นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

 คําขวัญประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช :           เราชาวนคร อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอรปกรรมดี  มีมานะพากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
80210 ขนอม ขนอม

นครศรีธรรมราช
80210 ควนทอง ขนอม

นครศรีธรรมราช
80210 ท้องเนียน ขนอม

นครศรีธรรมราช
80130 ควนหนองคว้า จุฬาภรณ์

นครศรีธรรมราช
80130 ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์

นครศรีธรรมราช
80130 นาหมอบุญ จุฬาภรณ์

นครศรีธรรมราช
80180 บ้านควนมุด จุฬาภรณ์

นครศรีธรรมราช
80180 บ้านชะอวด จุฬาภรณ์

นครศรีธรรมราช
80130 สามตำบล จุฬาภรณ์

นครศรีธรรมราช
80260 กะเปียด ฉวาง

นครศรีธรรมราช
80250 จันดี ฉวาง

นครศรีธรรมราช
80150 ฉวาง ฉวาง

นครศรีธรรมราช
80250 ฉวาง ฉวาง

นครศรีธรรมราช
80150 นากะชะ ฉวาง

นครศรีธรรมราช
80260 นากะชะ ฉวาง

นครศรีธรรมราช
80260 นาเขลียง ฉวาง

นครศรีธรรมราช
80150 นาแว ฉวาง

นครศรีธรรมราช
80260 นาแว ฉวาง

นครศรีธรรมราช
80150 ไม้เรียง ฉวาง

นครศรีธรรมราช
80260 ไม้เรียง ฉวาง

นครศรีธรรมราช
80250 ละอาย ฉวาง

นครศรีธรรมราช
80150 ไสหร้า ฉวาง

นครศรีธรรมราช
80260 ห้วยปริก ฉวาง

นครศรีธรรมราช
80190 เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ

นครศรีธรรมราช
80290 ดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ

นครศรีธรรมราช
80290 ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ

นครศรีธรรมราช
80350 ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ

นครศรีธรรมราช
80190 สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ

นครศรีธรรมราช
80180 เกาะขันธ์ ชะอวด

นครศรีธรรมราช
80180 ขอนหาด ชะอวด

นครศรีธรรมราช
80180 เขาพระทอง ชะอวด

นครศรีธรรมราช
80180 ควนหนองหงษ์ ชะอวด

นครศรีธรรมราช
80180 เคร็ง ชะอวด

นครศรีธรรมราช
80180 ชะอวด ชะอวด

นครศรีธรรมราช
80180 ท่าประจะ ชะอวด

นครศรีธรรมราช
80180 ท่าเสม็ด ชะอวด

นครศรีธรรมราช
80180 นางหลง ชะอวด

นครศรีธรรมราช
80180 บ้านตูล ชะอวด

นครศรีธรรมราช
80180 วังอ่าง ชะอวด

นครศรีธรรมราช
80220 ช้างกลาง ช้างกลาง

นครศรีธรรมราช
80250 ช้างกลาง ช้างกลาง

นครศรีธรรมราช
80250 สวนขัน ช้างกลาง

นครศรีธรรมราช
80250 หลักช้าง ช้างกลาง

นครศรีธรรมราช
80190 การะเกด เชียรใหญ่

นครศรีธรรมราช
80190 เขาพระบาท เชียรใหญ่

นครศรีธรรมราช
80190 เชียรใหญ่ เชียรใหญ่

นครศรีธรรมราช
80190 ท้องลำเจียก เชียรใหญ่

นครศรีธรรมราช
80190 ท่าขนาน เชียรใหญ่

นครศรีธรรมราช
80190 บ้านกลาง เชียรใหญ่

นครศรีธรรมราช
80190 บ้านเนิน เชียรใหญ่

นครศรีธรรมราช
80190 แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่

นครศรีธรรมราช
80190 เสือหึง เชียรใหญ่

นครศรีธรรมราช
80190 ไสหมาก เชียรใหญ่

นครศรีธรรมราช
80260 คลองเส ถ้ำพรรณรา

นครศรีธรรมราช
80260 ดุสิต ถ้ำพรรณรา

นครศรีธรรมราช
80260 ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา

