บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

 คําขวัญประจําจังหวัดบุรีรัมย์ :           เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
31160 กระสัง กระสัง

บุรีรัมย์
31160 กันทรารมย์ กระสัง

บุรีรัมย์
31160 ชุมแสง กระสัง

บุรีรัมย์
31160 บ้านปรือ กระสัง

บุรีรัมย์
31160 เมืองไผ่ กระสัง

บุรีรัมย์
31160 ลำดวน กระสัง

บุรีรัมย์
31160 ศรีภูมิ กระสัง

บุรีรัมย์
31160 สองชั้น กระสัง

บุรีรัมย์
31160 สูงเนิน กระสัง

บุรีรัมย์
31160 หนองเต็ง กระสัง

บุรีรัมย์
31160 ห้วยสำราญ กระสัง

บุรีรัมย์
31190 คูเมือง คูเมือง

บุรีรัมย์
31190 ตูมใหญ่ คูเมือง

บุรีรัมย์
31190 บ้านแพ คูเมือง

บุรีรัมย์
31190 ปะเคียบ คูเมือง

บุรีรัมย์
31190 พรสำราญ คูเมือง

บุรีรัมย์
31190 หนองขมาร คูเมือง

บุรีรัมย์
31190 หินเหล็กไฟ คูเมือง

บุรีรัมย์
31150 แคนดง แคนดง

บุรีรัมย์
31150 ดงพลอง แคนดง

บุรีรัมย์
31150 สระบัว แคนดง

บุรีรัมย์
31150 หัวฝาย แคนดง

บุรีรัมย์
31110 เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ

บุรีรัมย์
31110 ตาเป๊ก เฉลิมพระเกียรติ

บุรีรัมย์
31170 ถาวร เฉลิมพระเกียรติ

บุรีรัมย์
31170 ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ

บุรีรัมย์
31110 อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ

บุรีรัมย์
31110 โคกสนวน ชำนิ

บุรีรัมย์
31110 ช่อผกา ชำนิ

บุรีรัมย์
31110 ชำนิ ชำนิ

บุรีรัมย์
31110 เมืองยาง ชำนิ

บุรีรัมย์
31110 ละลวด ชำนิ

บุรีรัมย์
31110 หนองปล่อง ชำนิ

บุรีรัมย์
31110 ก้านเหลือง นางรอง

บุรีรัมย์
31110 ชุมแสง นางรอง

บุรีรัมย์
31110 ถนนหัก นางรอง

บุรีรัมย์
31110 ทรัพย์พระยา นางรอง

บุรีรัมย์
31110 ทุ่งแสงทอง นางรอง

บุรีรัมย์
31110 นางรอง นางรอง

บุรีรัมย์
31110 บ้านสิงห์ นางรอง

บุรีรัมย์
31110 ลำไทรโยง นางรอง

บุรีรัมย์
31110 สะเดา นางรอง

บุรีรัมย์
31110 หนองกง นางรอง

บุรีรัมย์
31110 หนองไทร นางรอง

บุรีรัมย์
31110 หนองโบสถ์ นางรอง

บุรีรัมย์
31110 หนองยายพิมพ์ นางรอง

บุรีรัมย์
31110 หนองโสน นางรอง

บุรีรัมย์
31110 หัวถนน นางรอง

บุรีรัมย์
31230 ดอนกอก นาโพธิ์

บุรีรัมย์
31230 นาโพธิ์ นาโพธิ์

บุรีรัมย์
31230 บ้านคู นาโพธิ์

บุรีรัมย์
31230 บ้านดู่ นาโพธิ์

บุรีรัมย์
31230 ศรีสว่าง นาโพธิ์

บุรีรัมย์
31260 โนนดินแดง โนนดินแดง

บุรีรัมย์
31260 ลำนางรอง โนนดินแดง

บุรีรัมย์
31260 ส้มป่อย โนนดินแดง

บุรีรัมย์
31110 โกรกแก้ว โนนสุวรรณ

บุรีรัมย์
31110 ดงอีจาน โนนสุวรรณ

บุรีรัมย์
31110 ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ

บุรีรัมย์
31110 โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ

บุรีรัมย์
31180 เขาดินเหนือ บ้านกรวด

บุรีรัมย์
31180 จันทบเพชร บ้านกรวด

บุรีรัมย์
31180 โนนเจริญ บ้านกรวด

บุรีรัมย์
