พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

 คําขวัญประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธา :           ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
13130 จำปา ท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา
13130 ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา
13130 ท่าเรือ ท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา
13130 ท่าหลวง ท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา
18270 ท่าหลวง ท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา
13130 บ้านร่อม ท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา
13130 ปากท่า ท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา
13130 โพธิ์เอน ท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา
13130 วังแดง ท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา
13130 ศาลาลอย ท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา
13130 หนองขนาก ท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา
13260 คลองสะแก นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา
13260 ท่าช้าง นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา
13260 นครหลวง นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา
13260 บ่อโพง นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา
13260 บางพระครู นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา
13260 บางระกำ นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา
13260 บ้านชุ้ง นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา
13260 ปากจั่น นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา
13260 พระนอน นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา
13260 แม่ลา นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา
13260 สามไถ นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา
13260 หนองปลิง นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา
13270 แก้วฟ้า บางซ้าย

พระนครศรีอยุธยา
13270 เต่าเล่า บางซ้าย

พระนครศรีอยุธยา
13270 เทพมงคล บางซ้าย

พระนครศรีอยุธยา
13270 บางซ้าย บางซ้าย

พระนครศรีอยุธยา
13270 ปลายกลัด บางซ้าย

พระนครศรีอยุธยา
13270 วังพัฒนา บางซ้าย

พระนครศรีอยุธยา
13190 กกแก้วบูรพา บางไทร

พระนครศรีอยุธยา
13190 กระแชง บางไทร

พระนครศรีอยุธยา
13190 แคตก บางไทร

พระนครศรีอยุธยา
13190 แคออก บางไทร

พระนครศรีอยุธยา
13190 โคกช้าง บางไทร

พระนครศรีอยุธยา
13190 ช้างน้อย บางไทร

พระนครศรีอยุธยา
13190 ช่างเหล็ก บางไทร

พระนครศรีอยุธยา
13290 ช้างใหญ่ บางไทร

พระนครศรีอยุธยา
13290 เชียงรากน้อย บางไทร

พระนครศรีอยุธยา
13190 บางไทร บางไทร

พระนครศรีอยุธยา
13190 บางพลี บางไทร

พระนครศรีอยุธยา
13190 บางยี่โท บางไทร

พระนครศรีอยุธยา
13190 บ้านกลึง บางไทร

พระนครศรีอยุธยา
13190 บ้านเกาะ บางไทร

พระนครศรีอยุธยา
13190 บ้านแป้ง บางไทร

พระนครศรีอยุธยา
13190 บ้านม้า บางไทร

พระนครศรีอยุธยา
13190 ไผ่พระ บางไทร

พระนครศรีอยุธยา
13290 โพแตง บางไทร

พระนครศรีอยุธยา
13190 ไม้ตรา บางไทร

พระนครศรีอยุธยา
13290 ราชคราม บางไทร

พระนครศรีอยุธยา
13190 สนามชัย บางไทร

พระนครศรีอยุธยา
13190 หน้าไม้ บางไทร

พระนครศรีอยุธยา
13190 ห่อหมก บางไทร

พระนครศรีอยุธยา
13250 กบเจา บางบาล

พระนครศรีอยุธยา
13250 ทางช้าง บางบาล

พระนครศรีอยุธยา
13250 ไทรน้อย บางบาล

พระนครศรีอยุธยา
13250 น้ำเต้า บางบาล

พระนครศรีอยุธยา
13250 บางชะนี บางบาล

พระนครศรีอยุธยา
13250 บางบาล บางบาล

พระนครศรีอยุธยา
13250 บางหลวง บางบาล

พระนครศรีอยุธยา
13250 บางหลวงโดด บางบาล

พระนครศรีอยุธยา
13250 บางหัก บางบาล

พระนครศรีอยุธยา
13250 บ้านกุ่ม บางบาล

พระนครศรีอยุธยา
13250 บ้านคลัง บางบาล

พระนครศรีอยุธยา
13250 พระขาว บางบาล

พระนครศรีอยุธยา
13250 มหาพราหมณ์ บางบาล

พระนครศรีอยุธยา
13250 วัดตะกู บางบาล

พระนครศรีอยุธยา
13250 วัดยม บางบาล

พระนครศรีอยุธยา
13250 สะพานไทย บางบาล

พระนครศรีอยุธยา
13220 ขยาย บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา
13220 ขวัญเมือง บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา
13220 ตานิม บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา
13220 ตาลเอน บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา
13220 ทับน้ำ บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา
13220 ทางกลาง บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา
13220 บางเดื่อ บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา
13220 บางนางร้า บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา
