ขอนแก่น

ขอนแก่น

คําขวัญประจําจังหวัดขอนแก่น :           พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิก

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
40170 ดูนสาด กระนวน

ขอนแก่น
40170 น้ำอ้อม กระนวน

ขอนแก่น
40170 บ้านฝาง กระนวน

ขอนแก่น
40170 หนองกุงใหญ่ กระนวน

ขอนแก่น
40170 หนองโก กระนวน

ขอนแก่น
40170 หนองโน กระนวน

ขอนแก่น
40170 ห้วยโจด กระนวน

ขอนแก่น
40170 ห้วยยาง กระนวน

ขอนแก่น
40170 หัวนาคำ กระนวน

ขอนแก่น
40280 เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง

ขอนแก่น
40280 คำม่วง เขาสวนกวาง

ขอนแก่น
40280 ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง

ขอนแก่น
40280 นางิ้ว เขาสวนกวาง

ขอนแก่น
40280 โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง

ขอนแก่น
40160 ซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชย

ขอนแก่น
40160 นาแพง โคกโพธิ์ไชย

ขอนแก่น
40160 บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย

ขอนแก่น
40160 โพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย

ขอนแก่น
40180 กุดเพียขอม ชนบท

ขอนแก่น
40180 ชนบท ชนบท

ขอนแก่น
40180 โนนพะยอม ชนบท

ขอนแก่น
40180 บ้านแท่น ชนบท

ขอนแก่น
40180 ปอแดง ชนบท

ขอนแก่น
40180 วังแสง ชนบท

ขอนแก่น
40180 ศรีบุญเรือง ชนบท

ขอนแก่น
40180 ห้วยแก ชนบท

ขอนแก่น
40130 ขัวเรียง ชุมแพ

ขอนแก่น
40130 ชุมแพ ชุมแพ

ขอนแก่น
40130 ไชยสอ ชุมแพ

ขอนแก่น
40130 นาเพียง ชุมแพ

ขอนแก่น
40290 นาหนองทุ่ม ชุมแพ

ขอนแก่น
40290 โนนสะอาด ชุมแพ

ขอนแก่น
40290 โนนหัน ชุมแพ

ขอนแก่น
40130 โนนอุดม ชุมแพ

ขอนแก่น
40130 วังหินลาด ชุมแพ

ขอนแก่น
40290 หนองเขียด ชุมแพ

ขอนแก่น
40130 หนองไผ่ ชุมแพ

ขอนแก่น
40130 หนองเสาเล้า ชุมแพ

ขอนแก่น
40170 กระนวน ซำสูง

ขอนแก่น
40170 คำแมด ซำสูง

ขอนแก่น
40170 คูคำ ซำสูง

ขอนแก่น
40170 บ้านโนน ซำสูง

ขอนแก่น
40170 ห้วยเตย ซำสูง

ขอนแก่น
40310 กุดน้ำใส น้ำพอง

ขอนแก่น
40140 ทรายมูล น้ำพอง

ขอนแก่น
40140 ท่ากระเสริม น้ำพอง

ขอนแก่น
40140 น้ำพอง น้ำพอง

ขอนแก่น
40310 น้ำพอง น้ำพอง

ขอนแก่น
40140 บัวเงิน น้ำพอง

ขอนแก่น
40140 บัวใหญ่ น้ำพอง

ขอนแก่น
40140 บ้านขาม น้ำพอง

ขอนแก่น
40140 พังทุย น้ำพอง

ขอนแก่น
40310 ม่วงหวาน น้ำพอง

ขอนแก่น
40140 วังชัย น้ำพอง

ขอนแก่น
40310 สะอาด น้ำพอง

ขอนแก่น
40140 หนองกุง น้ำพอง

ขอนแก่น
40110 โนนแดง โนนศิลา

ขอนแก่น
40110 โนนศิลา โนนศิลา

ขอนแก่น
40110 บ้านหัน โนนศิลา

ขอนแก่น
40110 เปือยใหญ่ โนนศิลา

ขอนแก่น
40110 หนองปลาหมอ โนนศิลา

ขอนแก่น
40110 แคนเหนือ บ้านไผ่

ขอนแก่น
40110 ในเมือง บ้านไผ่

