นาทุ่ง สวรรคโลก

สุโขทัย
64110 ในเมือง สวรรคโลก

สุโขทัย
64110 ปากน้ำ สวรรคโลก

สุโขทัย
64110 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก

สุโขทัย
64110 เมืองบางขลัง สวรรคโลก

สุโขทัย
64110 เมืองบางยม สวรรคโลก

สุโขทัย
64110 เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก

สุโขทัย
64110 ย่านยาว สวรรคโลก

สุโขทัย
64110 วังพิณพาทย์ สวรรคโลก

สุโขทัย
64110 วังไม้ขอน สวรรคโลก

สุโขทัย
64110 หนองกลับ สวรรคโลก

สุโขทัย

สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

 คําขวัญประจําจังหวัดสิงห์บุรี :           ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจำปี

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
16150 คอทราย ค่ายบางระจัน

สิงห์บุรี
16150 ท่าข้าม ค่ายบางระจัน

สิงห์บุรี
16150 บางระจัน ค่ายบางระจัน

สิงห์บุรี
16150 โพทะเล ค่ายบางระจัน

สิงห์บุรี
16150 โพสังโฆ ค่ายบางระจัน

สิงห์บุรี
16150 หนองกระทุ่ม ค่ายบางระจัน

สิงห์บุรี
16140 ถอนสมอ ท่าช้าง

สิงห์บุรี
16140 พิกุลทอง ท่าช้าง

สิงห์บุรี
16140 โพประจักษ์ ท่าช้าง

สิงห์บุรี
16140 วิหารขาว ท่าช้าง

สิงห์บุรี
16130 เชิงกลัด บางระจัน

สิงห์บุรี
16130 บ้านจ่า บางระจัน

สิงห์บุรี
16130 พักทัน บางระจัน

สิงห์บุรี
16130 โพชนไก่ บางระจัน

สิงห์บุรี
16130 แม่ลา บางระจัน

สิงห์บุรี
16130 ไม้ดัด บางระจัน

สิงห์บุรี
16130 สระแจง บางระจัน

สิงห์บุรี
16130 สิงห์ บางระจัน

สิงห์บุรี
16120 บางน้ำเชี่ยว พรหมบุรี

สิงห์บุรี
16120 บ้านแป้ง พรหมบุรี

สิงห์บุรี
16120 บ้านหม้อ พรหมบุรี

สิงห์บุรี
16160 พรหมบุรี พรหมบุรี

สิงห์บุรี
16120 พระงาม พรหมบุรี

สิงห์บุรี
16120 โรงช้าง พรหมบุรี

สิงห์บุรี
16120 หัวป่า พรหมบุรี

สิงห์บุรี
16000 จักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี

สิงห์บุรี
16000 ต้นโพธิ์ เมืองสิงห์บุรี

สิงห์บุรี
16000 บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี

สิงห์บุรี
16000 บางพุทรา เมืองสิงห์บุรี

สิงห์บุรี
16000 บางมัญ เมืองสิงห์บุรี

สิงห์บุรี
16000 โพกรวม เมืองสิงห์บุรี

สิงห์บุรี
16000 ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี

สิงห์บุรี
16000 หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี

สิงห์บุรี
16110 งิ้วราย อินทร์บุรี

สิงห์บุรี
16110 ชีน้ำร้าย อินทร์บุรี

สิงห์บุรี
16110 ทองเอน อินทร์บุรี

สิงห์บุรี
16110 ทับยา อินทร์บุรี

สิงห์บุรี
16110 ท่างาม อินทร์บุรี

สิงห์บุรี
16110 น้ำตาล อินทร์บุรี

สิงห์บุรี
16110 ประศุก อินทร์บุรี

สิงห์บุรี
16110 โพธิ์ชัย อินทร์บุรี

สิงห์บุรี
16110 ห้วยชัน อินทร์บุรี

สิงห์บุรี
16110 อินทร์บุรี อินทร์บุรี

สิงห์บุรี

สระบุรี

สระบุรี

 คําขวัญประจําจังหวัดสระบุรี :           พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งท่องเที่ยว หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
18110 แก่งคอย แก่งคอย

