ราชบุรี

ราชบุรี

 คําขวัญประจําจังหวัดราชบุรี :           คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
70150 แก้มอ้น จอมบึง

ราชบุรี
70150 จอมบึง จอมบึง

ราชบุรี
70150 ด่านทับตะโก จอมบึง

ราชบุรี
70150 เบิกไพร จอมบึง

ราชบุรี
70150 ปากช่อง จอมบึง

ราชบุรี
70150 รางบัว จอมบึง

ราชบุรี
70130 ขุนพิทักษ์ ดำเนินสะดวก

ราชบุรี
70130 ดอนกรวย ดำเนินสะดวก

ราชบุรี
70130 ดอนคลัง ดำเนินสะดวก

ราชบุรี
70130 ดอนไผ่ ดำเนินสะดวก

ราชบุรี
70130 ดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก

ราชบุรี
70130 ตาหลวง ดำเนินสะดวก

ราชบุรี
70130 ท่านัด ดำเนินสะดวก

ราชบุรี
70210 บัวงาม ดำเนินสะดวก

ราชบุรี
70130 บ้านไร่ ดำเนินสะดวก

ราชบุรี
70210 ประสาทสิทธิ์ ดำเนินสะดวก

ราชบุรี
70130 แพงพวย ดำเนินสะดวก

ราชบุรี
70130 ศรีสุราษฎร์ ดำเนินสะดวก

ราชบุรี
70130 สี่หมื่น ดำเนินสะดวก

ราชบุรี
70160 ดอนคา บางแพ

ราชบุรี
70160 ดอนใหญ่ บางแพ

ราชบุรี
70160 บางแพ บางแพ

ราชบุรี
70160 โพหัก บางแพ

ราชบุรี
70160 วังเย็น บางแพ

ราชบุรี
70160 วัดแก้ว บางแพ

ราชบุรี
70160 หัวโพ บางแพ

ราชบุรี
70180 บ้านคา บ้านคา

ราชบุรี
70180 บ้านบึง บ้านคา

ราชบุรี
70180 หนองพันจันทร์ บ้านคา

ราชบุรี
70190 กรับใหญ่ บ้านโป่ง

ราชบุรี
70110 เขาขลุง บ้านโป่ง

ราชบุรี
70110 คุ้งพยอม บ้านโป่ง

ราชบุรี
70110 ดอนกระเบื้อง บ้านโป่ง

ราชบุรี
70110 ท่าผา บ้านโป่ง

ราชบุรี
70110 นครชุมน์ บ้านโป่ง

ราชบุรี
70110 บ้านโป่ง บ้านโป่ง

ราชบุรี
70110 บ้านม่วง บ้านโป่ง

ราชบุรี
70110 เบิกไพร บ้านโป่ง

ราชบุรี
70110 ปากแรต บ้านโป่ง

ราชบุรี
70110 ลาดบัวขาว บ้านโป่ง

ราชบุรี
70110 สวนกล้วย บ้านโป่ง

ราชบุรี
70110 หนองกบ บ้านโป่ง

ราชบุรี
70110 หนองปลาหมอ บ้านโป่ง

ราชบุรี
70110 หนองอ้อ บ้านโป่ง

ราชบุรี
70140 ดอนทราย ปากท่อ

ราชบุรี
70140 ทุ่งหลวง ปากท่อ

ราชบุรี
70140 บ่อกระดาน ปากท่อ

ราชบุรี
70140 ปากท่อ ปากท่อ

ราชบุรี
70140 ป่าไก่ ปากท่อ

ราชบุรี
70140 ยางหัก ปากท่อ

ราชบุรี
70140 วังมะนาว ปากท่อ

ราชบุรี
70140 วัดยางงาม ปากท่อ

ราชบุรี
70140 วันดาว ปากท่อ

ราชบุรี
70140 หนองกระทุ่ม ปากท่อ

ราชบุรี
70140 ห้วยยางโทน ปากท่อ

ราชบุรี
70140 อ่างหิน ปากท่อ

ราชบุรี
70120 เขาชะงุ้ม โพธาราม

ราชบุรี
70120 คลองข่อย โพธาราม

ราชบุรี
70120 คลองตาคต โพธาราม

ราชบุรี
70120 เจ็ดเสมียน โพธาราม

ราชบุรี
70120 ชำแระ โพธาราม

ราชบุรี
70120 ดอนกระเบื้อง โพธาราม

ราชบุรี
70120 ดอนทราย โพธาราม

ราชบุรี
70120 เตาปูน โพธาราม

ราชบุรี
70120 ท่าชุมพล โพธาราม

ราชบุรี
70120 ธรรมเสน โพธาราม

ราชบุรี
70120 นางแก้ว โพธาราม

ราชบุรี
70120 บางโตนด โพธาราม

ราชบุรี
70120 บ้านฆ้อง โพธาราม

ราชบุรี
70120 บ้านเลือก โพธาราม

ราชบุรี
70120 บ้านสิงห์ โพธาราม

ราชบุรี
70120 โพธาราม โพธาราม

ราชบุรี
70120 สร้อยฟ้า โพธาราม

ราชบุรี
70120 หนองกวาง โพธาราม

ราชบุรี
70120 หนองโพ โพธาราม

ราชบุรี
70000 เกาะพลับพลา เมืองราชบุรี

ราชบุรี
70000 เขาแร้ง เมืองราชบุรี

ราชบุรี
70000 คุ้งกระถิน เมืองราชบุรี

ราชบุรี
70000 คุ้งน้ำวน เมืองราชบุรี

ราชบุรี
70000 คูบัว เมืองราชบุรี

ราชบุรี
70000 โคกหม้อ เมืองราชบุรี

ราชบุรี
70000 เจดีย์หัก เมืองราชบุรี

ราชบุรี
70000 ดอนตะโก เมืองราชบุรี

ราชบุรี
70000 ดอนแร่ เมืองราชบุรี

ราชบุรี
70000 ท่าราบ เมืองราชบุรี

ราชบุรี
70000 น้ำพุ เมืองราชบุรี

ราชบุรี
70000 บางป่า เมืองราชบุรี

ราชบุรี
70000 บ้านไร่ เมืองราชบุรี

ราชบุรี
70000 พงสวาย เมืองราชบุรี

ราชบุรี
70000 พิกุลทอง เมืองราชบุรี

ราชบุรี
70000 สามเรือน เมืองราชบุรี

ราชบุรี
70000 หนองกลางนา เมืองราชบุรี

ราชบุรี
70000 หน้าเมือง เมืองราชบุรี

ราชบุรี
70000 หลุมดิน เมืองราชบุรี

ราชบุรี
70000 ห้วยไผ่ เมืองราชบุรี

ราชบุรี
70000 หินกอง เมืองราชบุรี

ราชบุรี
70000 อ่างทอง เมืองราชบุรี

ราชบุรี
70170 เกาะศาลพระ วัดเพลง

ราชบุรี
70170 จอมประทัด วัดเพลง

ราชบุรี
70170 วัดเพลง วัดเพลง

ราชบุรี
70180 ตะนาวศรี สวนผึ้ง

ราชบุรี
70180 ท่าเคย สวนผึ้ง

ราชบุรี
70180 ป่าหวาย สวนผึ้ง

ราชบุรี
70180 สวนผึ้ง สวนผึ้ง

ราชบุรี