31180 บ้านกรวด บ้านกรวด

บุรีรัมย์
31180 บึงเจริญ บ้านกรวด

บุรีรัมย์
31180 ปราสาท บ้านกรวด

บุรีรัมย์
31180 สายตะกู บ้านกรวด

บุรีรัมย์
31180 หนองไม้งาม บ้านกรวด

บุรีรัมย์
31180 หินลาด บ้านกรวด

บุรีรัมย์
31000 โนนขวาง บ้านด่าน

บุรีรัมย์
31000 บ้านด่าน บ้านด่าน

บุรีรัมย์
31000 ปราสาท บ้านด่าน

บุรีรัมย์
31000 วังเหนือ บ้านด่าน

บุรีรัมย์
31120 กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์

บุรีรัมย์
31120 แดงใหญ่ บ้านใหม่ไชยพจน์

บุรีรัมย์
31120 ทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์

บุรีรัมย์
31120 หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์

บุรีรัมย์
31120 หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์

บุรีรัมย์
31140 เขาคอก ประโคนชัย

บุรีรัมย์
31140 โคกตูม ประโคนชัย

บุรีรัมย์
31140 โคกมะขาม ประโคนชัย

บุรีรัมย์
31140 โคกม้า ประโคนชัย

บุรีรัมย์
31140 โคกย่าง ประโคนชัย

บุรีรัมย์
31140 จรเข้มาก ประโคนชัย

บุรีรัมย์
31140 ตะโกตาพิ ประโคนชัย

บุรีรัมย์
31140 บ้านไทร ประโคนชัย

บุรีรัมย์
31140 ประโคนชัย ประโคนชัย

บุรีรัมย์
31140 ประทัดบุ ประโคนชัย

บุรีรัมย์
31140 ปังกู ประโคนชัย

บุรีรัมย์
31140 ไพศาล ประโคนชัย

บุรีรัมย์
31140 ละเวี้ย ประโคนชัย

บุรีรัมย์
31140 สี่เหลี่ยม ประโคนชัย

บุรีรัมย์
31140 แสลงโทน ประโคนชัย

บุรีรัมย์
31140 หนองบอน ประโคนชัย

บุรีรัมย์
31220 โคกมะม่วง ปะคำ

บุรีรัมย์
31220 ไทยเจริญ ปะคำ

บุรีรัมย์
31220 ปะคำ ปะคำ

บุรีรัมย์
31220 หนองบัว ปะคำ

บุรีรัมย์
31220 หูทำนบ ปะคำ

บุรีรัมย์
31250 โคกขมิ้น พลับพลาชัย

บุรีรัมย์
31250 จันดุม พลับพลาชัย

บุรีรัมย์
31250 ป่าชัน พลับพลาชัย

บุรีรัมย์
31250 สะเดา พลับพลาชัย

บุรีรัมย์
31250 สำโรง พลับพลาชัย

บุรีรัมย์
31120 บ้านจาน พุทไธสง

บุรีรัมย์
31120 บ้านเป้า พุทไธสง

บุรีรัมย์
31120 บ้านยาง พุทไธสง

บุรีรัมย์
31120 บ้านแวง พุทไธสง

บุรีรัมย์
31120 พุทไธสง พุทไธสง

บุรีรัมย์
31120 มะเฟือง พุทไธสง

บุรีรัมย์
31120 หายโศก พุทไธสง

บุรีรัมย์
31000 กระสัง เมืองบุรีรัมย์

บุรีรัมย์
31000 กลันทา เมืองบุรีรัมย์

บุรีรัมย์
31000 ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์

บุรีรัมย์
31000 ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์

บุรีรัมย์
31000 ในเมือง เมืองบุรีรัมย์

บุรีรัมย์
31000 บัวทอง เมืองบุรีรัมย์

บุรีรัมย์
31000 บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์

บุรีรัมย์
31000 บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์

บุรีรัมย์
31000 พระครู เมืองบุรีรัมย์

บุรีรัมย์
31000 เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์

บุรีรัมย์
31000 ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์

บุรีรัมย์
31000 สวายจีก เมืองบุรีรัมย์

