สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

 คําขวัญประจําจังหวัดสิงห์บุรี :           ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจำปี

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
16150 คอทราย ค่ายบางระจัน

สิงห์บุรี
16150 ท่าข้าม ค่ายบางระจัน

สิงห์บุรี
16150 บางระจัน ค่ายบางระจัน

สิงห์บุรี
16150 โพทะเล ค่ายบางระจัน

สิงห์บุรี
16150 โพสังโฆ ค่ายบางระจัน

สิงห์บุรี
16150 หนองกระทุ่ม ค่ายบางระจัน

สิงห์บุรี
16140 ถอนสมอ ท่าช้าง

สิงห์บุรี
16140 พิกุลทอง ท่าช้าง

สิงห์บุรี
16140 โพประจักษ์ ท่าช้าง

สิงห์บุรี
16140 วิหารขาว ท่าช้าง

สิงห์บุรี
16130 เชิงกลัด บางระจัน

สิงห์บุรี
16130 บ้านจ่า บางระจัน

สิงห์บุรี
16130 พักทัน บางระจัน

สิงห์บุรี
16130 โพชนไก่ บางระจัน

สิงห์บุรี
16130 แม่ลา บางระจัน

สิงห์บุรี
16130 ไม้ดัด บางระจัน

สิงห์บุรี
16130 สระแจง บางระจัน

สิงห์บุรี
16130 สิงห์ บางระจัน

สิงห์บุรี
16120 บางน้ำเชี่ยว พรหมบุรี

สิงห์บุรี
16120 บ้านแป้ง พรหมบุรี

สิงห์บุรี
16120 บ้านหม้อ พรหมบุรี

สิงห์บุรี
16160 พรหมบุรี พรหมบุรี

สิงห์บุรี
16120 พระงาม พรหมบุรี

สิงห์บุรี
16120 โรงช้าง พรหมบุรี

สิงห์บุรี
16120 หัวป่า พรหมบุรี

สิงห์บุรี
16000 จักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี

สิงห์บุรี
16000 ต้นโพธิ์ เมืองสิงห์บุรี

สิงห์บุรี
16000 บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี

สิงห์บุรี
16000 บางพุทรา เมืองสิงห์บุรี

สิงห์บุรี
16000 บางมัญ เมืองสิงห์บุรี

สิงห์บุรี
16000 โพกรวม เมืองสิงห์บุรี

สิงห์บุรี
16000 ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี

สิงห์บุรี
16000 หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี

สิงห์บุรี
16110 งิ้วราย อินทร์บุรี

สิงห์บุรี
16110 ชีน้ำร้าย อินทร์บุรี

สิงห์บุรี
16110 ทองเอน อินทร์บุรี

สิงห์บุรี
16110 ทับยา อินทร์บุรี

สิงห์บุรี
16110 ท่างาม อินทร์บุรี

สิงห์บุรี
16110 น้ำตาล อินทร์บุรี

สิงห์บุรี
16110 ประศุก อินทร์บุรี

สิงห์บุรี
16110 โพธิ์ชัย อินทร์บุรี

สิงห์บุรี
16110 ห้วยชัน อินทร์บุรี

สิงห์บุรี
16110 อินทร์บุรี อินทร์บุรี

สิงห์บุรี