สระบุรี

สระบุรี

 คําขวัญประจําจังหวัดสระบุรี :           พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งท่องเที่ยว หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
18110 แก่งคอย แก่งคอย

สระบุรี
18110 ชะอม แก่งคอย

สระบุรี
18110 ชำผักแพว แก่งคอย

สระบุรี
18110 ตาลเดี่ยว แก่งคอย

สระบุรี
18110 เตาปูน แก่งคอย

สระบุรี
18260 ทับกวาง แก่งคอย

สระบุรี
18110 ท่าคล้อ แก่งคอย

สระบุรี
18110 ท่าตูม แก่งคอย

สระบุรี
18110 ท่ามะปราง แก่งคอย

สระบุรี
18110 บ้านธาตุ แก่งคอย

สระบุรี
18110 บ้านป่า แก่งคอย

สระบุรี
18110 สองคอน แก่งคอย

สระบุรี
18110 ห้วยแห้ง แก่งคอย

สระบุรี
18110 หินซ้อน แก่งคอย

สระบุรี
18000 เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ

สระบุรี
18000 บ้านแก้ง เฉลิมพระเกียรติ

สระบุรี
18000 ผึ้งรวง เฉลิมพระเกียรติ

สระบุรี
18240 พุแค เฉลิมพระเกียรติ

สระบุรี
18240 หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ

สระบุรี
18000 ห้วยบง เฉลิมพระเกียรติ

สระบุรี
18240 ห้วยบง เฉลิมพระเกียรติ

สระบุรี
18210 ดงตะงาว ดอนพุด

สระบุรี
18210 ดอนพุด ดอนพุด

สระบุรี
18210 บ้านหลวง ดอนพุด

สระบุรี
18210 ไผ่หลิ่ว ดอนพุด

สระบุรี
18130 โคกใหญ่ บ้านหมอ

สระบุรี
18130 ตลาดน้อย บ้านหมอ

สระบุรี
18270 บ้านครัว บ้านหมอ

สระบุรี
18130 บ้านหมอ บ้านหมอ

สระบุรี
18130 ไผ่ขวาง บ้านหมอ

สระบุรี
18130 สร่างโศก บ้านหมอ

สระบุรี
18130 หนองบัว บ้านหมอ

สระบุรี
18130 หรเทพ บ้านหมอ

สระบุรี
18210 หรเทพ บ้านหมอ

สระบุรี
18120 ขุนโขลน พระพุทธบาท

สระบุรี
18120 เขาวง พระพุทธบาท

สระบุรี
18120 ธารเกษม พระพุทธบาท

สระบุรี
18120 นายาว พระพุทธบาท

สระบุรี
18120 พระพุทธบาท พระพุทธบาท

สระบุรี
18120 พุกร่าง พระพุทธบาท

สระบุรี
18120 พุคำจาน พระพุทธบาท

สระบุรี
18120 หนองแก พระพุทธบาท

สระบุรี
18120 ห้วยป่าหวาย พระพุทธบาท

สระบุรี
18220 ซับสนุ่น มวกเหล็ก

สระบุรี
18180 มวกเหล็ก มวกเหล็ก

สระบุรี
18180 มิตรภาพ มวกเหล็ก

สระบุรี
30130 ลำพญากลาง มวกเหล็ก

สระบุรี
30130 ลำสมพุง มวกเหล็ก

สระบุรี
18180 หนองย่างเสือ มวกเหล็ก

สระบุรี
18000 กุดนกเปล้า เมืองสระบุรี

สระบุรี
18000 โคกสว่าง เมืองสระบุรี

สระบุรี
18000 ดาวเรือง เมืองสระบุรี

สระบุรี
18000 ตลิ่งชัน เมืองสระบุรี

สระบุรี
18000 ตะกุด เมืองสระบุรี

สระบุรี
18000 นาโฉง เมืองสระบุรี

สระบุรี
18000 ปากข้าวสาร เมืองสระบุรี

สระบุรี
18000 ปากเพรียว เมืองสระบุรี

สระบุรี
18000 หนองโน เมืองสระบุรี

สระบุรี
18000 หนองปลาไหล เมืองสระบุรี

สระบุรี
18000 หนองยาว เมืองสระบุรี

สระบุรี
18220 คำพราน วังม่วง

สระบุรี
18220 วังม่วง วังม่วง

สระบุรี
18220 แสลงพัน วังม่วง

สระบุรี
18150 คลองเรือ วิหารแดง

สระบุรี
18150 เจริญธรรม วิหารแดง

สระบุรี
18150 บ้านลำ วิหารแดง

สระบุรี
18150 วิหารแดง วิหารแดง

สระบุรี
18150 หนองสรวง วิหารแดง

สระบุรี
18150 หนองหมู วิหารแดง

สระบุรี
18160 งิ้วงาม เสาไห้

สระบุรี
18160 ต้นตาล เสาไห้

สระบุรี
18160 ท่าช้าง เสาไห้

สระบุรี
18160 บ้านยาง เสาไห้

สระบุรี
18160 พระยาทด เสาไห้

สระบุรี
18160 ม่วงงาม เสาไห้

สระบุรี
18160 เมืองเก่า เสาไห้

สระบุรี
18160 เริงราง เสาไห้

สระบุรี
18160 ศาลารีไทย เสาไห้

สระบุรี
18160 สวนดอกไม้ เสาไห้

สระบุรี
18160 เสาไห้ เสาไห้

สระบุรี
18160 หัวปลวก เสาไห้

สระบุรี
18140 กุ่มหัก หนองแค

สระบุรี
18250 คชสิทธิ์ หนองแค

สระบุรี
18250 โคกตูม หนองแค

สระบุรี
18230 โคกแย้ หนองแค

สระบุรี
18140 บัวลอย หนองแค

สระบุรี
18230 บัวลอย หนองแค

สระบุรี
18140 ไผ่ต่ำ หนองแค

สระบุรี
18250 โพนทอง หนองแค

สระบุรี
18140 หนองแขม หนองแค

สระบุรี
18140 หนองไข่น้ำ หนองแค

สระบุรี
18140 หนองแค หนองแค

สระบุรี
18140 หนองจรเข้ หนองแค

สระบุรี
18230 หนองจิก หนองแค

สระบุรี
18230 หนองนาก หนองแค

สระบุรี
18140 หนองปลาหมอ หนองแค

สระบุรี
18140 หนองปลิง หนองแค

สระบุรี
18140 หนองโรง หนองแค

สระบุรี
18230 ห้วยขมิ้น หนองแค

สระบุรี
18230 ห้วยทราย หนองแค

สระบุรี
18170 ไก่เส่า หนองแซง

สระบุรี
18170 เขาดิน หนองแซง

สระบุรี
18170 โคกสะอาด หนองแซง

สระบุรี
18170 ม่วงหวาน หนองแซง

สระบุรี
18170 หนองกบ หนองแซง

สระบุรี
18170 หนองควายโซ หนองแซง

สระบุรี
18170 หนองแซง หนองแซง

สระบุรี
18170 หนองสีดา หนองแซง

สระบุรี
18170 หนองหัวโพ หนองแซง

สระบุรี
18190 ดอนทอง หนองโดน

สระบุรี
18190 บ้านกลับ หนองโดน

สระบุรี
18190 บ้านโปร่ง หนองโดน

สระบุรี
18190 หนองโดน หนองโดน

สระบุรี