พิจิตร

พิจิตร

 คําขวัญประจําจังหวัดพิจิตร :           ถิ่นประสูติพระเจ้าสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวจ้าวอร่อยลือเรื่อง ตำนานเมืองชาละวัน

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
66210 วังงิ้ว ดงเจริญ

พิจิตร
66210 วังงิ้วใต้ ดงเจริญ

พิจิตร
66210 สำนักขุนเณร ดงเจริญ

พิจิตร
66210 ห้วยพุก ดงเจริญ

พิจิตร
66210 ห้วยร่วม ดงเจริญ

พิจิตร
66110 คลองคูณ ตะพานหิน

พิจิตร
66110 งิ้วราย ตะพานหิน

พิจิตร
66110 ดงตะขบ ตะพานหิน

พิจิตร
66110 ตะพานหิน ตะพานหิน

พิจิตร
66110 ทับหมัน ตะพานหิน

พิจิตร
66150 ทุ่งโพธิ์ ตะพานหิน

พิจิตร
66110 ไทรโรงโขน ตะพานหิน

พิจิตร
66110 ไผ่หลวง ตะพานหิน

พิจิตร
66110 วังสำโรง ตะพานหิน

พิจิตร
66150 วังหลุม ตะพานหิน

พิจิตร
66110 วังหว้า ตะพานหิน

พิจิตร
66110 หนองพยอม ตะพานหิน

พิจิตร
66110 ห้วยเกตุ ตะพานหิน

พิจิตร
66230 เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ

พิจิตร
66230 เขาทราย ทับคล้อ

พิจิตร
66150 ทับคล้อ ทับคล้อ

พิจิตร
66150 ท้ายทุ่ง ทับคล้อ

พิจิตร
66120 เนินมะกอก บางมูลนาก

พิจิตร
66120 บางไผ่ บางมูลนาก

พิจิตร
66120 บางมูลนาก บางมูลนาก

พิจิตร
66120 ภูมิ บางมูลนาก

พิจิตร
66120 ลำประดา บางมูลนาก

พิจิตร
66120 วังกรด บางมูลนาก

พิจิตร
66210 วังตะกู บางมูลนาก

พิจิตร
66120 วังสำโรง บางมูลนาก

พิจิตร
66120 ห้วยเขน บางมูลนาก

พิจิตร
66120 หอไกร บางมูลนาก

พิจิตร
66130 บางลาย บึงนาราง

พิจิตร
66130 บึงนาราง บึงนาราง

พิจิตร
66130 โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง

พิจิตร
66130 ห้วยแก้ว บึงนาราง

พิจิตร
66130 แหลมรัง บึงนาราง

พิจิตร
66130 ทะนง โพทะเล

พิจิตร
66130 ท่าขมิ้น โพทะเล

พิจิตร
66130 ท่านั่ง โพทะเล

พิจิตร
66130 ท่าบัว โพทะเล

พิจิตร
66130 ท้ายน้ำ โพทะเล

พิจิตร
66130 ท่าเสา โพทะเล

พิจิตร
66130 ทุ่งน้อย โพทะเล

พิจิตร
66130 บางคลาน โพทะเล

พิจิตร
66130 บ้านน้อย โพทะเล

พิจิตร
66130 โพทะเล โพทะเล

พิจิตร
66130 วัดขวาง โพทะเล

พิจิตร
66190 ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง

พิจิตร
66190 ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง

พิจิตร
66190 เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง

พิจิตร
66190 ไผ่ท่าโพ โพธิ์ประทับช้าง

พิจิตร
66190 ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง

พิจิตร
66190 โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง

พิจิตร
66190 วังจิก โพธิ์ประทับช้าง

พิจิตร
66000 คลองคะเชนทร์ เมืองพิจิตร

พิจิตร
66000 ฆะมัง เมืองพิจิตร

พิจิตร
66170 ฆะมัง เมืองพิจิตร

พิจิตร
66170 ดงกลาง เมืองพิจิตร

พิจิตร
66170 ดงป่าคำ เมืองพิจิตร

พิจิตร
66000 ท่าหลวง เมืองพิจิตร

พิจิตร
66000 ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร

พิจิตร
66000 ในเมือง เมืองพิจิตร

พิจิตร
66000 บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร

พิจิตร
66000 ปากทาง เมืองพิจิตร

พิจิตร
66000 ป่ามะคาบ เมืองพิจิตร

พิจิตร
66000 ไผ่ขวาง เมืองพิจิตร

พิจิตร
66000 เมืองเก่า เมืองพิจิตร

พิจิตร
66000 ย่านยาว เมืองพิจิตร

พิจิตร
66000 โรงช้าง เมืองพิจิตร

พิจิตร
66000 สายคำโห้ เมืองพิจิตร

พิจิตร
66170 หัวดง เมืองพิจิตร

พิจิตร
66140 บ้านนา วชิรบารมี

พิจิตร
66140 บึงบัว วชิรบารมี

พิจิตร
66140 วังโมกข์ วชิรบารมี

พิจิตร
66220 หนองหลุม วชิรบารมี

พิจิตร
66180 วังทรายพูน วังทรายพูน

พิจิตร
66180 หนองปล้อง วังทรายพูน

พิจิตร
66180 หนองปลาไหล วังทรายพูน

พิจิตร
66180 หนองพระ วังทรายพูน

พิจิตร
66160 คลองทราย สากเหล็ก

พิจิตร
66160 ท่าเยี่ยม สากเหล็ก

พิจิตร
66160 วังทับไทร สากเหล็ก

พิจิตร
66160 สากเหล็ก สากเหล็ก

พิจิตร
66160 หนองหญ้าไทร สากเหล็ก

พิจิตร
66220 กำแพงดิน สามง่าม

พิจิตร
66140 เนินปอ สามง่าม

พิจิตร
66140 รังนก สามง่าม

พิจิตร
66140 สามง่าม สามง่าม

พิจิตร
66140 หนองโสน สามง่าม

พิจิตร