บุรีรัมย์
31000 สองห้อง เมืองบุรีรัมย์

บุรีรัมย์
31000 สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์

บุรีรัมย์
31000 สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์

บุรีรัมย์
31000 เสม็ด เมืองบุรีรัมย์

บุรีรัมย์
31000 หนองตาด เมืองบุรีรัมย์

บุรีรัมย์
31000 หลักเขต เมืองบุรีรัมย์

บุรีรัมย์
31000 อิสาณ เมืองบุรีรัมย์

บุรีรัมย์
31170 โคกว่าน ละหานทราย

บุรีรัมย์
31170 ตาจง ละหานทราย

บุรีรัมย์
31170 ละหานทราย ละหานทราย

บุรีรัมย์
31170 สำโรงใหม่ ละหานทราย

บุรีรัมย์
31170 หนองตะครอง ละหานทราย

บุรีรัมย์
31170 หนองแวง ละหานทราย

บุรีรัมย์
31130 โคกกลาง ลำปลายมาศ

บุรีรัมย์
31130 โคกล่าม ลำปลายมาศ

บุรีรัมย์
31130 โคกสะอาด ลำปลายมาศ

บุรีรัมย์
31130 ตลาดโพธิ์ ลำปลายมาศ

บุรีรัมย์
31130 ทะเมนชัย ลำปลายมาศ

บุรีรัมย์
31130 บ้านยาง ลำปลายมาศ

บุรีรัมย์
31130 บุโพธิ์ ลำปลายมาศ

บุรีรัมย์
31130 ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ

บุรีรัมย์
31130 เมืองแฝก ลำปลายมาศ

บุรีรัมย์
31130 ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ

บุรีรัมย์
31130 แสลงพัน ลำปลายมาศ

บุรีรัมย์
31130 หนองกะทิง ลำปลายมาศ

บุรีรัมย์
31130 หนองคู ลำปลายมาศ

บุรีรัมย์
31130 หนองโดน ลำปลายมาศ

บุรีรัมย์
31130 หนองบัวโคก ลำปลายมาศ

บุรีรัมย์
31130 หินโคน ลำปลายมาศ

บุรีรัมย์
31150 กระสัง สตึก

บุรีรัมย์
31150 ชุมแสง สตึก

บุรีรัมย์
31150 ดอนมนต์ สตึก

บุรีรัมย์
31150 ท่าม่วง สตึก

บุรีรัมย์
31150 ทุ่งวัง สตึก

บุรีรัมย์
31150 นิคม สตึก

บุรีรัมย์
31150 เมืองแก สตึก

บุรีรัมย์
31150 ร่อนทอง สตึก

บุรีรัมย์
31150 สตึก สตึก

บุรีรัมย์
31150 สนามชัย สตึก

บุรีรัมย์
31150 สะแก สตึก

บุรีรัมย์
31150 หนองใหญ่ สตึก

บุรีรัมย์
31210 โคกสว่าง หนองกี่

บุรีรัมย์
31210 โคกสูง หนองกี่

บุรีรัมย์
31210 ดอนอะราง หนองกี่

บุรีรัมย์
31210 ท่าโพธิ์ชัย หนองกี่

บุรีรัมย์
31210 ทุ่งกระตาดพัฒนา หนองกี่

บุรีรัมย์
31210 ทุ่งกระเต็น หนองกี่

บุรีรัมย์
31210 บุกระสัง หนองกี่

บุรีรัมย์
31210 เมืองไผ่ หนองกี่

บุรีรัมย์
31210 เย้ยปราสาท หนองกี่

บุรีรัมย์
31210 หนองกี่ หนองกี่

บุรีรัมย์
31240 ไทยสามัคคี หนองหงส์

บุรีรัมย์
31240 เมืองฝ้าย หนองหงส์

บุรีรัมย์
31240 สระแก้ว หนองหงส์

บุรีรัมย์
31240 สระทอง หนองหงส์

บุรีรัมย์
31240 เสาเดียว หนองหงส์

บุรีรัมย์
31240 หนองชัยศรี หนองหงส์

บุรีรัมย์
31240 ห้วยหิน หนองหงส์

บุรีรัมย์
31000 โคกเหล็ก ห้วยราช

บุรีรัมย์
31000 ตาเสา ห้วยราช

บุรีรัมย์
31000 บ้านตะโก ห้วยราช

บุรีรัมย์
31000 เมืองโพธิ์ ห้วยราช

บุรีรัมย์
31000 สนวน ห้วยราช

บุรีรัมย์
31000 สามแวง ห้วยราช

บุรีรัมย์
31000 ห้วยราช ห้วยราช

บุรีรัมย์
31000 ห้วยราชา ห้วยราช

บุรีรัมย์