พัทลุง

พัทลุง

 คําขวัญประจําจังหวัดพัทลุง :           เมืองหนังโนรา อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
93180 กงหรา กงหรา

พัทลุง
93180 คลองเฉลิม กงหรา

พัทลุง
93180 คลองทรายขาว กงหรา

พัทลุง
93000 ชะรัด กงหรา

พัทลุง
93000 สมหวัง กงหรา

พัทลุง
93130 เขาชัยสน เขาชัยสน

พัทลุง
93130 ควนขนุน เขาชัยสน

พัทลุง
93130 โคกม่วง เขาชัยสน

พัทลุง
93130 จองถนน เขาชัยสน

พัทลุง
93130 หานโพธิ์ เขาชัยสน

พัทลุง
93110 ควนขนุน ควนขนุน

พัทลุง
93110 ชะมวง ควนขนุน

พัทลุง
93110 ดอนทราย ควนขนุน

พัทลุง
93110 โตนดด้วน ควนขนุน

พัทลุง
93150 ทะเลน้อย ควนขนุน

พัทลุง
93110 นาขยาด ควนขนุน

พัทลุง
93110 ปันแต ควนขนุน

พัทลุง
93110 พนมวังก์ ควนขนุน

พัทลุง
93150 พนางตุง ควนขนุน

พัทลุง
93110 แพรกหา ควนขนุน

พัทลุง
93150 มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง
93110 แหลมโตนด ควนขนุน

พัทลุง
93160 คลองใหญ่ ตะโหมด

พัทลุง
93160 ตะโหมด ตะโหมด

พัทลุง
93160 แม่ขรี ตะโหมด

พัทลุง
93140 โคกสัก บางแก้ว

พัทลุง
93160 โคกสัก บางแก้ว

พัทลุง
93140 ท่ามะเดื่อ บางแก้ว

พัทลุง
93140 นาปะขอ บางแก้ว

พัทลุง
93120 เกาะนางคำ ปากพะยูน

พัทลุง
93120 เกาะหมาก ปากพะยูน

พัทลุง
93120 ดอนทราย ปากพะยูน

พัทลุง
93120 ดอนประดู่ ปากพะยูน

พัทลุง
93120 ปากพะยูน ปากพะยูน

พัทลุง
93120 ฝาละมี ปากพะยูน

พัทลุง
93120 หารเทา ปากพะยูน

พัทลุง
93170 โคกทราย ป่าบอน

พัทลุง
93170 ทุ่งนารี ป่าบอน

พัทลุง
93170 ป่าบอน ป่าบอน

พัทลุง
93170 วังใหม่ ป่าบอน

พัทลุง
93170 หนองธง ป่าบอน

พัทลุง
93110 เกาะเต่า ป่าพะยอม

พัทลุง
93110 บ้านพร้าว ป่าพะยอม

พัทลุง
93110 ป่าพะยอม ป่าพะยอม

พัทลุง
93110 ลานข่อย ป่าพะยอม

พัทลุง
93000 เขาเจียก เมืองพัทลุง

พัทลุง
93000 ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง

พัทลุง
93000 คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง

พัทลุง
93000 โคกชะงาย เมืองพัทลุง

พัทลุง
93000 ชัยบุรี เมืองพัทลุง

พัทลุง
93000 ตำนาน เมืองพัทลุง

พัทลุง
93000 ท่าแค เมืองพัทลุง

พัทลุง
93000 ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง

พัทลุง
93000 นาท่อม เมืองพัทลุง

พัทลุง
93000 นาโหนด เมืองพัทลุง

พัทลุง
93000 ปรางหมู่ เมืองพัทลุง

พัทลุง
93000 พญาขัน เมืองพัทลุง

พัทลุง
93000 ร่มเมือง เมืองพัทลุง

พัทลุง
93000 ลำปำ เมืองพัทลุง

พัทลุง
93000 ชุมพล ศรีนครินทร์

พัทลุง
93000 บ้านนา ศรีนครินทร์

พัทลุง
93000 ลำสินธุ์ ศรีนครินทร์

พัทลุง
93000 อ่างทอง ศรีนครินทร์

พัทลุง
93190 เขาปู่ ศรีบรรพต

พัทลุง
93190 เขาย่า ศรีบรรพต

พัทลุง
93190 ตะแพน ศรีบรรพต

พัทลุง