สมุทรสาคร

สมุทรสาคร

 คําขวัญประจําจังหวัดสมุทรสาคร :           เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาตร์

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
74110 คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน

สมุทรสาคร
74110 แคราย กระทุ่มแบน

สมุทรสาคร
74110 ดอนไก่ดี กระทุ่มแบน

สมุทรสาคร
74110 ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน

สมุทรสาคร
74110 ท่าไม้ กระทุ่มแบน

สมุทรสาคร
74110 ท่าเสา กระทุ่มแบน

สมุทรสาคร
74110 บางยาง กระทุ่มแบน

สมุทรสาคร
74110 สวนหลวง กระทุ่มแบน

สมุทรสาคร
74110 หนองนกไข่ กระทุ่มแบน

สมุทรสาคร
74130 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน

สมุทรสาคร
74120 เกษตรพัฒนา บ้านแพ้ว

สมุทรสาคร
74120 คลองตัน บ้านแพ้ว

สมุทรสาคร
74120 เจ็ดริ้ว บ้านแพ้ว

สมุทรสาคร
74120 บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว

สมุทรสาคร
74120 ยกกระบัตร บ้านแพ้ว

สมุทรสาคร
74120 สวนส้ม บ้านแพ้ว

สมุทรสาคร
74120 หนองบัว บ้านแพ้ว

สมุทรสาคร
74120 หลักสอง บ้านแพ้ว

สมุทรสาคร
74120 หลักสาม บ้านแพ้ว

สมุทรสาคร
74120 อำแพง บ้านแพ้ว

สมุทรสาคร
74000 กาหลง เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร
74000 โกรกกราก เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร
74000 คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร
74000 โคกขาม เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร
74000 ชัยมงคล เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร
74000 ท่าจีน เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร
74000 ท่าฉลอม เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร
74000 ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร
74000 นาโคก เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร
74000 นาดี เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร
74000 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร
74000 บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร
74000 บางน้ำจืด เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร
74000 บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร
74000 บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร
74000 บ้านบ่อ เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร
74000 พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร
74000 มหาชัย เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร