กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

คําขวัญประจําจังหวัดกาฬสินธุ :           เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
46130 กมลาไสย กมลาไสย

กาฬสินธุ์
46130 โคกสมบูรณ์ กมลาไสย

กาฬสินธุ์
46130 เจ้าท่า กมลาไสย

กาฬสินธุ์
46130 ดงลิง กมลาไสย

กาฬสินธุ์
46130 ธัญญา กมลาไสย

กาฬสินธุ์
46130 โพนงาม กมลาไสย

กาฬสินธุ์
46130 หนองแปน กมลาไสย

กาฬสินธุ์
46130 หลักเมือง กมลาไสย

กาฬสินธุ์
46110 กุดค้าว กุฉินารายณ์

กาฬสินธุ์
46110 กุดหว้า กุฉินารายณ์

กาฬสินธุ์
46110 จุมจัง กุฉินารายณ์

กาฬสินธุ์
46110 แจนแลน กุฉินารายณ์

กาฬสินธุ์
46110 นาโก กุฉินารายณ์

กาฬสินธุ์
46110 นาขาม กุฉินารายณ์

กาฬสินธุ์
46110 บัวขาว กุฉินารายณ์

กาฬสินธุ์
46110 สมสะอาด กุฉินารายณ์

กาฬสินธุ์
46110 สามขา กุฉินารายณ์

กาฬสินธุ์
46110 หนองห้าง กุฉินารายณ์

กาฬสินธุ์
46110 เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์

กาฬสินธุ์
46110 เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์

กาฬสินธุ์
46160 กุดปลาค้าว เขาวง

กาฬสินธุ์
46160 กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง

กาฬสินธุ์
46160 คุ้มเก่า เขาวง

กาฬสินธุ์
46160 สงเปลือย เขาวง

กาฬสินธุ์
46160 สระพังทอง เขาวง

กาฬสินธุ์
46160 หนองผือ เขาวง

กาฬสินธุ์
46180 ดินจี่ คำม่วง

กาฬสินธุ์
46180 ทุ่งคลอง คำม่วง

กาฬสินธุ์
46180 นาทัน คำม่วง

กาฬสินธุ์
46180 นาบอน คำม่วง

กาฬสินธุ์
46180 เนินยาง คำม่วง

กาฬสินธุ์
46180 โพน คำม่วง

กาฬสินธุ์
46130 โคกสะอาด ฆ้องชัย

กาฬสินธุ์
46130 ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย

กาฬสินธุ์
46130 โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย

กาฬสินธุ์
46130 ลำชี ฆ้องชัย

กาฬสินธุ์
46130 เหล่ากลาง ฆ้องชัย

กาฬสินธุ์
46000 ดงพยุง ดอนจาน

กาฬสินธุ์
46000 ดอนจาน ดอนจาน

กาฬสินธุ์
46000 นาจำปา ดอนจาน

กาฬสินธุ์
46000 ม่วงนา ดอนจาน

กาฬสินธุ์
46000 สะอาดไชยศรี ดอนจาน

กาฬสินธุ์
46190 กุงเก่า ท่าคันโท

กาฬสินธุ์
46190 กุดจิก ท่าคันโท

กาฬสินธุ์
46190 ดงสมบูรณ์ ท่าคันโท

กาฬสินธุ์
46190 ท่าคันโท ท่าคันโท

กาฬสินธุ์
46190 นาตาล ท่าคันโท

กาฬสินธุ์
46190 ยางอู้ม ท่าคันโท

กาฬสินธุ์
46160 นาคู นาคู

กาฬสินธุ์
46160 โนนนาจาน นาคู

กาฬสินธุ์
46160 บ่อแก้ว นาคู

กาฬสินธุ์
46160 ภูแล่นช้าง นาคู

กาฬสินธุ์
46160 สายนาวัง นาคู

กาฬสินธุ์
46230 นามน นามน

กาฬสินธุ์
46230 ยอดแกง นามน

กาฬสินธุ์
46230 สงเปลือย นามน

กาฬสินธุ์
46230 หนองบัว นามน

กาฬสินธุ์
46230 หลักเหลี่ยม นามน

กาฬสินธุ์
46000 กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์
46000 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์
46000 ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์
46000 เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์
46000 นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์
46000 บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์
46000 ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์
46000 โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์
46000 ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์
46000 ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์
46000 ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์
46000 ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์
46000 ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์
46000 หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์
46000 หลุบ เมืองกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์
46000 ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์
46000 เหนือ เมืองกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์
46120 เขาพระนอน ยางตลาด