13220 บางปะหัน บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา
13220 บางเพลิง บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา
13220 บ้านขล้อ บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา
13220 บ้านม้า บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา
13220 บ้านลี่ บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา
13220 พุทเลา บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา
13220 โพธิ์สามต้น บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา
13220 เสาธง บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา
13220 หันสัง บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา
13160 เกาะเกิด บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา
13160 ขนอนหลวง บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา
13160 คลองจิก บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา
13160 คุ้งลาน บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา
13180 เชียงรากน้อย บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา
13160 ตลาดเกรียบ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา
13160 ตลิ่งชัน บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา
13160 บางกระสั้น บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา
13160 บางประแดง บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา
13160 บ้านกรด บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา
13160 บ้านแป้ง บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา
13160 บ้านพลับ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา
13160 บ้านโพ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา
13160 บ้านเลน บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา
13170 บ้านสร้าง บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา
13160 บ้านหว้า บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา
13160 วัดยม บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา
13160 สามเรือน บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา
13240 คลองน้อย บ้านแพรก

พระนครศรีอยุธยา
13240 บ้านแพรก บ้านแพรก

พระนครศรีอยุธยา
13240 บ้านใหม่ บ้านแพรก

พระนครศรีอยุธยา
13240 สองห้อง บ้านแพรก

พระนครศรีอยุธยา
13240 สำพะเนียง บ้านแพรก

พระนครศรีอยุธยา
13120 กุฎี ผักไห่

พระนครศรีอยุธยา
13120 โคกช้าง ผักไห่

พระนครศรีอยุธยา
13280 จักราช ผักไห่

พระนครศรีอยุธยา
13280 ดอนลาน ผักไห่

พระนครศรีอยุธยา
13120 ตาลาน ผักไห่

พระนครศรีอยุธยา
13120 ท่าดินแดง ผักไห่

พระนครศรีอยุธยา
13280 นาคู ผักไห่

พระนครศรีอยุธยา
13120 บ้านแค ผักไห่

พระนครศรีอยุธยา
13120 บ้านใหญ่ ผักไห่

พระนครศรีอยุธยา
13120 ผักไห่ ผักไห่

พระนครศรีอยุธยา
13120 ลาดชิด ผักไห่

พระนครศรีอยุธยา
13120 ลาดน้ำเค็ม ผักไห่

พระนครศรีอยุธยา
13280 ลำตะเคียน ผักไห่

พระนครศรีอยุธยา
13280 หนองน้ำใหญ่ ผักไห่

พระนครศรีอยุธยา
13120 หน้าโคก ผักไห่

พระนครศรีอยุธยา
13120 อมฤต ผักไห่

พระนครศรีอยุธยา
13000 กะมัง พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา
13000 เกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา
13000 คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา
13000 คลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา
13000 คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา
13000 ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา
13000 บ้านเกาะ พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา
13000 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา
13000 บ้านรุน พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา
13000 บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา
13000 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา
13000 ปากกราน พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา
13000 ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา
13000 ภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา
13000 ลุมพลี พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา
13000 วัดตูม พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา
13000 สวนพริก พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา
13000 สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา
13000 หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา
13000 หันตรา พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา
13000 หัวรอ พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา
13140 กระจิว ภาชี

