ตราด

ตราด

 คําขวัญประจําจังหวัดตราด :           เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีที่เกาะช้าง สุดทางบูรพา

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
23000 เกาะกูด เกาะกูด

ตราด
23120 เกาะหมาก เกาะกูด

ตราด
23170 เกาะช้าง เกาะช้าง

ตราด
23170 เกาะช้างใต้ เกาะช้าง

ตราด
23130 เขาสมิง เขาสมิง

ตราด
23150 ท่าโสม เขาสมิง

ตราด
23130 ทุ่งนนทรี เขาสมิง

ตราด
23150 เทพนิมิต เขาสมิง

ตราด
23150 ประณีต เขาสมิง

ตราด
23130 วังตะเคียน เขาสมิง

ตราด
23150 สะตอ เขาสมิง

ตราด
23150 แสนตุ้ง เขาสมิง

ตราด
23110 คลองใหญ่ คลองใหญ่

ตราด
23110 ไม้รูด คลองใหญ่

ตราด
23110 หาดเล็ก คลองใหญ่

ตราด
23140 ช้างทูน บ่อไร่

ตราด
23140 ด่านชุมพล บ่อไร่

ตราด
23140 นนทรีย์ บ่อไร่

ตราด
23140 บ่อพลอย บ่อไร่

ตราด
23140 หนองบอน บ่อไร่

ตราด
23000 ชำราก เมืองตราด

ตราด
23000 ตะกาง เมืองตราด

ตราด
23000 ท่ากุ่ม เมืองตราด

ตราด
23000 ท่าพริก เมืองตราด

ตราด
23000 เนินทราย เมืองตราด

ตราด
23000 บางพระ เมืองตราด

ตราด
23000 วังกระแจะ เมืองตราด

ตราด
23000 หนองคันทรง เมืองตราด

ตราด
23000 หนองเสม็ด เมืองตราด

ตราด
23000 หนองโสน เมืองตราด

ตราด
23000 ห้วงน้ำขาว เมืองตราด

ตราด
23000 ห้วยแร้ง เมืองตราด

ตราด
23000 แหลมกลัด เมืองตราด

ตราด
23000 อ่าวใหญ่ เมืองตราด

ตราด
23120 คลองใหญ่ แหลมงอบ

ตราด
23120 น้ำเชี่ยว แหลมงอบ

ตราด
23120 บางปิด แหลมงอบ

ตราด
23120 แหลมงอบ แหลมงอบ

ตราด