สระบุรี
18110 ชะอม แก่งคอย

สระบุรี
18110 ชำผักแพว แก่งคอย

สระบุรี
18110 ตาลเดี่ยว แก่งคอย

สระบุรี
18110 เตาปูน แก่งคอย

สระบุรี
18260 ทับกวาง แก่งคอย

สระบุรี
18110 ท่าคล้อ แก่งคอย

สระบุรี
18110 ท่าตูม แก่งคอย

สระบุรี
18110 ท่ามะปราง แก่งคอย

สระบุรี
18110 บ้านธาตุ แก่งคอย

สระบุรี
18110 บ้านป่า แก่งคอย

สระบุรี
18110 สองคอน แก่งคอย

สระบุรี
18110 ห้วยแห้ง แก่งคอย

สระบุรี
18110 หินซ้อน แก่งคอย

สระบุรี
18000 เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ

สระบุรี
18000 บ้านแก้ง เฉลิมพระเกียรติ

สระบุรี
18000 ผึ้งรวง เฉลิมพระเกียรติ

สระบุรี
18240 พุแค เฉลิมพระเกียรติ

สระบุรี
18240 หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ

สระบุรี
18000 ห้วยบง เฉลิมพระเกียรติ

สระบุรี
18240 ห้วยบง เฉลิมพระเกียรติ

สระบุรี
18210 ดงตะงาว ดอนพุด

สระบุรี
18210 ดอนพุด ดอนพุด

สระบุรี
18210 บ้านหลวง ดอนพุด

สระบุรี
18210 ไผ่หลิ่ว ดอนพุด

สระบุรี
18130 โคกใหญ่ บ้านหมอ

สระบุรี
18130 ตลาดน้อย บ้านหมอ

สระบุรี
18270 บ้านครัว บ้านหมอ

สระบุรี
18130 บ้านหมอ บ้านหมอ

สระบุรี
18130 ไผ่ขวาง บ้านหมอ

สระบุรี
18130 สร่างโศก บ้านหมอ

สระบุรี
18130 หนองบัว บ้านหมอ

สระบุรี
18130 หรเทพ บ้านหมอ

สระบุรี
18210 หรเทพ บ้านหมอ

สระบุรี
18120 ขุนโขลน พระพุทธบาท

สระบุรี
18120 เขาวง พระพุทธบาท

สระบุรี
18120 ธารเกษม พระพุทธบาท

สระบุรี
18120 นายาว พระพุทธบาท

สระบุรี
18120 พระพุทธบาท พระพุทธบาท

สระบุรี
18120 พุกร่าง พระพุทธบาท

สระบุรี
18120 พุคำจาน พระพุทธบาท

สระบุรี
18120 หนองแก พระพุทธบาท

สระบุรี
18120 ห้วยป่าหวาย พระพุทธบาท

สระบุรี
18220 ซับสนุ่น มวกเหล็ก

สระบุรี
18180 มวกเหล็ก มวกเหล็ก

สระบุรี
18180 มิตรภาพ มวกเหล็ก

สระบุรี
30130 ลำพญากลาง มวกเหล็ก

สระบุรี
30130 ลำสมพุง มวกเหล็ก

สระบุรี
18180 หนองย่างเสือ มวกเหล็ก

สระบุรี
18000 กุดนกเปล้า เมืองสระบุรี

สระบุรี
18000 โคกสว่าง เมืองสระบุรี

สระบุรี
18000 ดาวเรือง เมืองสระบุรี

สระบุรี
18000 ตลิ่งชัน เมืองสระบุรี

สระบุรี
18000 ตะกุด เมืองสระบุรี

สระบุรี
18000 นาโฉง เมืองสระบุรี

สระบุรี
18000 ปากข้าวสาร เมืองสระบุรี

สระบุรี
18000 ปากเพรียว เมืองสระบุรี

สระบุรี
18000 หนองโน เมืองสระบุรี

