หนองคาย

หนองคาย

 คําขวัญประจําจังหวัดหนองคาย :           วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
43110 กองนาง ท่าบ่อ

หนองคาย
43110 โคกคอน ท่าบ่อ

หนองคาย
43110 ท่าบ่อ ท่าบ่อ

หนองคาย
43110 นาข่า ท่าบ่อ

หนองคาย
43110 น้ำโมง ท่าบ่อ

หนองคาย
43110 บ้านเดื่อ ท่าบ่อ

หนองคาย
43110 บ้านถ่อน ท่าบ่อ

หนองคาย
43110 บ้านว่าน ท่าบ่อ

หนองคาย
43110 โพนสา ท่าบ่อ

หนองคาย
43110 หนองนาง ท่าบ่อ

หนองคาย
43120 นาดี เฝ้าไร่

หนองคาย
43120 เฝ้าไร่ เฝ้าไร่

หนองคาย
43120 วังหลวง เฝ้าไร่

หนองคาย
43120 หนองหลวง เฝ้าไร่

หนองคาย
43120 อุดมพร เฝ้าไร่

หนองคาย
43130 ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก

หนองคาย
43130 โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก

หนองคาย
43130 โพนทอง โพธิ์ตาก

หนองคาย
43120 กุดบง โพนพิสัย

หนองคาย
43120 จุมพล โพนพิสัย

หนองคาย
43120 ชุมช้าง โพนพิสัย

หนองคาย
43120 เซิม โพนพิสัย

หนองคาย
43120 ทุ่งหลวง โพนพิสัย

หนองคาย
43120 นาหนัง โพนพิสัย

หนองคาย
43120 บ้านผือ โพนพิสัย

หนองคาย
43120 บ้านโพธิ์ โพนพิสัย

หนองคาย
43120 วัดหลวง โพนพิสัย

หนองคาย
43120 สร้างนางขาว โพนพิสัย

หนองคาย
43120 เหล่าต่างคำ โพนพิสัย

หนองคาย
43000 กวนวัน เมืองหนองคาย

หนองคาย
43100 ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย

หนองคาย
43000 ในเมือง เมืองหนองคาย

หนองคาย
43000 บ้านเดื่อ เมืองหนองคาย

หนองคาย
43000 ปะโค เมืองหนองคาย

หนองคาย
43100 พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย

หนองคาย
43000 โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย

หนองคาย
43000 มีชัย เมืองหนองคาย

หนองคาย
43000 เมืองหมี เมืองหนองคาย

หนองคาย
43000 วัดธาตุ เมืองหนองคาย

หนองคาย
43000 เวียงคุก เมืองหนองคาย

หนองคาย
43100 สองห้อง เมืองหนองคาย

หนองคาย
43000 สีกาย เมืองหนองคาย

หนองคาย
43000 หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย

หนองคาย
43000 หาดคำ เมืองหนองคาย

หนองคาย
43000 หินโงม เมืองหนองคาย

หนองคาย
43120 นาทับไฮ รัตนวาปี

หนองคาย
43120 บ้านต้อน รัตนวาปี

หนองคาย
43120 พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี

หนองคาย
43120 โพนแพง รัตนวาปี

หนองคาย
43120 รัตนวาปี รัตนวาปี

หนองคาย
43130 บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่

หนองคาย
43130 พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่

หนองคาย
43130 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่

หนองคาย
43130 หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่

หนองคาย
43100 คอกช้าง สระใคร

หนองคาย
43100 บ้านฝาง สระใคร

หนองคาย
43100 สระใคร สระใคร

หนองคาย
43160 แก้งไก่ สังคม

หนองคาย
43160 นางิ้ว สังคม

หนองคาย
43160 บ้านม่วง สังคม

หนองคาย
43160 ผาตั้ง สังคม

หนองคาย
43160 สังคม สังคม

หนองคาย