กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

คําขวัญประจําจังหวัดกาญจนบุรี  :           แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่ น้ำตก

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
71260 กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย

กาญจนบุรี
71260 จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย

กาญจนบุรี
71260 ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย

กาญจนบุรี
71260 หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย

กาญจนบุรี
71180 ชะแล ทองผาภูมิ

กาญจนบุรี
71180 ท่าขนุน ทองผาภูมิ

กาญจนบุรี
71180 ปิล๊อก ทองผาภูมิ

กาญจนบุรี
71180 ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ

กาญจนบุรี
71180 สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ

กาญจนบุรี
71180 ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ

กาญจนบุรี
71180 หินดาด ทองผาภูมิ

กาญจนบุรี
71110 เขาน้อย ท่าม่วง

กาญจนบุรี
71130 ท่าตะคร้อ ท่าม่วง

กาญจนบุรี
71110 ท่าม่วง ท่าม่วง

กาญจนบุรี
71000 ท่าล้อ ท่าม่วง

กาญจนบุรี
71110 ท่าล้อ ท่าม่วง

กาญจนบุรี
71110 ทุ่งทอง ท่าม่วง

กาญจนบุรี
71110 บ้านใหม่ ท่าม่วง

กาญจนบุรี
71110 พังตรุ ท่าม่วง

กาญจนบุรี
71110 ม่วงชุม ท่าม่วง

กาญจนบุรี
71110 รางสาลี่ ท่าม่วง

กาญจนบุรี
71110 วังขนาย ท่าม่วง

กาญจนบุรี
71110 วังศาลา ท่าม่วง

กาญจนบุรี
71130 วังศาลา ท่าม่วง

กาญจนบุรี
71110 หนองขาว ท่าม่วง

กาญจนบุรี
71110 หนองตากยา ท่าม่วง

กาญจนบุรี
71120 เขาสามสิบหาบ ท่ามะกา

กาญจนบุรี
71120 โคกตะบอง ท่ามะกา

กาญจนบุรี
71120 ดอนขมิ้น ท่ามะกา

กาญจนบุรี
71130 ดอนชะเอม ท่ามะกา

กาญจนบุรี
71130 ตะคร้ำเอน ท่ามะกา

กาญจนบุรี
71120 ท่ามะกา ท่ามะกา

กาญจนบุรี
71120 ท่าไม้ ท่ามะกา

กาญจนบุรี
71130 ท่าเรือ ท่ามะกา

กาญจนบุรี
71120 ท่าเสา ท่ามะกา

กาญจนบุรี
71120 พงตึก ท่ามะกา

กาญจนบุรี
71130 พระแท่น ท่ามะกา

กาญจนบุรี
71120 ยางม่วง ท่ามะกา

กาญจนบุรี
70190 สนามแย้ ท่ามะกา

กาญจนบุรี
71130 แสนตอ ท่ามะกา

กาญจนบุรี
71130 หนองลาน ท่ามะกา

กาญจนบุรี
71120 หวายเหนียว ท่ามะกา

กาญจนบุรี
71130 อุโลกสี่หมื่น ท่ามะกา

กาญจนบุรี
71150 ท่าเสา ไทรโยค

กาญจนบุรี
71150 ไทรโยค ไทรโยค

กาญจนบุรี
71150 บ้องตี้ ไทรโยค

กาญจนบุรี
71150 ลุ่มสุ่ม ไทรโยค

กาญจนบุรี
71150 วังกระแจะ ไทรโยค

กาญจนบุรี
71150 ศรีมงคล ไทรโยค

กาญจนบุรี
71150 สิงห์ ไทรโยค

กาญจนบุรี
71160 ช่องด่าน บ่อพลอย

กาญจนบุรี
71160 บ่อพลอย บ่อพลอย

กาญจนบุรี
71220 หนองกร่าง บ่อพลอย

กาญจนบุรี
71160 หนองกุ่ม บ่อพลอย

กาญจนบุรี
71220 หนองรี บ่อพลอย

กาญจนบุรี
71160 หลุมรัง บ่อพลอย

กาญจนบุรี
71140 ดอนเจดีย์ พนมทวน

กาญจนบุรี
71140 ดอนตาเพชร พนมทวน

กาญจนบุรี
71140 ทุ่งสมอ พนมทวน

กาญจนบุรี
71140 พนมทวน พนมทวน

กาญจนบุรี
71140 พังตรุ พนมทวน

กาญจนบุรี
71170 รางหวาย พนมทวน

กาญจนบุรี
71140 หนองโรง พนมทวน

กาญจนบุรี
71140 หนองสาหร่าย พนมทวน

กาญจนบุรี
71000 เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี

กาญจนบุรี
71000 แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี

กาญจนบุรี
71190 ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี

กาญจนบุรี
71000 ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี

กาญจนบุรี
71000 บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี

กาญจนบุรี
71000 บ้านใต้ เมืองกาญจนบุรี

กาญจนบุรี
71000 บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี

กาญจนบุรี
71000 ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี

กาญจนบุรี
71190 ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี

กาญจนบุรี
71190 วังด้ง เมืองกาญจนบุรี

กาญจนบุรี
71000 วังเย็น เมืองกาญจนบุรี

กาญจนบุรี
71190 หนองบัว เมืองกาญจนบุรี

กาญจนบุรี
71000 หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี

กาญจนบุรี
71210 ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ

กาญจนบุรี
71210 เลาขวัญ เลาขวัญ

กาญจนบุรี
71210 หนองนกแก้ว เลาขวัญ

กาญจนบุรี
71210 หนองประดู่ เลาขวัญ

กาญจนบุรี
71210 หนองปลิง เลาขวัญ

กาญจนบุรี
71210 หนองฝ้าย เลาขวัญ

กาญจนบุรี
71210 หนองโสน เลาขวัญ

กาญจนบุรี
71220 เขาโจด ศรีสวัสดิ์

กาญจนบุรี
71250 ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์

กาญจนบุรี
71250 ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์

กาญจนบุรี
71250 นาสวน ศรีสวัสดิ์

กาญจนบุรี
71250 แม่กระบุง ศรีสวัสดิ์

กาญจนบุรี
71250 หนองเป็ด ศรีสวัสดิ์

กาญจนบุรี
71240 ปรังเผล สังขละบุรี

กาญจนบุรี
71240 ไล่โว่ สังขละบุรี

กาญจนบุรี
71240 หนองลู สังขละบุรี

กาญจนบุรี
71220 สมเด็จเจริญ หนองปรือ

กาญจนบุรี
71220 หนองปรือ หนองปรือ

กาญจนบุรี
71220 หนองปลาไหล หนองปรือ

กาญจนบุรี
71170 ดอนแสลบ ห้วยกระเจา

กาญจนบุรี
71170 วังไผ่ ห้วยกระเจา

กาญจนบุรี
71170 สระลงเรือ ห้วยกระเจา

กาญจนบุรี
71170 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา

กาญจนบุรี