กาฬสินธุ์
46120 คลองขาม ยางตลาด

กาฬสินธุ์
46120 ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด

กาฬสินธุ์
46120 นาเชือก ยางตลาด

กาฬสินธุ์
46120 นาดี ยางตลาด

กาฬสินธุ์
46120 โนนสูง ยางตลาด

กาฬสินธุ์
46120 บัวบาน ยางตลาด

กาฬสินธุ์
46120 ยางตลาด ยางตลาด

กาฬสินธุ์
46120 เว่อ ยางตลาด

กาฬสินธุ์
46120 หนองตอกแป้น ยางตลาด

กาฬสินธุ์
46120 หนองอิเฒ่า ยางตลาด

กาฬสินธุ์
46120 หัวงัว ยางตลาด

กาฬสินธุ์
46120 หัวนาคำ ยางตลาด

กาฬสินธุ์
46120 อิตื้อ ยางตลาด

กาฬสินธุ์
46120 อุ่มเม่า ยางตลาด

กาฬสินธุ์
46210 ร่องคำ ร่องคำ

กาฬสินธุ์
46210 สามัคคี ร่องคำ

กาฬสินธุ์
46210 เหล่าอ้อย ร่องคำ

กาฬสินธุ์
46150 แซงบาดาล สมเด็จ

กาฬสินธุ์
46150 ผาเสวย สมเด็จ

กาฬสินธุ์
46150 มหาไชย สมเด็จ

กาฬสินธุ์
46150 ลำห้วยหลัว สมเด็จ

กาฬสินธุ์
46150 ศรีสมเด็จ สมเด็จ

กาฬสินธุ์
46150 สมเด็จ สมเด็จ

กาฬสินธุ์
46150 หนองแวง สมเด็จ

กาฬสินธุ์
46150 หมูม่น สมเด็จ

กาฬสินธุ์
46140 นามะเขือ สหัสขันธ์

กาฬสินธุ์
46140 นิคม สหัสขันธ์

กาฬสินธุ์
46140 โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์

กาฬสินธุ์
46140 โนนบุรี สหัสขันธ์

กาฬสินธุ์
46140 โนนศิลา สหัสขันธ์

กาฬสินธุ์
46140 โนนแหลมทอง สหัสขันธ์

กาฬสินธุ์
46140 ภูสิงห์ สหัสขันธ์

กาฬสินธุ์
46140 สหัสขันธ์ สหัสขันธ์

กาฬสินธุ์
46180 คำสร้างเที่ยง สามชัย

กาฬสินธุ์
46180 สำราญ สามชัย

กาฬสินธุ์
46180 สำราญใต้ สามชัย

กาฬสินธุ์
46180 หนองช้าง สามชัย

กาฬสินธุ์
46220 โคกเครือ หนองกุงศรี

กาฬสินธุ์
46220 ดงมูล หนองกุงศรี

กาฬสินธุ์
46220 ลำหนองแสน หนองกุงศรี

กาฬสินธุ์
46220 เสาเล้า หนองกุงศรี

กาฬสินธุ์
46220 หนองกุงศรี หนองกุงศรี

กาฬสินธุ์
46220 หนองบัว หนองกุงศรี

กาฬสินธุ์
46220 หนองสรวง หนองกุงศรี

กาฬสินธุ์
46220 หนองหิน หนองกุงศรี

กาฬสินธุ์
46220 หนองใหญ่ หนองกุงศรี

กาฬสินธุ์
46240 คำบง ห้วยผึ้ง

กาฬสินธุ์
46240 ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง

กาฬสินธุ์
46240 นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง

กาฬสินธุ์
46240 หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง

กาฬสินธุ์
46170 กุดโดน ห้วยเม็ก

กาฬสินธุ์
46170 คำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก

กาฬสินธุ์
46170 คำใหญ่ ห้วยเม็ก

กาฬสินธุ์
46170 ทรายทอง ห้วยเม็ก

กาฬสินธุ์
46170 โนนสะอาด ห้วยเม็ก

กาฬสินธุ์
46170 บึงนาเรียง ห้วยเม็ก

กาฬสินธุ์
46170 พิมูล ห้วยเม็ก

กาฬสินธุ์
46170 ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก

กาฬสินธุ์
46170 หัวหิน ห้วยเม็ก

กาฬสินธุ์