ชัยนาท

ชัยนาท

 คําขวัญประจําจังหวัดชัยนาท :           หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
17130 กะบกเตี้ย เนินขาม

ชัยนาท
17130 เนินขาม เนินขาม

ชัยนาท
17130 สุขเดือนห้า เนินขาม

ชัยนาท
17110 คุ้งสำเภา มโนรมย์

ชัยนาท
17110 ท่าฉนวน มโนรมย์

ชัยนาท
17170 ไร่พัฒนา มโนรมย์

ชัยนาท
17110 วัดโคก มโนรมย์

ชัยนาท
17170 วัดโคก มโนรมย์

ชัยนาท
17110 ศิลาดาน มโนรมย์

ชัยนาท
17170 หางน้ำสาคร มโนรมย์

ชัยนาท
17170 อู่ตะเภา มโนรมย์

ชัยนาท
17000 เขาท่าพระ เมืองชัยนาท

ชัยนาท
17000 ชัยนาท เมืองชัยนาท

ชัยนาท
17000 ท่าชัย เมืองชัยนาท

ชัยนาท
17000 ธรรมามูล เมืองชัยนาท

ชัยนาท
17000 นางลือ เมืองชัยนาท

ชัยนาท
17000 ในเมือง เมืองชัยนาท

ชัยนาท
17000 บ้านกล้วย เมืองชัยนาท

ชัยนาท
17000 เสือโฮก เมืองชัยนาท

ชัยนาท
17000 หาดท่าเสา เมืองชัยนาท

ชัยนาท
17120 หาดท่าเสา เมืองชัยนาท

ชัยนาท
17120 บ่อแร่ วัดสิงห์

ชัยนาท
17120 มะขามเฒ่า วัดสิงห์

ชัยนาท
17120 วังหมัน วัดสิงห์

ชัยนาท
17120 วัดสิงห์ วัดสิงห์

ชัยนาท
17120 หนองขุ่น วัดสิงห์

ชัยนาท
17120 หนองน้อย วัดสิงห์

ชัยนาท
17120 หนองบัว วัดสิงห์

ชัยนาท
17140 ดงคอน สรรคบุรี

ชัยนาท
17140 ดอนกำ สรรคบุรี

ชัยนาท
17140 เที่ยงแท้ สรรคบุรี

ชัยนาท
17140 บางขุด สรรคบุรี

ชัยนาท
17140 แพรกศรีราชา สรรคบุรี

ชัยนาท
17140 โพงาม สรรคบุรี

ชัยนาท
17140 ห้วยกรด สรรคบุรี

ชัยนาท
17140 ห้วยกรดพัฒนา สรรคบุรี

ชัยนาท
17150 เขาแก้ว สรรพยา

ชัยนาท
17150 ตลุก สรรพยา

ชัยนาท
17150 บางหลวง สรรพยา

ชัยนาท
17150 โพนางดำตก สรรพยา

ชัยนาท
17150 โพนางดำออก สรรพยา

ชัยนาท
17150 สรรพยา สรรพยา

ชัยนาท
17150 หาดอาษา สรรพยา

ชัยนาท
17120 กุดจอก หนองมะโมง

ชัยนาท
17120 วังตะเคียน หนองมะโมง

ชัยนาท
17120 สะพานหิน หนองมะโมง

ชัยนาท
17120 หนองมะโมง หนองมะโมง

ชัยนาท
17130 เด่นใหญ่ หันคา

ชัยนาท
17130 บ้านเชี่ยน หันคา

ชัยนาท
17130 ไพรนกยูง หันคา

ชัยนาท
17130 วังไก่เถื่อน หันคา

ชัยนาท
17160 สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา

ชัยนาท
17160 หนองแซง หันคา

ชัยนาท
17160 ห้วยงู หันคา

ชัยนาท
17130 หันคา หันคา

ชัยนาท