นครสวรรค์

นครสวรรค์

 คําขวัญประจําจังหวัดนครสวรรค์ :           เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
60230 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว

นครสวรรค์
60230 เขาดิน เก้าเลี้ยว

นครสวรรค์
60230 มหาโพธิ เก้าเลี้ยว

นครสวรรค์
60230 หนองเต่า เก้าเลี้ยว

นครสวรรค์
60230 หัวดง เก้าเลี้ยว

นครสวรรค์
60170 โกรกพระ โกรกพระ

นครสวรรค์
60170 นากลาง โกรกพระ

นครสวรรค์
60170 เนินกว้าว โกรกพระ

นครสวรรค์
60170 เนินศาลา โกรกพระ

นครสวรรค์
60170 บางประมุง โกรกพระ

นครสวรรค์
60170 บางมะฝ่อ โกรกพระ

นครสวรรค์
60170 ยางตาล โกรกพระ

นครสวรรค์
60170 ศาลาแดง โกรกพระ

นครสวรรค์
60170 หาดสูง โกรกพระ

นครสวรรค์
60150 ชุมตาบง ชุมตาบง

นครสวรรค์
60150 ปางสวรรค์ ชุมตาบง

นครสวรรค์
60120 เกยไชย ชุมแสง

นครสวรรค์
60120 โคกหม้อ ชุมแสง

นครสวรรค์
60120 ฆะมัง ชุมแสง

นครสวรรค์
60120 ชุมแสง ชุมแสง

นครสวรรค์
60250 ทับกฤช ชุมแสง

นครสวรรค์
60250 ทับกฤชใต้ ชุมแสง

นครสวรรค์
60120 ท่าไม้ ชุมแสง

นครสวรรค์
60120 บางเคียน ชุมแสง

นครสวรรค์
60120 ไผ่สิงห์ ชุมแสง

นครสวรรค์
60250 พันลาน ชุมแสง

นครสวรรค์
60120 พิกุล ชุมแสง

นครสวรรค์
60120 หนองกระเจา ชุมแสง

นครสวรรค์
60190 เขาชายธง ตากฟ้า

นครสวรรค์
60190 ตากฟ้า ตากฟ้า

นครสวรรค์
60190 พุนกยูง ตากฟ้า

นครสวรรค์
60190 ลำพยนต์ ตากฟ้า

นครสวรรค์
60190 สุขสำราญ ตากฟ้า

นครสวรรค์
60190 หนองพิกุล ตากฟ้า

นครสวรรค์
60190 อุดมธัญญา ตากฟ้า

นครสวรรค์
60260 จันเสน ตาคลี

นครสวรรค์
60210 ช่องแค ตาคลี

นครสวรรค์
60140 ตาคลี ตาคลี

นครสวรรค์
60210 พรหมนิมิต ตาคลี

นครสวรรค์
60260 ลาดทิพรส ตาคลี

นครสวรรค์
60210 สร้อยทอง ตาคลี

นครสวรรค์
60140 หนองโพ ตาคลี

นครสวรรค์
60140 หนองหม้อ ตาคลี

นครสวรรค์
60210 ห้วยหอม ตาคลี

นครสวรรค์
60140 หัวหวาย ตาคลี

นครสวรรค์
60160 ดอนคา ท่าตะโก

นครสวรรค์
60160 ท่าตะโก ท่าตะโก

นครสวรรค์
60160 ทำนบ ท่าตะโก

นครสวรรค์
60160 พนมรอก ท่าตะโก

นครสวรรค์
60160 พนมเศษ ท่าตะโก

นครสวรรค์
60160 วังมหากร ท่าตะโก

นครสวรรค์
60160 วังใหญ่ ท่าตะโก

นครสวรรค์
60160 สายลำโพง ท่าตะโก

นครสวรรค์
60160 หนองหลวง ท่าตะโก

นครสวรรค์
60160 หัวถนน ท่าตะโก

นครสวรรค์
60180 เจริญผล บรรพตพิสัย

นครสวรรค์
60180 ด่านช้าง บรรพตพิสัย

นครสวรรค์
60180 ตาขีด บรรพตพิสัย

นครสวรรค์
60180 ตาสัง บรรพตพิสัย

นครสวรรค์
60180 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย

นครสวรรค์
60180 บางแก้ว บรรพตพิสัย

นครสวรรค์
60180 บางตาหงาย บรรพตพิสัย

นครสวรรค์
60180 บ้านแดน บรรพตพิสัย

นครสวรรค์
60180 บึงปลาทู บรรพตพิสัย

นครสวรรค์
60180 หนองกรด บรรพตพิสัย

นครสวรรค์
60180 หนองตางู บรรพตพิสัย

นครสวรรค์
60180 หูกวาง บรรพตพิสัย

นครสวรรค์
60180 อ่างทอง บรรพตพิสัย

นครสวรรค์
60130 เขากะลา พยุหะคีรี

นครสวรรค์
60130 เขาทอง พยุหะคีรี

นครสวรรค์
60130 ท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี

นครสวรรค์
60130 น้ำทรง พยุหะคีรี