ขอนแก่น
40110 บ้านไผ่ บ้านไผ่

ขอนแก่น
40110 บ้านลาน บ้านไผ่

ขอนแก่น
40110 ป่าปอ บ้านไผ่

ขอนแก่น
40110 ภูเหล็ก บ้านไผ่

ขอนแก่น
40110 เมืองเพีย บ้านไผ่

ขอนแก่น
40110 หนองน้ำใส บ้านไผ่

ขอนแก่น
40110 หัวหนอง บ้านไผ่

ขอนแก่น
40110 หินตั้ง บ้านไผ่

ขอนแก่น
40270 โคกงาม บ้านฝาง

ขอนแก่น
40270 โนนฆ้อง บ้านฝาง

ขอนแก่น
40270 บ้านฝาง บ้านฝาง

ขอนแก่น
40270 บ้านเหล่า บ้านฝาง

ขอนแก่น
40270 ป่ามะนาว บ้านฝาง

ขอนแก่น
40270 ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง

ขอนแก่น
40270 หนองบัว บ้านฝาง

ขอนแก่น
40110 โคกสำราญ บ้านแฮด

ขอนแก่น
40110 โนนสมบูรณ์ บ้านแฮด

ขอนแก่น
40110 บ้านแฮด บ้านแฮด

ขอนแก่น
40110 หนองแซง บ้านแฮด

ขอนแก่น
40340 ขามป้อม เปือยน้อย

ขอนแก่น
40340 เปือยน้อย เปือยน้อย

ขอนแก่น
40340 วังม่วง เปือยน้อย

ขอนแก่น
40340 สระแก้ว เปือยน้อย

ขอนแก่น
40320 ขามป้อม พระยืน

ขอนแก่น
40320 บ้านโต้น พระยืน

ขอนแก่น
40320 พระบุ พระยืน

ขอนแก่น
40320 พระยืน พระยืน

ขอนแก่น
40320 หนองแวง พระยืน

ขอนแก่น
40120 เก่างิ้ว พล

ขอนแก่น
40120 โคกสง่า พล

ขอนแก่น
40120 โจดหนองแก พล

ขอนแก่น
40120 โนนข่า พล

ขอนแก่น
40120 เพ็กใหญ่ พล

ขอนแก่น
40120 เมืองพล พล

ขอนแก่น
40120 ลอมคอม พล

ขอนแก่น
40120 โสกนกเต็น พล

ขอนแก่น
40120 หนองมะเขือ พล

ขอนแก่น
40120 หนองแวงนางเบ้า พล

ขอนแก่น
40120 หนองแวงโสกพระ พล

ขอนแก่น
40120 หัวทุ่ง พล

ขอนแก่น
40350 นาฝาย ภูผาม่าน

ขอนแก่น
40350 โนนคอม ภูผาม่าน

ขอนแก่น
40350 ภูผาม่าน ภูผาม่าน

ขอนแก่น
40350 วังสวาบ ภูผาม่าน

ขอนแก่น
40350 ห้วยม่วง ภูผาม่าน

ขอนแก่น
40150 กุดขอนแก่น ภูเวียง

ขอนแก่น
40150 ดินดำ ภูเวียง

ขอนแก่น
40150 ทุ่งชมพู ภูเวียง

ขอนแก่น
40150 นาชุมแสง ภูเวียง

ขอนแก่น
40150 นาหว้า ภูเวียง

ขอนแก่น
40150 บ้านเรือ ภูเวียง

ขอนแก่น
40150 ภูเวียง ภูเวียง

ขอนแก่น
40150 สงเปือย ภูเวียง

ขอนแก่น
40150 หนองกุงเซิน ภูเวียง

ขอนแก่น
40150 หนองกุงธนสาร ภูเวียง

ขอนแก่น
40150 หว้าทอง ภูเวียง

ขอนแก่น
40160 กุดเค้า มัญจาคีรี

ขอนแก่น
40160 คำแคน มัญจาคีรี

ขอนแก่น
40160 ท่าศาลา มัญจาคีรี

ขอนแก่น
40160 นาข่า มัญจาคีรี

ขอนแก่น
40160 นางาม มัญจาคีรี

ขอนแก่น
40160 โพนเพ็ก มัญจาคีรี

ขอนแก่น
40160 สวนหม่อน มัญจาคีรี

ขอนแก่น
40160 หนองแปน มัญจาคีรี

ขอนแก่น
40000 โคกสี เมืองขอนแก่น

ขอนแก่น
40000 ดอนช้าง เมืองขอนแก่น

ขอนแก่น
40260 ดอนหัน เมืองขอนแก่น

ขอนแก่น
40000 แดงใหญ่ เมืองขอนแก่น

ขอนแก่น
40260 ท่าพระ เมืองขอนแก่น

ขอนแก่น
40000 โนนท่อน เมืองขอนแก่น

ขอนแก่น
40000 ในเมือง เมืองขอนแก่น

ขอนแก่น
40000 บ้านค้อ เมืองขอนแก่น

