นครปฐม

นครปฐม

 คําขวัญประจําจังหวัดนครปฐม :           ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
73180 กระตีบ กำแพงแสน

นครปฐม
73140 กำแพงแสน กำแพงแสน

นครปฐม
73140 ดอนข่อย กำแพงแสน

นครปฐม
73140 ทุ่งกระพังโหม กำแพงแสน

นครปฐม
73140 ทุ่งขวาง กำแพงแสน

นครปฐม
73140 ทุ่งบัว กำแพงแสน

นครปฐม
73140 ทุ่งลูกนก กำแพงแสน

นครปฐม
73140 รางพิกุล กำแพงแสน

นครปฐม
73140 วังน้ำเขียว กำแพงแสน

นครปฐม
73180 สระพัฒนา กำแพงแสน

นครปฐม
73140 สระสี่มุม กำแพงแสน

นครปฐม
73180 สระสี่มุม กำแพงแสน

นครปฐม
73140 หนองกระทุ่ม กำแพงแสน

นครปฐม
73140 ห้วยขวาง กำแพงแสน

นครปฐม
73180 ห้วยม่วง กำแพงแสน

นครปฐม
73140 ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน

นครปฐม
73150 ดอนพุทรา ดอนตูม

นครปฐม
73150 ดอนรวก ดอนตูม

นครปฐม
73150 บ้านหลวง ดอนตูม

นครปฐม
73150 ลำลูกบัว ดอนตูม

นครปฐม
73150 ลำเหย ดอนตูม

นครปฐม
73150 สามง่าม ดอนตูม

นครปฐม
73150 ห้วยด้วน ดอนตูม

นครปฐม
73150 ห้วยพระ ดอนตูม

นครปฐม
73120 ขุนแก้ว นครชัยศรี

นครปฐม
73120 โคกพระเจดีย์ นครชัยศรี

นครปฐม
73120 งิ้วราย นครชัยศรี

นครปฐม
73120 ดอนแฝก นครชัยศรี

นครปฐม
73120 ท่ากระชับ นครชัยศรี

นครปฐม
73120 ท่าตำหนัก นครชัยศรี

นครปฐม
73120 ท่าพระยา นครชัยศรี

นครปฐม
73120 ไทยาวาส นครชัยศรี

นครปฐม
73120 นครชัยศรี นครชัยศรี

นครปฐม
73120 บางกระเบา นครชัยศรี

นครปฐม
73120 บางแก้ว นครชัยศรี

นครปฐม
73120 บางแก้วฟ้า นครชัยศรี

นครปฐม
73120 บางพระ นครชัยศรี

นครปฐม
73120 บางระกำ นครชัยศรี

นครปฐม
73120 พะเนียด นครชัยศรี

นครปฐม
73120 ลานตากฟ้า นครชัยศรี

นครปฐม
73120 วัดแค นครชัยศรี

นครปฐม
73120 วัดละมุด นครชัยศรี

นครปฐม
73120 วัดสำโรง นครชัยศรี

นครปฐม
73120 ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี

นครปฐม
73120 ศรีษะทอง นครชัยศรี

นครปฐม
73120 สัมปทวน นครชัยศรี

นครปฐม
73120 ห้วยพลู นครชัยศรี

นครปฐม
73120 แหลมบัว นครชัยศรี

นครปฐม
73130 คลองนกกระทุง บางเลน

นครปฐม
73130 ดอนตูม บางเลน

นครปฐม
73130 ไทรงาม บางเลน

นครปฐม
73130 นราภิรมย์ บางเลน

นครปฐม
73130 นิลเพชร บางเลน

นครปฐม
73130 บัวปากท่า บางเลน

นครปฐม
73130 บางไทรป่า บางเลน

นครปฐม
73130 บางปลา บางเลน

นครปฐม
73130 บางภาษี บางเลน

นครปฐม
73130 บางระกำ บางเลน

นครปฐม
73130 บางเลน บางเลน

นครปฐม
73190 บางหลวง บางเลน

นครปฐม
73130 ไผ่หูช้าง บางเลน

นครปฐม
73130 ลำพญา บางเลน

นครปฐม
73190 หินมูล บางเลน

นครปฐม
73170 คลองโยง พุทธมณฑล

นครปฐม
73170 มหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล

นครปฐม
73170 ศาลายา พุทธมณฑล

นครปฐม
73000 ดอนยายหอม เมืองนครปฐม

นครปฐม
73000 ตาก้อง เมืองนครปฐม

นครปฐม
73000 ถนนขาด เมืองนครปฐม

นครปฐม
73000 ทัพหลวง เมืองนครปฐม

นครปฐม
73000 ทุ่งน้อย เมืองนครปฐม

นครปฐม
73000 ธรรมศาลา เมืองนครปฐม

นครปฐม
73000 นครปฐม เมืองนครปฐม

นครปฐม
73000 บ่อพลับ เมืองนครปฐม

นครปฐม
73000 บางแขม เมืองนครปฐม

นครปฐม
73000 บ้านยาง เมืองนครปฐม

นครปฐม
73000 พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม

นครปฐม
73000 พระประโทน เมืองนครปฐม

นครปฐม
73000 โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม

นครปฐม
73000 มาบแค เมืองนครปฐม

นครปฐม
73000 ลำพยา เมืองนครปฐม

นครปฐม
73000 วังตะกู เมืองนครปฐม

นครปฐม
73000 วังเย็น เมืองนครปฐม

นครปฐม
73000 สนามจันทร์ เมืองนครปฐม

นครปฐม
73000 สระกะเทียม เมืองนครปฐม

นครปฐม
73000 สวนป่าน เมืองนครปฐม

นครปฐม
73000 สามควายเผือก เมืองนครปฐม

นครปฐม
73000 หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม

นครปฐม
73000 หนองดินแดง เมืองนครปฐม

นครปฐม
73000 หนองปากโลง เมืองนครปฐม

นครปฐม
73000 ห้วยจรเข้ เมืองนครปฐม

นครปฐม
73220 กระทุ่มล้ม สามพราน

นครปฐม
73110 คลองจินดา สามพราน

นครปฐม
73110 คลองใหม่ สามพราน

นครปฐม
73110 ตลาดจินดา สามพราน

นครปฐม
73210 ทรงคนอง สามพราน

นครปฐม
73110 ท่าข้าม สามพราน

นครปฐม
73110 ท่าตลาด สามพราน

นครปฐม
73210 บางกระทึก สามพราน

นครปฐม
73110 บางช้าง สามพราน

นครปฐม
73210 บางเตย สามพราน

นครปฐม
73110 บ้านใหม่ สามพราน

นครปฐม
73110 ยายชา สามพราน

นครปฐม
73210 ไร่ขิง สามพราน

นครปฐม
73110 สามพราน สามพราน

นครปฐม
73110 หอมเกร็ด สามพราน

นครปฐม
73160 อ้อมใหญ่ สามพราน

นครปฐม