ตาก

ตาก

 คําขวัญประจําจังหวัดตาก :           ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
63150 ท่าสองยาง ท่าสองยาง

ตาก
63150 แม่ต้าน ท่าสองยาง

ตาก
63150 แม่วะหลวง ท่าสองยาง

ตาก
63150 แม่สอง ท่าสองยาง

ตาก
63150 แม่หละ ท่าสองยาง

ตาก
63150 แม่อุสุ ท่าสองยาง

ตาก
63120 เกาะตะเภา บ้านตาก

ตาก
63120 ตากตก บ้านตาก

ตาก
63120 ตากออก บ้านตาก

ตาก
63120 ท้องฟ้า บ้านตาก

ตาก
63120 ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก

ตาก
63120 แม่สลิด บ้านตาก

ตาก
63120 สมอโคน บ้านตาก

ตาก
63160 คีรีราษฎร์ พบพระ

ตาก
63160 ช่องแคบ พบพระ

ตาก
63160 พบพระ พบพระ

ตาก
63160 รวมไทยพัฒนา พบพระ

ตาก
63160 วาเล่ย์ พบพระ

ตาก
63000 เชียงเงิน เมืองตาก

ตาก
63000 ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก

ตาก
63000 น้ำรึม เมืองตาก

ตาก
63000 ป่ามะม่วง เมืองตาก

ตาก
63000 โป่งแดง เมืองตาก

ตาก
63000 แม่ท้อ เมืองตาก

ตาก
63000 ไม้งาม เมืองตาก

ตาก
63000 ระแหง เมืองตาก

ตาก
63000 วังประจบ เมืองตาก

ตาก
63000 วังหิน เมืองตาก

ตาก
63000 หนองบัวใต้ เมืองตาก

ตาก
63000 หนองบัวเหนือ เมืองตาก

ตาก
63000 หนองหลวง เมืองตาก

ตาก
63000 หัวเดียด เมืองตาก

ตาก
63140 ขะเนจื้อ แม่ระมาด

ตาก
63140 พระธาตุ แม่ระมาด

ตาก
63140 แม่จะเรา แม่ระมาด

ตาก
63140 แม่ตื่น แม่ระมาด

ตาก
63140 แม่ระมาด แม่ระมาด

ตาก
63140 สามหมื่น แม่ระมาด

ตาก
63110 ด่านแม่ละเมา แม่สอด

ตาก
63110 ท่าสายลวด แม่สอด

ตาก
63110 พระธาตุผาแดง แม่สอด

ตาก
63110 พะวอ แม่สอด

ตาก
63110 มหาวัน แม่สอด

ตาก
63110 แม่กาษา แม่สอด

ตาก
63110 แม่กุ แม่สอด

ตาก
63110 แม่ตาว แม่สอด

ตาก
63110 แม่ปะ แม่สอด

ตาก
63110 แม่สอด แม่สอด

ตาก
63000 เชียงทอง วังเจ้า

ตาก
63000 นาโบสถ์ วังเจ้า

ตาก
63000 ประดาง วังเจ้า

ตาก
63130 บ้านนา สามเงา

ตาก
63130 ยกกระบัตร สามเงา

ตาก
63130 ย่านรี สามเงา

ตาก
63130 วังจันทร์ สามเงา

ตาก
63130 วังหมัน สามเงา

ตาก
63130 สามเงา สามเงา

ตาก
63170 แม่กลอง อุ้มผาง

ตาก
63170 แม่จัน อุ้มผาง

ตาก
63170 แม่ละมุ้ง อุ้มผาง

ตาก
63170 โมโกร อุ้มผาง

ตาก
63170 หนองหลวง อุ้มผาง

ตาก
63170 อุ้มผาง อุ้มผาง

ตาก