ยะลา

ยะลา

 คําขวัญประจําจังหวัดยะลา :           ยะลา ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
95000 กรงปินัง กรงปินัง

ยะลา
95000 ปุโรง กรงปินัง

ยะลา
95000 สะเอะ กรงปินัง

ยะลา
95000 ห้วยกระทิง กรงปินัง

ยะลา
95120 กาบัง กาบัง

ยะลา
95120 บาละ กาบัง

ยะลา
95150 คีรีเขต ธารโต

ยะลา
95150 ธารโต ธารโต

ยะลา
95150 บ้านแหร ธารโต

ยะลา
95130 แม่หวาด ธารโต

ยะลา
95170 แม่หวาด ธารโต

ยะลา
95130 เขื่อนบางลาง บันนังสตา

ยะลา
95130 ตลิ่งชัน บันนังสตา

ยะลา
95130 ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา

ยะลา
95130 ถ้ำทะลุ บันนังสตา

ยะลา
95130 บันนังสตา บันนังสตา

ยะลา
95130 บาเจาะ บันนังสตา

ยะลา
95110 ตาเนาะแมเราะ เบตง

ยะลา
95110 ธารน้ำทิพย์ เบตง

ยะลา
95110 เบตง เบตง

ยะลา
95110 ยะรม เบตง

ยะลา
95110 อัยเยอร์เวง เบตง

ยะลา
95000 ตาเซะ เมืองยะลา

ยะลา
95000 ท่าสาป เมืองยะลา

ยะลา
95000 บันนังสาเรง เมืองยะลา

ยะลา
95000 บุดี เมืองยะลา

ยะลา
95000 เปาะเส้ง เมืองยะลา

ยะลา
95160 พร่อน เมืองยะลา

ยะลา
95000 ยะลา เมืองยะลา

ยะลา
95000 ยุโป เมืองยะลา

ยะลา
95160 ลำพะยา เมืองยะลา

ยะลา
95160 ลำใหม่ เมืองยะลา

ยะลา
95160 ลิดล เมืองยะลา

ยะลา
95000 สะเตง เมืองยะลา

ยะลา
95000 สะเตงนอก เมืองยะลา

ยะลา
95000 หน้าถ้ำ เมืองยะลา

ยะลา
95120 กาตอง ยะหา

ยะลา
95120 ตาชี ยะหา

ยะลา
95120 บาโงยซิแน ยะหา

ยะลา
95120 บาโร๊ะ ยะหา

ยะลา
95120 ปะแต ยะหา

ยะลา
95120 ยะหา ยะหา

ยะลา
95120 ละแอ ยะหา

ยะลา
95140 กอตอตือร๊ะ รามัน

ยะลา
95140 กายูบอเกาะ รามัน

ยะลา
95140 กาลอ รามัน

ยะลา
95140 กาลูปัง รามัน

ยะลา
95140 เกะรอ รามัน

ยะลา
95140 โกตาบารู รามัน

ยะลา
95140 จะกว๊ะ รามัน

ยะลา
95140 ตะโล๊ะหะลอ รามัน

ยะลา
95140 ท่าธง รามัน

ยะลา
95140 เนินงาม รามัน

ยะลา
95140 บาโงย รามัน

ยะลา
95140 บาลอ รามัน

ยะลา
95140 บือมัง รามัน

ยะลา
95140 ยะต๊ะ รามัน

ยะลา
95140 วังพญา รามัน

ยะลา
95140 อาซ่อง รามัน

ยะลา