ตรัง

ตรัง

 คําขวัญประจําจังหวัดตรัง :           เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
92110 กันตัง กันตัง

ตรัง
92110 กันตังใต้ กันตัง

ตรัง
92110 เกาะลิบง กันตัง

ตรัง
92110 คลองชีล้อม กันตัง

ตรัง
92110 คลองลุ กันตัง

ตรัง
92110 ควนธานี กันตัง

ตรัง
92110 โคกยาง กันตัง

ตรัง
92110 นาเกลือ กันตัง

ตรัง
92110 บ่อน้ำร้อน กันตัง

ตรัง
92110 บางเป้า กันตัง

ตรัง
92110 บางสัก กันตัง

ตรัง
92110 บางหมาก กันตัง

ตรัง
92110 ย่านซื่อ กันตัง

ตรัง
92110 วังวน กันตัง

ตรัง
92170 โคกสะบ้า นาโยง

ตรัง
92170 ช่อง นาโยง

ตรัง
92170 นาข้าวเสีย นาโยง

ตรัง
92170 นาโยงเหนือ นาโยง

ตรัง
92170 นาหมื่นศรี นาโยง

ตรัง
92170 ละมอ นาโยง

ตรัง
92120 เกาะสุกร ปะเหลียน

ตรัง
92120 ท่าข้าม ปะเหลียน

ตรัง
92140 ท่าพญา ปะเหลียน

ตรัง
92180 ทุ่งยาว ปะเหลียน

ตรัง
92140 บางด้วน ปะเหลียน

ตรัง
92140 บ้านนา ปะเหลียน

ตรัง
92180 ปะเหลียน ปะเหลียน

ตรัง
92180 ลิพัง ปะเหลียน

ตรัง
92120 สุโสะ ปะเหลียน

ตรัง
92180 แหลมสอม ปะเหลียน

ตรัง
92000 ควนปริง เมืองตรัง

ตรัง
92000 โคกหล่อ เมืองตรัง

ตรัง
92000 ทับเที่ยง เมืองตรัง

ตรัง
92000 นาตาล่วง เมืองตรัง

ตรัง
92000 นาโต๊ะหมิง เมืองตรัง

ตรัง
92190 นาท่ามใต้ เมืองตรัง

ตรัง
92190 นาท่ามเหนือ เมืองตรัง

ตรัง
92170 นาบินหลา เมืองตรัง

ตรัง
92000 นาพละ เมืองตรัง

ตรัง
92170 นาโยงใต้ เมืองตรัง

ตรัง
92000 น้ำผุด เมืองตรัง

ตรัง
92000 บางรัก เมืองตรัง

ตรัง
92000 บ้านควน เมืองตรัง

ตรัง
92000 บ้านโพธิ์ เมืองตรัง

ตรัง
92000 หนองตรุด เมืองตรัง

ตรัง
92140 เกาะเปียะ ย่านตาขาว

ตรัง
92140 ทุ่งกระบือ ย่านตาขาว

ตรัง
92140 ทุ่งค่าย ย่านตาขาว

ตรัง
92140 นาชุมเห็ด ย่านตาขาว

ตรัง
92140 ในควน ย่านตาขาว

ตรัง
92140 โพรงจระเข้ ย่านตาขาว

ตรัง
92140 ย่านตาขาว ย่านตาขาว

ตรัง
92140 หนองบ่อ ย่านตาขาว

ตรัง
92160 เขาไพร รัษฎา

ตรัง
92160 คลองปาง รัษฎา

ตรัง
92160 ควนเมา รัษฎา

ตรัง
92160 หนองบัว รัษฎา

ตรัง
92130 หนองปรือ รัษฎา

ตรัง
92220 เขาวิเศษ วังวิเศษ

ตรัง
92000 ท่าสะบ้า วังวิเศษ

ตรัง
92220 วังมะปราง วังวิเศษ

ตรัง
92220 วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ

ตรัง
92220 อ่าวตง วังวิเศษ

ตรัง
92150 กะลาเส สิเกา

ตรัง
92150 เขาไม้แก้ว สิเกา

ตรัง
92000 นาเมืองเพชร สิเกา

ตรัง
92150 บ่อหิน สิเกา

ตรัง
92150 ไม้ฝาด สิเกา

ตรัง
92130 เขากอบ ห้วยยอด

ตรัง
92130 เขาขาว ห้วยยอด

ตรัง
92130 เขาปูน ห้วยยอด

ตรัง
92130 ท่างิ้ว ห้วยยอด

ตรัง
92130 ทุ่งต่อ ห้วยยอด

ตรัง
92210 นาวง ห้วยยอด

ตรัง
92130 ในเตา ห้วยยอด

ตรัง
92210 บางกุ้ง ห้วยยอด

ตรัง
92210 บางดี ห้วยยอด

ตรัง
92130 ปากคม ห้วยยอด

ตรัง
92190 ปากแจ่ม ห้วยยอด

ตรัง
92190 ลำภูรา ห้วยยอด

ตรัง
92210 วังคีรี ห้วยยอด

ตรัง
92130 หนองช้างแล่น ห้วยยอด

ตรัง
92130 ห้วยนาง ห้วยยอด

ตรัง
92130 ห้วยยอด ห้วยยอด

ตรัง
92120 ตะเสะ หาดสำราญ

ตรัง
92120 บ้าสวี หาดสำราญ

ตรัง
92120 หาดสำราญ หาดสำราญ

ตรัง