ลำพูน

ลำพูน

 คําขวัญประจําจังหวัดลำพูน :           พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภุญชัย

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
51160 ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง

ลำพูน
51160 ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง

ลำพูน
51160 บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง

ลำพูน
51180 บ้านธิ บ้านธิ

ลำพูน
51180 ห้วยยาบ บ้านธิ

ลำพูน
51130 บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง

ลำพูน
51130 ป่าพลู บ้านโฮ่ง

ลำพูน
51130 ศรีเตี้ย บ้านโฮ่ง

ลำพูน
51130 หนองปลาสะวาย บ้านโฮ่ง

ลำพูน
51130 เหล่ายาว บ้านโฮ่ง

ลำพูน
51120 ท่าตุ้ม ป่าซาง

ลำพูน
51120 นครเจดีย์ ป่าซาง

ลำพูน
51120 น้ำดิบ ป่าซาง

ลำพูน
51120 บ้านเรือน ป่าซาง

ลำพูน
51120 ปากบ่อง ป่าซาง

ลำพูน
51120 ป่าซาง ป่าซาง

ลำพูน
51120 ม่วงน้อย ป่าซาง

ลำพูน
51120 มะกอก ป่าซาง

ลำพูน
51120 แม่แรง ป่าซาง

ลำพูน
51000 ต้นธง เมืองลำพูน

ลำพูน
51000 ในเมือง เมืองลำพูน

ลำพูน
51000 บ้านกลาง เมืองลำพูน

ลำพูน
51000 บ้านแป้น เมืองลำพูน

ลำพูน
51000 ประตูป่า เมืองลำพูน

ลำพูน
51000 ป่าสัก เมืองลำพูน

ลำพูน
51000 มะเขือแจ้ เมืองลำพูน

ลำพูน
51000 ริมปิง เมืองลำพูน

ลำพูน
51000 เวียงยอง เมืองลำพูน

ลำพูน
51000 ศรีบัวบาน เมืองลำพูน

ลำพูน
51150 หนองช้างคืน เมืองลำพูน

ลำพูน
51000 หนองหนาม เมืองลำพูน

ลำพูน
51000 เหมืองง่า เมืองลำพูน

ลำพูน
51000 เหมืองจี้ เมืองลำพูน

ลำพูน
51150 อุโมงค์ เมืองลำพูน

ลำพูน
51170 ทากาศ แม่ทา

ลำพูน
51170 ทาขุมเงิน แม่ทา

ลำพูน
51170 ทาทุ่งหลวง แม่ทา

ลำพูน
51140 ทาปลาดุก แม่ทา

ลำพูน
51170 ทาแม่ลอบ แม่ทา

ลำพูน
51140 ทาสบเส้า แม่ทา

ลำพูน
51110 ก้อ ลี้

ลำพูน
51110 ดงคำ ลี้

ลำพูน
51110 นาทราย ลี้

ลำพูน
51110 ป่าไผ่ ลี้

ลำพูน
51110 แม่ตืน ลี้

ลำพูน
51110 แม่ลาน ลี้

ลำพูน
51110 ลี้ ลี้

ลำพูน
51110 ศรีวิชัย ลี้

ลำพูน
51120 วังผาง เวียงหนองล่อง

ลำพูน
51120 หนองยวง เวียงหนองล่อง

ลำพูน
51120 หนองล่อง เวียงหนองล่อง

ลำพูน