สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

 คําขวัญประจําจังหวัดสมุทรปราการ :           ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
10550 คลองด่าน บางบ่อ

สมุทรปราการ
10560 คลองนิยมยาตรา บางบ่อ

สมุทรปราการ
10560 คลองสวน บางบ่อ

สมุทรปราการ
10560 บางบ่อ บางบ่อ

สมุทรปราการ
10560 บางพลีน้อย บางบ่อ

สมุทรปราการ
10560 บางเพรียง บางบ่อ

สมุทรปราการ
10560 บ้านระกาศ บางบ่อ

สมุทรปราการ
10560 เปร็ง บางบ่อ

สมุทรปราการ
10540 บางแก้ว บางพลี

สมุทรปราการ
10540 บางโฉลง บางพลี

สมุทรปราการ
10540 บางปลา บางพลี

สมุทรปราการ
10540 บางพลีใหญ่ บางพลี

สมุทรปราการ
10540 ราชาเทวะ บางพลี

สมุทรปราการ
10540 หนองปรือ บางพลี

สมุทรปราการ
10540 บางเสาธง บางเสาธง

สมุทรปราการ
10540 ศีรษะจรเข้น้อย บางเสาธง

สมุทรปราการ
10540 ศีรษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง

สมุทรปราการ
10130 ตลาด พระประแดง

สมุทรปราการ
10130 ทรงคนอง พระประแดง

สมุทรปราการ
10130 บางกระเจ้า พระประแดง

สมุทรปราการ
10130 บางกระสอบ พระประแดง

สมุทรปราการ
10130 บางกอบัว พระประแดง

สมุทรปราการ
10130 บางครุ พระประแดง

สมุทรปราการ
10130 บางจาก พระประแดง

สมุทรปราการ
10130 บางน้ำผึ้ง พระประแดง

สมุทรปราการ
10130 บางพึ่ง พระประแดง

สมุทรปราการ
10130 บางยอ พระประแดง

สมุทรปราการ
10130 บางหญ้าแพรก พระประแดง

สมุทรปราการ
10130 บางหัวเสือ พระประแดง

สมุทรปราการ
10130 สำโรง พระประแดง

สมุทรปราการ
10130 สำโรงกลาง พระประแดง

สมุทรปราการ
10130 สำโรงใต้ พระประแดง

สมุทรปราการ
10290 นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์

สมุทรปราการ
10290 ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์

สมุทรปราการ
10290 บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์

สมุทรปราการ
10290 ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์

สมุทรปราการ
10290 แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์

สมุทรปราการ
10280 ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ
10280 ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ
10270 เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ
10270 บางด้วน เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ
10280 บางปู เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ
10280 บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ
10270 บางโปรง เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ
10270 บางเมือง เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ
10270 บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ
10270 ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ
10280 แพรกษา เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ
10280 แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ
10270 สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