นครศรีธรรมราช
80160 กลาย ท่าศาลา

นครศรีธรรมราช
80160 ดอนตะโก ท่าศาลา

นครศรีธรรมราช
80160 ตลิ่งชัน ท่าศาลา

นครศรีธรรมราช
80160 ท่าขึ้น ท่าศาลา

นครศรีธรรมราช
80160 ท่าศาลา ท่าศาลา

นครศรีธรรมราช
80160 ไทยบุรี ท่าศาลา

นครศรีธรรมราช
80160 โพธิ์ทอง ท่าศาลา

นครศรีธรรมราช
80160 โมคลาน ท่าศาลา

นครศรีธรรมราช
80160 สระแก้ว ท่าศาลา

นครศรีธรรมราช
80160 หัวตะพาน ท่าศาลา

นครศรีธรรมราช
80310 กะปาง ทุ่งสง

นครศรีธรรมราช
80110 เขาขาว ทุ่งสง

นครศรีธรรมราช
80110 เขาโร ทุ่งสง

นครศรีธรรมราช
80310 เขาโร ทุ่งสง

นครศรีธรรมราช
80110 ควนกรด ทุ่งสง

นครศรีธรรมราช
80110 ชะมาย ทุ่งสง

นครศรีธรรมราช
80110 ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง

นครศรีธรรมราช
80110 ที่วัง ทุ่งสง

นครศรีธรรมราช
80310 ที่วัง ทุ่งสง

นครศรีธรรมราช
80110 นาโพธิ์ ทุ่งสง

นครศรีธรรมราช
80110 นาไม้ไผ่ ทุ่งสง

นครศรีธรรมราช
80110 นาหลวงเสน ทุ่งสง

นครศรีธรรมราช
80110 น้ำตก ทุ่งสง

นครศรีธรรมราช
80110 ปากแพรก ทุ่งสง

นครศรีธรรมราช
80110 หนองหงส์ ทุ่งสง

นครศรีธรรมราช
80240 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่

นครศรีธรรมราช
80240 กุแหระ ทุ่งใหญ่

นครศรีธรรมราช
80240 ท่ายาง ทุ่งใหญ่

นครศรีธรรมราช
80240 ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่

นครศรีธรรมราช
80240 ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่

นครศรีธรรมราช
80240 บางรูป ทุ่งใหญ่

นครศรีธรรมราช
80240 ปริก ทุ่งใหญ่

นครศรีธรรมราช
80160 กรุงชิง นบพิตำ

นครศรีธรรมราช
80160 กะหรอ นบพิตำ

นครศรีธรรมราช
80160 นบพิตำ นบพิตำ

นครศรีธรรมราช
80160 นาเหรง นบพิตำ

นครศรีธรรมราช
80220 แก้วแสน นาบอน

นครศรีธรรมราช
80250 แก้วแสน นาบอน

นครศรีธรรมราช
80220 ทุ่งสง นาบอน

นครศรีธรรมราช
80220 นาบอน นาบอน

นครศรีธรรมราช
80360 บางขัน บางขัน

นครศรีธรรมราช
80360 บ้านนิคม บางขัน

นครศรีธรรมราช
80360 บ้านลำนาว บางขัน

นครศรีธรรมราช
80360 วังหิน บางขัน

นครศรีธรรมราช
80330 เกาะทวด ปากพนัง

นครศรีธรรมราช
80140 ขนาบนาก ปากพนัง

นครศรีธรรมราช
80140 คลองกระบือ ปากพนัง

นครศรีธรรมราช
80330 คลองน้อย ปากพนัง

นครศรีธรรมราช
80330 ชะเมา ปากพนัง

นครศรีธรรมราช
80140 ท่าพยา ปากพนัง

นครศรีธรรมราช
80140 บางตะพง ปากพนัง

นครศรีธรรมราช
80140 บางพระ ปากพนัง

นครศรีธรรมราช
80140 บางศาลา ปากพนัง

นครศรีธรรมราช
80140 บ้านเพิง ปากพนัง

นครศรีธรรมราช
80140 บ้านใหม่ ปากพนัง

นครศรีธรรมราช
80140 ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง

นครศรีธรรมราช
80140 ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง

นครศรีธรรมราช
80140 ปากแพรก ปากพนัง

นครศรีธรรมราช
80140 ป่าระกำ ปากพนัง

นครศรีธรรมราช
80140 หูล่อง ปากพนัง

นครศรีธรรมราช
80140 แหลมตะลุมพุก ปากพนัง

นครศรีธรรมราช
80320 ทอนหงส์ พรหมคีรี

นครศรีธรรมราช
80320 นาเรียง พรหมคีรี

นครศรีธรรมราช
80320 บ้านเกาะ พรหมคีรี

