ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

 คําขวัญประจําจังหวัดปราจีนบุรี :           ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
25110 กบินทร์ กบินทร์บุรี

ปราจีนบุรี
25110 เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี

ปราจีนบุรี
25110 นนทรี กบินทร์บุรี

ปราจีนบุรี
25110 นาแขม กบินทร์บุรี

ปราจีนบุรี
25110 บ่อทอง กบินทร์บุรี

ปราจีนบุรี
25110 บ้านนา กบินทร์บุรี

ปราจีนบุรี
25240 เมืองเก่า กบินทร์บุรี

ปราจีนบุรี
25110 ย่านรี กบินทร์บุรี

ปราจีนบุรี
25110 ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี

ปราจีนบุรี
25110 วังดาล กบินทร์บุรี

ปราจีนบุรี
25110 วังตะเคียน กบินทร์บุรี

ปราจีนบุรี
25110 วังท่าช้าง กบินทร์บุรี

ปราจีนบุรี
25110 หนองกี่ กบินทร์บุรี

ปราจีนบุรี
25110 หาดนางแก้ว กบินทร์บุรี

ปราจีนบุรี
25220 แก่งดินสอ นาดี

ปราจีนบุรี
25220 ทุ่งโพธิ์ นาดี

ปราจีนบุรี
25220 นาดี นาดี

ปราจีนบุรี
25220 บุพราหมณ์ นาดี

ปราจีนบุรี
25220 สะพานหิน นาดี

ปราจีนบุรี
25220 สำพันตา นาดี

ปราจีนบุรี
25150 กระทุ่มแพ้ว บ้านสร้าง

ปราจีนบุรี
25150 บางกระเบา บ้านสร้าง

ปราจีนบุรี
25150 บางขาม บ้านสร้าง

ปราจีนบุรี
25150 บางเตย บ้านสร้าง

ปราจีนบุรี
25150 บางแตน บ้านสร้าง

ปราจีนบุรี
25150 บางปลาร้า บ้านสร้าง

ปราจีนบุรี
25150 บางพลวง บ้านสร้าง

ปราจีนบุรี
25150 บางยาง บ้านสร้าง

ปราจีนบุรี
25150 บ้านสร้าง บ้านสร้าง

ปราจีนบุรี
25130 เกาะลอย ประจันตคาม

ปราจีนบุรี
25130 คำโตนด ประจันตคาม

ปราจีนบุรี
25130 ดงบัง ประจันตคาม

ปราจีนบุรี
25130 บ้านหอย ประจันตคาม

ปราจีนบุรี
25130 บุฝ้าย ประจันตคาม

ปราจีนบุรี
25130 ประจันตคาม ประจันตคาม

ปราจีนบุรี
25130 โพธิ์งาม ประจันตคาม

ปราจีนบุรี
25130 หนองแก้ว ประจันตคาม

ปราจีนบุรี
25130 หนองแสง ประจันตคาม

ปราจีนบุรี
25230 โคกไม้ลาย เมืองปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี
25000 ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี
25000 ดงพระราม เมืองปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี
25000 ท่างาม เมืองปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี
25230 เนินหอม เมืองปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี
25000 โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี
25000 บางเดชะ เมืองปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี
25000 บางบริบูรณ์ เมืองปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี
25230 บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี
25230 ไม้เค็ด เมืองปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี
25000 รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี
25000 วัดโบสถ์ เมืองปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี
25000 หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี
25140 กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุรี
25140 ดงกระทงยาม ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุรี
25140 ท่าตูม ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุรี
25140 บางกุ้ง ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุรี
25140 บ้านทาม ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุรี
25140 ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุรี
25140 สัมพันธ์ ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุรี
25140 หนองโพรง ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุรี
25140 หัวหว้า ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุรี
25140 หาดยาง ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุรี
25190 คู้ลำพัน ศรีมโหสถ

ปราจีนบุรี
25190 โคกไทย ศรีมโหสถ

ปราจีนบุรี
25190 โคกปีบ ศรีมโหสถ

ปราจีนบุรี
25190 ไผ่ชะเลือด ศรีมโหสถ

ปราจีนบุรี