สระบุรี
18000 หนองปลาไหล เมืองสระบุรี

สระบุรี
18000 หนองยาว เมืองสระบุรี

สระบุรี
18220 คำพราน วังม่วง

สระบุรี
18220 วังม่วง วังม่วง

สระบุรี
18220 แสลงพัน วังม่วง

สระบุรี
18150 คลองเรือ วิหารแดง

สระบุรี
18150 เจริญธรรม วิหารแดง

สระบุรี
18150 บ้านลำ วิหารแดง

สระบุรี
18150 วิหารแดง วิหารแดง

สระบุรี
18150 หนองสรวง วิหารแดง

สระบุรี
18150 หนองหมู วิหารแดง

สระบุรี
18160 งิ้วงาม เสาไห้

สระบุรี
18160 ต้นตาล เสาไห้

สระบุรี
18160 ท่าช้าง เสาไห้

สระบุรี
18160 บ้านยาง เสาไห้

สระบุรี
18160 พระยาทด เสาไห้

สระบุรี
18160 ม่วงงาม เสาไห้

สระบุรี
18160 เมืองเก่า เสาไห้

สระบุรี
18160 เริงราง เสาไห้

สระบุรี
18160 ศาลารีไทย เสาไห้

สระบุรี
18160 สวนดอกไม้ เสาไห้

สระบุรี
18160 เสาไห้ เสาไห้

สระบุรี
18160 หัวปลวก เสาไห้

สระบุรี
18140 กุ่มหัก หนองแค

สระบุรี
18250 คชสิทธิ์ หนองแค

สระบุรี
18250 โคกตูม หนองแค

สระบุรี
18230 โคกแย้ หนองแค

สระบุรี
18140 บัวลอย หนองแค

สระบุรี
18230 บัวลอย หนองแค

สระบุรี
18140 ไผ่ต่ำ หนองแค

สระบุรี
18250 โพนทอง หนองแค

สระบุรี
18140 หนองแขม หนองแค

สระบุรี
18140 หนองไข่น้ำ หนองแค

สระบุรี
18140 หนองแค หนองแค

สระบุรี
18140 หนองจรเข้ หนองแค

สระบุรี
18230 หนองจิก หนองแค

สระบุรี
18230 หนองนาก หนองแค

สระบุรี
18140 หนองปลาหมอ หนองแค

สระบุรี
18140 หนองปลิง หนองแค

สระบุรี
18140 หนองโรง หนองแค

สระบุรี
18230 ห้วยขมิ้น หนองแค

สระบุรี
18230 ห้วยทราย หนองแค

สระบุรี
18170 ไก่เส่า หนองแซง

สระบุรี
18170 เขาดิน หนองแซง

สระบุรี
18170 โคกสะอาด หนองแซง

สระบุรี
18170 ม่วงหวาน หนองแซง

สระบุรี
18170 หนองกบ หนองแซง

สระบุรี
18170 หนองควายโซ หนองแซง

สระบุรี
18170 หนองแซง หนองแซง

สระบุรี
18170 หนองสีดา หนองแซง

สระบุรี
18170 หนองหัวโพ หนองแซง

สระบุรี
18190 ดอนทอง หนองโดน

สระบุรี
18190 บ้านกลับ หนองโดน

สระบุรี
18190 บ้านโปร่ง หนองโดน

สระบุรี
18190 หนองโดน หนองโดน

สระบุรี

สมุทรสาคร

สมุทรสาคร

 คําขวัญประจําจังหวัดสมุทรสาคร :           เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาตร์

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
74110 คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน

สมุทรสาคร
74110 แคราย กระทุ่มแบน

สมุทรสาคร
74110 ดอนไก่ดี กระทุ่มแบน

สมุทรสาคร
74110 ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน

สมุทรสาคร
74110 ท่าไม้ กระทุ่มแบน

สมุทรสาคร
74110 ท่าเสา กระทุ่มแบน

สมุทรสาคร
74110 บางยาง กระทุ่มแบน

สมุทรสาคร
74110 สวนหลวง กระทุ่มแบน

สมุทรสาคร
74110 หนองนกไข่ กระทุ่มแบน

สมุทรสาคร
74130 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน

สมุทรสาคร
74120 เกษตรพัฒนา บ้านแพ้ว

สมุทรสาคร
74120 คลองตัน บ้านแพ้ว

สมุทรสาคร
74120 เจ็ดริ้ว บ้านแพ้ว

สมุทรสาคร
74120 บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว

สมุทรสาคร
74120 ยกกระบัตร บ้านแพ้ว

สมุทรสาคร
74120 สวนส้ม บ้านแพ้ว

สมุทรสาคร
74120 หนองบัว บ้านแพ้ว

สมุทรสาคร
74120 หลักสอง บ้านแพ้ว

สมุทรสาคร
74120 หลักสาม บ้านแพ้ว

สมุทรสาคร
74120 อำแพง บ้านแพ้ว

สมุทรสาคร
74000 กาหลง เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร
74000 โกรกกราก เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร
74000 คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร
74000 โคกขาม เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร
74000 ชัยมงคล เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร
74000 ท่าจีน เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร
74000 ท่าฉลอม เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร
74000 ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร
74000 นาโคก เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร
74000 นาดี เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร
74000 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร
74000 บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร
74000 บางน้ำจืด เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร
74000 บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร
74000 บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร
74000 บ้านบ่อ เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร
74000 พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร
74000 มหาชัย เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร

สมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม

 คําขวัญประจําจังหวัดสมุทรสงคราม :           เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.2 แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
75120 กระดังงา บางคนที

สมุทรสงคราม
75120 จอมปลวก บางคนที

สมุทรสงคราม
75120 ดอนมะโนรา บางคนที

สมุทรสงคราม
75120 บางกระบือ บางคนที

สมุทรสงคราม
75120 บางกุ้ง บางคนที

สมุทรสงคราม
75120 บางคนที บางคนที

สมุทรสงคราม
75120 บางนกแขวก บางคนที

สมุทรสงคราม
75120 บางพรม บางคนที

สมุทรสงคราม
75120 บางยี่รงค์ บางคนที

สมุทรสงคราม
75120 บางสะแก บางคนที

สมุทรสงคราม
75120 บ้านปราโมทย์ บางคนที

สมุทรสงคราม
75120 ยายแพง บางคนที

สมุทรสงคราม
75120 โรงหีบ บางคนที

สมุทรสงคราม
75000 คลองเขิน เมืองสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม
75000 คลองโคน เมืองสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม
75000 ท้ายหาด เมืองสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม
75000 นางตะเคียน เมืองสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม
75000 บางแก้ว เมืองสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม
75000 บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม
75000 บางจะเกร็ง เมืองสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม
75000 บ้านปรก เมืองสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม
75000 แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม
75000 ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม
75000 แหลมใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม
75110 แควอ้อม อัมพวา

สมุทรสงคราม
75110 ท่าคา อัมพวา

สมุทรสงคราม
75110 บางแค อัมพวา

สมุทรสงคราม
75110 บางช้าง อัมพวา

สมุทรสงคราม
75110 บางนางลี่ อัมพวา

สมุทรสงคราม
75110 ปลายโพงพาง อัมพวา

สมุทรสงคราม
75110 แพรกหนามแดง อัมพวา

สมุทรสงคราม
75110 ยี่สาร อัมพวา

สมุทรสงคราม
75110 วัดประดู่ อัมพวา

สมุทรสงคราม
75110 สวนหลวง อัมพวา

สมุทรสงคราม
75110 เหมืองใหม่ อัมพวา

สมุทรสงคราม
75110 อัมพวา อัมพวา

สมุทรสงคราม

สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

 คําขวัญประจําจังหวัดสมุทรปราการ :           ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
10550 คลองด่าน บางบ่อ

