เพชรบุรี

เพชรบุรี

 คําขวัญประจําจังหวัดเพชรบุรี :           เขาวังคู่บ้าน ขนมหวาน เมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
76170 แก่งกระจาน แก่งกระจาน

เพชรบุรี
76170 ป่าเด็ง แก่งกระจาน

เพชรบุรี
76170 พุสวรรค์ แก่งกระจาน

เพชรบุรี
76170 วังจันทร์ แก่งกระจาน

เพชรบุรี
76170 สองพี่น้อง แก่งกระจาน

เพชรบุรี
76170 ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน

เพชรบุรี
76140 เขาย้อย เขาย้อย

เพชรบุรี
76140 ทับคาง เขาย้อย

เพชรบุรี
76140 บางเค็ม เขาย้อย

เพชรบุรี
76140 สระพัง เขาย้อย

เพชรบุรี
76140 หนองชุมพล เขาย้อย

เพชรบุรี
76140 หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย

เพชรบุรี
76140 หนองปรง เขาย้อย

เพชรบุรี
76140 หนองปลาไหล เขาย้อย

เพชรบุรี
76140 ห้วยท่าช้าง เขาย้อย

เพชรบุรี
76140 ห้วยโรง เขาย้อย

เพชรบุรี
76120 เขาใหญ่ ชะอำ

เพชรบุรี
76120 ชะอำ ชะอำ

เพชรบุรี
76120 ดอนขุนห้วย ชะอำ

เพชรบุรี
76120 นายาง ชะอำ

เพชรบุรี
76120 บางเก่า ชะอำ

เพชรบุรี
76120 ไร่ใหม่พัฒนา ชะอำ

เพชรบุรี
76120 สามพระยา ชะอำ

เพชรบุรี
76120 หนองศาลา ชะอำ

เพชรบุรี
76120 ห้วยทรายเหนือ ชะอำ

เพชรบุรี
76130 กลัดหลวง ท่ายาง

เพชรบุรี
76130 เขากระปุก ท่ายาง

เพชรบุรี
76130 ท่าคอย ท่ายาง

เพชรบุรี
76130 ท่าไม้รวก ท่ายาง

เพชรบุรี
76130 ท่ายาง ท่ายาง

เพชรบุรี
76130 ท่าแลง ท่ายาง

เพชรบุรี
76130 บ้านในดง ท่ายาง

เพชรบุรี
76130 ปึกเตียน ท่ายาง

เพชรบุรี
76130 มาบปลาเค้า ท่ายาง

เพชรบุรี
76130 ยางหย่อง ท่ายาง

เพชรบุรี
76130 วังไคร้ ท่ายาง

เพชรบุรี
76130 หนองจอก ท่ายาง

เพชรบุรี
76150 ตำหรุ บ้านลาด

เพชรบุรี
76150 ถ้ำรงค์ บ้านลาด

เพชรบุรี
76150 ท่าช้าง บ้านลาด

เพชรบุรี
76150 ท่าเสน บ้านลาด

เพชรบุรี
76150 บ้านทาน บ้านลาด

เพชรบุรี
76150 บ้านลาด บ้านลาด

เพชรบุรี
76150 บ้านหาด บ้านลาด

เพชรบุรี
76150 โรงเข้ บ้านลาด

เพชรบุรี
76150 ไร่โคก บ้านลาด

เพชรบุรี
76150 ไร่มะขาม บ้านลาด

เพชรบุรี
76150 ไร่สะท้อน บ้านลาด

เพชรบุรี
76150 ลาดโพธิ์ บ้านลาด

เพชรบุรี
76150 สมอพลือ บ้านลาด

เพชรบุรี
76150 สะพานไกร บ้านลาด

เพชรบุรี
76150 หนองกระเจ็ด บ้านลาด

เพชรบุรี
76150 หนองกะปุ บ้านลาด

เพชรบุรี
76150 ห้วยข้อง บ้านลาด

เพชรบุรี
76150 ห้วยลึก บ้านลาด

เพชรบุรี
76110 ท่าแร้ง บ้านแหลม

เพชรบุรี
76110 ท่าแร้งออก บ้านแหลม

เพชรบุรี
76110 บางแก้ว บ้านแหลม

เพชรบุรี
76110 บางขุนไทร บ้านแหลม

เพชรบุรี
76110 บางครก บ้านแหลม

เพชรบุรี
76110 บางตะบูน บ้านแหลม

เพชรบุรี
76110 บางตะบูนออก บ้านแหลม

เพชรบุรี
76110 บ้านแหลม บ้านแหลม

เพชรบุรี
76110 ปากทะเล บ้านแหลม

เพชรบุรี
76100 แหลมผักเบี้ย บ้านแหลม

เพชรบุรี
76000 คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี
76000 ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี
76000 ดอนยาง เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี
76000 ต้นมะพร้าว เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี
76000 ต้นมะม่วง เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี
76000 ท่าราบ เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี
76000 ธงชัย เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี
76000 นาพันสาม เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี
76000 นาวุ้ง เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี
76000 บางจาก เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี
76000 บางจาน เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี
76000 บ้านกุ่ม เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี
76000 บ้านหม้อ เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี
76000 โพพระ เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี
76000 โพไร่หวาน เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี
76000 ไร่ส้ม เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี
76000 วังตะโก เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี
76000 เวียงคอย เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี
76000 สำมะโรง เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี
76000 หนองขนาน เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี
76100 หนองขนาน เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี
76000 หนองพลับ เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี
76000 หนองโสน เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี
76000 หัวสะพาน เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี
76100 หาดเจ้าสำราญ เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี
76160 ท่าตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง

เพชรบุรี
76160 ยางน้ำกลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง

เพชรบุรี
76160 ยางน้ำกลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง

เพชรบุรี
76160 หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง

เพชรบุรี