พะเยา

พะเยา

 คําขวัญประจําจังหวัดพะเยา :           กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
56150 จุน จุน

พะเยา
56150 ทุ่งรวงทอง จุน

พะเยา
56150 พระธาตุขิงแกง จุน

พะเยา
56150 ลอ จุน

พะเยา
56150 หงส์หิน จุน

พะเยา
56150 ห้วยข้าวก่ำ จุน

พะเยา
56150 ห้วยยางขาม จุน

พะเยา
56110 เจดีย์คำ เชียงคำ

พะเยา
56110 เชียงบาน เชียงคำ

พะเยา
56110 ทุ่งผาสุข เชียงคำ

พะเยา
56110 น้ำแวน เชียงคำ

พะเยา
56110 ฝายกวาง เชียงคำ

พะเยา
56110 แม่ลาว เชียงคำ

พะเยา
56110 ร่มเย็น เชียงคำ

พะเยา
56110 เวียง เชียงคำ

พะเยา
56110 หย่วน เชียงคำ

พะเยา
56110 อ่างทอง เชียงคำ

พะเยา
56160 เชียงม่วน เชียงม่วน

พะเยา
56160 บ้านมาง เชียงม่วน

พะเยา
56160 สระ เชียงม่วน

พะเยา
56120 คือเวียง ดอกคำใต้

พะเยา
56120 ดงสุวรรณ ดอกคำใต้

พะเยา
56120 ดอกคำใต้ ดอกคำใต้

พะเยา
56120 ดอนศรีชุม ดอกคำใต้

พะเยา
56120 บ้านถ้ำ ดอกคำใต้

พะเยา
56120 บ้านปิน ดอกคำใต้

พะเยา
56120 บุญเกิด ดอกคำใต้

พะเยา
56120 ป่าซาง ดอกคำใต้

พะเยา
56120 สว่างอารมณ์ ดอกคำใต้

พะเยา
56120 สันโค้ง ดอกคำใต้

พะเยา
56120 หนองหล่ม ดอกคำใต้

พะเยา
56120 ห้วยลาน ดอกคำใต้

พะเยา
56140 ขุนควร ปง

พะเยา
56140 ควร ปง

พะเยา
56140 งิม ปง

พะเยา
56140 นาปรัง ปง

พะเยา
56140 ปง ปง

พะเยา
56140 ผาช้างน้อย ปง

พะเยา
56140 ออย ปง

พะเยา
56000 ดงเจน ภูกามยาว

พะเยา
56000 แม่อิง ภูกามยาว

พะเยา
56000 ห้วยแก้ว ภูกามยาว

พะเยา
56110 เชียงแรง ภูซาง

พะเยา
56110 ทุ่งกล้วย ภูซาง

พะเยา
56110 ป่าสัก ภูซาง

พะเยา
56110 ภูซาง ภูซาง

พะเยา
56110 สบบง ภูซาง

พะเยา
56000 จำป่าหวาย เมืองพะเยา

พะเยา
56000 ท่าจำปี เมืองพะเยา

พะเยา
56000 ท่าวังทอง เมืองพะเยา

พะเยา
56000 บ้านต๋อม เมืองพะเยา

พะเยา
56000 บ้านต๊ำ เมืองพะเยา

พะเยา
56000 บ้านตุ่น เมืองพะเยา

พะเยา
56000 บ้านสาง เมืองพะเยา

พะเยา
56000 บ้านใหม่ เมืองพะเยา

พะเยา
56000 แม่กา เมืองพะเยา

พะเยา
56000 แม่ต๋ำ เมืองพะเยา

พะเยา
56000 แม่นาเรือ เมืองพะเยา

พะเยา
56000 แม่ปืม เมืองพะเยา

พะเยา
56000 แม่ใส เมืองพะเยา

พะเยา
56000 เวียง เมืองพะเยา

พะเยา
56000 สันป่าม่วง เมืองพะเยา

พะเยา
56130 เจริญราษฎร์ แม่ใจ

พะเยา
56130 บ้านเหล่า แม่ใจ

พะเยา
56130 ป่าแฝก แม่ใจ

พะเยา
56130 แม่ใจ แม่ใจ

พะเยา
56130 แม่สุก แม่ใจ

พะเยา
56130 ศรีถ้อย แม่ใจ

พะเยา