สมุทรปราการ
10560 คลองนิยมยาตรา บางบ่อ

สมุทรปราการ
10560 คลองสวน บางบ่อ

สมุทรปราการ
10560 บางบ่อ บางบ่อ

สมุทรปราการ
10560 บางพลีน้อย บางบ่อ

สมุทรปราการ
10560 บางเพรียง บางบ่อ

สมุทรปราการ
10560 บ้านระกาศ บางบ่อ

สมุทรปราการ
10560 เปร็ง บางบ่อ

สมุทรปราการ
10540 บางแก้ว บางพลี

สมุทรปราการ
10540 บางโฉลง บางพลี

สมุทรปราการ
10540 บางปลา บางพลี

สมุทรปราการ
10540 บางพลีใหญ่ บางพลี

สมุทรปราการ
10540 ราชาเทวะ บางพลี

สมุทรปราการ
10540 หนองปรือ บางพลี

สมุทรปราการ
10540 บางเสาธง บางเสาธง

สมุทรปราการ
10540 ศีรษะจรเข้น้อย บางเสาธง

สมุทรปราการ
10540 ศีรษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง

สมุทรปราการ
10130 ตลาด พระประแดง

สมุทรปราการ
10130 ทรงคนอง พระประแดง

สมุทรปราการ
10130 บางกระเจ้า พระประแดง

สมุทรปราการ
10130 บางกระสอบ พระประแดง

สมุทรปราการ
10130 บางกอบัว พระประแดง

สมุทรปราการ
10130 บางครุ พระประแดง

สมุทรปราการ
10130 บางจาก พระประแดง

สมุทรปราการ
10130 บางน้ำผึ้ง พระประแดง

สมุทรปราการ
10130 บางพึ่ง พระประแดง

สมุทรปราการ
10130 บางยอ พระประแดง

สมุทรปราการ
10130 บางหญ้าแพรก พระประแดง

สมุทรปราการ
10130 บางหัวเสือ พระประแดง

สมุทรปราการ
10130 สำโรง พระประแดง

สมุทรปราการ
10130 สำโรงกลาง พระประแดง

สมุทรปราการ
10130 สำโรงใต้ พระประแดง

สมุทรปราการ
10290 นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์

สมุทรปราการ
10290 ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์

สมุทรปราการ
10290 บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์

สมุทรปราการ
10290 ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์

สมุทรปราการ
10290 แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์

สมุทรปราการ
10280 ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ
10280 ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ
10270 เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ
10270 บางด้วน เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ
10280 บางปู เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ
10280 บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ
10270 บางโปรง เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ
10270 บางเมือง เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ
10270 บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ
10270 ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ
10280 แพรกษา เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ
10280 แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ
10270 สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ

ลพบุรี

ลพบุรี

 คําขวัญประจําจังหวัดลพบุรี :           วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
15250 โคกเจริญ โคกเจริญ

