ภูเก็ต

ภูเก็ต

 คําขวัญประจําจังหวัดภูเก็ต :           ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
83150 กมลา กะทู้

ภูเก็ต
83120 กะทู้ กะทู้

ภูเก็ต
83150 ป่าตอง กะทู้

ภูเก็ต
83110 เชิงทะเล ถลาง

ภูเก็ต
83110 เทพกระษัตรี ถลาง

ภูเก็ต
83110 ป่าคลอก ถลาง

ภูเก็ต
83110 ไม้ขาว ถลาง

ภูเก็ต
83110 ศรีสุนทร ถลาง

ภูเก็ต
83110 สาคู ถลาง

ภูเก็ต
83100 กะรน เมืองภูเก็ต

ภูเก็ต
83000 เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต

ภูเก็ต
83130 ฉลอง เมืองภูเก็ต

ภูเก็ต
83000 ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต

ภูเก็ต
83000 ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต

ภูเก็ต
83000 รัษฎา เมืองภูเก็ต

ภูเก็ต
83130 ราไวย์ เมืองภูเก็ต

ภูเก็ต
83000 วิชิต เมืองภูเก็ต

ภูเก็ต