กำแพงเพชร

กำแพงเพชร

คําขวัญประจําจังหวัดกำแพงเพชร :           กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
62000 โกสัมพี โกสัมพีนคร

กำแพงเพชร
62000 เพชรชมภู โกสัมพีนคร

กำแพงเพชร
62000 ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร

กำแพงเพชร
62130 เกาะตาล ขาณุวรลักษบุรี

กำแพงเพชร
62140 โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี

กำแพงเพชร
62140 ดอนแตง ขาณุวรลักษบุรี

กำแพงเพชร
62140 บ่อถ้ำ ขาณุวรลักษบุรี

กำแพงเพชร
62140 ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี

กำแพงเพชร
62130 ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี

กำแพงเพชร
62130 ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี

กำแพงเพชร
62140 วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี

กำแพงเพชร
62140 วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี

กำแพงเพชร
62140 สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี

กำแพงเพชร
62130 แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี

กำแพงเพชร
62120 คลองขลุง คลองขลุง

กำแพงเพชร
62120 คลองสมบูรณ์ คลองขลุง

กำแพงเพชร
62120 ท่าพุทรา คลองขลุง

กำแพงเพชร
62120 ท่ามะเขือ คลองขลุง

กำแพงเพชร
62120 แม่ลาด คลองขลุง

กำแพงเพชร
62120 วังแขม คลองขลุง

กำแพงเพชร
62120 วังไทร คลองขลุง

กำแพงเพชร
62120 วังบัว คลองขลุง

กำแพงเพชร
62120 วังยาง คลองขลุง

กำแพงเพชร
62120 หัวถนน คลองขลุง

กำแพงเพชร
62180 คลองน้ำไหล คลองลาน

กำแพงเพชร
62180 คลองลานพัฒนา คลองลาน

กำแพงเพชร
62180 โป่งน้ำร้อน คลองลาน

กำแพงเพชร
62180 สักงาม คลองลาน

กำแพงเพชร
62190 ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา

กำแพงเพชร
62190 ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา

กำแพงเพชร
62190 ทุ่งทอง ทรายทองวัฒนา

กำแพงเพชร
62150 ไทรงาม ไทรงาม

กำแพงเพชร
62150 พานทอง ไทรงาม

กำแพงเพชร
62150 มหาชัย ไทรงาม

กำแพงเพชร
62150 หนองคล้า ไทรงาม

กำแพงเพชร
62150 หนองทอง ไทรงาม

กำแพงเพชร
62150 หนองแม่แตง ไทรงาม

กำแพงเพชร
62150 หนองไม้กอง ไทรงาม

กำแพงเพชร
62210 เทพนิมิต บึงสามัคคี

กำแพงเพชร
62210 บึงสามัคคี บึงสามัคคี

กำแพงเพชร
62210 ระหาน บึงสามัคคี

กำแพงเพชร
62210 วังชะโอน บึงสามัคคี

กำแพงเพชร
62120 ปางตาไว ปางศิลาทอง

กำแพงเพชร
62120 โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง

กำแพงเพชร
62120 หินดาต ปางศิลาทอง

กำแพงเพชร
62110 เขาคีริส พรานกระต่าย

กำแพงเพชร
62110 คลองพิไกร พรานกระต่าย

กำแพงเพชร
62110 คุยบ้านโอง พรานกระต่าย

กำแพงเพชร
62110 ถ้ำกระต่ายทอง พรานกระต่าย

กำแพงเพชร
62110 ท่าไม้ พรานกระต่าย

กำแพงเพชร
62110 พรานกระต่าย พรานกระต่าย

กำแพงเพชร
62110 วังควง พรานกระต่าย

กำแพงเพชร
62110 วังตะแบก พรานกระต่าย

กำแพงเพชร
62110 หนองหัววัว พรานกระต่าย

กำแพงเพชร
62110 ห้วยยั้ง พรานกระต่าย

กำแพงเพชร
62000 คณฑี เมืองกำแพงเพชร

กำแพงเพชร
62000 คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร

กำแพงเพชร
62160 ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร

กำแพงเพชร
62000 ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร

กำแพงเพชร
62000 ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร

กำแพงเพชร
62000 เทพนคร เมืองกำแพงเพชร

กำแพงเพชร
62160 ธำมรงค์ เมืองกำแพงเพชร

กำแพงเพชร
62000 นครชุม เมืองกำแพงเพชร

กำแพงเพชร
62000 นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร

กำแพงเพชร
62000 นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร

กำแพงเพชร
62000 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร

กำแพงเพชร
62000 ลานดอกไม้ เมืองกำแพงเพชร

กำแพงเพชร
62000 วังทอง เมืองกำแพงเพชร

กำแพงเพชร
62000 สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร

กำแพงเพชร
62000 หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร

กำแพงเพชร
62000 อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร

กำแพงเพชร
62170 จันทิมา ลานกระบือ

กำแพงเพชร
62170 ช่องลม ลานกระบือ

กำแพงเพชร
62170 โนนพลวง ลานกระบือ

กำแพงเพชร
62170 บึงทับแรต ลานกระบือ

กำแพงเพชร
62170 ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ

กำแพงเพชร
62170 ลานกระบือ ลานกระบือ

กำแพงเพชร
62170 หนองหลวง ลานกระบือ

กำแพงเพชร