ปทุมธานี

ปทุมธานี

 คําขวัญประจําจังหวัดปทุมธานี :           ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
12120 คลองเจ็ด คลองหลวง

ปทุมธานี
12120 คลองสอง คลองหลวง

ปทุมธานี
12120 คลองสาม คลองหลวง

ปทุมธานี
12120 คลองสี่ คลองหลวง

ปทุมธานี
12110 บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี

ปทุมธานี
12130 บึงยี่โถ ธัญบุรี

ปทุมธานี
12110 บึงสนั่น ธัญบุรี

ปทุมธานี
12130 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี

ปทุมธานี
12110 รังสิต ธัญบุรี

ปทุมธานี
12110 ลำผักกูด ธัญบุรี

ปทุมธานี
12000 บางกะดี เมืองปทุมธานี

ปทุมธานี
12000 บางขะแยง เมืองปทุมธานี

ปทุมธานี
12000 บางคูวัด เมืองปทุมธานี

ปทุมธานี
12000 บางเดื่อ เมืองปทุมธานี

ปทุมธานี
12000 บางปรอก เมืองปทุมธานี

ปทุมธานี
12000 บางพูด เมืองปทุมธานี

ปทุมธานี
12000 บางพูน เมืองปทุมธานี

ปทุมธานี
12000 บางหลวง เมืองปทุมธานี

ปทุมธานี
12000 บ้านกระแชง เมืองปทุมธานี

ปทุมธานี
12000 บ้านกลาง เมืองปทุมธานี

ปทุมธานี
12000 บ้านฉาง เมืองปทุมธานี

ปทุมธานี
12000 บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี

ปทุมธานี
12000 สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี

ปทุมธานี
12000 หลักหก เมืองปทุมธานี

ปทุมธานี
12140 คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว

ปทุมธานี
12140 คูขวาง ลาดหลุมแก้ว

ปทุมธานี
12140 คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว

ปทุมธานี
12140 บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว

ปทุมธานี
12140 ระแหง ลาดหลุมแก้ว

ปทุมธานี
12140 ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว

ปทุมธานี
12140 หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว

ปทุมธานี
12130 คูคต ลำลูกกา

ปทุมธานี
12150 บึงคอไห ลำลูกกา

ปทุมธานี
12150 บึงคำพร้อย ลำลูกกา

ปทุมธานี
12150 บึงทองหลาง ลำลูกกา

ปทุมธานี
12150 พืชอุดม ลำลูกกา

ปทุมธานี
12150 ลาดสวาย ลำลูกกา

ปทุมธานี
12150 ลำไทร ลำลูกกา

ปทุมธานี
12150 ลำลูกกา ลำลูกกา

ปทุมธานี
12160 กระแชง สามโคก

ปทุมธานี
12160 คลองควาย สามโคก

ปทุมธานี
12160 เชียงรากน้อย สามโคก

ปทุมธานี
12160 เชียงรากใหญ่ สามโคก

ปทุมธานี
12160 ท้ายเกาะ สามโคก

ปทุมธานี
12160 บางกระบือ สามโคก

ปทุมธานี
12160 บางเตย สามโคก

ปทุมธานี
12160 บางโพธิ์เหนือ สามโคก

ปทุมธานี
12160 บ้านงิ้ว สามโคก

ปทุมธานี
12160 บ้านปทุม สามโคก

ปทุมธานี
12160 สามโคก สามโคก

ปทุมธานี
12170 นพรัตน์ หนองเสือ

ปทุมธานี
12170 บึงกาสาม หนองเสือ

ปทุมธานี
12170 บึงชำอ้อ หนองเสือ

ปทุมธานี
12170 บึงบอน หนองเสือ

ปทุมธานี
12170 บึงบา หนองเสือ

ปทุมธานี
12170 ศาลาครุ หนองเสือ

ปทุมธานี
12170 หนองสามวัง หนองเสือ

ปทุมธานี