ปัตตานี

ปัตตานี

 คําขวัญประจําจังหวัดปัตตานี :           เมืองงามสามวัฒนธรรม  ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ  ชนน้อมนำศรัทธา  ถิ่นธรรมชาติงามตา  ปัตตานีสันติสุขแดนใต้

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
94230 กะรุบี กะพ้อ

ปัตตานี
94230 ตะโละดือรามัน กะพ้อ

ปัตตานี
94230 ปล่องหอย กะพ้อ

ปัตตานี
94180 ควนโนรี โคกโพธิ์

ปัตตานี
94120 โคกโพธิ์ โคกโพธิ์

ปัตตานี
94120 ช้างให้ตก โคกโพธิ์

ปัตตานี
94120 ทรายขาว โคกโพธิ์

ปัตตานี
94120 ท่าเรือ โคกโพธิ์

ปัตตานี
94180 ทุ่งพลา โคกโพธิ์

ปัตตานี
94120 นาเกตุ โคกโพธิ์

ปัตตานี
94180 นาประดู่ โคกโพธิ์

ปัตตานี
94120 บางโกระ โคกโพธิ์

ปัตตานี
94180 ปากล่อ โคกโพธิ์

ปัตตานี
94120 ป่าบอน โคกโพธิ์

ปัตตานี
94120 มะกรูด โคกโพธิ์

ปัตตานี
94140 ตะโละแมะนา ทุ่งยางแดง

ปัตตานี
94140 น้ำดำ ทุ่งยางแดง

ปัตตานี
94140 ปากู ทุ่งยางแดง

ปัตตานี
94140 พิเทน ทุ่งยางแดง

ปัตตานี
94190 ควน ปะนาเระ

ปัตตานี
94130 คอกกระบือ ปะนาเระ

ปัตตานี
94130 ดอน ปะนาเระ

ปัตตานี
94190 ดอน ปะนาเระ

ปัตตานี
94130 ท่าข้าม ปะนาเระ

ปัตตานี
94130 ท่าน้ำ ปะนาเระ

ปัตตานี
94130 บ้านกลาง ปะนาเระ

ปัตตานี
94130 บ้านนอก ปะนาเระ

ปัตตานี
94130 บ้านน้ำบ่อ ปะนาเระ

ปัตตานี
94130 ปะนาเระ ปะนาเระ

ปัตตานี
94130 พ่อมิ่ง ปะนาเระ

ปัตตานี
94140 กระเสาะ มายอ

ปัตตานี
94140 กระหวะ มายอ

ปัตตานี
94190 กระหวะ มายอ

ปัตตานี
94140 เกาะจัน มายอ

ปัตตานี
94140 ตรัง มายอ

ปัตตานี
94140 ถนน มายอ

ปัตตานี
94140 ปะโด มายอ

ปัตตานี
94140 ปานัน มายอ

ปัตตานี
94140 มายอ มายอ

ปัตตานี
94190 ลางา มายอ

ปัตตานี
94140 ลุโบะยิไร มายอ

ปัตตานี
94140 สะกำ มายอ

ปัตตานี
94140 สาคอใต้ มายอ

ปัตตานี
94140 สาคอบน มายอ

ปัตตานี
94000 กะมิยอ เมืองปัตตานี

ปัตตานี
94000 คลองมานิง เมืองปัตตานี

ปัตตานี
94000 จะบังติกอ เมืองปัตตานี

ปัตตานี
94000 ตะลุโบะ เมืองปัตตานี

ปัตตานี
94000 ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี

ปัตตานี
94000 บานา เมืองปัตตานี

ปัตตานี
94000 บาราโหม เมืองปัตตานี

ปัตตานี
94000 บาราเฮาะ เมืองปัตตานี

ปัตตานี
94000 ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี

ปัตตานี
94000 ปุยุด เมืองปัตตานี

