ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

คําขวัญประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา :           แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤาไนป่าสมบูรณ์

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
24000 ก้อนแก้ว คลองเขื่อน

ฉะเชิงเทรา
24000 คลองเขื่อน คลองเขื่อน

ฉะเชิงเทรา
24110 บางตลาด คลองเขื่อน

ฉะเชิงเทรา
24000 บางโรง คลองเขื่อน

ฉะเชิงเทรา
24000 บางเล่า คลองเขื่อน

ฉะเชิงเทรา
24160 คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ

ฉะเชิงเทรา
24160 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ

ฉะเชิงเทรา
24110 ท่าทองหลาง บางคล้า

ฉะเชิงเทรา
24110 บางกระเจ็ด บางคล้า

ฉะเชิงเทรา
24110 บางคล้า บางคล้า

ฉะเชิงเทรา
24110 บางสวน บางคล้า

ฉะเชิงเทรา
24110 ปากน้ำ บางคล้า

ฉะเชิงเทรา
24110 สาวชะโงก บางคล้า

ฉะเชิงเทรา
24110 เสม็ดใต้ บางคล้า

ฉะเชิงเทรา
24110 เสม็ดเหนือ บางคล้า

ฉะเชิงเทรา
24110 หัวไทร บางคล้า

ฉะเชิงเทรา
24170 ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว

ฉะเชิงเทรา
24170 ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว

ฉะเชิงเทรา
24150 บางขนาก บางน้ำเปรี้ยว

ฉะเชิงเทรา
24150 บางน้ำเปรี้ยว บางน้ำเปรี้ยว

ฉะเชิงเทรา
24170 บึงน้ำร้กษ์ บางน้ำเปรี้ยว

ฉะเชิงเทรา
24150 โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว

ฉะเชิงเทรา
24150 โยธะกา บางน้ำเปรี้ยว

ฉะเชิงเทรา
24000 ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว

ฉะเชิงเทรา
24150 สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว

ฉะเชิงเทรา
24150 หมอนทอง บางน้ำเปรี้ยว

ฉะเชิงเทรา
24130 เขาดิน บางปะกง

ฉะเชิงเทรา
24130 ท่าข้าม บางปะกง

ฉะเชิงเทรา
24130 ท่าสะอ้าน บางปะกง

ฉะเชิงเทรา
24180 บางเกลือ บางปะกง

ฉะเชิงเทรา
24130 บางปะกง บางปะกง

ฉะเชิงเทรา
24130 บางผึ้ง บางปะกง

ฉะเชิงเทรา
24180 บางวัว บางปะกง

ฉะเชิงเทรา
24180 บางสมัคร บางปะกง

ฉะเชิงเทรา
24180 พิมพา บางปะกง

ฉะเชิงเทรา
24130 สองคลอง บางปะกง

ฉะเชิงเทรา
24130 หนองจอก บางปะกง

ฉะเชิงเทรา
24180 หอมศีล บางปะกง

ฉะเชิงเทรา
24140 เกาะไร่ บ้านโพธิ์

ฉะเชิงเทรา
24140 คลองขุด บ้านโพธิ์

ฉะเชิงเทรา
24140 คลองบ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์

ฉะเชิงเทรา
24140 คลองประเวศ บ้านโพธิ์

ฉะเชิงเทรา
24140 ดอนทราย บ้านโพธิ์

ฉะเชิงเทรา
24140 ท่าพลับ บ้านโพธิ์

ฉะเชิงเทรา
24140 เทพราช บ้านโพธิ์

ฉะเชิงเทรา
24140 บางกรูด บ้านโพธิ์

ฉะเชิงเทรา
24140 บางซ่อน บ้านโพธิ์

ฉะเชิงเทรา
24140 บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์

ฉะเชิงเทรา
24140 ลาดขวาง บ้านโพธิ์

ฉะเชิงเทรา
24140 สนามจันทร์ บ้านโพธิ์

ฉะเชิงเทรา
24140 สิบเอ็ดศอก บ้านโพธิ์

ฉะเชิงเทรา
24140 แสนภูดาษ บ้านโพธิ์

ฉะเชิงเทรา
24140 หนองตีนนก บ้านโพธิ์

ฉะเชิงเทรา
24140 หนองบัว บ้านโพธิ์

ฉะเชิงเทรา
24140 แหลมประดู่ บ้านโพธิ์

ฉะเชิงเทรา
24190 แปลงยาว แปลงยาว

ฉะเชิงเทรา
24190 วังเย็น แปลงยาว

ฉะเชิงเทรา
24190 หนองไม้แก่น แปลงยาว

ฉะเชิงเทรา
24190 หัวสำโรง แปลงยาว

ฉะเชิงเทรา
24120 เกาะขนุน พนมสารคาม

ฉะเชิงเทรา
24120 เขาหินซ้อน พนมสารคาม

ฉะเชิงเทรา
24120 ท่าถ่าน พนมสารคาม

ฉะเชิงเทรา
24120 บ้านซ่อง พนมสารคาม

ฉะเชิงเทรา
24120 พนมสารคาม พนมสารคาม

ฉะเชิงเทรา
24120 เมืองเก่า พนมสารคาม

ฉะเชิงเทรา
24120 หนองยาว พนมสารคาม

ฉะเชิงเทรา
24120 หนองแหน พนมสารคาม

ฉะเชิงเทรา
24000 คลองจุกกระเฌอ เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา
24000 คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา
24000 คลองนา เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา
24000 คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา
24000 คลองหลวงแพ่ง เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา
24000 คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา
24000 ท่าไข่ เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา
24000 บางกะไห เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา
24000 บางแก้ว เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา
24000 บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา
24000 บางตีนเป็ด เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา
24000 บางเตย เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา
24000 บางไผ่ เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา
24000 บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา
24000 บ้านใหม่ เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา
24000 วังตะเคียน เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา
24000 โสธร เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา
24000 หนามแดง เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา
24000 หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา
24120 ดงน้อย ราชสาส์น

ฉะเชิงเทรา
24120 บางคา ราชสาส์น

ฉะเชิงเทรา
24120 เมืองใหม่ ราชสาส์น

ฉะเชิงเทรา
24160 คู้ยายหมี สนามชัยเขต

ฉะเชิงเทรา
24160 ท่ากระดาน สนามชัยเขต

ฉะเชิงเทรา
24160 ทุ่งพระยา สนามชัยเขต

ฉะเชิงเทรา
24160 ลาดกระทิง สนามชัยเขต

ฉะเชิงเทรา