อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

 คําขวัญประจําจังหวัดอำนาจเจริญ :           พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
37210 คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน

อำนาจเจริญ
37210 โคกก่ง ชานุมาน

อำนาจเจริญ
37210 โคกสาร ชานุมาน

อำนาจเจริญ
37210 ชานุมาน ชานุมาน

อำนาจเจริญ
37210 ป่าก่อ ชานุมาน

อำนาจเจริญ
37110 คำโพน ปทุมราชวงศา

อำนาจเจริญ
37110 นาป่าแซง ปทุมราชวงศา

อำนาจเจริญ
37110 นาหว้า ปทุมราชวงศา

อำนาจเจริญ
37110 โนนงาม ปทุมราชวงศา

อำนาจเจริญ
37110 ลือ ปทุมราชวงศา

อำนาจเจริญ
37110 หนองข่า ปทุมราชวงศา

อำนาจเจริญ
37110 ห้วย ปทุมราชวงศา

อำนาจเจริญ
37180 จานลาน พนา

อำนาจเจริญ
37180 พนา พนา

อำนาจเจริญ
37180 พระเหลา พนา

อำนาจเจริญ
37180 ไม้กลอน พนา

อำนาจเจริญ
37000 กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 คึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 ดอนเมย เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 นาจิก เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 นาแต้ เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 นาผือ เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 นายม เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 นาวัง เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 โนนหนามแท่ง เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 ปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 สร้างนกทา เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 หนองมะแซว เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 ห้วยไร่ เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 เหล่าพรวน เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
37000 โคกกลาง ลืออำนาจ

อำนาจเจริญ
37000 ดงบัง ลืออำนาจ

อำนาจเจริญ
37000 ดงมะยาง ลืออำนาจ

อำนาจเจริญ
37000 เปือย ลืออำนาจ

อำนาจเจริญ
37000 แมด ลืออำนาจ

อำนาจเจริญ
37000 ไร่ขี ลืออำนาจ

อำนาจเจริญ
37000 อำนาจ ลืออำนาจ

อำนาจเจริญ
37290 นาเวียง เสนางคนิคม

อำนาจเจริญ
37290 โพนทอง เสนางคนิคม

อำนาจเจริญ
37290 ไร่สีสุก เสนางคนิคม

อำนาจเจริญ
37290 เสนางคนิคม เสนางคนิคม

อำนาจเจริญ
37290 หนองสามสี เสนางคนิคม

อำนาจเจริญ
37290 หนองไฮ เสนางคนิคม

อำนาจเจริญ
37240 คำพระ หัวตะพาน

อำนาจเจริญ
37240 เค็งใหญ่ หัวตะพาน

อำนาจเจริญ
37240 จิกดู่ หัวตะพาน

อำนาจเจริญ
37240 โพนเมืองน้อย หัวตะพาน

อำนาจเจริญ
37240 รัตนวารี หัวตะพาน

อำนาจเจริญ
37240 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน

อำนาจเจริญ
37240 หนองแก้ว หัวตะพาน

อำนาจเจริญ
37240 หัวตะพาน หัวตะพาน

อำนาจเจริญ