สงขลา

สงขลา

 คําขวัญประจําจังหวัดสงขลา :           นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
90270 กระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์

สงขลา
90270 เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์

สงขลา
90270 เชิงแส กระแสสินธุ์

สงขลา
90270 โรง กระแสสินธุ์

สงขลา
90110 คลองหลา คลองหอยโข่ง

สงขลา
90230 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง

สงขลา
90230 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง

สงขลา
90220 ควนโส ควนเนียง

สงขลา
90220 บางเหรียง ควนเนียง

สงขลา
90220 รัตภูมิ ควนเนียง

สงขลา
90220 ห้วยลึก ควนเนียง

สงขลา
90130 ขุนตัดหวาย จะนะ

สงขลา
90130 คลองเปียะ จะนะ

สงขลา
90130 คู จะนะ

สงขลา
90130 แค จะนะ

สงขลา
90130 จะโหนง จะนะ

สงขลา
90130 ตลิ่งชัน จะนะ

สงขลา
90130 ท่าหมอไทร จะนะ

สงขลา
90130 นาทับ จะนะ

สงขลา
90130 นาหว้า จะนะ

สงขลา
90130 น้ำขาว จะนะ

สงขลา
90130 บ้านนา จะนะ

สงขลา
90130 ป่าชิง จะนะ

สงขลา
90130 สะกอม จะนะ

สงขลา
90130 สะพานไม้แก่น จะนะ

สงขลา
90150 เกาะสะบ้า เทพา

สงขลา
90150 ท่าม่วง เทพา

สงขลา
90260 ท่าม่วง เทพา

สงขลา
90150 เทพา เทพา

สงขลา
90150 ปากบาง เทพา

สงขลา
90260 ลำไพล เทพา

สงขลา
90260 วังใหญ่ เทพา

สงขลา
90150 สะกอม เทพา

สงขลา
90160 คลองกวาง นาทวี

สงขลา
90160 คลองทราย นาทวี

สงขลา
90160 ฉาง นาทวี

สงขลา
90160 ทับช้าง นาทวี

สงขลา
90160 ท่าประดู่ นาทวี

สงขลา
90160 นาทวี นาทวี

สงขลา
90160 นาหมอศรี นาทวี

สงขลา
90160 ประกอบ นาทวี

สงขลา
90160 ปลักหนู นาทวี

สงขลา
90160 สะท้อน นาทวี

สงขลา
90310 คลองหรัง นาหม่อม

สงขลา
90310 ทุ่งขมิ้น นาหม่อม

สงขลา
90310 นาหม่อม นาหม่อม

สงขลา
90310 พิจิตร นาหม่อม

สงขลา
90110 ท่าช้าง บางกล่ำ

สงขลา
90110 บางกล่ำ บางกล่ำ

สงขลา
90110 บ้านหาร บางกล่ำ

สงขลา
90110 แม่ทอม บางกล่ำ

สงขลา
90000 เกาะแต้ว เมืองสงขลา

สงขลา
90100 เกาะยอ เมืองสงขลา

สงขลา
90000 เขารูปช้าง เมืองสงขลา

สงขลา
90000 ทุ่งหวัง เมืองสงขลา

สงขลา
90000 บ่อยาง เมืองสงขลา

สงขลา
90100 พะวง เมืองสงขลา

สงขลา
90140 คลองแดน ระโนด

สงขลา
90140 แดนสงวน ระโนด

สงขลา
90140 ตะเครียะ ระโนด

สงขลา
90140 ท่าบอน ระโนด

สงขลา
90140 บ่อตรุ ระโนด

สงขลา
90140 บ้านขาว ระโนด

สงขลา
90140 บ้านใหม่ ระโนด

สงขลา
90140 ปากแตระ ระโนด

สงขลา
90140 พังยาง ระโนด

สงขลา
90140 ระโนด ระโนด

สงขลา
90140 ระวะ ระโนด

สงขลา
90140 วัดสน ระโนด

สงขลา
90180 กำแพงเพชร รัตภูมิ

สงขลา
90180 เขาพระ รัตภูมิ

สงขลา
90180 ควนรู รัตภูมิ

สงขลา
90220 ควนรู รัตภูมิ

สงขลา
90180 คูหาใต้ รัตภูมิ

สงขลา
90180 ท่าชะมวง รัตภูมิ

สงขลา
90190 กระดังงา สทิงพระ

สงขลา
90190 คลองรี สทิงพระ

สงขลา
90190 คูขุด สทิงพระ

สงขลา
90190 จะทิ้งพระ สทิงพระ

สงขลา
90190 ชุมพล สทิงพระ

สงขลา
90190 ดีหลวง สทิงพระ

สงขลา
90190 ท่าหิน สทิงพระ

สงขลา
90190 บ่อดาน สทิงพระ

สงขลา
90190 บ่อแดง สทิงพระ

สงขลา
90190 วัดจันทร์ สทิงพระ

สงขลา
90190 สนามชัย สทิงพระ

สงขลา
90170 เขามีเกียรติ สะเดา

สงขลา
90170 ท่าโพธิ์ สะเดา

สงขลา
90240 ทุ่งหมอ สะเดา

สงขลา
90120 ปริก สะเดา

สงขลา
90240 ปาดังเบซาร์ สะเดา

สงขลา
90170 พังลา สะเดา

สงขลา
90120 สะเดา สะเดา

สงขลา
90120 สำนักขาม สะเดา

สงขลา
90320 สำนักขาม สะเดา

สงขลา
90120 สำนักแต้ว สะเดา

สงขลา
90210 เขาแดง สะบ้าย้อย

สงขลา
90210 คูหา สะบ้าย้อย

สงขลา
90210 จะแหน สะบ้าย้อย

สงขลา
90210 ทุ่งพอ สะบ้าย้อย

สงขลา
90210 ธารคีรี สะบ้าย้อย

สงขลา
90210 บ้านโหนด สะบ้าย้อย

สงขลา
90210 บาโหย สะบ้าย้อย

สงขลา
90210 เปียน สะบ้าย้อย

สงขลา
90210 สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย

สงขลา
90330 ชะแล้ สิงหนคร

สงขลา
90280 ชิงโค สิงหนคร

สงขลา
90280 ทำนบ สิงหนคร

สงขลา
90330 บางเขียด สิงหนคร

สงขลา
90330 ปากรอ สิงหนคร

สงขลา
90330 ป่าขาด สิงหนคร

สงขลา
90330 ม่วงงาม สิงหนคร

สงขลา
90330 รำแดง สิงหนคร

สงขลา
90330 วัดขนุน สิงหนคร

สงขลา
90280 สทิงหม้อ สิงหนคร

สงขลา
90280 หัวเขา สิงหนคร

สงขลา
90110 คลองแห หาดใหญ่

สงขลา
90110 คลองอู่ตะเภา หาดใหญ่

สงขลา
90110 ควนลัง หาดใหญ่

สงขลา
90110 คอหงส์ หาดใหญ่

สงขลา
90110 คูเต่า หาดใหญ่

สงขลา
90110 ฉลุง หาดใหญ่

สงขลา
90110 ท่าข้าม หาดใหญ่

สงขลา
90110 ทุ่งตำเสา หาดใหญ่

สงขลา
90110 ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่

สงขลา
90110 น้ำน้อย หาดใหญ่

สงขลา
90250 บ้านพรุ หาดใหญ่

สงขลา
90230 พะตง หาดใหญ่

สงขลา
90110 หาดใหญ่ หาดใหญ่

สงขลา