อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

 คําขวัญประจําจังหวัดอำนาจเจริญ :           พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
37210 คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน

อำนาจเจริญ
37210 โคกก่ง ชานุมาน

อำนาจเจริญ
37210 โคกสาร ชานุมาน

อำนาจเจริญ
37210 ชานุมาน ชานุมาน

อำนาจเจริญ
37210 ป่าก่อ ชานุมาน

อำนาจเจริญ
37110 คำโพน ปทุมราชวงศา

อำนาจเจริญ
37110 นาป่าแซง ปทุมราชวงศา

อำนาจเจริญ
37110 นาหว้า ปทุมราชวงศา

อำนาจเจริญ
37110 โนนงาม ปทุมราชวงศา

อำนาจเจริญ
37110 ลือ ปทุมราชวงศา

อำนาจเจริญ
37110 หนองข่า ปทุมราชวงศา

อำนาจเจริญ
37110 ห้วย ปทุมราชวงศา

อำนาจเจริญ
37180 จานลาน พนา

อำนาจเจริญ
37180 พนา พนา

อำนาจเจริญ
37180 พระเหลา พนา

อำนาจเจริญ
37180 ไม้กลอน พนา

อำนาจเจริญ
37000 กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 คึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 ดอนเมย เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 นาจิก เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 นาแต้ เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 นาผือ เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 นายม เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 นาวัง เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 โนนหนามแท่ง เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 ปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 สร้างนกทา เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 หนองมะแซว เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 ห้วยไร่ เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 เหล่าพรวน เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 โคกกลาง ลืออำนาจ

อำนาจเจริญ
37000 ดงบัง ลืออำนาจ

อำนาจเจริญ
37000 ดงมะยาง ลืออำนาจ

อำนาจเจริญ
37000 เปือย ลืออำนาจ

อำนาจเจริญ
37000 แมด ลืออำนาจ

อำนาจเจริญ
37000 ไร่ขี ลืออำนาจ

อำนาจเจริญ
37000 อำนาจ ลืออำนาจ

อำนาจเจริญ
37290 นาเวียง เสนางคนิคม

อำนาจเจริญ
37290 โพนทอง เสนางคนิคม

อำนาจเจริญ
37290 ไร่สีสุก เสนางคนิคม

อำนาจเจริญ
37290 เสนางคนิคม เสนางคนิคม

อำนาจเจริญ
37290 หนองสามสี เสนางคนิคม

อำนาจเจริญ
37290 หนองไฮ เสนางคนิคม

อำนาจเจริญ
37240 คำพระ หัวตะพาน

อำนาจเจริญ
37240 เค็งใหญ่ หัวตะพาน

อำนาจเจริญ
37240 จิกดู่ หัวตะพาน

อำนาจเจริญ
37240 โพนเมืองน้อย หัวตะพาน

อำนาจเจริญ
37240 รัตนวารี หัวตะพาน

อำนาจเจริญ
37240 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน

อำนาจเจริญ
37240 หนองแก้ว หัวตะพาน

อำนาจเจริญ
37240 หัวตะพาน หัวตะพาน

อำนาจเจริญ

อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

 คําขวัญประจําจังหวัดอุตรดิตถ์ :           เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
53140 ข่อยสูง ตรอน

อุตรดิตถ์
53140 น้ำอ่าง ตรอน

อุตรดิตถ์
53140 บ้านแก่ง ตรอน

อุตรดิตถ์
53140 วังแดง ตรอน

อุตรดิตถ์
53140 หาดสองแคว ตรอน

อุตรดิตถ์
53230 น้ำพี้ ทองแสนขัน

อุตรดิตถ์
53230 บ่อทอง ทองแสนขัน

อุตรดิตถ์
53230 ป่าคาย ทองแสนขัน

อุตรดิตถ์
53230 ผักขวง ทองแสนขัน

อุตรดิตถ์
53150 จริม ท่าปลา

อุตรดิตถ์
53150 ท่าปลา ท่าปลา

อุตรดิตถ์
53110 ท่าแฝก ท่าปลา

อุตรดิตถ์
53150 นางพญา ท่าปลา

อุตรดิตถ์
53150 น้ำหมัน ท่าปลา

อุตรดิตถ์
53190 ผาเลือด ท่าปลา

อุตรดิตถ์
53190 ร่วมจิต ท่าปลา

อุตรดิตถ์
53150 หาดล้า ท่าปลา

อุตรดิตถ์
53190 หาดล้า ท่าปลา

อุตรดิตถ์
53110 เด่นเหล็ก น้ำปาด

อุตรดิตถ์
53110 น้ำไคร้ น้ำปาด

อุตรดิตถ์
53110 น้ำไผ่ น้ำปาด

อุตรดิตถ์
53110 บ้านฝาย น้ำปาด

อุตรดิตถ์
53110 แสนตอ น้ำปาด

อุตรดิตถ์
53110 ห้วยมุ่น น้ำปาด

อุตรดิตถ์
53180 นาขุม บ้านโคก

อุตรดิตถ์
53180 บ่อเบี้ย บ้านโคก

อุตรดิตถ์
53180 บ้านโคก บ้านโคก

อุตรดิตถ์
53180 ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก

อุตรดิตถ์
53120 คอรุม พิชัย

อุตรดิตถ์
53120 ท่ามะเฟือง พิชัย

อุตรดิตถ์
53220 ท่าสัก พิชัย

อุตรดิตถ์
53120 นายาง พิชัย

อุตรดิตถ์
53120 นาอิน พิชัย

อุตรดิตถ์
53120 ในเมือง พิชัย

อุตรดิตถ์
53120 บ้านโคน พิชัย

อุตรดิตถ์
53220 บ้านดารา พิชัย

อุตรดิตถ์
53120 บ้านหม้อ พิชัย

อุตรดิตถ์
53120 พญาแมน พิชัย

อุตรดิตถ์
53120 ไร่อ้อย พิชัย

อุตรดิตถ์
53160 บ้านเสี้ยว ฟากท่า

อุตรดิตถ์
53160 ฟากท่า ฟากท่า

อุตรดิตถ์
53160 สองคอน ฟากท่า

อุตรดิตถ์
53160 สองห้อง ฟากท่า

อุตรดิตถ์
53000 ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53000 คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53000 งิ้วงาม เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53000 ถ้ำฉลอง เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53000 ท่าเสา เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53000 ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53000 น้ำริด เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53000 บ้านเกาะ เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53170 บ้านเกาะ เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53000 บ้านด่าน เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53000 บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53000 ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53000 ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53170 วังกะพี้ เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53000 วังดิน เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53000 แสนตอ เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53000 หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53000 หาดงิ้ว เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53130 ชัยจุมพล ลับแล

อุตรดิตถ์
53210 ด่านแม่คำมัน ลับแล

อุตรดิตถ์
53210 ทุ่งยั้ง ลับแล

อุตรดิตถ์
53130 นานกกก ลับแล

อุตรดิตถ์
53210 ไผ่ล้อม ลับแล

อุตรดิตถ์
53130 ฝายหลวง ลับแล

อุตรดิตถ์
53130 แม่พูล ลับแล

อุตรดิตถ์
53130 ศรีพนมมาศ ลับแล

อุตรดิตถ์

อุทัยธานี

อุทัยธานี

 คําขวัญประจําจังหวัดอุทัยธานี :           อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
61120 เขาขี้ฝอย ทัพทัน

