จันทบุรี

จันทบุรี

คําขวัญประจําจังหวัดจันทบุรี :           น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี 

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
22160 แก่งหางแมว แก่งหางแมว

จันทบุรี
22160 ขุนซ่อง แก่งหางแมว

จันทบุรี
22160 เขาวงกต แก่งหางแมว

จันทบุรี
22160 พวา แก่งหางแมว

จันทบุรี
22160 สามพี่น้อง แก่งหางแมว

จันทบุรี
22110 เกวียนหัก ขลุง

จันทบุรี
22110 ขลุง ขลุง

จันทบุรี
22110 ซึ้ง ขลุง

จันทบุรี
22110 ตกพรม ขลุง

จันทบุรี
22110 ตรอกนอง ขลุง

จันทบุรี
22110 ตะปอน ขลุง

จันทบุรี
22110 บ่อ ขลุง

จันทบุรี
22150 บ่อเวฬุ ขลุง

จันทบุรี
22110 บางชัน ขลุง

จันทบุรี
22110 มาบไพ ขลุง

จันทบุรี
22110 วังสรรพรส ขลุง

จันทบุรี
22110 วันยาว ขลุง

จันทบุรี
22210 คลองพลู เขาคิชฌกูฎ

จันทบุรี
22210 จันทเขลม เขาคิชฌกูฎ

จันทบุรี
22210 ชากไทย เขาคิชฌกูฎ

จันทบุรี
22210 ตะเคียนทอง เขาคิชฌกูฎ

จันทบุรี
22210 พลวง เขาคิชฌกูฎ

จันทบุรี
22170 เขาแก้ว ท่าใหม่

จันทบุรี
22120 เขาบายศรี ท่าใหม่

จันทบุรี
22120 เขาวัว ท่าใหม่

จันทบุรี
22170 โขมง ท่าใหม่

จันทบุรี
22120 คลองขุด ท่าใหม่

จันทบุรี
22120 ตะกาดเง้า ท่าใหม่

จันทบุรี
22120 ท่าใหม่ ท่าใหม่

จันทบุรี
22170 ทุ่งเบญจา ท่าใหม่

จันทบุรี
22120 บ่อพุ ท่าใหม่

จันทบุรี
22120 พลอยแหวน ท่าใหม่

จันทบุรี
22120 ยายร้า ท่าใหม่

จันทบุรี
22170 รำพัน ท่าใหม่

จันทบุรี
22120 สองพี่น้อง ท่าใหม่

จันทบุรี
22120 สีพยา ท่าใหม่

จันทบุรี
22170 กระแจะ นายายอาม

จันทบุรี
22160 ช้างข้าม นายายอาม

จันทบุรี
22160 นายายอาม นายายอาม

จันทบุรี
22170 วังโตนด นายายอาม

จันทบุรี
22170 วังใหม่ นายายอาม

จันทบุรี
22170 สนามไชย นายายอาม

จันทบุรี
22140 คลองใหญ่ โป่งน้ำร้อน

จันทบุรี
22140 ทับไทร โป่งน้ำร้อน

จันทบุรี
22140 เทพนิมิต โป่งน้ำร้อน

จันทบุรี
22140 โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน

จันทบุรี
22140 หนองตาคง โป่งน้ำร้อน

จันทบุรี
22150 ฉมัน มะขาม

จันทบุรี
22150 ท่าหลวง มะขาม

จันทบุรี
22150 ปัถวี มะขาม

จันทบุรี
22150 มะขาม มะขาม

จันทบุรี
22150 วังแซ้ม มะขาม

จันทบุรี
22150 อ่างคีรี มะขาม

จันทบุรี
22000 เกาะขวาง เมืองจันทบุรี

จันทบุรี
22000 คมบาง เมืองจันทบุรี

จันทบุรี
22000 คลองนารายณ์ เมืองจันทบุรี

จันทบุรี
22000 จันทนิมิต เมืองจันทบุรี

จันทบุรี
22000 ตลาด เมืองจันทบุรี

จันทบุรี
22000 ท่าช้าง เมืองจันทบุรี

จันทบุรี
22000 บางกะจะ เมืองจันทบุรี

จันทบุรี
22000 พลับพลา เมืองจันทบุรี

จันทบุรี
22000 วัดใหม่ เมืองจันทบุรี

จันทบุรี
22000 แสลง เมืองจันทบุรี

จันทบุรี
22000 หนองบัว เมืองจันทบุรี

จันทบุรี
22180 ทรายขาว สอยดาว

จันทบุรี
22180 ทับช้าง สอยดาว

จันทบุรี
22180 ทุ่งขนาน สอยดาว

จันทบุรี
22180 ปะตง สอยดาว

จันทบุรี
22180 สะตอน สอยดาว

จันทบุรี
22130 เกาะเปริด แหลมสิงห์

จันทบุรี
22190 คลองน้ำเค็ม แหลมสิงห์

จันทบุรี
22120 บางกะไชย แหลมสิงห์

จันทบุรี
22190 บางสระเก้า แหลมสิงห์

จันทบุรี
22130 ปากน้ำแหลมสิงห์ แหลมสิงห์

จันทบุรี
22190 พลิ้ว แหลมสิงห์

จันทบุรี
22130 หนองชิ่ม แหลมสิงห์

จันทบุรี