บึงกาฬ

บึงกาฬ

 คําขวัญประจําจังหวัดบึงกาฬ :           ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล้ำยางพารา งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ น้ำตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่งเรือ เหนือสุดแดนอีสาน นมัสการองค์พระใหญ่

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
38150 ซาง เซกา

บึงกาฬ
38150 เซกา เซกา

บึงกาฬ
38150 ท่ากกแดง เซกา

บึงกาฬ
38150 ท่าสะอาด เซกา

บึงกาฬ
38150 น้ำจั้น เซกา

บึงกาฬ
38150 บ้านต้อง เซกา

บึงกาฬ
38150 ป่งไฮ เซกา

บึงกาฬ
38150 โสกก่าม เซกา

บึงกาฬ
38150 หนองทุ่ม เซกา

บึงกาฬ
38170 คำแก้ว โซ่พิสัย

บึงกาฬ
38170 โซ่ โซ่พิสัย

บึงกาฬ
38170 ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย

บึงกาฬ
38170 บัวตูม โซ่พิสัย

บึงกาฬ
38170 ศรีชมภู โซ่พิสัย

บึงกาฬ
38170 หนองพันทา โซ่พิสัย

บึงกาฬ
38170 เหล่าทอง โซ่พิสัย

บึงกาฬ
38000 คำนาดี เมืองบึงกาฬ

บึงกาฬ
38000 โคกก่อง เมืองบึงกาฬ

บึงกาฬ
38000 ไคสี เมืองบึงกาฬ

บึงกาฬ
38000 ชัยพร เมืองบึงกาฬ

บึงกาฬ
38000 นาสวรรค์ เมืองบึงกาฬ

บึงกาฬ
38000 โนนสมบูรณ์ เมืองบึงกาฬ

บึงกาฬ
38000 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ

บึงกาฬ
38000 โป่งเปือย เมืองบึงกาฬ

บึงกาฬ
38000 วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ

บึงกาฬ
38000 หนองเข็ง เมืองบึงกาฬ

บึงกาฬ
38000 หนองเลิง เมืองบึงกาฬ

บึงกาฬ
38000 หอคำ เมืองบึงกาฬ

บึงกาฬ
38220 ดงบัง บึงโขงหลง

บึงกาฬ
38220 ท่าดอกคำ บึงโขงหลง

บึงกาฬ
38220 บึงโขงหลง บึงโขงหลง

บึงกาฬ
38220 โพธิ์หมากแข้ง บึงโขงหลง

บึงกาฬ
38000 โคกกว้าง บุ่งคล้า

บึงกาฬ
38000 บุ่งคล้า บุ่งคล้า

บึงกาฬ
38000 หนองเดิ่น บุ่งคล้า

บึงกาฬ
38190 นากั้ง ปากคาด

บึงกาฬ
38190 นาดง ปากคาด

บึงกาฬ
38190 โนนศิลา ปากคาด

บึงกาฬ
38190 ปากคาด ปากคาด

บึงกาฬ
38190 สมสนุก ปากคาด

บึงกาฬ
38190 หนองยอง ปากคาด

บึงกาฬ
38180 ดอนหญ้านาง พรเจริญ

บึงกาฬ
38180 ป่าแฝก พรเจริญ

บึงกาฬ
38180 พรเจริญ พรเจริญ

บึงกาฬ
38180 วังชมภู พรเจริญ

บึงกาฬ
38180 ศรีชมภู พรเจริญ

บึงกาฬ
38180 ศรีสำราญ พรเจริญ

บึงกาฬ
38180 หนองหัวช้าง พรเจริญ

บึงกาฬ
38210 ชุมภูพร ศรีวิไล

บึงกาฬ
38210 นาสะแบง ศรีวิไล

บึงกาฬ
38210 นาสิงห์ ศรีวิไล

บึงกาฬ
38210 นาแสง ศรีวิไล

บึงกาฬ
38210 ศรีวิไล ศรีวิไล

บึงกาฬ