ลพบุรี
15250 โคกแสมสาร โคกเจริญ

ลพบุรี
15250 ยางราก โคกเจริญ

ลพบุรี
15250 วังทอง โคกเจริญ

ลพบุรี
15250 หนองมะค่า โคกเจริญ

ลพบุรี
15120 เกาะแก้ว โคกสำโรง

ลพบุรี
15120 คลองเกตุ โคกสำโรง

ลพบุรี
15120 โคกสำโรง โคกสำโรง

ลพบุรี
15120 ดงมะรุม โคกสำโรง

ลพบุรี
15120 ถลุงเหล็ก โคกสำโรง

ลพบุรี
15120 เพนียด โคกสำโรง

ลพบุรี
15120 วังขอนขว้าง โคกสำโรง

ลพบุรี
15120 วังจั่น โคกสำโรง

ลพบุรี
15120 วังเพลิง โคกสำโรง

ลพบุรี
15120 สะแกราบ โคกสำโรง

ลพบุรี
15120 หนองแขม โคกสำโรง

ลพบุรี
15120 หลุมข้าว โคกสำโรง

ลพบุรี
15120 ห้วยโป่ง โคกสำโรง

ลพบุรี
15130 เกาะรัง ชัยบาดาล

ลพบุรี
15130 เขาแหลม ชัยบาดาล

ลพบุรี
15130 ชัยนารายณ์ ชัยบาดาล

ลพบุรี
15230 ชัยบาดาล ชัยบาดาล

ลพบุรี
15130 ซับตะเคียน ชัยบาดาล

ลพบุรี
15130 ท่าดินดำ ชัยบาดาล

ลพบุรี
15130 ท่ามะนาว ชัยบาดาล

ลพบุรี
15190 นาโสม ชัยบาดาล

ลพบุรี
15130 นิคมลำนารายณ์ ชัยบาดาล

ลพบุรี
15130 บัวชุม ชัยบาดาล

ลพบุรี
15130 บ้านใหม่สามัคคี ชัยบาดาล

ลพบุรี
15230 ม่วงค่อม ชัยบาดาล

ลพบุรี
15230 มะกอกหวาน ชัยบาดาล

ลพบุรี
15130 ลำนารายณ์ ชัยบาดาล

ลพบุรี
15130 ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล

ลพบุรี
15130 หนองยายโต๊ะ ชัยบาดาล

ลพบุรี
15130 ห้วยหิน ชัยบาดาล

ลพบุรี
15180 เขาสมอคอน ท่าวุ้ง

ลพบุรี
15150 โคกสลุด ท่าวุ้ง

ลพบุรี
15150 ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง

ลพบุรี
15150 บางคู้ ท่าวุ้ง

ลพบุรี
15150 บางงา ท่าวุ้ง

ลพบุรี
15150 บางลี่ ท่าวุ้ง

ลพบุรี
15150 บ้านเบิก ท่าวุ้ง

ลพบุรี
15150 โพตลาดแก้ว ท่าวุ้ง

ลพบุรี
15150 มุจลินท์ ท่าวุ้ง

ลพบุรี
15150 ลาดสาลี่ ท่าวุ้ง

ลพบุรี
15150 หัวสำโรง ท่าวุ้ง

ลพบุรี
15230 แก่งผักกูด ท่าหลวง

ลพบุรี
15230 ซับจำปา ท่าหลวง

ลพบุรี
15230 ทะเลวังวัด ท่าหลวง

ลพบุรี
15230 ท่าหลวง ท่าหลวง

ลพบุรี
15230 หนองผักแว่น ท่าหลวง

ลพบุรี
15230 หัวลำ ท่าหลวง

ลพบุรี
15110 ชอนม่วง บ้านหมี่

ลพบุรี
15110 เชียงงา บ้านหมี่

ลพบุรี
15110 ดงพลับ บ้านหมี่

ลพบุรี
15110 ดอนดึง บ้านหมี่

ลพบุรี
15110 บางกระพี้ บ้านหมี่

ลพบุรี
15180 บางขาม บ้านหมี่

ลพบุรี
15110 บางพึ่ง บ้านหมี่

ลพบุรี
15180 บางพึ่ง บ้านหมี่

ลพบุรี
15110 บ้านกล้วย บ้านหมี่

ลพบุรี
15180 บ้านชี บ้านหมี่

ลพบุรี
15110 บ้านทราย บ้านหมี่

ลพบุรี
15110 บ้านหมี่ บ้านหมี่

ลพบุรี
15110 ไผ่ใหญ่ บ้านหมี่

ลพบุรี
15110 พุคา บ้านหมี่

ลพบุรี
