ชุมพร

ชุมพร

 คําขวัญประจําจังหวัดชุมพร :           ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
86140 คุริง ท่าแซะ

ชุมพร
86140 ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ

ชุมพร
86140 ท่าข้าม ท่าแซะ

ชุมพร
86140 ท่าแซะ ท่าแซะ

ชุมพร
86140 นากระตาม ท่าแซะ

ชุมพร
86140 รับร่อ ท่าแซะ

ชุมพร
86190 รับร่อ ท่าแซะ

ชุมพร
86140 สลุย ท่าแซะ

ชุมพร
86140 สองพี่น้อง ท่าแซะ

ชุมพร
86140 หงษ์เจริญ ท่าแซะ

ชุมพร
86190 หินแก้ว ท่าแซะ

ชุมพร
86220 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก

ชุมพร
86220 ตะโก ทุ่งตะโก

ชุมพร
86220 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก

ชุมพร
86220 ปากตะโก ทุ่งตะโก

ชุมพร
86210 เขาไชยราช ปะทิว

ชุมพร
86160 ชุมโค ปะทิว

ชุมพร
86210 ดอนยาง ปะทิว

ชุมพร
86160 ทะเลทรัพย์ ปะทิว

ชุมพร
86160 บางสน ปะทิว

ชุมพร
86210 ปากคลอง ปะทิว

ชุมพร
86230 สะพลี ปะทิว

ชุมพร
86180 ปังหวาน พะโต๊ะ

ชุมพร
86180 ปากทรง พะโต๊ะ

ชุมพร
86180 พระรักษ์ พะโต๊ะ

ชุมพร
86180 พะโต๊ะ พะโต๊ะ

ชุมพร
86000 ขุนกระทิง เมืองชุมพร

ชุมพร
86190 ขุนกระทิง เมืองชุมพร

ชุมพร
86000 ตากแดด เมืองชุมพร

ชุมพร
86190 ตากแดด เมืองชุมพร

ชุมพร
86100 ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร

ชุมพร
86000 ท่าตะเภา เมืองชุมพร

ชุมพร
86000 ท่ายาง เมืองชุมพร

ชุมพร
86120 ท่ายาง เมืองชุมพร

ชุมพร
86100 ทุ่งคา เมืองชุมพร

ชุมพร
86000 นาชะอัง เมืองชุมพร

ชุมพร
86000 นาทุ่ง เมืองชุมพร

ชุมพร
86000 บางลึก เมืองชุมพร

ชุมพร
86000 บางหมาก เมืองชุมพร

ชุมพร
86190 บ้านนา เมืองชุมพร

ชุมพร
86120 ปากน้ำ เมืองชุมพร

ชุมพร
86000 วังไผ่ เมืองชุมพร

ชุมพร
86190 วังไผ่ เมืองชุมพร

ชุมพร
86190 วังใหม่ เมืองชุมพร

ชุมพร
86100 วิสัยเหนือ เมืองชุมพร

ชุมพร
86120 หาดทรายรี เมืองชุมพร

ชุมพร
86000 หาดพันไกร เมืองชุมพร

ชุมพร
86170 ทุ่งคาวัด ละแม

ชุมพร
86170 ทุ่งหลวง ละแม

ชุมพร
86170 ละแม ละแม

ชุมพร
86170 สวนแตง ละแม

ชุมพร
86130 เขาค่าย สวี

ชุมพร
86130 เขาทะลุ สวี

ชุมพร
86130 ครน สวี

ชุมพร
86130 ด่านสวี สวี

ชุมพร
86130 ท่าหิน สวี

ชุมพร
86130 ทุ่งระยะ สวี

ชุมพร
86130 นาโพธิ์ สวี

ชุมพร
86130 นาสัก สวี

ชุมพร
86130 ปากแพรก สวี

ชุมพร
86130 วิสัยใต้ สวี

ชุมพร
86130 สวี สวี

ชุมพร
86110 ขันเงิน หลังสวน

ชุมพร
86110 ท่ามะพลา หลังสวน

ชุมพร
86110 นาขา หลังสวน

ชุมพร
86110 นาพญา หลังสวน

ชุมพร
86150 บางน้ำจืด หลังสวน

ชุมพร
86110 บางมะพร้าว หลังสวน

ชุมพร
86150 บางมะพร้าว หลังสวน

ชุมพร
86110 บ้านควน หลังสวน

ชุมพร
86150 ปากน้ำ หลังสวน

ชุมพร
86110 พ้อแดง หลังสวน

ชุมพร
86110 วังตะกอ หลังสวน

ชุมพร
86110 หลังสวน หลังสวน

ชุมพร
86110 หาดยาย หลังสวน

ชุมพร
86110 แหลมทราย หลังสวน

ชุมพร