ชลบุรี

ชลบุรี

คําขวัญประจําจังหวัดชลบุรี :           ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
20240 เกาะจันทร์ เกาะจันทร์

ชลบุรี
20240 ท่าบุญมี เกาะจันทร์

ชลบุรี
20120 ท่าเทววงษ์ เกาะสีชัง

ชลบุรี
20270 เกษตรสุวรรณ บ่อทอง

ชลบุรี
20270 ธาตุทอง บ่อทอง

ชลบุรี
20270 บ่อกวางทอง บ่อทอง

ชลบุรี
20270 บ่อทอง บ่อทอง

ชลบุรี
20270 พลวงทอง บ่อทอง

ชลบุรี
20270 วัดสุวรรณ บ่อทอง

ชลบุรี
20150 เขาไม้แก้ว บางละมุง

ชลบุรี
20150 ตะเคียนเตี้ย บางละมุง

ชลบุรี
20150 นาเกลือ บางละมุง

ชลบุรี
20150 บางละมุง บางละมุง

ชลบุรี
20150 โป่ง บางละมุง

ชลบุรี
20150 หนองปรือ บางละมุง

ชลบุรี
20150 หนองปลาไหล บางละมุง

ชลบุรี
20150 ห้วยใหญ่ บางละมุง

ชลบุรี
20220 คลองกิ่ว บ้านบึง

ชลบุรี
20170 บ้านบึง บ้านบึง

ชลบุรี
20170 มาบไผ่ บ้านบึง

ชลบุรี
20170 หนองชาก บ้านบึง

ชลบุรี
20170 หนองซ้ำซาก บ้านบึง

ชลบุรี
20170 หนองบอนแดง บ้านบึง

ชลบุรี
20220 หนองไผ่แก้ว บ้านบึง

ชลบุรี
20220 หนองอิรุณ บ้านบึง

ชลบุรี
20140 กุฏโง้ง พนัสนิคม

ชลบุรี
20140 โคกเพลาะ พนัสนิคม

ชลบุรี
20140 ท่าข้าม พนัสนิคม

ชลบุรี
20140 ทุ่งขวาง พนัสนิคม

ชลบุรี
20140 นามะตูม พนัสนิคม

ชลบุรี
20140 นาเริก พนัสนิคม

ชลบุรี
20240 นาเริก พนัสนิคม

ชลบุรี
20140 นาวังหิน พนัสนิคม

ชลบุรี
20240 นาวังหิน พนัสนิคม

ชลบุรี
20140 บ้านช้าง พนัสนิคม

ชลบุรี
20140 บ้านเซิด พนัสนิคม

ชลบุรี
20140 พนัสนิคม พนัสนิคม

ชลบุรี
20140 ไร่หลักทอง พนัสนิคม

ชลบุรี
20140 วัดโบสถ์ พนัสนิคม

ชลบุรี
20140 วัดหลวง พนัสนิคม

ชลบุรี
20140 สระสี่เหลี่ยม พนัสนิคม

ชลบุรี
20140 หนองขยาด พนัสนิคม

ชลบุรี
20140 หนองปรือ พนัสนิคม

ชลบุรี
20140 หนองเหียง พนัสนิคม

ชลบุรี
20140 หน้าพระธาตุ พนัสนิคม

ชลบุรี
20140 หมอนนาง พนัสนิคม

ชลบุรี
20140 หัวถนน พนัสนิคม

ชลบุรี
20160 เกาะลอย พานทอง

ชลบุรี
20160 โคกขี้หนอน พานทอง

ชลบุรี
20160 บางนาง พานทอง

ชลบุรี
20160 บางหัก พานทอง

ชลบุรี
20160 พานทอง พานทอง

ชลบุรี
20160 มาบโป่ง พานทอง

ชลบุรี
20160 หนองกะขะ พานทอง

ชลบุรี
20160 หนองตำลึง พานทอง

ชลบุรี
20160 หนองหงษ์ พานทอง

ชลบุรี
20160 หน้าประดู่ พานทอง

ชลบุรี
20000 คลองตำหรุ เมืองชลบุรี

ชลบุรี
20000 ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี

ชลบุรี
20000 นาป่า เมืองชลบุรี

ชลบุรี
20000 บางทราย เมืองชลบุรี

ชลบุรี
20000 บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี

ชลบุรี
20000 บ้านโขด เมืองชลบุรี

ชลบุรี
20130 บ้านปึก เมืองชลบุรี

ชลบุรี
20000 บ้านสวน เมืองชลบุรี

ชลบุรี
20000 มะขามหย่ง เมืองชลบุรี

ชลบุรี
20000 สำนักบก เมืองชลบุรี

ชลบุรี
20000 เสม็ด เมืองชลบุรี

ชลบุรี
20130 เสม็ด เมืองชลบุรี

ชลบุรี
20000 หนองข้างคอก เมืองชลบุรี

ชลบุรี
20000 หนองไม้แดง เมืองชลบุรี

ชลบุรี
20000 หนองรี เมืองชลบุรี

ชลบุรี
20000 ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี

ชลบุรี
20130 ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี

ชลบุรี
20130 เหมือง เมืองชลบุรี

ชลบุรี
20000 อ่างศิลา เมืองชลบุรี

ชลบุรี
20110 เขาคันทรง ศรีราชา

ชลบุรี
20230 ทุ่งสุขลา ศรีราชา

ชลบุรี
20230 บ่อวิน ศรีราชา

ชลบุรี
20110 บางพระ ศรีราชา

ชลบุรี
20230 บึง ศรีราชา

ชลบุรี
20110 ศรีราชา ศรีราชา

ชลบุรี
20110 สุรศักดิ์ ศรีราชา

ชลบุรี
20250 นาจอมเทียน สัตหีบ

ชลบุรี
20250 บางเสร่ สัตหีบ

ชลบุรี
20180 พลูตาหลวง สัตหีบ

ชลบุรี
20180 สัตหีบ สัตหีบ

ชลบุรี
20180 แสมสาร สัตหีบ

ชลบุรี
20190 เขาซก หนองใหญ่

ชลบุรี
20190 คลองพลู หนองใหญ่

ชลบุรี
20190 หนองเสือช้าง หนองใหญ่

ชลบุรี
20190 หนองใหญ่ หนองใหญ่

ชลบุรี
20190 ห้างสูง หนองใหญ่

ชลบุรี