พระนครศรีอยุธยา
13140 โคกม่วง ภาชี

พระนครศรีอยุธยา
13140 ดอนหญ้านาง ภาชี

พระนครศรีอยุธยา
13140 ไผ่ล้อม ภาชี

พระนครศรีอยุธยา
13140 พระแก้ว ภาชี

พระนครศรีอยุธยา
13140 ภาชี ภาชี

พระนครศรีอยุธยา
13140 ระโสม ภาชี

พระนครศรีอยุธยา
18250 ระโสม ภาชี

พระนครศรีอยุธยา
13140 หนองน้ำใส ภาชี

พระนครศรีอยุธยา
13150 กะทุ่ม มหาราช

พระนครศรีอยุธยา
13150 เจ้าปลุก มหาราช

พระนครศรีอยุธยา
13150 ท่าตอ มหาราช

พระนครศรีอยุธยา
13150 น้ำเต้า มหาราช

พระนครศรีอยุธยา
13150 บางนา มหาราช

พระนครศรีอยุธยา
13150 บ้านขวาง มหาราช

พระนครศรีอยุธยา
13150 บ้านนา มหาราช

พระนครศรีอยุธยา
13150 บ้านใหม่ มหาราช

พระนครศรีอยุธยา
13150 พิตเพียน มหาราช

พระนครศรีอยุธยา
13150 มหาราช มหาราช

พระนครศรีอยุธยา
13150 โรงช้าง มหาราช

พระนครศรีอยุธยา
13150 หัวไผ่ มหาราช

พระนครศรีอยุธยา
13230 คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง

พระนครศรีอยุธยา
13230 คู้สลอด ลาดบัวหลวง

พระนครศรีอยุธยา
13230 พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง

พระนครศรีอยุธยา
13230 ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง

พระนครศรีอยุธยา
13230 สามเมือง ลาดบัวหลวง

พระนครศรีอยุธยา
13230 สิงหนาท ลาดบัวหลวง

พระนครศรีอยุธยา
13230 หลักชัย ลาดบัวหลวง

พระนครศรีอยุธยา
13170 ข้าวงาม วังน้อย

พระนครศรีอยุธยา
13170 ชะแมบ วังน้อย

พระนครศรีอยุธยา
13170 บ่อตาโล่ วังน้อย

พระนครศรีอยุธยา
13170 พยอม วังน้อย

พระนครศรีอยุธยา
13180 พยอม วังน้อย

พระนครศรีอยุธยา
13170 ลำตาเสา วังน้อย

พระนครศรีอยุธยา
13170 ลำไทร วังน้อย

พระนครศรีอยุธยา
13170 วังจุฬา วังน้อย

พระนครศรีอยุธยา
13170 วังน้อย วังน้อย

พระนครศรีอยุธยา
13170 สนับทึบ วังน้อย

พระนครศรีอยุธยา
13170 หันตะเภา วังน้อย

พระนครศรีอยุธยา
13110 เจ้าเจ็ด เสนา

พระนครศรีอยุธยา
13110 เจ้าเสด็จ เสนา

พระนครศรีอยุธยา
13110 ชายนา เสนา

พระนครศรีอยุธยา
13110 ดอนทอง เสนา

พระนครศรีอยุธยา
13110 บางนมโค เสนา

พระนครศรีอยุธยา
13110 บ้านกระทุ่ม เสนา

พระนครศรีอยุธยา
13110 บ้านแถว เสนา

พระนครศรีอยุธยา
13110 บ้านแพน เสนา

พระนครศรีอยุธยา
13110 บ้านโพธิ์ เสนา

พระนครศรีอยุธยา
13110 บ้านหลวง เสนา

พระนครศรีอยุธยา
13110 มารวิชัย เสนา

พระนครศรีอยุธยา
13110 รางจรเข้ เสนา

พระนครศรีอยุธยา
13110 ลาดงา เสนา

พระนครศรีอยุธยา
13110 สามกอ เสนา

พระนครศรีอยุธยา
13110 สามตุ่ม เสนา

พระนครศรีอยุธยา
13110 เสนา เสนา

พระนครศรีอยุธยา
13110 หัวเวียง เสนา

พระนครศรีอยุธยา
13000 ข้าวเม่า อุทัย

พระนครศรีอยุธยา
13210 ข้าวเม่า อุทัย

พระนครศรีอยุธยา
13210 คานหาม อุทัย

พระนครศรีอยุธยา
13210 บ้านช้าง อุทัย

พระนครศรีอยุธยา
13210 บ้านหีบ อุทัย

พระนครศรีอยุธยา
13210 โพสาวหาญ อุทัย

พระนครศรีอยุธยา
13210 สามบัณฑิต อุทัย

พระนครศรีอยุธยา
13210 เสนา อุทัย

พระนครศรีอยุธยา
13210 หนองน้ำส้ม อุทัย

พระนครศรีอยุธยา
13210 หนองไม้ซุง อุทัย

พระนครศรีอยุธยา
13210 อุทัย อุทัย

พระนครศรีอยุธยา