สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

 คําขวัญประจําจังหวัดสุพรรณบุรี :           เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
72170 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์

สุพรรณบุรี
72170 ทะเลบก ดอนเจดีย์

สุพรรณบุรี
72250 ทะเลบก ดอนเจดีย์

สุพรรณบุรี
72170 ไร่รถ ดอนเจดีย์

สุพรรณบุรี
72250 สระกระโจม ดอนเจดีย์

สุพรรณบุรี
72170 หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์

สุพรรณบุรี
72180 ด่านช้าง ด่านช้าง

สุพรรณบุรี
72180 นิคมกระเสียว ด่านช้าง

สุพรรณบุรี
72180 วังคัน ด่านช้าง

สุพรรณบุรี
72180 วังยาว ด่านช้าง

สุพรรณบุรี
72180 หนองมะค่าโมง ด่านช้าง

สุพรรณบุรี
72180 ห้วยขมิ้น ด่านช้าง

สุพรรณบุรี
72180 องค์พระ ด่านช้าง

สุพรรณบุรี
72120 เขาดิน เดิมบางนางบวช

สุพรรณบุรี
72120 เขาพระ เดิมบางนางบวช

สุพรรณบุรี
72120 โคกช้าง เดิมบางนางบวช

สุพรรณบุรี
72120 เดิมบาง เดิมบางนางบวช

สุพรรณบุรี
72120 ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช

สุพรรณบุรี
72120 นางบวช เดิมบางนางบวช

สุพรรณบุรี
72120 บ่อกรุ เดิมบางนางบวช

สุพรรณบุรี
72120 ปากน้ำ เดิมบางนางบวช

สุพรรณบุรี
72120 ป่าสะแก เดิมบางนางบวช

สุพรรณบุรี
72120 ยางนอน เดิมบางนางบวช

สุพรรณบุรี
72120 วังศรีราช เดิมบางนางบวช

สุพรรณบุรี
72120 หนองกระทุ่ม เดิมบางนางบวช

สุพรรณบุรี
72120 หัวเขา เดิมบางนางบวช

สุพรรณบุรี
72120 หัวนา เดิมบางนางบวช

สุพรรณบุรี
72150 กฤษณา บางปลาม้า

สุพรรณบุรี
72150 โคกคราม บางปลาม้า

สุพรรณบุรี
72150 จรเข้ใหญ่ บางปลาม้า

สุพรรณบุรี
72150 ตะค่า บางปลาม้า

สุพรรณบุรี
72150 บางปลาม้า บางปลาม้า

สุพรรณบุรี
72150 บางใหญ่ บางปลาม้า

สุพรรณบุรี
72150 บ้านแหลม บางปลาม้า

สุพรรณบุรี
72150 ไผ่กองดิน บางปลาม้า

สุพรรณบุรี
72150 มะขามล้ม บางปลาม้า

สุพรรณบุรี
72150 วังน้ำเย็น บางปลาม้า

สุพรรณบุรี
72150 วัดดาว บางปลาม้า

สุพรรณบุรี
72150 วัดโบสถ์ บางปลาม้า

สุพรรณบุรี
72150 สาลี บางปลาม้า

สุพรรณบุรี
72150 องครักษ์ บางปลาม้า

สุพรรณบุรี
72000 โคกโคเฒ่า เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
72000 ดอนกำยาน เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
72000 ดอนตาล เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
72000 ดอนโพธิ์ทอง เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
72000 ดอนมะสังข์ เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
72230 ตลิ่งชัน เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
72000 ทับตีเหล็ก เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
72000 ท่าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
72000 ท่าระหัด เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
72210 บางกุ้ง เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
72000 บ้านโพธิ์ เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
72000 ไผ่ขวาง เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
72000 พิหารแดง เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
72000 โพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
72000 รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
72210 ศาลาขาว เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
72230 สนามคลี เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
72000 สนามชัย เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
72230 สระแก้ว เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
72210 สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
72140 ดอนปรู ศรีประจันต์