15110 โพนทอง บ้านหมี่

ลพบุรี
15110 มหาสอน บ้านหมี่

ลพบุรี
15110 สนามแจง บ้านหมี่

ลพบุรี
15110 สายห้วยแก้ว บ้านหมี่

ลพบุรี
15110 หนองกระเบียน บ้านหมี่

ลพบุรี
15110 หนองเต่า บ้านหมี่

ลพบุรี
15110 หนองทรายขาว บ้านหมี่

ลพบุรี
15110 หนองเมือง บ้านหมี่

ลพบุรี
15110 หินปัก บ้านหมี่

ลพบุรี
15140 โคกสลุง พัฒนานิคม

ลพบุรี
15220 ช่องสาริกา พัฒนานิคม

ลพบุรี
15140 ชอนน้อย พัฒนานิคม

ลพบุรี
15220 ดีลัง พัฒนานิคม

ลพบุรี
15140 น้ำสุด พัฒนานิคม

ลพบุรี
15140 พัฒนานิคม พัฒนานิคม

ลพบุรี
15140 มะนาวหวาน พัฒนานิคม

ลพบุรี
15140 หนองบัว พัฒนานิคม

ลพบุรี
18220 ห้วยขุนราม พัฒนานิคม

ลพบุรี
15000 กกโก เมืองลพบุรี

ลพบุรี
13240 โก่งธนู เมืองลพบุรี

ลพบุรี
15160 เขาพระงาม เมืองลพบุรี

ลพบุรี
15000 เขาสามยอด เมืองลพบุรี

ลพบุรี
15160 โคกกระเทียม เมืองลพบุรี

ลพบุรี
15210 โคกตูม เมืองลพบุรี

ลพบุรี
15000 โคกลำพาน เมืองลพบุรี

ลพบุรี
15000 งิ้วราย เมืองลพบุรี

ลพบุรี
15000 ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี

ลพบุรี
15000 ตะลุง เมืองลพบุรี

ลพบุรี
15000 ถนนใหญ่ เมืองลพบุรี

ลพบุรี
15000 ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี

ลพบุรี
15000 ท้ายตลาด เมืองลพบุรี

ลพบุรี
15000 ท่าศาลา เมืองลพบุรี

ลพบุรี
15000 ท่าหิน เมืองลพบุรี

ลพบุรี
15000 นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี

ลพบุรี
15000 บางขันหมาก เมืองลพบุรี

ลพบุรี
15160 บางขันหมาก เมืองลพบุรี

ลพบุรี
15000 บ้านข่อย เมืองลพบุรี

ลพบุรี
15000 ป่าตาล เมืองลพบุรี

ลพบุรี
15000 พรหมมาสตร์ เมืองลพบุรี

ลพบุรี
15000 โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี

ลพบุรี
15000 โพธิ์ตรุ เมืองลพบุรี

ลพบุรี
15000 สี่คลอง เมืองลพบุรี

ลพบุรี
15190 กุดตาเพชร ลำสนธิ

ลพบุรี
15130 เขาน้อย ลำสนธิ

ลพบุรี
15190 เขารวก ลำสนธิ

ลพบุรี
15190 ซับสมบูรณ์ ลำสนธิ

ลพบุรี
15190 ลำสนธิ ลำสนธิ

ลพบุรี
15190 หนองรี ลำสนธิ

ลพบุรี
15240 ทุ่งท่าช้าง สระโบสถ์

ลพบุรี
15240 นิยมชัย สระโบสถ์

ลพบุรี
15240 มหาโพธิ สระโบสถ์

ลพบุรี
15250 มหาโพธิ สระโบสถ์

ลพบุรี
15240 สระโบสถ์ สระโบสถ์

ลพบุรี
15240 ห้วยใหญ่ สระโบสถ์

ลพบุรี
15170 ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง

ลพบุรี
15170 ชอนสารเดช หนองม่วง

ลพบุรี
15170 ดงดินแดง หนองม่วง

ลพบุรี
15170 บ่อทอง หนองม่วง

ลพบุรี
15170 ยางโทน หนองม่วง

ลพบุรี
15170 หนองม่วง หนองม่วง

ลพบุรี