นครศรีธรรมราช
80320 พรหมโลก พรหมคีรี

นครศรีธรรมราช
80320 อินคีรี พรหมคีรี

นครศรีธรรมราช
80000 ช้างซ้าย พระพรหม

นครศรีธรรมราช
80000 ท้ายสำเภา พระพรหม

นครศรีธรรมราช
80000 นาพรุ พระพรหม

นครศรีธรรมราช
80000 นาสาร พระพรหม

นครศรีธรรมราช
80270 กะทูน พิปูน

นครศรีธรรมราช
80270 เขาพระ พิปูน

นครศรีธรรมราช
80270 ควนกลาง พิปูน

นครศรีธรรมราช
80270 พิปูน พิปูน

นครศรีธรรมราช
80270 ยางค้อม พิปูน

นครศรีธรรมราช
80280 กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช
80000 คลัง เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช
80000 ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช
80280 ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช
80000 ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช
80000 ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช
80290 ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช
80000 ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช
80000 ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช
80000 นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช
80280 นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช
80000 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช
80330 บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช
80000 ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช
80000 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช
80000 โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช
80000 มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช
80130 ควนเกย ร่อนพิบูลย์

นครศรีธรรมราช
80130 ควนชุม ร่อนพิบูลย์

นครศรีธรรมราช
80130 ควนพัง ร่อนพิบูลย์

นครศรีธรรมราช
80130 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์

นครศรีธรรมราช
80350 เสาธง ร่อนพิบูลย์

นครศรีธรรมราช
80350 หินตก ร่อนพิบูลย์

นครศรีธรรมราช
80230 กำโลน ลานสกา

นครศรีธรรมราช
80230 ขุนทะเล ลานสกา

นครศรีธรรมราช
80230 เขาแก้ว ลานสกา

นครศรีธรรมราช
80230 ท่าดี ลานสกา

นครศรีธรรมราช
80230 ลานสกา ลานสกา

นครศรีธรรมราช
80120 เขาน้อย สิชล

นครศรีธรรมราช
80120 ฉลอง สิชล

นครศรีธรรมราช
80120 ทุ่งปรัง สิชล

นครศรีธรรมราช
80120 ทุ่งใส สิชล

นครศรีธรรมราช
80340 เทพราช สิชล

นครศรีธรรมราช
80120 เปลี่ยน สิชล

นครศรีธรรมราช
80120 สิชล สิชล

นครศรีธรรมราช
80120 สี่ขีด สิชล

นครศรีธรรมราช
80340 เสาเภา สิชล

นครศรีธรรมราช
80170 เกาะเพชร หัวไทร

นครศรีธรรมราช
80170 เขาพังไกร หัวไทร

นครศรีธรรมราช
80170 ควนชะลิก หัวไทร

นครศรีธรรมราช
80170 ทรายขาว หัวไทร

นครศรีธรรมราช
80170 ท่าซอม หัวไทร

นครศรีธรรมราช
80170 บางนบ หัวไทร

นครศรีธรรมราช
80170 บ้านราม หัวไทร

นครศรีธรรมราช
80170 รามแก้ว หัวไทร

นครศรีธรรมราช
80170 หน้าสตน หัวไทร

นครศรีธรรมราช
80170 หัวไทร หัวไทร

นครศรีธรรมราช
80170 แหลม หัวไทร

นครศรีธรรมราช