ขอนแก่น
40000 บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น

ขอนแก่น
40000 บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น

ขอนแก่น
40000 บ้านหว้า เมืองขอนแก่น

ขอนแก่น
40000 บึงเนียม เมืองขอนแก่น

ขอนแก่น
40000 พระลับ เมืองขอนแก่น

ขอนแก่น
40000 เมืองเก่า เมืองขอนแก่น

ขอนแก่น
40000 ศิลา เมืองขอนแก่น

ขอนแก่น
40000 สาวะถี เมืองขอนแก่น

ขอนแก่น
40000 สำราญ เมืองขอนแก่น

ขอนแก่น
40000 หนองตูม เมืองขอนแก่น

ขอนแก่น
40150 เขาน้อย เวียงเก่า

ขอนแก่น
40150 ในเมือง เวียงเก่า

ขอนแก่น
40150 เมืองเก่าพัฒนา เวียงเก่า

ขอนแก่น
40230 ก้านเหลือง แวงน้อย

ขอนแก่น
40230 ทางขวาง แวงน้อย

ขอนแก่น
40230 ท่านางแนว แวงน้อย

ขอนแก่น
40230 ท่าวัด แวงน้อย

ขอนแก่น
40230 ละหานนา แวงน้อย

ขอนแก่น
40230 แวงน้อย แวงน้อย

ขอนแก่น
40330 คอนฉิม แวงใหญ่

ขอนแก่น
40330 โนนทอง แวงใหญ่

ขอนแก่น
40330 โนนสะอาด แวงใหญ่

ขอนแก่น
40330 แวงใหญ่ แวงใหญ่

ขอนแก่น
40330 ใหม่นาเพียง แวงใหญ่

ขอนแก่น
40220 ซำยาง สีชมพู

ขอนแก่น
40220 ดงลาน สีชมพู

ขอนแก่น
40220 นาจาน สีชมพู

ขอนแก่น
40220 บริบูรณ์ สีชมพู

ขอนแก่น
40220 บ้านใหม่ สีชมพู

ขอนแก่น
40220 ภูห่าน สีชมพู

ขอนแก่น
40220 วังเพิ่ม สีชมพู

ขอนแก่น
40220 ศรีสุข สีชมพู

ขอนแก่น
40220 สีชมพู สีชมพู

ขอนแก่น
40220 หนองแดง สีชมพู

ขอนแก่น
40150 กุดธาตุ หนองนาคำ

ขอนแก่น
40150 ขนวน หนองนาคำ

ขอนแก่น
40150 บ้านโคก หนองนาคำ

ขอนแก่น
40210 กุดกว้าง หนองเรือ

ขอนแก่น
40240 จระเข้ หนองเรือ

ขอนแก่น
40210 โนนทอง หนองเรือ

ขอนแก่น
40210 โนนทัน หนองเรือ

ขอนแก่น
40210 โนนสะอาด หนองเรือ

ขอนแก่น
40240 บ้านกง หนองเรือ

ขอนแก่น
40240 บ้านผือ หนองเรือ

ขอนแก่น
40210 บ้านเม็ง หนองเรือ

ขอนแก่น
40240 ยางคำ หนองเรือ

ขอนแก่น
40210 หนองเรือ หนองเรือ

ขอนแก่น
40190 คึมชาด หนองสองห้อง

ขอนแก่น
40190 ดงเค็ง หนองสองห้อง

ขอนแก่น
40190 ดอนดั่ง หนองสองห้อง

ขอนแก่น
40190 ดอนดู่ หนองสองห้อง

ขอนแก่น
40190 ตะกั่วป่า หนองสองห้อง

ขอนแก่น
40190 โนนธาตุ หนองสองห้อง

ขอนแก่น
40190 วังหิน หนองสองห้อง

ขอนแก่น
40190 สำโรง หนองสองห้อง

ขอนแก่น
40190 หนองไผ่ล้อม หนองสองห้อง

ขอนแก่น
40190 หนองเม็ก หนองสองห้อง

ขอนแก่น
40190 หนองสองห้อง หนองสองห้อง

ขอนแก่น
40190 หันโจด หนองสองห้อง

ขอนแก่น
40250 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์

ขอนแก่น
40250 โคกสูง อุบลรัตน์

ขอนแก่น
40250 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์

ขอนแก่น
40250 นาคำ อุบลรัตน์

ขอนแก่น
40250 บ้านดง อุบลรัตน์

ขอนแก่น
40250 ศรีสุขสำราญ อุบลรัตน์

ขอนแก่น