ปัตตานี
94000 รูสะมิแล เมืองปัตตานี

ปัตตานี
94000 สะบารัง เมืองปัตตานี

ปัตตานี
94000 อาเนาะรู เมืองปัตตานี

ปัตตานี
94180 ป่าไร่ แม่ลาน

ปัตตานี
94180 ม่วงเตี้ย แม่ลาน

ปัตตานี
94180 แม่ลาน แม่ลาน

ปัตตานี
94220 ดอนทราย ไม้แก่น

ปัตตานี
94220 ตะโละไกรทอง ไม้แก่น

ปัตตานี
94220 ไทรทอง ไม้แก่น

ปัตตานี
94220 ไม้แก่น ไม้แก่น

ปัตตานี
94160 กระโด ยะรัง

ปัตตานี
94160 กอลำ ยะรัง

ปัตตานี
94160 เขาตูม ยะรัง

ปัตตานี
94160 คลองใหม่ ยะรัง

ปัตตานี
94160 ประจัน ยะรัง

ปัตตานี
94160 ปิตูมุดี ยะรัง

ปัตตานี
94160 เมาะมาวี ยะรัง

ปัตตานี
94160 ยะรัง ยะรัง

ปัตตานี
94160 ระแว้ง ยะรัง

ปัตตานี
94160 วัด ยะรัง

ปัตตานี
94160 สะดาวา ยะรัง

ปัตตานี
94160 สะนอ ยะรัง

ปัตตานี
94150 จะรัง ยะหริ่ง

ปัตตานี
94150 ตอหลัง ยะหริ่ง

ปัตตานี
94150 ตะโละ ยะหริ่ง

ปัตตานี
94150 ตะโละกาโปร์ ยะหริ่ง

ปัตตานี
94190 ตันหยงจึงงา ยะหริ่ง

ปัตตานี
94150 ตันหยงดาลอ ยะหริ่ง

ปัตตานี
94150 ตาแกะ ยะหริ่ง

ปัตตานี
94150 ตาลีอายร์ ยะหริ่ง

ปัตตานี
94150 บางปู ยะหริ่ง

ปัตตานี
94190 บาโลย ยะหริ่ง

ปัตตานี
94150 ปิยามุมัง ยะหริ่ง

ปัตตานี
94150 ปุลากง ยะหริ่ง

ปัตตานี
94150 มะนังยง ยะหริ่ง

ปัตตานี
94150 ยามู ยะหริ่ง

ปัตตานี
94150 ราตาปันยัง ยะหริ่ง

ปัตตานี
94150 สาบัน ยะหริ่ง

ปัตตานี
94150 หนองแรต ยะหริ่ง

ปัตตานี
94150 แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง

ปัตตานี
94110 กะดุนง สายบุรี

ปัตตานี
94110 ตะบิ้ง สายบุรี

ปัตตานี
94110 ตะลุบัน สายบุรี

ปัตตานี
94110 เตราะบอน สายบุรี

ปัตตานี
94190 ทุ่งคล้า สายบุรี

ปัตตานี
94110 บางเก่า สายบุรี

ปัตตานี
94110 บือเระ สายบุรี

ปัตตานี
94110 ปะเสยะวอ สายบุรี

ปัตตานี
94110 แป้น สายบุรี

ปัตตานี
94110 มะนังดาลำ สายบุรี

ปัตตานี
94110 ละหาร สายบุรี

ปัตตานี
94170 เกาะเปาะ หนองจิก

ปัตตานี
94170 คอลอตันหยง หนองจิก

ปัตตานี
94170 ดอนรัก หนองจิก

ปัตตานี
94170 ดาโต๊ะ หนองจิก

ปัตตานี
94170 ตุยง หนองจิก

ปัตตานี
94170 ท่ากำชำ หนองจิก

ปัตตานี
94170 บ่อทอง หนองจิก

ปัตตานี
94170 บางเขา หนองจิก

ปัตตานี
94170 บางตาวา หนองจิก

ปัตตานี
94170 ปุโละปุโย หนองจิก

ปัตตานี
94170 ยาบี หนองจิก

ปัตตานี
94170 ลิปะสะโง หนองจิก

ปัตตานี