ศีรสะเกษ

ศีรสะเกษ

 คําขวัญประจําจังหวัดศรีสะเกษ :           หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
33110 กระแซง กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ
33110 กุดเสลา กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ
33110 ขนุน กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ
33110 จานใหญ่ กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ
33110 ชำ กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ
33110 ตระกาจ กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ
33110 ทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ
33110 น้ำอ้อม กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ
33110 โนนสำราญ กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ
33110 บึงมะลู กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ
33110 ภูเงิน กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ
33110 ภูผาหมอก กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ
33110 เมือง กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ
33110 รุง กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ
33110 ละลาย กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ
33110 เวียงเหนือ กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ
33110 สวนกล้วย กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ
33110 สังเม็ก กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ
33110 เสาธงชัย กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ
33110 หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ
33130 คำเนียม กันทรารมย์

ศรีสะเกษ
33130 จาน กันทรารมย์

ศรีสะเกษ
33130 ดู่ กันทรารมย์

ศรีสะเกษ
33130 ดูน กันทรารมย์

ศรีสะเกษ
33130 ทาม กันทรารมย์

ศรีสะเกษ
33130 โนนสัง กันทรารมย์

ศรีสะเกษ
33130 บัวน้อย กันทรารมย์

ศรีสะเกษ
33130 ผักแพว กันทรารมย์

ศรีสะเกษ
33130 เมืองน้อย กันทรารมย์

ศรีสะเกษ
33130 ยาง กันทรารมย์

ศรีสะเกษ
33130 ละทาย กันทรารมย์

ศรีสะเกษ
33130 หนองแก้ว กันทรารมย์

ศรีสะเกษ
33130 หนองบัว กันทรารมย์

ศรีสะเกษ
33130 หนองแวง กันทรารมย์

ศรีสะเกษ
33130 หนองหัวช้าง กันทรารมย์

ศรีสะเกษ
33130 อีปาด กันทรารมย์

ศรีสะเกษ
33140 กฤษณา ขุขันธ์

ศรีสะเกษ
33140 กันทรารมย์ ขุขันธ์

ศรีสะเกษ
33140 โคกเพชร ขุขันธ์

ศรีสะเกษ
33140 จะกง ขุขันธ์

ศรีสะเกษ
33140 ใจดี ขุขันธ์

ศรีสะเกษ
33140 ดองกำเม็ด ขุขันธ์

ศรีสะเกษ
33140 ตะเคียน ขุขันธ์

ศรีสะเกษ
33140 ตาอุด ขุขันธ์

ศรีสะเกษ
33140 นิคมพัฒนา ขุขันธ์

ศรีสะเกษ
33140 ปราสาท ขุขันธ์

ศรีสะเกษ
33140 ปรือใหญ่ ขุขันธ์

ศรีสะเกษ
33140 ลมศักดิ์ ขุขันธ์

ศรีสะเกษ
33140 ศรีตระกูล ขุขันธ์

ศรีสะเกษ
33140 ศรีสะอาด ขุขันธ์

ศรีสะเกษ
33140 สะเดาใหญ่ ขุขันธ์

ศรีสะเกษ
33140 สำโรงตาเจ็น ขุขันธ์

ศรีสะเกษ
33140 โสน ขุขันธ์

ศรีสะเกษ
33140 หนองฉลอง ขุขันธ์

ศรีสะเกษ
33140 ห้วยใต้ ขุขันธ์

ศรีสะเกษ
33140 ห้วยสำราญ ขุขันธ์

ศรีสะเกษ
33140 ห้วยเหนือ ขุขันธ์

ศรีสะเกษ
33140 หัวเสือ ขุขันธ์

ศรีสะเกษ
33150 กระหวัน ขุนหาญ

ศรีสะเกษ
33150 กันทรอม ขุนหาญ

ศรีสะเกษ
33150 ขุนหาญ ขุนหาญ

ศรีสะเกษ
33150 โนนสูง ขุนหาญ

ศรีสะเกษ
33150 บักดอง ขุนหาญ

ศรีสะเกษ
33150 พราน ขุนหาญ

ศรีสะเกษ
33150 โพธิ์กระสังข์ ขุนหาญ

ศรีสะเกษ
33150 โพธิ์วงศ์ ขุนหาญ

ศรีสะเกษ
33150 ไพร ขุนหาญ

ศรีสะเกษ
33150 ภูฝ้าย ขุนหาญ

ศรีสะเกษ
33150 สิ ขุนหาญ

ศรีสะเกษ
33150 ห้วยจันทร์ ขุนหาญ

ศรีสะเกษ