อุทัยธานี
61120 โคกหม้อ ทัพทัน

อุทัยธานี
61120 ตลุกดู่ ทัพทัน

อุทัยธานี
61120 ทัพทัน ทัพทัน

อุทัยธานี
61120 ทุ่งนาไทย ทัพทัน

อุทัยธานี
61120 หนองกระทุ่ม ทัพทัน

อุทัยธานี
61120 หนองกลางดง ทัพทัน

อุทัยธานี
61120 หนองยายดา ทัพทัน

อุทัยธานี
61120 หนองสระ ทัพทัน

อุทัยธานี
61120 หนองหญ้าปล้อง ทัพทัน

อุทัยธานี
61140 แก่นมะกรูด บ้านไร่

อุทัยธานี
61140 คอกควาย บ้านไร่

อุทัยธานี
61140 เจ้าวัด บ้านไร่

อุทัยธานี
61140 ทัพหลวง บ้านไร่

อุทัยธานี
61140 บ้านบึง บ้านไร่

อุทัยธานี
61140 บ้านไร่ บ้านไร่

อุทัยธานี
61180 บ้านใหม่คลองเคียน บ้านไร่

อุทัยธานี
61180 เมืองการุ้ง บ้านไร่

อุทัยธานี
61180 วังหิน บ้านไร่

อุทัยธานี
61180 หนองจอก บ้านไร่

อุทัยธานี
61180 หนองบ่มกล้วย บ้านไร่

อุทัยธานี
61140 ห้วยแห้ง บ้านไร่

อุทัยธานี
61180 หูช้าง บ้านไร่

อุทัยธานี
61000 เกาะเทโพ เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี
61000 ดอนขวาง เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี
61000 ท่าซุง เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี
61000 ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี
61000 น้ำซึม เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี
61000 เนินแจง เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี
61000 โนนเหล็ก เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี
61000 สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี
61000 หนองแก เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี
61000 หนองเต่า เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี
61000 หนองไผ่แบน เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี
61000 หนองพังค่า เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี
61000 หาดทนง เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี
61000 อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี
61160 ทุ่งนางาม ลานสัก

อุทัยธานี
61160 น้ำรอบ ลานสัก

อุทัยธานี
61160 ประดู่ยืน ลานสัก

อุทัยธานี
61160 ป่าอ้อ ลานสัก

อุทัยธานี
61160 ระบำ ลานสัก

อุทัยธานี
61160 ลานสัก ลานสัก

อุทัยธานี
61150 บ่อยาง สว่างอารมณ์

อุทัยธานี
61150 ไผ่เขียว สว่างอารมณ์

อุทัยธานี
61150 พลวงสองนาง สว่างอารมณ์

อุทัยธานี
61150 สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์

อุทัยธานี
61150 หนองหลวง สว่างอารมณ์

อุทัยธานี
61130 ดงขวาง หนองขาหย่าง

อุทัยธานี
61130 ดอนกลอย หนองขาหย่าง

อุทัยธานี
61130 ท่าโพ หนองขาหย่าง

อุทัยธานี
61130 ทุ่งพึ่ง หนองขาหย่าง

อุทัยธานี
61130 หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง

อุทัยธานี
61130 หนองไผ่ หนองขาหย่าง

อุทัยธานี
61130 หมกแถว หนองขาหย่าง

อุทัยธานี
61130 หลุมเข้า หนองขาหย่าง

อุทัยธานี
61130 ห้วยรอบ หนองขาหย่าง

อุทัยธานี
61110 เขากวางทอง หนองฉาง

อุทัยธานี
61170 เขาบางแกรก หนองฉาง

อุทัยธานี
61110 ทุ่งพง หนองฉาง

อุทัยธานี
61110 ทุ่งโพ หนองฉาง

อุทัยธานี
61110 บ้านเก่า หนองฉาง

อุทัยธานี
61110 หนองฉาง หนองฉาง

อุทัยธานี
61110 หนองนางนวล หนองฉาง

อุทัยธานี
61110 หนองยาง หนองฉาง

อุทัยธานี
61110 หนองสรวง หนองฉาง

อุทัยธานี
61110 อุทัยเก่า หนองฉาง

อุทัยธานี
61170 ทองหลาง ห้วยคต

อุทัยธานี
61170 สุขฤทัย ห้วยคต

อุทัยธานี
61170 ห้วยคต ห้วยคต

อุทัยธานี

อ่างทอง

อ่างทอง

 คําขวัญประจําจังหวัดอ่างทอง :           พระสมเด็จเกษไชไย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง เมืองสองพระนอน

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
14140 จรเข้ร้อง ไชโย

อ่างทอง
14140 ชะไว ไชโย

อ่างทอง
14140 ชัยฤทธิ์ ไชโย

อ่างทอง
14140 ไชยภูมิ ไชโย

อ่างทอง
14140 ไชโย ไชโย

อ่างทอง
14140 ตรีณรงค์ ไชโย

อ่างทอง
14140 เทวราช ไชโย

อ่างทอง
14140 ราชสถิตย์ ไชโย

อ่างทอง
14140 หลักฟ้า ไชโย

อ่างทอง
14130 นรสิงห์ ป่าโมก

อ่างทอง
14130 บางปลากด ป่าโมก

อ่างทอง
14130 บางเสด็จ ป่าโมก

อ่างทอง
14130 ป่าโมก ป่าโมก

อ่างทอง
14130 โผงเผง ป่าโมก

อ่างทอง
14130 โรงช้าง ป่าโมก

อ่างทอง
14130 สายทอง ป่าโมก

อ่างทอง
14130 เอกราช ป่าโมก

อ่างทอง
14120 คำหยาด โพธิ์ทอง

อ่างทอง
14120 โคกพุทรา โพธิ์ทอง

อ่างทอง
14120 ทางพระ โพธิ์ทอง

อ่างทอง
14120 บ่อแร่ โพธิ์ทอง

อ่างทอง
14120 บางเจ้าฉ่า โพธิ์ทอง

อ่างทอง
14120 บางพลับ โพธิ์ทอง

อ่างทอง
14120 บางระกำ โพธิ์ทอง

อ่างทอง
14120 โพธิ์รังนก โพธิ์ทอง

อ่างทอง
14120 ยางซ้าย โพธิ์ทอง

อ่างทอง
14120 รำมะสัก โพธิ์ทอง

อ่างทอง
14120 สามง่าม โพธิ์ทอง

อ่างทอง
14120 หนองแม่ไก่ โพธิ์ทอง

อ่างทอง
14120 องครักษ์ โพธิ์ทอง

อ่างทอง
14120 อ่างแก้ว โพธิ์ทอง

อ่างทอง
14120 อินทประมูล โพธิ์ทอง

อ่างทอง
14000 คลองวัว เมืองอ่างทอง

อ่างทอง
14000 จำปาหล่อ เมืองอ่างทอง

อ่างทอง
14000 ตลาดกรวด เมืองอ่างทอง

อ่างทอง
14000 ตลาดหลวง เมืองอ่างทอง

อ่างทอง
14000 บางแก้ว เมืองอ่างทอง

อ่างทอง
14000 บ้านรี เมืองอ่างทอง

อ่างทอง
14000 บ้านแห เมืองอ่างทอง

อ่างทอง
14000 บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง

อ่างทอง
14000 ป่างิ้ว เมืองอ่างทอง

อ่างทอง
14000 โพสะ เมืองอ่างทอง

อ่างทอง
14000 มหาดไทย เมืองอ่างทอง

อ่างทอง
14000 ย่านซื่อ เมืองอ่างทอง

อ่างทอง
14000 ศาลาแดง เมืองอ่างทอง

อ่างทอง
14000 หัวไผ่ เมืองอ่างทอง

อ่างทอง
14110 คลองขนาก วิเศษชัยชาญ

อ่างทอง
14110 ตลาดใหม่ วิเศษชัยชาญ

อ่างทอง
14110 ท่าช้าง วิเศษชัยชาญ

อ่างทอง
14110 บางจัก วิเศษชัยชาญ

อ่างทอง
14110 ไผ่จำศีล วิเศษชัยชาญ

อ่างทอง
14110 ไผ่ดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ

อ่างทอง
14110 ไผ่วง วิเศษชัยชาญ

อ่างทอง
14110 ม่วงเตี้ย วิเศษชัยชาญ

อ่างทอง
14110 ยี่ล้น วิเศษชัยชาญ

อ่างทอง
14110 ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ

อ่างทอง
14110 สาวร้องไห้ วิเศษชัยชาญ

อ่างทอง
14110 สี่ร้อย วิเศษชัยชาญ

อ่างทอง
14110 หลักแก้ว วิเศษชัยชาญ

อ่างทอง
14110 ห้วยคันแหลน วิเศษชัยชาญ

อ่างทอง
14110 หัวตะพาน วิเศษชัยชาญ

อ่างทอง
14160 โพธิ์ม่วงพันธ์ สามโก้

อ่างทอง
14160 มงคลธรรมนิมิต สามโก้

อ่างทอง
14160 ราษฎรพัฒนา สามโก้

อ่างทอง
14160 สามโก้ สามโก้

อ่างทอง
14160 อบทม สามโก้

อ่างทอง
14150 จำลอง แสวงหา

อ่างทอง
14150 บ้านพราน แสวงหา

อ่างทอง
14150 วังน้ำเย็น แสวงหา

อ่างทอง
14150 ศรีพราน แสวงหา

อ่างทอง
14150 สีบัวทอง แสวงหา

อ่างทอง
14150 แสวงหา แสวงหา

อ่างทอง
14150 ห้วยไผ่ แสวงหา

อ่างทอง

อุดรธานี

อุดรธานี

 คําขวัญประจําจังหวัดอุดรธานี :           น้ำตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมะ อารยธรรม 5,000 ปี ธานีผ้าหมี่ขิด แดนเนรมิตหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอมอุดรชันไฌน์