สุพรรณบุรี
72140 บางงาม ศรีประจันต์

สุพรรณบุรี
72140 บ้านกร่าง ศรีประจันต์

สุพรรณบุรี
72140 ปลายนา ศรีประจันต์

สุพรรณบุรี
72140 มดแดง ศรีประจันต์

สุพรรณบุรี
72140 วังน้ำซับ ศรีประจันต์

สุพรรณบุรี
72140 วังยาง ศรีประจันต์

สุพรรณบุรี
72140 วังหว้า ศรีประจันต์

สุพรรณบุรี
72140 ศรีประจันต์ ศรีประจันต์

สุพรรณบุรี
72110 ดอนมะนาว สองพี่น้อง

สุพรรณบุรี
72110 ต้นตาล สองพี่น้อง

สุพรรณบุรี
72110 ทุ่งคอก สองพี่น้อง

สุพรรณบุรี
72190 ทุ่งคอก สองพี่น้อง

สุพรรณบุรี
72110 เนินพระปรางค์ สองพี่น้อง

สุพรรณบุรี
72190 บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง

สุพรรณบุรี
72110 บางตะเคียน สองพี่น้อง

สุพรรณบุรี
72110 บางตาเถร สองพี่น้อง

สุพรรณบุรี
72110 บางพลับ สองพี่น้อง

สุพรรณบุรี
72110 บางเลน สองพี่น้อง

สุพรรณบุรี
72110 บ้านกุ่ม สองพี่น้อง

สุพรรณบุรี
72110 บ้านช้าง สองพี่น้อง

สุพรรณบุรี
72110 ศรีสำราญ สองพี่น้อง

สุพรรณบุรี
72190 ศรีสำราญ สองพี่น้อง

สุพรรณบุรี
72110 สองพี่น้อง สองพี่น้อง

สุพรรณบุรี
72190 หนองบ่อ สองพี่น้อง

สุพรรณบุรี
71170 หนองบ่อ สองพี่น้อง

สุพรรณบุรี
72110 หัวโพธิ์ สองพี่น้อง

สุพรรณบุรี
72130 กระเสียว สามชุก

สุพรรณบุรี
72130 บ้านสระ สามชุก

สุพรรณบุรี
72130 ย่านยาว สามชุก

สุพรรณบุรี
72130 วังลึก สามชุก

สุพรรณบุรี
72130 สามชุก สามชุก

สุพรรณบุรี
72130 หนองผักนาก สามชุก

สุพรรณบุรี
72130 หนองสะเดา สามชุก

สุพรรณบุรี
72240 แจงงาม หนองหญ้าไซ

สุพรรณบุรี
72240 ทัพหลวง หนองหญ้าไซ

สุพรรณบุรี
72240 หนองขาม หนองหญ้าไซ

สุพรรณบุรี
72240 หนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ

สุพรรณบุรี
72240 หนองราชวัตร หนองหญ้าไซ

สุพรรณบุรี
72240 หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ

สุพรรณบุรี
72160 กระจัน อู่ทอง

สุพรรณบุรี
71170 จรเข้สามพัน อู่ทอง

สุพรรณบุรี
72160 จรเข้สามพัน อู่ทอง

สุพรรณบุรี
72160 เจดีย์ อู่ทอง

สุพรรณบุรี
72160 ดอนคา อู่ทอง

สุพรรณบุรี
72220 ดอนมะเกลือ อู่ทอง

สุพรรณบุรี
72160 บ้านโข้ง อู่ทอง

สุพรรณบุรี
72160 บ้านดอน อู่ทอง

สุพรรณบุรี
72160 พลับพลาไชย อู่ทอง

สุพรรณบุรี
72160 ยุ้งทะลาย อู่ทอง

สุพรรณบุรี
72220 สระพังลาน อู่ทอง

สุพรรณบุรี
72220 สระยายโสม อู่ทอง

สุพรรณบุรี
72160 หนองโอ่ง อู่ทอง

สุพรรณบุรี
72160 อู่ทอง อู่ทอง

สุพรรณบุรี