33130 เขิน น้ำเกลี้ยง

ศรีสะเกษ
33130 คูบ น้ำเกลี้ยง

ศรีสะเกษ
33130 ตองปิด น้ำเกลี้ยง

ศรีสะเกษ
33130 น้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง

ศรีสะเกษ
33130 รุ่งระวี น้ำเกลี้ยง

ศรีสะเกษ
33130 ละเอาะ น้ำเกลี้ยง

ศรีสะเกษ
33250 โนนค้อ โนนคูณ

ศรีสะเกษ
33250 บก โนนคูณ

ศรีสะเกษ
33250 โพธิ์ โนนคูณ

ศรีสะเกษ
33250 หนองกุง โนนคูณ

ศรีสะเกษ
33250 เหล่ากวาง โนนคูณ

ศรีสะเกษ
33220 บึงบูรพ์ บึงบูรพ์

ศรีสะเกษ
33220 เป๊าะ บึงบูรพ์

ศรีสะเกษ
33110 ท่าคล้อ เบญจลักษ์

ศรีสะเกษ
33110 เสียว เบญจลักษ์

ศรีสะเกษ
33110 หนองงูเหลือม เบญจลักษ์

ศรีสะเกษ
33110 หนองหว้า เบญจลักษ์

ศรีสะเกษ
33110 หนองฮาง เบญจลักษ์

ศรีสะเกษ
33170 กู่ ปรางค์กู่

ศรีสะเกษ
33170 ดู่ ปรางค์กู่

ศรีสะเกษ
33170 ตูม ปรางค์กู่

ศรีสะเกษ
33170 พิมาย ปรางค์กู่

ศรีสะเกษ
33170 พิมายเหนือ ปรางค์กู่

ศรีสะเกษ
33170 โพธิ์ศรี ปรางค์กู่

ศรีสะเกษ
33170 สมอ ปรางค์กู่

ศรีสะเกษ
33170 สวาย ปรางค์กู่

ศรีสะเกษ
33170 สำโรงปราสาท ปรางค์กู่

ศรีสะเกษ
33170 หนองเชียงทูน ปรางค์กู่

ศรีสะเกษ
33230 ตำแย พยุห์

ศรีสะเกษ
33230 โนนเพ็ก พยุห์

ศรีสะเกษ
33230 พยุห์ พยุห์

ศรีสะเกษ
33230 พรหมสวัสดิ์ พยุห์

ศรีสะเกษ
33230 หนองค้า พยุห์

ศรีสะเกษ
33120 โดด โพธิ์ศรีสุวรรณ

ศรีสะเกษ
33120 ผือใหญ่ โพธิ์ศรีสุวรรณ

ศรีสะเกษ
33120 เสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ

ศรีสะเกษ
33120 หนองม้า โพธิ์ศรีสุวรรณ

ศรีสะเกษ
33120 อีเซ โพธิ์ศรีสุวรรณ

ศรีสะเกษ
33180 ดินแดง ไพรบึง

ศรีสะเกษ
33180 โนนปูน ไพรบึง

ศรีสะเกษ
33180 ปราสาทเยอ ไพรบึง

ศรีสะเกษ
33180 ไพรบึง ไพรบึง

ศรีสะเกษ
33180 สำโรงพลัน ไพรบึง

ศรีสะเกษ
33180 สุขสวัสดิ์ ไพรบึง

ศรีสะเกษ
33140 โคกตาล ภูสิงห์

ศรีสะเกษ
33140 ดงรัก ภูสิงห์

ศรีสะเกษ
33140 ตะเคียนราม ภูสิงห์

ศรีสะเกษ
33140 ไพรพัฒนา ภูสิงห์

ศรีสะเกษ
33140 ละลม ภูสิงห์

ศรีสะเกษ
33140 ห้วยตามอญ ภูสิงห์

ศรีสะเกษ
33140 ห้วยตึ๊กชู ภูสิงห์

ศรีสะเกษ
33120 ตาโกน เมืองจันทร์

ศรีสะเกษ
33120 เมืองจันทร์ เมืองจันทร์

ศรีสะเกษ
33120 หนองใหญ่ เมืองจันทร์

ศรีสะเกษ
33000 คูซอด เมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ
33000 จาน เมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ
33000 ซำ เมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ
33000 ตะดอบ เมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ
33000 ทุ่ม เมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ
33000 น้ำคำ เมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ
33000 โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ
33000 โพนข่า เมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ
33000 โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ
33000 โพนค้อ เมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ
33000 เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ
33000 เมืองเหนือ เมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ
33000 หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ
33000 หนองแก้ว เมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ
33000 หนองครก เมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ
33000 หนองไผ่ เมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ
33000 หนองไฮ เมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ
33000 หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ
33190 กุดเมืองฮาม ยางชุมน้อย