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
41250 กุดจับ กุดจับ

อุดรธานี
41250 ขอนยูง กุดจับ

อุดรธานี
41250 เชียงเพ็ง กุดจับ

อุดรธานี
41250 ตาลเลียน กุดจับ

อุดรธานี
41250 ปะโค กุดจับ

อุดรธานี
41250 เมืองเพีย กุดจับ

อุดรธานี
41250 สร้างก่อ กุดจับ

อุดรธานี
41110 กุมภวาปี กุมภวาปี

อุดรธานี
41110 เชียงแหว กุมภวาปี

อุดรธานี
41110 แชแล กุมภวาปี

อุดรธานี
41110 ตูมใต้ กุมภวาปี

อุดรธานี
41110 ท่าลี่ กุมภวาปี

อุดรธานี
41370 ปะโค กุมภวาปี

อุดรธานี
41370 ผาสุก กุมภวาปี

อุดรธานี
41370 พันดอน กุมภวาปี

อุดรธานี
41110 เวียงคำ กุมภวาปี

อุดรธานี
41110 สีออ กุมภวาปี

อุดรธานี
41370 เสอเพลอ กุมภวาปี

อุดรธานี
41110 หนองหว้า กุมภวาปี

อุดรธานี
41110 ห้วยเกิ้ง กุมภวาปี

อุดรธานี
41130 คอนสาย กู่แก้ว

อุดรธานี
41130 ค้อใหญ่ กู่แก้ว

อุดรธานี
41130 โนนทองอินทร์ กู่แก้ว

อุดรธานี
41130 บ้านจีต กู่แก้ว

อุดรธานี
41290 คำเลาะ ไชยวาน

อุดรธานี
41290 ไชยวาน ไชยวาน

อุดรธานี
41290 โพนสูง ไชยวาน

อุดรธานี
41290 หนองหลัก ไชยวาน

อุดรธานี
41310 ทุ่งฝน ทุ่งฝน

อุดรธานี
41310 ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน

อุดรธานี
41310 นาชุมแสง ทุ่งฝน

อุดรธานี
41310 นาทม ทุ่งฝน

อุดรธานี
41380 นาแค นายูง

อุดรธานี
41380 นายูง นายูง

อุดรธานี
41380 โนนทอง นายูง

อุดรธานี
41380 บ้านก้อง นายูง

อุดรธานี
41210 นางัว น้ำโสม

อุดรธานี
41210 น้ำโสม น้ำโสม

อุดรธานี
41210 บ้านหยวก น้ำโสม

อุดรธานี
41210 ศรีสำราญ น้ำโสม

อุดรธานี
41210 สามัคคี น้ำโสม

อุดรธานี
41210 โสมเยี่ยม น้ำโสม

อุดรธานี
41210 หนองแวง น้ำโสม

อุดรธานี
41240 โคกกลาง โนนสะอาด

อุดรธานี
41240 ทมนางาม โนนสะอาด

อุดรธานี
41240 โนนสะอาด โนนสะอาด

อุดรธานี
41240 บุ่งแก้ว โนนสะอาด

อุดรธานี
41240 โพธิ์ศรีสำราญ โนนสะอาด

อุดรธานี
41240 หนองกุงศรี โนนสะอาด

อุดรธานี
41190 ดงเย็น บ้านดุง

อุดรธานี
41190 ถ่อนนาลับ บ้านดุง

อุดรธานี
41190 นาคำ บ้านดุง

อุดรธานี
41190 นาไหม บ้านดุง

อุดรธานี
41190 บ้านจันทร์ บ้านดุง

อุดรธานี
41190 บ้านชัย บ้านดุง

อุดรธานี
41190 บ้านดุง บ้านดุง

อุดรธานี
41190 บ้านตาด บ้านดุง

อุดรธานี
41190 บ้านม่วง บ้านดุง

อุดรธานี
41190 โพนสูง บ้านดุง

อุดรธานี
41190 วังทอง บ้านดุง

อุดรธานี
41190 ศรีสุทโธ บ้านดุง

อุดรธานี
41190 อ้อมกอ บ้านดุง

อุดรธานี
41160 กลางใหญ่ บ้านผือ

อุดรธานี
41160 ข้าวสาร บ้านผือ

อุดรธานี
41160 เขือน้ำ บ้านผือ

อุดรธานี
41160 คำด้วง บ้านผือ

อุดรธานี
41160 คำบง บ้านผือ

อุดรธานี
41160 จำปาโมง บ้านผือ

อุดรธานี
41160 โนนทอง บ้านผือ

อุดรธานี
41160 บ้านค้อ บ้านผือ

อุดรธานี
41160 บ้านผือ บ้านผือ

อุดรธานี
41160 เมืองพาน บ้านผือ

อุดรธานี
41160 หนองแวง บ้านผือ

อุดรธานี
41160 หนองหัวคู บ้านผือ

อุดรธานี
41160 หายโศก บ้านผือ

อุดรธานี
41110 นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม

อุดรธานี
41110 ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม

อุดรธานี
41110 อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม

อุดรธานี
41130 ดอนกลอย พิบูลรักษ์

อุดรธานี
41130 นาทราย พิบูลรักษ์

อุดรธานี
41130 บ้านแดง พิบูลรักษ์

อุดรธานี
41150 โคกกลาง เพ็ญ

อุดรธานี
41150 จอมศรี เพ็ญ

อุดรธานี
41150 เชียงหวาง เพ็ญ

อุดรธานี
41150 เตาไห เพ็ญ

อุดรธานี
41150 นาบัว เพ็ญ

อุดรธานี
41150 นาพู่ เพ็ญ

อุดรธานี
41150 บ้านธาตุ เพ็ญ

อุดรธานี
41150 บ้านเหล่า เพ็ญ

อุดรธานี
41150 เพ็ญ เพ็ญ

อุดรธานี
41150 สร้างแป้น เพ็ญ

อุดรธานี
41150 สุมเส้า เพ็ญ

อุดรธานี
41000 กุดสระ เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 เชียงพิณ เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 เชียงยืน เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 นากว้าง เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 นาข่า เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 นาดี เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41330 โนนสูง เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 บ้านขาว เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 บ้านจั่น เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 บ้านตาด เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 สามพร้าว เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 หนองนาคำ เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 หนองบัว เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41330 หนองไผ่ เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 หนองไฮ เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 หมูม่น เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41280 คำโคกสูง วังสามหมอ

อุดรธานี
41280 บะยาว วังสามหมอ

อุดรธานี
41280 ผาสุก วังสามหมอ

อุดรธานี
41280 วังสามหมอ วังสามหมอ

อุดรธานี
41280 หนองกุงทับม้า วังสามหมอ

อุดรธานี
41280 หนองหญ้าไซ วังสามหมอ

อุดรธานี
41230 จำปี ศรีธาตุ

อุดรธานี
41230 ตาดทอง ศรีธาตุ

อุดรธานี
41230 นายูง ศรีธาตุ

อุดรธานี
41230 บ้านโปร่ง ศรีธาตุ

อุดรธานี
41230 ศรีธาตุ ศรีธาตุ

อุดรธานี
41230 หนองนกเขียน ศรีธาตุ

อุดรธานี
41230 หัวนาคำ ศรีธาตุ

อุดรธานี
41260 เชียงดา สร้างคอม

อุดรธานี
41260 นาสะอาด สร้างคอม

อุดรธานี
41260 บ้านโคก สร้างคอม

อุดรธานี
41260 บ้านยวด สร้างคอม

อุดรธานี
41260 บ้านหินโงม สร้างคอม

อุดรธานี
41260 สร้างคอม สร้างคอม

อุดรธานี
41220 กุดหมากไฟ หนองวัวซอ

อุดรธานี
41360 น้ำพ่น หนองวัวซอ

อุดรธานี
41220 โนนหวาย หนองวัวซอ

อุดรธานี
41360 หนองบัวบาน หนองวัวซอ

อุดรธานี
41360 หนองวัวซอ หนองวัวซอ

อุดรธานี
41220 หนองอ้อ หนองวัวซอ

อุดรธานี
41360 หมากหญ้า หนองวัวซอ

อุดรธานี
41220 อูบมุง หนองวัวซอ

อุดรธานี
41340 ทับกุง หนองแสง

อุดรธานี
41340 นาดี หนองแสง

อุดรธานี
41340 แสงสว่าง หนองแสง

อุดรธานี
41340 หนองแสง หนองแสง

อุดรธานี
41130 ดอนหายโศก หนองหาน

อุดรธานี
41320 บ้านเชียง หนองหาน

อุดรธานี
41320 บ้านยา หนองหาน

อุดรธานี
41130 ผักตบ หนองหาน

อุดรธานี
41130 พังงู หนองหาน

อุดรธานี
41130 โพนงาม หนองหาน

อุดรธานี
41130 สร้อยพร้าว หนองหาน

อุดรธานี
41130 สะแบง หนองหาน

อุดรธานี
41130 หนองไผ่ หนองหาน

อุดรธานี
41130 หนองเม็ก หนองหาน

อุดรธานี
41320 หนองสระปลา หนองหาน

อุดรธานี
41130 หนองหาน หนองหาน

อุดรธานี

อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

 คําขวัญประจําจังหวัดอุบลราชธานี :           อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชถ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
34270 กาบิน กุดข้าวปุ้น

อุบลราชธานี
34270 แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น

อุบลราชธานี
34270 ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น

อุบลราชธานี
34270 โนนสวาง กุดข้าวปุ้น

อุบลราชธานี
34270 หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น

อุบลราชธานี
34170 แก้งเหนือ เขมราฐ

อุบลราชธานี
34170 ขามป้อม เขมราฐ

อุบลราชธานี
34170 เขมราฐ เขมราฐ

อุบลราชธานี
34170 เจียด เขมราฐ

อุบลราชธานี
34170 นาแวง เขมราฐ

อุบลราชธานี
34170 หนองนกทา เขมราฐ

อุบลราชธานี
34170 หนองผือ เขมราฐ

อุบลราชธานี
34170 หนองสิม เขมราฐ

อุบลราชธานี
34170 หัวนา เขมราฐ

อุบลราชธานี
34320 กลางใหญ่ เขื่องใน

อุบลราชธานี
34150 ก่อเอ้ เขื่องใน

อุบลราชธานี
34150 เขื่องใน เขื่องใน

อุบลราชธานี
34150 ค้อทอง เขื่องใน

อุบลราชธานี
34150 ชีทวน เขื่องใน

อุบลราชธานี
34150 แดงหม้อ เขื่องใน

อุบลราชธานี
34150 ท่าไห เขื่องใน

อุบลราชธานี
34150 ธาตุน้อย เขื่องใน

อุบลราชธานี
34150 นาคำใหญ่ เขื่องใน

อุบลราชธานี
34320 โนนรัง เขื่องใน

อุบลราชธานี
34320 บ้านกอก เขื่องใน

อุบลราชธานี
34320 บ้านไทย เขื่องใน

อุบลราชธานี
34150 ยางขี้นก เขื่องใน

อุบลราชธานี
34150 ศรีสุข เขื่องใน

อุบลราชธานี
34150 สร้างถ่อ เขื่องใน

อุบลราชธานี
34150 สหธาตุ เขื่องใน

อุบลราชธานี
34150 หนองเหล่า เขื่องใน

อุบลราชธานี
34150 หัวดอน เขื่องใน

อุบลราชธานี
34220 โขงเจียม โขงเจียม

อุบลราชธานี
34220 นาโพธิ์กลาง โขงเจียม

อุบลราชธานี
34220 หนองแสงใหญ่ โขงเจียม

อุบลราชธานี
34220 ห้วยไผ่ โขงเจียม

อุบลราชธานี
34220 ห้วยยาง โขงเจียม

อุบลราชธานี
34000 คำไฮใหญ่ ดอนมดแดง

อุบลราชธานี
34000 ดอนมดแดง ดอนมดแดง

อุบลราชธานี
34000 ท่าเมือง ดอนมดแดง

อุบลราชธานี
34000 เหล่าแดง ดอนมดแดง

อุบลราชธานี
34160 กลาง เดชอุดม

อุบลราชธานี
34160 กุดประทาย เดชอุดม

อุบลราชธานี
34160 แก้ง เดชอุดม

อุบลราชธานี
34160 คำครั่ง เดชอุดม

อุบลราชธานี
34160 ตบหู เดชอุดม

อุบลราชธานี
34160 ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม

อุบลราชธานี
34160 ทุ่งเทิง เดชอุดม

อุบลราชธานี
34160 นากะแซง เดชอุดม

อุบลราชธานี
34160 นาเจริญ เดชอุดม

อุบลราชธานี
34160 นาส่วง เดชอุดม

อุบลราชธานี
34160 โนนสมบูรณ์ เดชอุดม

อุบลราชธานี
34160 บัวงาม เดชอุดม

อุบลราชธานี
34160 ป่าโมง เดชอุดม

อุบลราชธานี
34160 โพนงาม เดชอุดม

อุบลราชธานี
34160 เมืองเดช เดชอุดม

อุบลราชธานี
34160 สมสะอาด เดชอุดม

อุบลราชธานี
34130 กระเดียน ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 กุดยาลวน ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 กุศกร ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 เกษม ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 ขามเปี้ย ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 ขุหลุ ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 คอนสาย ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 คำเจริญ ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 โคกจาน ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 เซเป็ด ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 ตระการ ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 ตากแดด ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 ถ้ำแข้ ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 ท่าหลวง ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 นาพิน ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 นาสะไม ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 โนนกุง ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 บ้านแดง ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 เป้า ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 สะพือ ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 หนองเต่า ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 ไหลทุ่ง ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34330 คำหว้า ตาลสุม