นครสวรรค์
60130 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี

นครสวรรค์
60130 เนินมะกอก พยุหะคีรี

นครสวรรค์
60130 พยุหะ พยุหะคีรี

นครสวรรค์
60130 ม่วงหัก พยุหะคีรี

นครสวรรค์
60130 ยางขาว พยุหะคีรี

นครสวรรค์
60130 ย่านมัทรี พยุหะคีรี

นครสวรรค์
60130 สระทะเล พยุหะคีรี

นครสวรรค์
60220 โคกเดื่อ ไพศาลี

นครสวรรค์
60220 ตะคร้อ ไพศาลี

นครสวรรค์
60220 นาขอม ไพศาลี

นครสวรรค์
60220 โพธิ์ประสาท ไพศาลี

นครสวรรค์
60220 ไพศาลี ไพศาลี

นครสวรรค์
60220 วังข่อย ไพศาลี

นครสวรรค์
60220 วังน้ำลัด ไพศาลี

นครสวรรค์
60220 สำโรงชัย ไพศาลี

นครสวรรค์
60000 กลางแดด เมืองนครสวรรค์

นครสวรรค์
60000 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์

นครสวรรค์
60000 แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์

นครสวรรค์
60000 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์

นครสวรรค์
60000 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์

นครสวรรค์
60000 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์

นครสวรรค์
60000 บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์

นครสวรรค์
60000 บางม่วง เมืองนครสวรรค์

นครสวรรค์
60000 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์

นครสวรรค์
60000 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์

นครสวรรค์
60000 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์

นครสวรรค์
60000 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์

นครสวรรค์
60000 พระนอน เมืองนครสวรรค์

นครสวรรค์
60000 วัดไทรย์ เมืองนครสวรรค์

นครสวรรค์
60240 หนองกรด เมืองนครสวรรค์

นครสวรรค์
60240 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์

นครสวรรค์
60000 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์

นครสวรรค์
60150 แม่เปิน แม่เปิน

นครสวรรค์
60150 เขาชนกัน แม่วงก์

นครสวรรค์
60150 แม่เล่ย์ แม่วงก์

นครสวรรค์
60150 แม่วงก์ แม่วงก์

นครสวรรค์
60150 วังซ่าน แม่วงก์

นครสวรรค์
60150 เนินขี้เหล็ก ลาดยาว

นครสวรรค์
60150 บ้านไร่ ลาดยาว

นครสวรรค์
60150 มาบแก ลาดยาว

นครสวรรค์
60150 ลาดยาว ลาดยาว

นครสวรรค์
60150 วังม้า ลาดยาว

นครสวรรค์
60150 วังเมือง ลาดยาว

นครสวรรค์
60150 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว

นครสวรรค์
60150 สร้อยละคร ลาดยาว

นครสวรรค์
60150 สระแก้ว ลาดยาว

นครสวรรค์
60150 หนองนมวัว ลาดยาว

นครสวรรค์
60150 หนองยาว ลาดยาว

นครสวรรค์
60150 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว

นครสวรรค์
60110 ทุ่งทอง หนองบัว

นครสวรรค์
60110 ธารทหาร หนองบัว

นครสวรรค์
60110 วังบ่อ หนองบัว

นครสวรรค์
60110 หนองกลับ หนองบัว

นครสวรรค์
60110 หนองบัว หนองบัว

นครสวรรค์
60110 ห้วยถั่วใต้ หนองบัว

นครสวรรค์
60110 ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว

นครสวรรค์
60110 ห้วยร่วม หนองบัว

นครสวรรค์
60110 ห้วยใหญ่ หนองบัว

นครสวรรค์