ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์

 คําขวัญประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :           เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าวสัปปะรด สวยสดหาดเขาถ้ำ งามล้ำน้ำใจ

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
77150 กุยบุรี กุยบุรี

ประจวบคีรีขันธ์
77150 กุยเหนือ กุยบุรี

ประจวบคีรีขันธ์
77150 เขาแดง กุยบุรี

ประจวบคีรีขันธ์
77150 ดอนยายหนู กุยบุรี

ประจวบคีรีขันธ์
77150 สามกระทาย กุยบุรี

ประจวบคีรีขันธ์
77150 หาดขาม กุยบุรี

ประจวบคีรีขันธ์
77130 เขาล้าน ทับสะแก

ประจวบคีรีขันธ์
77130 ทับสะแก ทับสะแก

ประจวบคีรีขันธ์
77130 นาหูกวาง ทับสะแก

ประจวบคีรีขันธ์
77130 แสงอรุณ ทับสะแก

ประจวบคีรีขันธ์
77130 ห้วยยาง ทับสะแก

ประจวบคีรีขันธ์
77130 อ่างทอง ทับสะแก

ประจวบคีรีขันธ์
77140 กำเนิดนพคุณ บางสะพาน

ประจวบคีรีขันธ์
77190 ชัยเกษม บางสะพาน

ประจวบคีรีขันธ์
77230 ทองมงคล บางสะพาน

ประจวบคีรีขันธ์
77190 ธงชัย บางสะพาน

ประจวบคีรีขันธ์
77140 พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน

ประจวบคีรีขันธ์
77140 แม่รำพึง บางสะพาน

ประจวบคีรีขันธ์
77230 ร่อนทอง บางสะพาน

ประจวบคีรีขันธ์
77170 ช้างแรก บางสะพานน้อย

ประจวบคีรีขันธ์
77170 ไชยราช บางสะพานน้อย

ประจวบคีรีขันธ์
77170 ทรายทอง บางสะพานน้อย

ประจวบคีรีขันธ์
77170 บางสะพาน บางสะพานน้อย

ประจวบคีรีขันธ์
77170 ปากแพรก บางสะพานน้อย

ประจวบคีรีขันธ์
77120 เขาจ้าว ปราณบุรี

ประจวบคีรีขันธ์
77120 เขาน้อย ปราณบุรี

ประจวบคีรีขันธ์
77160 เขาน้อย ปราณบุรี

ประจวบคีรีขันธ์
77120 ปราณบุรี ปราณบุรี

ประจวบคีรีขันธ์
77220 ปากน้ำปราณ ปราณบุรี

ประจวบคีรีขันธ์
77120 วังก์พง ปราณบุรี

ประจวบคีรีขันธ์
77120 หนองตาแต้ม ปราณบุรี

ประจวบคีรีขันธ์
77000 เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์
77000 คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์
77210 บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์
77000 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์
77000 ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์
77000 อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์
77210 อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์
77180 ไร่เก่า สามร้อยยอด

ประจวบคีรีขันธ์
77180 ไร่ใหม่ สามร้อยยอด

ประจวบคีรีขันธ์
77180 ศาลาลัย สามร้อยยอด

ประจวบคีรีขันธ์
77180 ศิลาลอย สามร้อยยอด

ประจวบคีรีขันธ์
77120 สามร้อยยอด สามร้อยยอด

ประจวบคีรีขันธ์
77110 ทับใต้ หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์
77110 บึงนคร หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์
77110 หนองแก หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์
77110 หนองพลับ หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์
77110 ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์
77110 หัวหิน หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์
77110 หินเหล็กไฟ หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์