อุบลราชธานี
34330 จิกเทิง ตาลสุม

อุบลราชธานี
34330 ตาลสุม ตาลสุม

อุบลราชธานี
34330 นาคาย ตาลสุม

อุบลราชธานี
34330 สำโรง ตาลสุม

อุบลราชธานี
34330 หนองกุง ตาลสุม

อุบลราชธานี
34160 กุดเรือ ทุ่งศรีอุดม

อุบลราชธานี
34160 โคกชำแระ ทุ่งศรีอุดม

อุบลราชธานี
34160 นาเกษม ทุ่งศรีอุดม

อุบลราชธานี
34160 นาห่อม ทุ่งศรีอุดม

อุบลราชธานี
34160 หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม

อุบลราชธานี
34280 นาจะหลวย นาจะหลวย

อุบลราชธานี
34280 โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย

อุบลราชธานี
34280 โนนสวรรค์ นาจะหลวย

อุบลราชธานี
34280 บ้านตูม นาจะหลวย

อุบลราชธานี
34280 พรสวรรค์ นาจะหลวย

อุบลราชธานี
34280 โสกแสง นาจะหลวย

อุบลราชธานี
34170 กองโพน นาตาล

อุบลราชธานี
34170 นาตาล นาตาล

อุบลราชธานี
34170 พะลาน นาตาล

อุบลราชธานี
34170 พังเคน นาตาล

อุบลราชธานี
34160 นาดี นาเยีย

อุบลราชธานี
34160 นาเยีย นาเยีย

อุบลราชธานี
34160 นาเรือง นาเยีย

อุบลราชธานี
34260 ขี้เหล็ก น้ำขุ่น

อุบลราชธานี
34260 โคกสะอาด น้ำขุ่น

อุบลราชธานี
34260 ตาเกา น้ำขุ่น

อุบลราชธานี
34260 ไพบูลย์ น้ำขุ่น

อุบลราชธานี
34260 เก่าขาม น้ำยืน

อุบลราชธานี
34260 โซง น้ำยืน

อุบลราชธานี
34260 โดมประดิษฐ์ น้ำยืน

อุบลราชธานี
34260 บุเปือย น้ำยืน

อุบลราชธานี
34260 ยาง น้ำยืน

อุบลราชธานี
34260 ยางใหญ่ น้ำยืน

อุบลราชธานี
34260 สีวิเชียร น้ำยืน

อุบลราชธานี
34230 คอแลน บุณฑริก

อุบลราชธานี
34230 นาโพธิ์ บุณฑริก

อุบลราชธานี
34230 โนนค้อ บุณฑริก

อุบลราชธานี
34230 บัวงาม บุณฑริก

อุบลราชธานี
34230 บ้านแมด บุณฑริก

อุบลราชธานี
34230 โพนงาม บุณฑริก

อุบลราชธานี
34230 หนองสะโน บุณฑริก

อุบลราชธานี
34230 ห้วยข่า บุณฑริก

อุบลราชธานี
34110 กุดชมภู พิบูลมังสาหาร

อุบลราชธานี
34110 ดอนจิก พิบูลมังสาหาร

อุบลราชธานี
34110 ทรายมูล พิบูลมังสาหาร

อุบลราชธานี
34110 นาโพธิ์ พิบูลมังสาหาร

อุบลราชธานี
34110 โนนกลาง พิบูลมังสาหาร

อุบลราชธานี
34110 โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร

อุบลราชธานี
34110 บ้านแขม พิบูลมังสาหาร

อุบลราชธานี
34110 พิบูล พิบูลมังสาหาร

อุบลราชธานี
34110 โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร

อุบลราชธานี
34110 โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร

อุบลราชธานี
34110 ระเว พิบูลมังสาหาร

อุบลราชธานี
34110 ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร

อุบลราชธานี
34110 หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร

อุบลราชธานี
34110 อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร

อุบลราชธานี
34340 โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร

อุบลราชธานี
34340 ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร

อุบลราชธานี
34340 สองคอน โพธิ์ไทร

อุบลราชธานี
34340 สารภี โพธิ์ไทร

อุบลราชธานี
34340 สำโรง โพธิ์ไทร

อุบลราชธานี
34340 เหล่างาม โพธิ์ไทร

อุบลราชธานี
34140 ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี
34140 เตย ม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี
34140 นาเลิง ม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี
34140 ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี
34140 โพนแพง ม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี
34140 ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี
34140 ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี
34140 ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี
34140 หนองไข่นก ม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี
34140 หนองช้างใหญ่ ม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี
34140 หนองเมือง ม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี
34140 หนองเหล่า ม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี
34140 หนองฮาง ม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี
34140 เหล่าบก ม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี
34000 กระโสบ เมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี
34000 กุดลาด เมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี
34000 ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี
34000 ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี
34000 แจระแม เมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี
34000 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี
34000 ปทุม เมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี
34000 ปะอาว เมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี
34000 ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี
34000 หนองขอน เมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี
34000 หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี
34000 หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี
34190 คำขวาง วารินชำราบ

อุบลราชธานี
34190 คำน้ำแซบ วารินชำราบ

อุบลราชธานี
34190 คูเมือง วารินชำราบ

อุบลราชธานี
34310 ท่าลาด วารินชำราบ

อุบลราชธานี
34190 ธาตุ วารินชำราบ

อุบลราชธานี
34190 โนนผึ้ง วารินชำราบ

อุบลราชธานี
34190 โนนโหนน วารินชำราบ

อุบลราชธานี
34310 บุ่งหวาย วารินชำราบ

อุบลราชธานี
34190 บุ่งไหม วารินชำราบ

อุบลราชธานี
34190 โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ

อุบลราชธานี
34190 เมืองศรีไค วารินชำราบ

อุบลราชธานี
34190 วารินชำราบ วารินชำราบ

อุบลราชธานี
34190 สระสมิง วารินชำราบ

อุบลราชธานี
34190 แสนสุข วารินชำราบ

อุบลราชธานี
34190 หนองกินเพล วารินชำราบ

อุบลราชธานี
34310 ห้วยขะยุง วารินชำราบ

อุบลราชธานี
34250 แก้งกอก ศรีเมืองใหม่

อุบลราชธานี
34250 คำไหล ศรีเมืองใหม่

อุบลราชธานี
34250 ดอนใหญ่ ศรีเมืองใหม่

อุบลราชธานี
34250 ตะบ่าย ศรีเมืองใหม่

อุบลราชธานี
34250 นาคำ ศรีเมืองใหม่

อุบลราชธานี
34250 นาเลิน ศรีเมืองใหม่

อุบลราชธานี
34250 ลาดควาย ศรีเมืองใหม่

อุบลราชธานี
34250 วาริน ศรีเมืองใหม่

อุบลราชธานี
34250 สงยาง ศรีเมืองใหม่

อุบลราชธานี
34250 หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่

อุบลราชธานี
34250 เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่

อุบลราชธานี
34190 แก่งโดม สว่างวีระวงศ์

อุบลราชธานี
34190 ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์

อุบลราชธานี
34190 บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์

อุบลราชธานี
34190 สว่าง สว่างวีระวงศ์

อุบลราชธานี
34360 ขามป้อม สำโรง

อุบลราชธานี
34360 ค้อน้อย สำโรง

อุบลราชธานี
34360 โคกก่อง สำโรง

อุบลราชธานี
34360 โคกสว่าง สำโรง

อุบลราชธานี
34360 โนนกลาง สำโรง

อุบลราชธานี
34360 โนนกาเล็น สำโรง

อุบลราชธานี
34360 บอน สำโรง

อุบลราชธานี
34360 สำโรง สำโรง

อุบลราชธานี
34360 หนองไฮ สำโรง

อุบลราชธานี
34350 คันไร่ สิรินธร

อุบลราชธานี
34350 คำเขื่อนแก้ว สิรินธร

อุบลราชธานี
34350 ช่องเม็ก สิรินธร

อุบลราชธานี
34350 นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย สิรินธร

อุบลราชธานี
34350 โนนก่อ สิรินธร

อุบลราชธานี
34350 ฝางคำ สิรินธร

อุบลราชธานี
34000 แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก

อุบลราชธานี
34000 โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก

อุบลราชธานี
34000 หนองบก เหล่าเสือโก้ก

อุบลราชธานี

หนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู

 คําขวัญประจําจังหวัดหนองบัวลำภู :           ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
39350 กุดดินจี่ นากลาง

หนองบัวลำภู
39170 กุดแห่ นากลาง

หนองบัวลำภู
39350 เก่ากลอย นากลาง

หนองบัวลำภู
39350 ดงสวรรค์ นากลาง

หนองบัวลำภู
39170 ด่านช้าง นากลาง

หนองบัวลำภู
39170 นากลาง นากลาง

หนองบัวลำภู
39170 โนนเมือง นากลาง

หนองบัวลำภู
39170 ฝั่งแดง นากลาง

หนองบัวลำภู
39170 อุทัยสวรรค์ นากลาง

หนองบัวลำภู
39170 เทพคีรี นาวัง

หนองบัวลำภู
39170 นาแก นาวัง

หนองบัวลำภู
39170 นาเหล่า นาวัง

หนองบัวลำภู
39170 วังทอง นาวัง

หนองบัวลำภู
39170 วังปลาป้อม นาวัง

หนองบัวลำภู
39140 กุดดู่ โนนสัง

หนองบัวลำภู
39140 โคกม่วง โนนสัง

หนองบัวลำภู
39140 โคกใหญ่ โนนสัง

หนองบัวลำภู
39140 นิคมพัฒนา โนนสัง

หนองบัวลำภู
39140 โนนเมือง โนนสัง

หนองบัวลำภู
39140 โนนสัง โนนสัง

หนองบัวลำภู
39140 บ้านค้อ โนนสัง

หนองบัวลำภู
39140 บ้านถิ่น โนนสัง

หนองบัวลำภู
39140 ปางกู่ โนนสัง

หนองบัวลำภู
39140 หนองเรือ โนนสัง

หนองบัวลำภู
39000 กุดจิก เมืองหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู
39000 นาคำไฮ เมืองหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู
39000 นามะเฟือง เมืองหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู
39000 โนนขมิ้น เมืองหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู
39000 โนนทัน เมืองหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู
39000 บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู
39000 บ้านพร้าว เมืองหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู
39000 ป่าไม้งาม เมืองหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู
39000 โพธิ์ชัย เมืองหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู
39000 ลำภู เมืองหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู
39000 หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู
39000 หนองภัยศูนย์ เมืองหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู
39000 หนองสวรรค์ เมืองหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู
39000 หนองหว้า เมืองหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู
39000 หัวนา เมืองหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู
39180 กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง

หนองบัวลำภู
39180 ทรายทอง ศรีบุญเรือง

หนองบัวลำภู
39180 นากอก ศรีบุญเรือง

หนองบัวลำภู
39180 โนนม่วง ศรีบุญเรือง

หนองบัวลำภู
39180 โนนสะอาด ศรีบุญเรือง

หนองบัวลำภู
39180 เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง

หนองบัวลำภู
39180 ยางหล่อ ศรีบุญเรือง

หนองบัวลำภู
39180 ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง

หนองบัวลำภู
39180 หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง

หนองบัวลำภู
39180 หนองแก ศรีบุญเรือง

หนองบัวลำภู
39180 หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง

หนองบัวลำภู
39180 หันนางาม ศรีบุญเรือง

หนองบัวลำภู
39270 กุดผึ้ง สุวรรณคูหา

หนองบัวลำภู
39270 ดงมะไฟ สุวรรณคูหา

หนองบัวลำภู
39270 นาด่าน สุวรรณคูหา

หนองบัวลำภู
39270 นาดี สุวรรณคูหา

หนองบัวลำภู
39270 นาสี สุวรรณคูหา

หนองบัวลำภู
39270 บ้านโคก สุวรรณคูหา

หนองบัวลำภู
39270 บุญทัน สุวรรณคูหา

หนองบัวลำภู
39270 สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา

หนองบัวลำภู

หนองคาย

หนองคาย

 คําขวัญประจําจังหวัดหนองคาย :           วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
43110 กองนาง ท่าบ่อ

หนองคาย
43110 โคกคอน ท่าบ่อ

หนองคาย
43110 ท่าบ่อ ท่าบ่อ

หนองคาย
43110 นาข่า ท่าบ่อ

หนองคาย
43110 น้ำโมง ท่าบ่อ

หนองคาย
43110 บ้านเดื่อ ท่าบ่อ

หนองคาย
43110 บ้านถ่อน ท่าบ่อ

หนองคาย
43110 บ้านว่าน ท่าบ่อ

หนองคาย
43110 โพนสา ท่าบ่อ

หนองคาย
43110 หนองนาง ท่าบ่อ

หนองคาย
43120 นาดี เฝ้าไร่

หนองคาย
43120 เฝ้าไร่ เฝ้าไร่

หนองคาย
43120 วังหลวง เฝ้าไร่

หนองคาย
43120 หนองหลวง เฝ้าไร่

หนองคาย
43120 อุดมพร เฝ้าไร่

หนองคาย
43130 ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก

หนองคาย
43130 โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก

หนองคาย
43130 โพนทอง โพธิ์ตาก

หนองคาย
43120 กุดบง โพนพิสัย

หนองคาย
43120 จุมพล โพนพิสัย

หนองคาย
43120 ชุมช้าง โพนพิสัย

หนองคาย
43120 เซิม โพนพิสัย

หนองคาย
43120 ทุ่งหลวง โพนพิสัย

หนองคาย
43120 นาหนัง โพนพิสัย

หนองคาย
43120 บ้านผือ โพนพิสัย

หนองคาย
43120 บ้านโพธิ์ โพนพิสัย

หนองคาย
43120 วัดหลวง โพนพิสัย

หนองคาย
43120 สร้างนางขาว โพนพิสัย

หนองคาย
43120 เหล่าต่างคำ โพนพิสัย

หนองคาย
43000 กวนวัน เมืองหนองคาย

หนองคาย
43100 ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย

หนองคาย
43000 ในเมือง เมืองหนองคาย

หนองคาย
43000 บ้านเดื่อ เมืองหนองคาย

หนองคาย
43000 ปะโค เมืองหนองคาย

หนองคาย
43100 พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย

หนองคาย
43000 โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย

หนองคาย
43000 มีชัย เมืองหนองคาย

หนองคาย
43000 เมืองหมี เมืองหนองคาย

หนองคาย
43000 วัดธาตุ เมืองหนองคาย

หนองคาย
43000 เวียงคุก เมืองหนองคาย

หนองคาย
43100 สองห้อง เมืองหนองคาย

หนองคาย
43000 สีกาย เมืองหนองคาย

หนองคาย
43000 หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย

หนองคาย
43000 หาดคำ เมืองหนองคาย

หนองคาย
43000 หินโงม เมืองหนองคาย

หนองคาย
43120 นาทับไฮ รัตนวาปี

หนองคาย
43120 บ้านต้อน รัตนวาปี

หนองคาย
43120 พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี

หนองคาย
43120 โพนแพง รัตนวาปี

หนองคาย
43120 รัตนวาปี รัตนวาปี

หนองคาย
43130 บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่

หนองคาย
43130 พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่

หนองคาย
43130 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่

หนองคาย
43130 หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่

หนองคาย
43100 คอกช้าง สระใคร

หนองคาย
43100 บ้านฝาง สระใคร

หนองคาย
43100 สระใคร สระใคร

หนองคาย
43160 แก้งไก่ สังคม

หนองคาย
43160 นางิ้ว สังคม

หนองคาย
43160 บ้านม่วง สังคม

หนองคาย
43160 ผาตั้ง สังคม

หนองคาย
43160 สังคม สังคม

หนองคาย

สุรินทร์

สุรินทร์

 คําขวัญประจําจังหวัดสุรินทร์ :           สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
32210 กาบเชิง กาบเชิง

สุรินทร์
32210 คูตัน กาบเชิง

สุรินทร์
32210 โคกตะเคียน กาบเชิง

สุรินทร์
32210 ด่าน กาบเชิง

สุรินทร์
32210 ตะเคียน กาบเชิง

สุรินทร์
32210 แนงมุด กาบเชิง

สุรินทร์
32000 เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์

สุรินทร์
32000 ตากูก เขวาสินรินทร์

สุรินทร์
32000 บ้านแร่ เขวาสินรินทร์

สุรินทร์
32000 บึง เขวาสินรินทร์

สุรินทร์
32000 ปราสาททอง เขวาสินรินทร์

สุรินทร์
32180 กระหาด จอมพระ

สุรินทร์
32180 จอมพระ จอมพระ

สุรินทร์
32180 ชุมแสง จอมพระ

สุรินทร์
32180 บ้านผือ จอมพระ

สุรินทร์
32180 บุแกรง จอมพระ

สุรินทร์
32180 เป็นสุข จอมพระ

สุรินทร์
32180 เมืองลีง จอมพระ

สุรินทร์
32180 ลุ่มระวี จอมพระ

สุรินทร์
32180 หนองสนิท จอมพระ

สุรินทร์
32190 กระเบื้อง ชุมพลบุรี

สุรินทร์
32190 ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี

สุรินทร์
32190 นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี

สุรินทร์
32190 ไพรขลา ชุมพลบุรี

สุรินทร์
32190 เมืองบัว ชุมพลบุรี

สุรินทร์
32190 ยะวึก ชุมพลบุรี

สุรินทร์
32190 ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี

สุรินทร์
32190 สระขุด ชุมพลบุรี

สุรินทร์
32190 หนองเรือ ชุมพลบุรี

สุรินทร์
32120 กระโพ ท่าตูม

สุรินทร์
32120 ท่าตูม ท่าตูม

สุรินทร์
32120 ทุ่งกุลา ท่าตูม

สุรินทร์
32120 บะ ท่าตูม

สุรินทร์
32120 บัวโคก ท่าตูม

สุรินทร์
32120 พรมเทพ ท่าตูม

สุรินทร์
32120 โพนครก ท่าตูม

สุรินทร์
32120 เมืองแก ท่าตูม

สุรินทร์
32120 หนองบัว ท่าตูม

สุรินทร์
32120 หนองเมธี ท่าตูม

สุรินทร์
32130 คำผง โนนนารายณ์

สุรินทร์
32130 โนน โนนนารายณ์

สุรินทร์
32130 ระเวียง โนนนารายณ์

สุรินทร์
32130 หนองเทพ โนนนารายณ์

สุรินทร์
32130 หนองหลวง โนนนารายณ์

สุรินทร์
32230 จรัส บัวเชด

สุรินทร์
32230 ตาวัง บัวเชด

สุรินทร์
32230 บัวเชด บัวเชด

สุรินทร์
32230 สะเดา บัวเชด

สุรินทร์
32230 สำเภาลูน บัวเชด

สุรินทร์
32230 อาโพน บัวเชด

สุรินทร์
32140 กังแอน ปราสาท

สุรินทร์
32140 กันตวจระมวล ปราสาท

สุรินทร์
32140 โคกยาง ปราสาท

สุรินทร์
32140 โคกสะอาด ปราสาท

สุรินทร์
32140 เชื้อเพลิง ปราสาท

สุรินทร์
32140 โชคนาสาม ปราสาท

สุรินทร์
32140 ตานี ปราสาท

สุรินทร์
32140 ตาเบา ปราสาท

สุรินทร์
32140 ทมอ ปราสาท

สุรินทร์
32140 ทุ่งมน ปราสาท

สุรินทร์
32140 บ้านไทร ปราสาท

สุรินทร์
32140 บ้านพลวง ปราสาท

สุรินทร์
32140 ประทัดบุ ปราสาท

สุรินทร์
32140 ปราสาททนง ปราสาท

สุรินทร์
32140 ปรือ ปราสาท

สุรินทร์
32140 ไพล ปราสาท

สุรินทร์
32140 สมุด ปราสาท

สุรินทร์
32140 หนองใหญ่ ปราสาท

สุรินทร์
32140 โคกกลาง พนมดงรัก

สุรินทร์
32140 จีกแดก พนมดงรัก

สุรินทร์
32140 ตาเมียง พนมดงรัก

สุรินทร์
32140 บักได พนมดงรัก

สุรินทร์
32000 กาเกาะ เมืองสุรินทร์

สุรินทร์
32000 แกใหญ่ เมืองสุรินทร์

สุรินทร์
32000 คอโค เมืองสุรินทร์

สุรินทร์
32000 เฉนียง เมืองสุรินทร์

สุรินทร์
32000 ตระแสง เมืองสุรินทร์

สุรินทร์
32000 ตั้งใจ เมืองสุรินทร์

สุรินทร์
32000 ตาอ็อง เมืองสุรินทร์

สุรินทร์
32000 ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์

สุรินทร์
32000 เทนมีย์ เมืองสุรินทร์

สุรินทร์
32000 นอกเมือง เมืองสุรินทร์

สุรินทร์
32000 นาดี เมืองสุรินทร์

สุรินทร์
32000 นาบัว เมืองสุรินทร์

สุรินทร์
32000 ในเมือง เมืองสุรินทร์

สุรินทร์
32000 บุฤาษี เมืองสุรินทร์

สุรินทร์
32000 เพี้ยราม เมืองสุรินทร์

สุรินทร์
32000 เมืองที เมืองสุรินทร์

สุรินทร์
32000 ราม เมืองสุรินทร์

สุรินทร์
32000 สลักได เมืองสุรินทร์

สุรินทร์
32000 สวาย เมืองสุรินทร์

สุรินทร์
32000 สำโรง เมืองสุรินทร์

สุรินทร์
32000 แสลงพันธ์ เมืองสุรินทร์

สุรินทร์
32130 กุดขาคีม รัตนบุรี

สุรินทร์
32130 แก รัตนบุรี

สุรินทร์
32130 ดอนแรด รัตนบุรี

สุรินทร์
32130 ทับใหญ่ รัตนบุรี

สุรินทร์
32130 ธาตุ รัตนบุรี

สุรินทร์
32130 น้ำเขียว รัตนบุรี

สุรินทร์
32130 เบิด รัตนบุรี

สุรินทร์
32130 ไผ่ รัตนบุรี

สุรินทร์
32130 ยางสว่าง รัตนบุรี

สุรินทร์
32130 รัตนบุรี รัตนบุรี

สุรินทร์
32130 หนองบัวทอง รัตนบุรี

สุรินทร์
32130 หนองบัวบาน รัตนบุรี

สุรินทร์
32220 โชคเหนือ ลำดวน

สุรินทร์
32220 ตระเปียงเตีย ลำดวน

สุรินทร์
32220 ตรำดม ลำดวน

สุรินทร์
32220 ลำดวน ลำดวน

สุรินทร์
32220 อู่โลก ลำดวน

สุรินทร์
32150 แจนแวน ศรีณรงค์

สุรินทร์
32150 ณรงค์ ศรีณรงค์

สุรินทร์
32150 ตรวจ ศรีณรงค์

สุรินทร์
32150 ศรีสุข ศรีณรงค์

สุรินทร์
32150 หนองแวง ศรีณรงค์

สุรินทร์
32110 กุดหวาย ศีขรภูมิ

สุรินทร์
32110 ขวาวใหญ่ ศีขรภูมิ

สุรินทร์
32110 คาละแมะ ศีขรภูมิ

สุรินทร์
32110 จารพัต ศีขรภูมิ

สุรินทร์
32110 ช่างปี่ ศีขรภูมิ

สุรินทร์
32110 ตรมไพร ศีขรภูมิ

สุรินทร์
32110 ตรึม ศีขรภูมิ

สุรินทร์
32110 แตล ศีขรภูมิ

สุรินทร์
32110 นารุ่ง ศีขรภูมิ

สุรินทร์
32110 ผักไหม ศีขรภูมิ

สุรินทร์
32110 ยาง ศีขรภูมิ

สุรินทร์
32110 ระแงง ศีขรภูมิ

สุรินทร์
32110 หนองขวาว ศีขรภูมิ

สุรินทร์
32110 หนองบัว ศีขรภูมิ

สุรินทร์
32110 หนองเหล็ก ศีขรภูมิ

สุรินทร์
32160 แคน สนม

สุรินทร์
32160 นานวน สนม

สุรินทร์
32160 โพนโก สนม

สุรินทร์
32160 สนม สนม

สุรินทร์
32160 หนองระฆัง สนม

สุรินทร์
32160 หนองอียอ สนม

สุรินทร์
32160 หัวงัว สนม

สุรินทร์
32150 กระเทียม สังขะ

สุรินทร์
32150 ขอนแตก สังขะ

สุรินทร์
32150 ดม สังขะ

สุรินทร์
32150 ตาคง สังขะ

สุรินทร์
32150 ตาตุม สังขะ

สุรินทร์
32150 ทับทัน สังขะ

สุรินทร์
32150 เทพรักษา สังขะ

สุรินทร์
32150 บ้านจารย์ สังขะ

สุรินทร์
32150 บ้านชบ สังขะ

สุรินทร์
32150 พระแก้ว สังขะ

สุรินทร์
32150 สะกาด สังขะ

สุรินทร์
32150 สังขะ สังขะ

สุรินทร์
32170 กระออม สำโรงทาบ

สุรินทร์
32170 เกาะแก้ว สำโรงทาบ

สุรินทร์
32170 ประดู่ สำโรงทาบ

สุรินทร์
32170 ศรีสุข สำโรงทาบ

สุรินทร์
32170 สะโน สำโรงทาบ

สุรินทร์
32170 สำโรงทาบ สำโรงทาบ

สุรินทร์
32170 เสม็จ สำโรงทาบ

สุรินทร์
32170 หนองไผ่ล้อม สำโรงทาบ

สุรินทร์
32170 หนองฮะ สำโรงทาบ

สุรินทร์
32170 หมื่นศรี สำโรงทาบ

สุรินทร์

สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

 คําขวัญประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี :           เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
84160 กรูด กาญจนดิษฐ์

