อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

 คําขวัญประจําจังหวัดอุตรดิตถ์ :           เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
53140 ข่อยสูง ตรอน

อุตรดิตถ์
53140 น้ำอ่าง ตรอน

อุตรดิตถ์
53140 บ้านแก่ง ตรอน

อุตรดิตถ์
53140 วังแดง ตรอน

อุตรดิตถ์
53140 หาดสองแคว ตรอน

อุตรดิตถ์
53230 น้ำพี้ ทองแสนขัน

อุตรดิตถ์
53230 บ่อทอง ทองแสนขัน

อุตรดิตถ์
53230 ป่าคาย ทองแสนขัน

อุตรดิตถ์
53230 ผักขวง ทองแสนขัน

อุตรดิตถ์
53150 จริม ท่าปลา

อุตรดิตถ์
53150 ท่าปลา ท่าปลา

อุตรดิตถ์
53110 ท่าแฝก ท่าปลา

อุตรดิตถ์
53150 นางพญา ท่าปลา

อุตรดิตถ์
53150 น้ำหมัน ท่าปลา

อุตรดิตถ์
53190 ผาเลือด ท่าปลา

อุตรดิตถ์
53190 ร่วมจิต ท่าปลา

อุตรดิตถ์
53150 หาดล้า ท่าปลา

อุตรดิตถ์
53190 หาดล้า ท่าปลา

อุตรดิตถ์
53110 เด่นเหล็ก น้ำปาด

อุตรดิตถ์
53110 น้ำไคร้ น้ำปาด

อุตรดิตถ์
53110 น้ำไผ่ น้ำปาด

อุตรดิตถ์
53110 บ้านฝาย น้ำปาด

อุตรดิตถ์
53110 แสนตอ น้ำปาด

อุตรดิตถ์
53110 ห้วยมุ่น น้ำปาด

อุตรดิตถ์
53180 นาขุม บ้านโคก

อุตรดิตถ์
53180 บ่อเบี้ย บ้านโคก

อุตรดิตถ์
53180 บ้านโคก บ้านโคก

อุตรดิตถ์
53180 ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก

อุตรดิตถ์
53120 คอรุม พิชัย

อุตรดิตถ์
53120 ท่ามะเฟือง พิชัย

อุตรดิตถ์
53220 ท่าสัก พิชัย

อุตรดิตถ์
53120 นายาง พิชัย

อุตรดิตถ์
53120 นาอิน พิชัย

อุตรดิตถ์
53120 ในเมือง พิชัย

อุตรดิตถ์
53120 บ้านโคน พิชัย

อุตรดิตถ์
53220 บ้านดารา พิชัย

อุตรดิตถ์
53120 บ้านหม้อ พิชัย

อุตรดิตถ์
53120 พญาแมน พิชัย

อุตรดิตถ์
53120 ไร่อ้อย พิชัย

อุตรดิตถ์
53160 บ้านเสี้ยว ฟากท่า

อุตรดิตถ์
53160 ฟากท่า ฟากท่า

อุตรดิตถ์
53160 สองคอน ฟากท่า

อุตรดิตถ์
53160 สองห้อง ฟากท่า

อุตรดิตถ์
53000 ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53000 คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53000 งิ้วงาม เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53000 ถ้ำฉลอง เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53000 ท่าเสา เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53000 ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53000 น้ำริด เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53000 บ้านเกาะ เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53170 บ้านเกาะ เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53000 บ้านด่าน เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53000 บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53000 ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53000 ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53170 วังกะพี้ เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53000 วังดิน เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53000 แสนตอ เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53000 หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53000 หาดงิ้ว เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์
53130 ชัยจุมพล ลับแล

อุตรดิตถ์
53210 ด่านแม่คำมัน ลับแล

อุตรดิตถ์
53210 ทุ่งยั้ง ลับแล

อุตรดิตถ์
53130 นานกกก ลับแล

อุตรดิตถ์
53210 ไผ่ล้อม ลับแล

อุตรดิตถ์
53130 ฝายหลวง ลับแล

อุตรดิตถ์
53130 แม่พูล ลับแล

อุตรดิตถ์
53130 ศรีพนมมาศ ลับแล

อุตรดิตถ์