ศรีสะเกษ
33190 คอนกาม ยางชุมน้อย

ศรีสะเกษ
33190 โนนคูน ยางชุมน้อย

ศรีสะเกษ
33190 บึงบอน ยางชุมน้อย

ศรีสะเกษ
33190 ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย

ศรีสะเกษ
33190 ยางชุมใหญ่ ยางชุมน้อย

ศรีสะเกษ
33190 ลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย

ศรีสะเกษ
33160 จิกสังข์ทอง ราษีไศล

ศรีสะเกษ
33160 ด่าน ราษีไศล

ศรีสะเกษ
33160 ดู่ ราษีไศล

ศรีสะเกษ
33160 บัวหุ่ง ราษีไศล

ศรีสะเกษ
33160 ไผ่ ราษีไศล

ศรีสะเกษ
33160 เมืองคง ราษีไศล

ศรีสะเกษ
33160 เมืองแคน ราษีไศล

ศรีสะเกษ
33160 ส้มป่อย ราษีไศล

ศรีสะเกษ
33160 สร้างปี่ ราษีไศล

ศรีสะเกษ
33160 หนองแค ราษีไศล

ศรีสะเกษ
33160 หนองหมี ราษีไศล

ศรีสะเกษ
33160 หนองอึ่ง ราษีไศล

ศรีสะเกษ
33160 หว้านคำ ราษีไศล

ศรีสะเกษ
33270 ดวนใหญ่ วังหิน

ศรีสะเกษ
33270 ทุ่งสวาง วังหิน

ศรีสะเกษ
33270 ธาตุ วังหิน

ศรีสะเกษ
33270 บ่อแก้ว วังหิน

ศรีสะเกษ
33270 บุสูง วังหิน

ศรีสะเกษ
33270 โพนยาง วังหิน

ศรีสะเกษ
33270 วังหิน วังหิน

ศรีสะเกษ
33270 ศรีสำราญ วังหิน

ศรีสะเกษ
33240 ตูม ศรีรัตนะ

ศรีสะเกษ
33240 พิงพวย ศรีรัตนะ

ศรีสะเกษ
33240 ศรีแก้ว ศรีรัตนะ

ศรีสะเกษ
33240 ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ

ศรีสะเกษ
33240 สระเยาว์ ศรีรัตนะ

ศรีสะเกษ
33240 สะพุง ศรีรัตนะ

ศรีสะเกษ
33240 เสื่องข้าว ศรีรัตนะ

ศรีสะเกษ
33160 กุง ศิลาลาด

ศรีสะเกษ
33160 คลีกลิ้ง ศิลาลาด

ศรีสะเกษ
33160 โจดม่วง ศิลาลาด

ศรีสะเกษ
33160 หนองบัวดง ศิลาลาด

ศรีสะเกษ
33210 กล้วยกว้าง ห้วยทับทัน

ศรีสะเกษ
33210 จานแสนไชย ห้วยทับทัน

ศรีสะเกษ
33210 ปราสาท ห้วยทับทัน

ศรีสะเกษ
33210 ผักไหม ห้วยทับทัน

ศรีสะเกษ
33210 เมืองหลวง ห้วยทับทัน

ศรีสะเกษ
33210 ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน

ศรีสะเกษ
33120 ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ
33120 กำแพง อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ
33120 ขะยูง อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ
33120 แข้ อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ
33120 แขม อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ
33120 โคกจาน อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ
33120 โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ
33120 ตาเกษ อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ
33120 แต้ อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ
33120 ทุ่งไชย อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ
33120 ปะอาว อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ
33120 โพธิ์ชัย อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ
33120 รังแร้ง อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ
33120 สระกำแพงใหญ่ อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ
33120 สำโรง อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ
33120 หนองห้าง อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ
33120 หนองไฮ อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ
33120 หัวช้าง อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ
33120 อีหล่ำ อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