สุราษฎร์ธานี
84160 กะแดะ กาญจนดิษฐ์

สุราษฎร์ธานี
84160 คลองสระ กาญจนดิษฐ์

สุราษฎร์ธานี
84160 ช้างขวา กาญจนดิษฐ์

สุราษฎร์ธานี
84160 ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์

สุราษฎร์ธานี
84160 ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์

สุราษฎร์ธานี
84160 ท่าทอง กาญจนดิษฐ์

สุราษฎร์ธานี
84290 ท่าทองใหม่ กาญจนดิษฐ์

สุราษฎร์ธานี
84160 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์

สุราษฎร์ธานี
84340 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์

สุราษฎร์ธานี
84290 ทุ่งกง กาญจนดิษฐ์

สุราษฎร์ธานี
84290 ทุ่งรัง กาญจนดิษฐ์

สุราษฎร์ธานี
84160 ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์

สุราษฎร์ธานี
84160 พลายวาส กาญจนดิษฐ์

สุราษฎร์ธานี
84360 เกาะเต่า เกาะพะงัน

สุราษฎร์ธานี
84280 เกาะพะงัน เกาะพะงัน

สุราษฎร์ธานี
84280 บ้านใต้ เกาะพะงัน

สุราษฎร์ธานี
84140 ตลิ่งงาม เกาะสมุย

สุราษฎร์ธานี
84320 บ่อผุด เกาะสมุย

สุราษฎร์ธานี
84310 มะเร็ต เกาะสมุย

สุราษฎร์ธานี
84330 แม่น้ำ เกาะสมุย

สุราษฎร์ธานี
84140 ลิปะน้อย เกาะสมุย

สุราษฎร์ธานี
84140 หน้าเมือง เกาะสมุย

สุราษฎร์ธานี
84180 กะเปา คีรีรัฐนิคม

สุราษฎร์ธานี
84180 ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม

สุราษฎร์ธานี
84180 ท่ากระดาน คีรีรัฐนิคม

สุราษฎร์ธานี
84180 ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม

สุราษฎร์ธานี
84180 น้ำหัก คีรีรัฐนิคม

สุราษฎร์ธานี
84180 บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม

สุราษฎร์ธานี
84180 บ้านยาง คีรีรัฐนิคม

สุราษฎร์ธานี
84180 ย่านยาว คีรีรัฐนิคม

สุราษฎร์ธานี
84260 เขาตอก เคียนซา

สุราษฎร์ธานี
84260 เคียนซา เคียนซา

สุราษฎร์ธานี
84260 บ้านเสด็จ เคียนซา

สุราษฎร์ธานี
84210 พ่วงพรมคร เคียนซา

สุราษฎร์ธานี
84260 อรัญคามวารี เคียนซา

สุราษฎร์ธานี
84350 คลองน้อย ชัยบุรี

สุราษฎร์ธานี
84350 ชัยบุรี ชัยบุรี

สุราษฎร์ธานี
84350 ไทรทอง ชัยบุรี

สุราษฎร์ธานี
84350 สองแพรก ชัยบุรี

สุราษฎร์ธานี
84110 ตลาดไชยา ไชยา

สุราษฎร์ธานี
84110 ตะกรบ ไชยา

สุราษฎร์ธานี
84110 ทุ่ง ไชยา

สุราษฎร์ธานี
84110 ปากหมาก ไชยา

สุราษฎร์ธานี
84110 ป่าเว ไชยา

สุราษฎร์ธานี
84110 พุมเรียง ไชยา

สุราษฎร์ธานี
84110 โมถ่าย ไชยา

สุราษฎร์ธานี
84110 เลม็ด ไชยา

สุราษฎร์ธานี
84110 เวียง ไชยา

สุราษฎร์ธานี
84160 ชลคราม ดอนสัก

สุราษฎร์ธานี
84220 ไชยคราม ดอนสัก

สุราษฎร์ธานี
84220 ดอนสัก ดอนสัก

สุราษฎร์ธานี
84340 ปากแพรก ดอนสัก

สุราษฎร์ธานี
84150 เขาถ่าน ท่าฉาง

สุราษฎร์ธานี
84150 คลองไทร ท่าฉาง

สุราษฎร์ธานี
84150 ท่าเคย ท่าฉาง

สุราษฎร์ธานี
84150 ท่าฉาง ท่าฉาง

สุราษฎร์ธานี
84150 ปากฉลุย ท่าฉาง

สุราษฎร์ธานี
84150 เสวียด ท่าฉาง

สุราษฎร์ธานี
84170 คลองพา ท่าชนะ

สุราษฎร์ธานี
84170 คันธุลี ท่าชนะ

สุราษฎร์ธานี
84170 ท่าชนะ ท่าชนะ

สุราษฎร์ธานี
84170 ประสงค์ ท่าชนะ

สุราษฎร์ธานี
84170 วัง ท่าชนะ

สุราษฎร์ธานี
84170 สมอทอง ท่าชนะ

สุราษฎร์ธานี
84230 เขาพัง บ้านตาขุน

สุราษฎร์ธานี
84230 เขาวง บ้านตาขุน

สุราษฎร์ธานี
84230 พรุไทย บ้านตาขุน

สุราษฎร์ธานี
84230 พะแสง บ้านตาขุน

สุราษฎร์ธานี
84240 ทรัพย์ทวี บ้านนาเดิม

สุราษฎร์ธานี
84240 ท่าเรือ บ้านนาเดิม

สุราษฎร์ธานี
84240 นาใต้ บ้านนาเดิม

สุราษฎร์ธานี
84240 บ้านนา บ้านนาเดิม

สุราษฎร์ธานี
84120 คลองปราบ บ้านนาสาร

สุราษฎร์ธานี
84270 ควนศรี บ้านนาสาร

สุราษฎร์ธานี
84120 ควนสุบรรณ บ้านนาสาร

สุราษฎร์ธานี
84240 ควนสุบรรณ บ้านนาสาร

สุราษฎร์ธานี
84120 ท่าชี บ้านนาสาร

สุราษฎร์ธานี
84120 ทุ่งเตา บ้านนาสาร

สุราษฎร์ธานี
84120 ทุ่งเตาใหม่ บ้านนาสาร

สุราษฎร์ธานี
84120 นาสาร บ้านนาสาร

สุราษฎร์ธานี
84120 น้ำพุ บ้านนาสาร

สุราษฎร์ธานี
84270 พรุพี บ้านนาสาร

สุราษฎร์ธานี
84120 เพิ่มพูนทรัพย์ บ้านนาสาร

สุราษฎร์ธานี
84120 ลำพูน บ้านนาสาร

สุราษฎร์ธานี
84250 คลองชะอุ่น พนม

สุราษฎร์ธานี
84250 คลองศก พนม

สุราษฎร์ธานี
84250 ต้นยวน พนม

สุราษฎร์ธานี
84250 พนม พนม

สุราษฎร์ธานี
84250 พลูเถื่อน พนม

สุราษฎร์ธานี
84250 พังกาญจน์ พนม

สุราษฎร์ธานี
84210 ไทรขึง พระแสง

สุราษฎร์ธานี
84210 ไทรโสภา พระแสง

สุราษฎร์ธานี
84210 บางสวรรค์ พระแสง

สุราษฎร์ธานี
84210 สาคู พระแสง

สุราษฎร์ธานี
84210 สินเจริญ พระแสง

สุราษฎร์ธานี
84210 สินปุน พระแสง

สุราษฎร์ธานี
84210 อิปัน พระแสง

สุราษฎร์ธานี
84130 กรูด พุนพิน

สุราษฎร์ธานี
84130 เขาหัวควาย พุนพิน

สุราษฎร์ธานี
84130 ตะปาน พุนพิน

สุราษฎร์ธานี
84130 ท่าข้าม พุนพิน

สุราษฎร์ธานี
84130 ท่าโรงช้าง พุนพิน

สุราษฎร์ธานี
84130 ท่าสะท้อน พุนพิน

สุราษฎร์ธานี
84130 น้ำรอบ พุนพิน

สุราษฎร์ธานี
84130 บางงอน พุนพิน

สุราษฎร์ธานี
84130 บางเดือน พุนพิน

สุราษฎร์ธานี
84130 บางมะเดื่อ พุนพิน

สุราษฎร์ธานี
84130 พุนพิน พุนพิน

สุราษฎร์ธานี
84130 มะลวน พุนพิน

สุราษฎร์ธานี
84130 ลีเล็ด พุนพิน

สุราษฎร์ธานี
84130 ศรีวิชัย พุนพิน

สุราษฎร์ธานี
84130 หนองไทร พุนพิน

สุราษฎร์ธานี
84130 หัวเตย พุนพิน

สุราษฎร์ธานี
84100 ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี
84000 คลองฉนาก เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี
84000 คลองน้อย เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี
84000 ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี
84000 บางกุ้ง เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี
84000 บางชนะ เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี
84000 บางไทร เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี
84000 บางใบไม้ เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี
84000 บางโพธิ์ เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี
84000 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี
84000 วัดประดู่ เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี
84180 ตะกุกใต้ วิภาวดี

สุราษฎร์ธานี
84180 ตะกุกเหนือ วิภาวดี

สุราษฎร์ธานี
84190 เขานิพันธ์ เวียงสระ

สุราษฎร์ธานี
84190 คลองฉนวน เวียงสระ

สุราษฎร์ธานี
84190 ทุ่งหลวง เวียงสระ

สุราษฎร์ธานี
84190 บ้านส้อง เวียงสระ

สุราษฎร์ธานี
84190 เวียงสระ เวียงสระ

สุราษฎร์ธานี