หนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู

 คําขวัญประจําจังหวัดหนองบัวลำภู :           ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
39350 กุดดินจี่ นากลาง

หนองบัวลำภู
39170 กุดแห่ นากลาง

หนองบัวลำภู
39350 เก่ากลอย นากลาง

หนองบัวลำภู
39350 ดงสวรรค์ นากลาง

หนองบัวลำภู
39170 ด่านช้าง นากลาง

หนองบัวลำภู
39170 นากลาง นากลาง

หนองบัวลำภู
39170 โนนเมือง นากลาง

หนองบัวลำภู
39170 ฝั่งแดง นากลาง

หนองบัวลำภู
39170 อุทัยสวรรค์ นากลาง

หนองบัวลำภู
39170 เทพคีรี นาวัง

หนองบัวลำภู
39170 นาแก นาวัง

หนองบัวลำภู
39170 นาเหล่า นาวัง

หนองบัวลำภู
39170 วังทอง นาวัง

หนองบัวลำภู
39170 วังปลาป้อม นาวัง

หนองบัวลำภู
39140 กุดดู่ โนนสัง

หนองบัวลำภู
39140 โคกม่วง โนนสัง

หนองบัวลำภู
39140 โคกใหญ่ โนนสัง

หนองบัวลำภู
39140 นิคมพัฒนา โนนสัง

หนองบัวลำภู
39140 โนนเมือง โนนสัง

หนองบัวลำภู
39140 โนนสัง โนนสัง

หนองบัวลำภู
39140 บ้านค้อ โนนสัง

หนองบัวลำภู
39140 บ้านถิ่น โนนสัง

หนองบัวลำภู
39140 ปางกู่ โนนสัง

หนองบัวลำภู
39140 หนองเรือ โนนสัง

หนองบัวลำภู
39000 กุดจิก เมืองหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู
39000 นาคำไฮ เมืองหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู
39000 นามะเฟือง เมืองหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู
39000 โนนขมิ้น เมืองหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู
39000 โนนทัน เมืองหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู
39000 บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู
39000 บ้านพร้าว เมืองหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู
39000 ป่าไม้งาม เมืองหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู
39000 โพธิ์ชัย เมืองหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู
39000 ลำภู เมืองหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู
39000 หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู
39000 หนองภัยศูนย์ เมืองหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู
39000 หนองสวรรค์ เมืองหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู
39000 หนองหว้า เมืองหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู
39000 หัวนา เมืองหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู
39180 กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง

หนองบัวลำภู
39180 ทรายทอง ศรีบุญเรือง

หนองบัวลำภู
39180 นากอก ศรีบุญเรือง

หนองบัวลำภู
39180 โนนม่วง ศรีบุญเรือง

หนองบัวลำภู
39180 โนนสะอาด ศรีบุญเรือง

หนองบัวลำภู
39180 เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง

หนองบัวลำภู
39180 ยางหล่อ ศรีบุญเรือง

หนองบัวลำภู
39180 ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง

หนองบัวลำภู
39180 หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง

หนองบัวลำภู
39180 หนองแก ศรีบุญเรือง

หนองบัวลำภู
39180 หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง

หนองบัวลำภู
39180 หันนางาม ศรีบุญเรือง

หนองบัวลำภู
39270 กุดผึ้ง สุวรรณคูหา

หนองบัวลำภู
39270 ดงมะไฟ สุวรรณคูหา

หนองบัวลำภู
39270 นาด่าน สุวรรณคูหา

หนองบัวลำภู
39270 นาดี สุวรรณคูหา

หนองบัวลำภู
39270 นาสี สุวรรณคูหา

หนองบัวลำภู
39270 บ้านโคก สุวรรณคูหา

หนองบัวลำภู
39270 บุญทัน สุวรรณคูหา

หนองบัวลำภู
39270 สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา

หนองบัวลำภู