พิษณุโลก

พิษณุโลก

 คําขวัญประจําจังหวัดพิษณุโลก :           พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
65170 ชาติตระการ ชาติตระการ

พิษณุโลก
65170 ท่าสะแก ชาติตระการ

พิษณุโลก
65170 บ่อภาค ชาติตระการ

พิษณุโลก
65170 บ้านดง ชาติตระการ

พิษณุโลก
65170 ป่าแดง ชาติตระการ

พิษณุโลก
65170 สวนเมี่ยง ชาติตระการ

พิษณุโลก
65120 นครชุม นครไทย

พิษณุโลก
65120 นครไทย นครไทย

พิษณุโลก
65120 นาบัว นครไทย

พิษณุโลก
65120 น้ำกุ่ม นครไทย

พิษณุโลก
65120 เนินเพิ่ม นครไทย

พิษณุโลก
65120 บ่อโพธิ์ นครไทย

พิษณุโลก
65120 บ้านพร้าว นครไทย

พิษณุโลก
65120 บ้านแยง นครไทย

พิษณุโลก
65120 ยางโกลน นครไทย

พิษณุโลก
65120 หนองกะท้าว นครไทย

พิษณุโลก
65120 ห้วยเฮี้ย นครไทย

พิษณุโลก
65190 ชมพู เนินมะปราง

พิษณุโลก
65190 ไทรย้อย เนินมะปราง

พิษณุโลก
65190 เนินมะปราง เนินมะปราง

พิษณุโลก
65190 บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง

พิษณุโลก
65190 บ้านมุง เนินมะปราง

พิษณุโลก
65190 วังโพรง เนินมะปราง

พิษณุโลก
65190 วังยาง เนินมะปราง

พิษณุโลก
65110 โคกสลุด บางกระทุ่ม

พิษณุโลก
65110 ท่าตาล บางกระทุ่ม

พิษณุโลก
65110 นครป่าหมาก บางกระทุ่ม

พิษณุโลก
65210 เนินกุ่ม บางกระทุ่ม

พิษณุโลก
65110 บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม

พิษณุโลก
65110 บ้านไร่ บางกระทุ่ม

พิษณุโลก
65110 ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม

พิษณุโลก
65210 วัดตายม บางกระทุ่ม

พิษณุโลก
65110 สนามคลี บางกระทุ่ม

พิษณุโลก
65240 คุยม่วง บางระกำ

พิษณุโลก
65240 ชุมแสงสงคราม บางระกำ

พิษณุโลก
65140 ท่านางงาม บางระกำ

พิษณุโลก
65140 นิคมพัฒนา บางระกำ

พิษณุโลก
65140 บ่อทอง บางระกำ

พิษณุโลก
65140 บางระกำ บางระกำ

พิษณุโลก
65140 บึงกอก บางระกำ

พิษณุโลก
65140 ปลักแรด บางระกำ

พิษณุโลก
65140 พันเสา บางระกำ

พิษณุโลก
65140 วังอิทก บางระกำ

พิษณุโลก
65140 หนองกุลา บางระกำ

พิษณุโลก
65180 ดงประคำ พรหมพิราม

พิษณุโลก
65180 ตลุกเทียม พรหมพิราม

พิษณุโลก
65150 ทับยายเชียง พรหมพิราม

พิษณุโลก
65150 ท่าช้าง พรหมพิราม

พิษณุโลก
65150 พรหมพิราม พรหมพิราม

พิษณุโลก
65180 มะต้อง พรหมพิราม

พิษณุโลก
65150 มะตูม พรหมพิราม

พิษณุโลก
65180 วงฆ้อง พรหมพิราม

พิษณุโลก
65150 วังวน พรหมพิราม

พิษณุโลก
65180 ศรีภิรมย์ พรหมพิราม

พิษณุโลก
65150 หนองแขม พรหมพิราม

พิษณุโลก
65150 หอกลอง พรหมพิราม

พิษณุโลก
65230 งิ้วงาม เมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก
65000 จอมทอง เมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก
65000 ดอนทอง เมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก
65000 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก
65000 ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก
65000 ในเมือง เมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก
65000 บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก
65000 บ้านคลอง เมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก
65000 บ้านป่า เมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก
65000 บึงพระ เมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก
65000 ปากโทก เมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก
65000 ไผ่ขอดอน เมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก
65000 พลายชุมพล เมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก
65000 มะขามสูง เมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก
65230 วังน้ำคู้ เมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก
65000 วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก
65230 วัดพริก เมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก
65000 สมอแข เมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก
65000 หัวรอ เมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก
65000 อรัญญิก เมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก
65220 แก่งโสภา วังทอง

พิษณุโลก
65130 ชัยนาม วังทอง

พิษณุโลก
65130 ดินทอง วังทอง

พิษณุโลก
65130 ท่าหมื่นราม วังทอง

พิษณุโลก
65220 บ้านกลาง วังทอง

พิษณุโลก
65130 พันชาลี วังทอง

พิษณุโลก
65130 แม่ระกา วังทอง

พิษณุโลก
65130 วังทอง วังทอง

พิษณุโลก
65130 วังนกแอ่น วังทอง

พิษณุโลก
65130 วังพิกุล วังทอง

พิษณุโลก
65130 หนองพระ วังทอง

พิษณุโลก
65160 คันโช้ง วัดโบสถ์

พิษณุโลก
65160 ท้อแท้ วัดโบสถ์

พิษณุโลก
65160 ท่างาม วัดโบสถ์

พิษณุโลก
65160 บ้านยาง วัดโบสถ์

พิษณุโลก
65160 วัดโบสถ์ วัดโบสถ์

พิษณุโลก
65160 หินลาด วัดโบสถ์

พิษณุโลก